NYHETER/DEBATT


NYHETER OG DEBATT


Partiet Rødt - og innvandring


Publisert 12. desember 2023

Av Oddbjørn Jonstad


En rask gransking av partiet Rødt viser at innvandrere har fått stor plass og makt i partiet. Disse blir som den trojanske hest når det gjelder innvandringen til landet

Dessuten er dette er et brudd på Grunnlovens §2 som slår fast at: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv» – samt Straffelovens kap. 17 som omhandler: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129».

Resultatet av undersøkelsen viser følgende: Sentralstyret: 3 stk. innvandrere, landsstyret: 2 stk., stortinget: 2 stk., fylkestingene: 1 stk. og kommunestyrene: 14 stk. innvandrere. Totalt 22 innvandrere i maktposisjoner i partiet Rødt. Og dette er bare begynnelsen – eller?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det livgivende og samlende fellesskapet


Publisert 6. desember 2023

Av Oddbjørn Jonstad, Norsk Folkeparti


Politikere glemmer en ting. Migranter fra Midtøsten fremstår som om de kun representerer seg selv slik som vi gjør her på berget, ett individ.


Men forskjellen som norske migrantmyndigheter ikke har oppfattet selv nå i 2023, er at alle disse kommer fra en klan/stammekultur med familie/klan/stamme/islam som er det livgivende og samlende fellesskapet deres - og der det overordna dvs. limet til klanen/familien er Ummaen (dvs. det internasjonale fellesskapet i islam).


Å reise til Norge gjør ikke at islam er blåst vekk inne i hodene deres! Tvert om, Ummaen blir styrket og revitalisert. Muslimjihadister reiser ikke til Norge på noen slags vis på grunn av at de elsker demokratiet vårt, eller kong Harald, Mette Marit, Støre, Vedum, Solberg eller snøen, hyttelivet på fjellet, helgefyll og bikinidamer på Huk. Nei - fyll, og bikinidamer kommer som ekstra bonus som kan benyttes fritt av unge, single og kåte menn når som helst - i samsvar med egne tillærte islamske fordommer mot likestilling mellom mann og kvinne. Derfor er damene i Oslo fritt vilt der de går rundt halvnakne med håret løst uten hijab og både røyker og drikker alkohol alene på bar i sene nattetimer. En slik bekledning og oppførsel betyr på deres hjemmebane - direkte sagt - at damene er et ludder.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den store utskiftningen


Publisert 26. november 2023

Av Oddbjørn Jonstad


Hovedstrømsmediene og liberale politikere prøver å assosiere hele ideen om befolkningsutskiftning med ytre høyre, rasisme, nasjonalsosialisme og så videre og så videre. Det er den klassiske historien: stemple motstanderen din som nazist eller fascist eller rasist, og det er slutten på debatten. Du trenger ikke å snakke om emnet lenger.

Det er det som skjer selv med dette emnet. Og hvis merkingen, den rasistiske og høyreekstreme og fascistiske merkingen ikke er nok, så går de inn i terrorsaken og sier at Breivik nevnte denne ideen.


Bak den destruktive utviklingen står en globalistisk elite som har som mål å ødelegge dagens orden og erstatte den med en slags idé om et globalt samfunn der det ikke er kulturelle forskjeller eller forskjeller mellom nasjoner og sivilisasjoner – en gammel idé som aldri vil fungere.


Vi kan trygt slå fast at ikke en eneste partileder på Stortinget ville våge å uttale noe i nærheten av den eksistensielle faren som befolkningsutskiftningen representerer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det frie ord – og islam


Publisert 21. november 2023

Av Oddbjørn Jonstad


Organisasjonen Fritt Ord har et prosjekt som heter «Islam i Norge». På deres hjemmeside kan en se at organisasjonen har - siden 2017 - gjennomført seks møter med tema islam i Norge. I november 2023 kommer et nytt debattmøte med tittelen «Mannsrollene i muslimske miljøer». Møteleder er Kadafi Zaman. De andre debattantene er Usman Rana, Shazia Majid og Mohamed Abdi. Ingen etnisk nordmann er funnet verdig til å delta i en debatt om mannfolkenes rolle i islamske miljøer i Norge.

Det Fritt Ord ikke forstår, eller vil forstå, er at Norge – og de frie land i Vesten - er i krig med Islam, som ikke er en religion, men en erobringsideologi. Når Fritt Ord promoterer Islam er dette et landssvik i.h.t. Grunnlovens §2 som slår fast at: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv» og straffelovens kap. 17 som omhandler: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129». Eller kanskje Fritt Ord på sikt også vil slå et slag for nazismen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamofobi? – for noe tull!


Publisert 14. november 2023

Av Odd Olav Bjørn


«Islamofobi» er et uttrykk som islam-aktivister og deres hengivne støttespillere blant islam-apologetene elsker å trekke frem.

På fagspråket beskrives 'Fobi' som en form for 'irrasjonell frykt'. Men når det gjelder Islam dreier det seg altså ikke om 'irrasjonalitet', men en erfarings- og faktabasert og logisk skepsis ogsunnkritisk innstilling. Dette med såkalt 'islamofobi' er derfor bare tull.


Motstanden mot og kritikken mot den totalitære, undertrykkende, grunnleggende rasistiske, frihetsberøvende og antidemokratiske ideologien islam har ingenting med irrasjonalitet eller 'sykelighet' å gjøre. For å få dette bekreftet kan en se til alle de endeløse problemene og konfliktene som islam stadig mer og mer skaper i vestlige land – også Norge.

Norge er et ekstraordinært raust og tolerant samfunn. Det er en del av selve fundamentet for samfunnet vårt. Vi bør være tolerante, rause og ha menneskerettigheter osv. som rettesnor. Men vi kan ikke innrette oss slik at vi nå og i fremtiden har denne grenseløst naive innstillingen til islam. Politikere og folk flest må forstå hva islam faktisk er, og innebærer. Gjør du? Klokken er fem på tolv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Europas Jihad-hovedstad


Publisert 9. november 2023

Av Odd Olav Bjørn


Brussel er Europas Jihad-hovedstad grunnet de mange IS-krigerne som kom fra hovedstaden. Brussel er den av Europas byer som er mest preget av islamsk fundamentalisme. 35 prosent av byens befolkning er muslimer, og i skolene er 60 – 65 prosent. Det vil si at om et par tiår, vil Brussel bli tatt over av islam.

Det samme gjelder byer som Antwerpen, Paris, Amsterdam, Berlin, Marseille og så videre. Vi taper kampen mot islamisering om vi nå ikke innser at islam ikke har noen plass i Europa og ikke har noe med Europa å gjøre. Vi må redusere islamsk innflytelse i Europa til et minimum. Det vil vel alltid være et europeisk islam, men det som skjer nå har ingenting å gjøre med opprettelsen av et slags europeisk islam, et opplyst islam. Nei, det vil aldri bli et opplyst islam.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islam på europeisk jord.


Publisert 3. november 2023

Av Odd Olav Bjørn


Vi trenger ikke å tillate organisert islam på europeisk jord. Vi trenger ikke å subsidiere dem. Vi trenger ikke å anerkjenne dem, vi trenger ikke å gi dem tillatelse til å bygge moskeer her. Europa er ikke et islamsk territorium og skal heller ikke bli det. Den europeiske sivilisasjonen og islam er arvelige fiender. Vi har vært i krig med islam i mange, mange år allerede. Og vi har gjentatte ganger vært i stand til å presse islam tilbake til den andre siden av Middelhavet, f.eks. ved Poitiers i 732 og etter slaget ved Wien i 1683. Vi tolererte islam i mer enn 800 år i Spania. Det var 800 år for mye – la det ikke gjenta seg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Er multikulturalisme i Europa en fiasko?


Publisert 28. oktober 2023

Av Odd Olav Bjørn


Selvfølgelig er multikulturalisme en fiasko. Masseinnvandring er en av de største truslene mot den europeiske sivilisasjonen og absolutt mot europeiske nasjoner. Løsningen er ganske enkel. De aller fleste utlendinger bør ikke slippe inn. Og de som kommer ulovlig inn bør kastes ut. Det er løsningen. Selvfølgelig er det ikke alltid så enkelt som dette, men dette bør i det minste være motivasjonen for en mer effektiv plan for å assimilere innvandrerne som allerede er her lovlig. Dessuten bør vi organisere repatriering av ikke-europeiske innvandrere, innvandrere som ikke ønsker å integrere seg, som ikke ønsker å assimilere seg inn i landet vårt. Hvis vi ikke gjør det, tror jeg det vil være slutten på Europa slik vi kjenner det. Det vil være slutten på vår europeiske sivilisasjon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kan islam reformeres og endres?


Publisert 20. oktober 2023

Av Oddbjørn Jonstad


Hvordan kan en i det hele tatt forestille seg at islam noensinne kan reformeres og endres, hvis islam ikke fritt, åpent og uproblematisk kan kritiseres? Islam må endres innenfra, men det vil ikke skje hvis det ikke stilles krav om det fra storsamfunnets side. Til alt overmål får også utrakonservative og fundamentalistiske islamske miljøer og grupperinger i praksis fritt dure i vei og ta seg til rette som de lyster. Inkl. kontakt og samrøre med konservative og fundamentalistiske miljøer og grupperinger i andre land, både i og utenfor Europa.

Det må en stor endring til både i politiske, journalistiske og andre miljøer mht. hvordan man ser på og behandler islam. Den hinsides absurde islam-apologetismen og endeløse skjønnmalingen av islam må en gang for alle ta slutt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En erobringsideologi


Publisert 14. oktober 2023

Av Odd Olav Bjørn


Det er verd å ha i mente at islam fra bunnen av på ulike måter er konstruert som en erobringsideologi. En intolerant sådan. Det kommer tydelig frem i de islamske skrifter og er også noe vi har 1400 års erfaring med. Vi ser det også den dag i dag, over hele verden. Jfr. Gazaterroren.

Dessverre rår det stor kunnskapsmangel om islam. Både hos politikere flest, i journalist-kretser og generelt. Og i skoleverket og utdanningsinstitusjoner rår også en aldeles islam-apologetisme og manglende faktuell informasjon om hva islam er og innebærer. Islam uskyldiggjøres og skjønnmales konsekvent og systematisk, samtidig som kristendom svartmales, problematiseres og kritiseres.

Når islam har gjort sitt inntog i vestlige land har dette blitt et stadig større og eskalerende problem. Vi erfarer konsekvensene over alt, i alle vestlige land. Hvordan det skal skje en endring i dette håpløse bildet er ikke lett å se for seg, i og med den aldeles absurde islam-apologetismen som rår. Men vi har i alle fall noen medier, som Document og HRS som beskriver, problematiserer og kritiserer islam på en redelig måte, og uten å være så hinsides absurd politisk korrekt og apologetisk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Helse og medisin – og koranen


Publisert 9. oktober 2023

Av Odd Olav Bjørn


Raina Jalal Al-Nahi - med master i lederskap, etikk og samtalepraksis ved det teologiske fakultet, skriver i Klassekampen i oktober 2023 om tro og psyke. Hun mener at muslimer opplever å bli debattert side opp og side ned og at det åpenbart har en stor påvirkning på manges psykiske helse. Hun hører daglig om unge muslimer som føler på økt angst, stress og depresjon og at flere ikke tør søke psykisk helsehjelp. De føler det ikke er nok kompetanse i hjelpeapparatet til å forstå hvordan det er å stå i et flerkulturelt krysspress. I tillegg frykter de kulturelle og religiøse normer knyttet til psykisk helse i sitt eget miljø.

Hun mener det ikke skal være en skam å søke psykisk helsehjelp. Tvert imot - fordi koranen, islams hellige skrift, inneholder vers som berører aspekter av helse og medisin, uten at det direkte berører mental helse. Men helse og medisin er en viktig, og en stor del av islamsk tradisjon. Muslimske teologer tusen år tilbake så koblingen mellom fysisk og psykisk helse.


Kanskje det er på tide å endre grunnlovens §2 som slår fast at: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det europeiske endeliktet


Publisert 5. oktober 2023

Av Odd Olav Bjørn


Houari Boumediene, den tidligere presidenten i Algerie, sa en gang: «Vi vil vinne krigen mot Vesten med våre kvinners livmor, med demografiske våpen og med innvandring som våpen.» Og det er det som skjer nå. Masseinnvandring er et våpen i hendene på radikal islam, som organiserer denne fiendtlige overtakelsen av Europa. Vi må stoppe dem, vi må stoppe dem med alle de demokratiske midler vi har til rådighet – nå!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK har en landssvikaktig agenda


Publisert 26. september 2023

Av Helge Johnsen


Islam-kritikk skal visst helst ikke være lovlig i NRK. I alle fall skal det ugleses, og de som kommer med slikt skal mistenkeliggjøres. Ja, det er jo inntrykket man sitter igjen med etter en debatt på NRK: «Når det kommer til islamkritikk eller religionskritikk har det ofte blitt brukt som en terminologi for å dekke over det som gjerne er rasisme». Er dette virkelig greit?

NRK har en agenda når det gjelder muslimsk innvandring, og dette fremtrer stadig mer som ideologisk forankret og har stadig mindre med redelig og normal, kritisk journalistikk å gjøre. Det er ganske åpenbart at NRK har en bestemt linje, bestemte vinklinger og bestemte narrativer som systematisk skal bygges opp under, etterleves og serveres til folket.

NRK vet å velge seg ut div. s.k. eksperter, som etterlever NRKs linje, vinklinger, perspektiver og narrativer. Dette må virkelig en gang for alle ta slutt, for vi kan ikke ha slik systematisert, statsfinansiert ideologisk vinklet propagandamessig journalistikk og redaksjonell virksomhet. Det er en skam slik NRK holder på, men verken ledelse eller journalister m.fl. i denne medieorganisasjonen har skammevett, like lite som de har journalistisk integritet og moral. Det vi får servert – i en lang rekke viktige saker og samfunnsspørsmål – er nærmest propagandaorientert journalistikk og generell virksomhet. Slik kan det ikke og skal det ikke være.


Kanskje det er på tide med et nytt landssvikoppgjør, jfr. straffelovens kap. 17: Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nazismen og islamismen


Publisert 21. september 2023

Av Rasmus Pedersen


Det er nærmere 60 stater på kloden som betraktes som islamske, og mange av de har forbud mot homofil praksis. Straffen for å leve ut sin homofile legning varierer, men er til dels særdeles strenge og det praktiseres også dødsstraff blant de islamske statene for å elske med
den man elsker.


Det er ingen hemmelighet at mange islamister har lite til overs for de vantro og umoralske som muslimene er hevet over, og spesielt jøder og homofile ser ut til å stå langt ned på rangstigen. I islam er det Allahs 1400 år gamle lover og leveregler som styrer islamistenes liv, alt ligger i Allahs hender. Kan det være en medvirkende årsak til at så mange islamtro blir betraktet som utilregnelige og dømmes til tvungent psykisk helsevern ved at de selv ikke har ansvar for sine liv?

Det eksisterer flere likhetstrekk mellom nazismen og islamismen, mens islamismen er godtatt av dagens regjering, er nazismen ikke det.
Hvorfor oppstår polarisering, utenforskap, utrygghet og hat i nesten alle vestlige land hvor islamistene vokser seg sterke. Er årsaken den gigantiske kulturkrasjen det er mellom vestlige verdier og verdisettet til islamistene?

I vesten har vi sentrale verdier som likeverd, likestilling og ytringsfrihet for alle, det finner en ikke mye av i de islamske statene hvor en erfarer islam i praksis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Religion er makt


Publisert 15. september 2023

Av Odd Olav Bjørn


Det jeg tror de fleste må kunne være prinsipielt enig i, uavhengig av hvilke forestillinger en har fått dannet av islam gjennom livsløpet - via skoleverket, utdanningsinstitusjoner, i mediene og ellers - er at religion ermakt. Det utgjør en maktfaktor både for enkeltindivider og i samfunnet. Dess flere tilhengere, dess større makt. Det kan utgjøre en større maktfaktor enn politikk og demokratiske systemer og faktorer.


Dette gjelder naturligvis også islam. Ikke minst fordi islam også er politisert ideologi og ikke bare en religion. Faktisk er islammerpolitisert ideologi og et samfunnssystem enn en religion. Menkombinasjonenav religion og politisert ideologi setter islam i en særstilling. Dette er noe som dessverre få forstår, eller tar inn over seg. Men også uavhengig av dette er det slik at all makt må kunne kritiseres. Også makt som fremkommer gjennom religion.

Vi har lange tradisjoner for religionskritikk både i Norge og andre vestlige land når det gjelder kristendom. Det er dette som har ført til reformasjon av og endringer i kristendommen. Men det skjer ikke i nevneverdig grad i forhold til islam. Dette pga. den endeløse, helt og holdent absurde islam-apologetismen (en teologisk disiplin som forsvarer troen mot ikke-religiøse argumenter) som rår i samfunnet, og krav om "politisk korrekthet".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Noen må betale regninga


Publisert 12. september 2023

Av Steinar Øye


Den lukkede norske nominasjonsordningen vi har i Norge, innebærer at velgerne har liten mulighet til å påvirke hvem som blir valgt. Partiledelsen velger i realiteten seg selv og sine egne. Sammen med statens parlamentariske personell fordeler og forvalter de fellesskapets midler stort sett slik de finner det for godt, ofte ikke til fellesskapets beste.

Men noen må betale regninga. Det gjør ikke fordelsfolkene, yrkespolitikerne og statens parlamentariske personell. De befinner seg på statsbudsjettets utgiftsside, men sitter i sikre jobber på statens lønnsregulativ. Det må den vanlige velger og skattebetaler i konkurranseutsatt sektor, som står for inntektene i statsbudsjettet, men som har liten eller ingen innflytelse på hvordan skattepengene deres blir anvendt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Integreringen går bedre enn du tror – eller?


Publisert 6. september 2023

Av Oddbjørn Jonstad


I Aftenposten i august 2023 skriver Lisbeth Fransplass Røren, konstituert direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Ena Pinjo, analysesjef, IMDi og Nadiya Fedoryshyn, utredningsleder, IMDi en kronikk med overskriften «Ny rapport: Integreringen går bedre enn vi tror».Det som slår en, er at kronikken kun er skrevet av kvinner og at to av dem er innvandrere. Kanskje ikke å undres over når kvinneandelen i nettopp IMDi er på langt over 60 % og en femtedel av disse er innvandrere - av totalt 275 ansatte.


Videre i kronikken skriver de at vi som jobber med kunnskapsproduksjon på feltet innvandring, ser at det ikke står så dårlig til med integreringen som man noen ganger kan få inntrykk av. Arbeidet må fortsette mener de, men det store bildet gir grunn til optimisme. Dette viser også - det har lenge vært kjent - at kvinner er mer positive til innvandring enn menn, noe myndighetene burde ta høyde for når de ansetter folk i slike for landet ødeleggende stillinger. Rosemalingen fra IMDI er ett politisk bestillingsverk - det går mot svenske tilstander i det norske integreringsprosjektet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Venstre – innvandringspartiet?


Publisert 30. august 2023

Av Oddbjørn Jonstad


Venstre i Nordre Follo har i sin valgbrosjyre satt opp en innvandrerkvinne, Nesanet Hailemariam, på 2. plass – etter ordførerkandidaten Camilla Edi Hille. Vedkommende innvandrerkvinne har laget en liste over hva Venstre skal – og der står det et punkt som lyder: «ønske flere flyktninger velkommen til Nordre Follo».

Som om vi ikke har mer enn nok innvandrere i Nordre Follo fra før? Dessuten har kommunen over 25 personer allerede som er heltidsansatt for å legge til rette for innvandrere. Det gamle rådhuset i Oppegård er smekkfullt av innvandrere – det samme gjelder kjøpesentrene i kommunen. I et historisk perspektiv er ikke dette annet enn et gedigent landssvik.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Landssvik – på godt norsk


Publisert 10. august 2023

Av Oddbjørn Jonstad


Flyktningkonvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 28. juli 1951, og trådde i kraft 22. april 1954. I 1952 underskrev Norge denne Asylkonvensjonen som slår fast at asylsøkere og andre migranter skal reise tilbake til hjemlandet når forholdene tillater det. I 1975 vedtok stortinget innvandringsstopp.

Alt arbeid som medfører innvandring, er derfor et svik mot land og folk - og er i strid med Grunnloven generelt (§2 Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv) og straffeloven - spesielt Kap. 17: Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129. Allikevel fortsetter innvandringen å nå nye høyder i 2023. Hvorfor? Jo – fordi mange promoterer innvandring både politisk, faglig og personlig med en utskifting eller prosentvis redusering av den etnisk norske befolkning over tid. Dette er situasjonen i klartekst.


Politikere


Først og fremst skyldes landssviket inkompetente politikere - på jakt etter goodwill blant en hjernevasket befolkning som heller ikke forstår sitt eget beste - og de negative konsekvensene innvandring medfører for befolkningen og våre etterkommere. Man må ikke tro noe annet enn at muslimene ser frem til et islamsk land når den etniske norske befolkning er redusert til en minoritet eller byttet helt ut. Kanskje tiden er inne for omfattende riksrettssaker i nær fremtid?


Media


Den største delen av media støtter de regjerende politikeres syn på en berikende innvandring – og får godt betalt for det. Ytringsfrihet er et ord de ikke kjenner betydningen av. Verst i klassen er det skattefinansierte NRK som ser ut til å ansette kun mørkhudede personer for tiden


Kollaboratører


Det er mange som lever av innvandringen – både i offentlig forvaltning og i det private næringsliv – og arbeider for og promoterer en mer omfattende innvandring. Kanskje tiden er inne for et omfattende landssvikoppgjør i nær fremtid?


Velgere


De fleste velgerne stemmer på det partiet de alltid har stemt på – uansett resultater. Når det kommer til innvandring er det ikke store forskjeller på partiene som sitter på stortinget i dag. Kanskje tiden er inne for et omfattende valgskred til partier som i dag ikke sitter på stortinget - i nær fremtid?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Terrorens årsak - og motiver


Publisert 6. august 2023

Av Bjarte Antonsen


Stortingspresident Gharahkhani sliter tungt med å få informert allmennheten om hvilke pass han besitter, men når det gjelder terrorens årsaker og motiver så kommer informasjonen fortløpende etter skytingen 25. juni ved Per på hjørnet i Oslo

Stortingspresidentens mildt sagt fåfengte forsøk på å isolere hat til kun å være hat uten å inkludere noe som helst av hatets opphav, er noe av det mest fordummende som noensinne har kommet ut av kjeften til en så høytstående representant for demokratiet. Det blir like naivt og enfoldig som å påstå at bilulykker kun dreier seg om biler.

Det finnes et opphav til det hatet som drepte to mennesker, og skadet over et dusin andre like så uskyldige mennesker, i tillegg til de pårørende og alle andre som slapp med skrekken. En av de definitivt mest nærliggende arnestedene til det hatet som fikk utfolde seg i fri dressur ligger i et tankegods med en religiøs overbygning som kjennetegnes av krigsropet "Allahu Akbar". Dette famøse krigsropet er utelukkende knyttet til én bestemt religiøs ideologi, og det har nå gjallet nærmest konstant over det meste av Vest-Europa gjennom hele dette århundret. Det nyligste terroranslaget intet unntak.


Da blir Gharahkhanis forsøk på brannslukking mislykket, selv ikke de mest godtroende vil ta denne åpenbare bløffen for god fisk. Vi har fått en iraner med helt andre vaner til å begå taqyya mot det norske demokratiet ved hjelp av en demokratisk forkledning, og da må det stilles noen gedigne spørsmålstegn ved hvilke fremmede makter vår Stortingspresident tjener.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Islamismen blomstrer i Norge


Publisert 29. juli 2023

Av Bjarte Antonsen


PST uttalelser om at høyreekstremisme med anti-statlige holdninger er den største trusselen mot vårt samfunn, setter hele sikkerhetstjenesten i skam. De vet at islamismen blomstrer i Norge, men tar den likevel ikke alvorlig.

Terroren utenfor Per på hjørnet og London pub den 25. juni var et islamsk rovmord som ikke bare rammet de drepte og skadede, men en hel nasjon og hele det demokratiske fundamentet som landet er bygget på.

Vår øvrighet forener seg i erkjennelsen av at det er hatet som bærer ansvaret for elendigheten. og at det kun er den som brakte hatet til torgs som må stilles til ansvar. Mens de samtidig forener seg i forherligelsen av Pride-gjengens stadig mer utagerende kjærlighetsliv. Noe som gjør at Pride-juntaen får oppgradert sin offerrolle i takt med at øvrigheta får befestet sitt godhetsdiktatur.

Vår øvrighets hypermoralske avstandtagen fra hatet i kombinasjon med kjærligheten, er et etisk totalhavari. Det utgår et bud om at vi skal ta avstand fra hatet, og omfavne kjærligheten. Diversiteten er ikke lenger vår styrke. Vi skal stå skeive og samlet til Dovre faller.

Det etiske totalhavariet ligger i den enfoldige og endimensjonale virkelighetsforståelsen til vår intellektuelt forfalne øvrighet. Fordi det blir begått en forenkling som tilsier at det bare finnes en type hat, og en type kjærlighet. I en så naivistisk og illusorisk verden ville det vært enkelt å ta avstand fra det ene og omfavne det andre. Da kunne alle stått sammen mot den tilsynelatende enslige hateren.

Men som vi vet er det ikke noen ensom ulv det er snakk om. Han kom fra en gedigen flokk. Hvis øvrigheta vil ha oss til å ta avstand fra den ene ulven, så må vi også ta avstand fra den gedigne ulveflokken han representerer. Det hadde vært noe folk og øvrighet kunne stått sammen om. Men som vi vet ville det vært et falskt samhold uten like da det er vår øvrighet som har bygget opp den stadig eskalerende ulvestammen.

Øvrigheta må definere akkurat hva slags hat det er vi har med å gjøre. Hvor det stammer fra, og hvilket tankegods det bygger på. Uten den ærligheten kommer vi ikke noe som helst slags hat til livs. For det etiske totalhavariet vil vise seg i all sin hjelpeløshet når det også smeller skikkelig i fra motsatt hold.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den islamske suksessfaktoren


Publisert 22. juli 2023

Av Bjarte Antonsen


Hva er den islamske suksessfaktoren? Jo, gjennom en klankultur som konsekvent sparker nedover mot de svake og hjelpeløse, og samtidig jamrer seg oppover mot de sterke og mektige så skapes det en massiv ubalanse i styrkeforholdet mellom mobben og folket. Noe som gjør det stadig mer attraktivt å underkaste seg mobben, og stadig mer håpløst å stå opp mot den. Dette er klassejustis av verste skuffe, og noe som de venstreskeive virkelig trives med.


Man kan ta en vanlig SIAN-demo som eksempel. En liten gjeng med antivoldelige sjeler bestående av folk som hovedsakelig er mellom 50 og 80 år. De møter hundrevis, om ikke over tusen mer eller mindre rabiate folk mellom 15 og 35 år som fyrer av både ukvemsord, trusler, hatefulle ytringer, steiner og diverse andre løse gjenstander mot den lille gjengen. Men like fullt er det den massive mobben som mener seg hetset og truet.

Islam har kjørt denne feige strategien i hundrevis av år. Den er likeså primitiv som den er effektiv så sant man ikke står opp imot den i fra begynnelsen ved hjelp av demokratiske spilleregler. Men vår politiske elite og deres medløpere liker ikke de demokratiske spillereglene, for de er jo tross alt i heidundrende mindretall. Så da gir de heller tommel opp for mindretallsdiktaturet. Noe som leder til at stadig flere ryggradsløse sjeler finner seg en minoritet å slutte seg til. I tillegg til alle privilegiene det medfører, så står man også så godt som fritt til å hetse og trakassere den eller de man ikke liker.


Men man får leve i håpet om bedre tider for de undertrykte som rammes av denne høyst urimelige islamske klassejustisen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK – og fakta


Publisert 18. juli 2023

Av Odd Olav Bjørn


I juni 2023 sendte NRK et program hvor de viste bilder fra et gamlehjem hvor beboerne utøvde vold mot de ansatte. Ifølge reporteren var det gamle med demens som jaget de ansatte. Men bildene viste tydelig at det var kun mørkhudete innvandrere blant de ansatte som ble jaget. Episodene hadde ingen ting med demens å gjøre, men oppgående beboere som blir påtvunget pleie fra noen som har en annen religion, hudfarge og klesdrakt enn den de selv har i skapet hjemme?


NRK er en skam for landet og en skam for de politikere som holder bedriften i gang - med et bidrag på 6 milliarder kroner pr. år fra skattebetalerne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Integrering og mangfold? - i IMDI


Publisert 25. juni 2023

Av Odd Olav Bjørn


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har kontorer i Narvik og Oslo. Direktoratet skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. Hittil i år (pr. 06.06.2023) har IMDi bosatt 12609 flyktninger.


Per 31.12.2022 utgjorde den ikke etnisk norske andelen av bemanningen i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) 33%. Per 31.12.2022 var det 270 ansatte i IMDi og 89 av disse 270 ansatte hadde ikke etnisk norsk bakgrunn.


Men er ikke dette å settebukkentilåpassehavresekken? Skal virkelig innvandrere legge til rette for flere innvandrere til landet?Dette vitner om landssvikaktige handlinger.


Det er helt på det rene at å promotere innvandring juridisk sett er landssvik jfr. Grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv» og straffelovens kap. 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser».Men vil de som har stått i spissen for innvandringen av mange forskjellige grunner og de som har hatt innvandring - direkte eller indirekte som levebrød – noen gang bli straffet for ugjerningen? Jfr. straffeloven av 2005 § 119.


Skal vi finne oss i en 5. kolonne i offentlige etater?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En realpolitikk i henhold til virkelighetens verden


Publisert 20. juni 2023

Av Odd Olav Bjørn


Våre samfunn står i dag overfor utfordringer man kanskje ikke har sett på noen årtier. Mange gjør det feilsteget at de tror at fremgang varer evig. At vi alltid vil bli rikere, friere og mer opplyste med tiden. At vi kan legge krig, krise og elendighet bak oss, og på så vis erklære at historien tar slutt. Men kanskje noen politikere, byråkrater og MSM-redaktører og -journalister blir nødt til å ta til fornuft etter hvert.

Det vi ser er at de med makt i sine hender ikke i tilstrekkelig grad realitets-orienterer seg og ikke fører en realpolitikk i henhold til virkelighetens verden, samfunnsutviklingen og hva som faktisk utspiller seg, men derimot blindt etter ideologi og "vyer", "visjoner" og "ideer".


Mange politikere velger å ikke lytte til folket, som de liksom skal være representanter for, men er derimot henfallen til å la seg styre fra overnasjonalt hold - EU, FN, WF, Davos-pamper - og durer blindt i vei, etter alt å dømme uansett konsekvenser for eget land og folk, som er samfunnsoppdraget de faktisk har: Å ivareta eget land og egen befolkning, med egen politikk for å oppnå dette. Ikke underminere og kompromittere eget land og egen befolkning og ikke bedrive regelrett nasjons- og samfunnsundergravende politikk.

Og konsekvenstenkning er det så som så med på mange samfunnsområder. Som når det gjelder konsekvenser av den endeløse innvandringen fra fremmede himmelstrøk av folk med radikalt annerledes kultur og forestillinger om hvordan samfunnet skal være. Et samfunn der alt for mange ikke kan / vil integrere seg, tilpasse seg og innordne seg grunnleggende norske og vestlige verdier, normer, kultur, tenkemåte og levemåte. De er fanget inn i klankultur og islam-kultur, og kan ikke / vil ikke løsrive seg fra dette.


Vi ser - som i alle andre vestlige land med stor fremmedkulturell innvandring - eskalerende konflikter og problemer. Polarisering, segregering, utenforskap, parallellsamfunn, sosiale problemer og en kjede av negative konsekvenser i samfunnet.Men politikerne, ivrig og ukritisk støttet av MSM-redaksjonene, insisterer på å fortsette og fortsette med den fremmedkulturelle innvandringen. De ønsker å konstruere "multikultursamfunnet". Dette er ren ideologi, og vyer, med også åpenbar kobling til overnasjonale ideer, vyer og tenkning - igjen EU, FN, WEF, Davos, NWO. Agenda 2030. GCM. osv. osv.


Man kan alltids håpe, men jeg tror det dessverre må blimyeverre før politikerne ev. tar til vettet. Og ditto mht. journalistikken fra MSM-redaksjonene, som heller ikke er ansvarlig og realitetsorientert når det gjelder en lang rekke viktige samfunnsspørsmål.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flyktningtjenesten – i Nordre Follo kommune


Publisert 13. juni 2023

Av Oddbjørn Jonstad


Flyktningtjenesten i Nordre Follo kommune består av 23 ansatte som er tilsatt for å bosette og følge opp nyankomne flyktninger i kommunen forteller Hilde Lervik som er virksomhetsleder/rektor for «Nordre Follo kvalifiseringssenter - voksenopplæring og flyktningtjeneste». 23 heltidsansatte er ikke billig for å gjøre en unødvendig og samfunnsskadelig jobb.


I 2023 er det vedtatt å bosette 285 flyktninger i Nordre Follo kommune. I 2022 ble det bosatte 245 flyktninger i kommunen. Kommunen bosetter på oppdrag fra IMDi, og alle har fått opphold i Norge og er bosatt i Nordre Follo kommune.


Til tross for at Flyktningkonvensjonen forutsetter at flyktningene reiser tilbake til fedrelandet når det er mulig, mener Flyktningtjenesten i Nordre Follo kommune at deres jobb er ikke å repatriere flyktningene, deres oppgave er å bosette, integrere og kvalifisere flyktninger inn til arbeid og utdanning. Er det noe rart at beboerne på sykehjemmene reagere på antall innvandrere i omsorgstjenesten?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bortsnakking og tåkelegging av innvandringsproblemene


Publisert 9. juni 2023

Av Herbert Jonsen


Politikerne, byråkrater og andre må – når det gjelder innvandring - forholde seg til realiteter, og endre politikk i henhold til hva som faktisk utspiller seg i samfunnet. Å styre blindt etter ideologi og overbevisninger osv. - som at man prinsipielt ønsker å være innvandringsliberal og "hjelpe utsatte», er ikke ansvarlig. Man må ha en ansvarlighet også i forhold til eget land og samfunn - og medborgere.

Vi må få redelighet omkring alle disse innvandringsproblemene som nå eskalerer i samfunnet rundt oss. Ikke bortsnakking, tåkelegging og å skyve problemene under teppet. Redelighet er det første som må skje. Uten det vil bare problemene fortsette å eskalere, slik vi har sett i Sverige og andre land. Bl.a. og ikke minst fordi man ikke har vært redelig - man har ikke villet snakke på redelig og faktaorientert måte, fordi det ikke er politisk korrekt og medfører berøringsvegring. Politikken må åpenbart endres på mange områder. Vi vil ikke ha verken svenske eller franske tilstander her i landet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Knivstikking – på Grønland i Oslo


Publisert 4. juni 2023

Av Herbert Jonsen


En mann er kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Grønland i Oslo. Han skal ikke være alvorlig skadd. Politiet leter etter flere mistenkte gjerningspersoner, men har valgt å ikke gi nærmere opplysninger om verken offer eller de mistenkte gjerningspersonene.

Oslo er en trygg by gjentar til stadighet rørlegger Raymond og politiet med flere – se ovenfor. De er vel forpliktet til å si det, for ikke å skape uro i befolkningen. Men folk ser og erfarer at det blir stadig flere knivstikkinger og generelt voldsepisoder- og annen kriminalitet av ymse slag i landet.

Og stadig flere og flere forstår nå også sammenhengen - og den er knyttet til en altfor stor innvandring fra radikalt fremmed kultur i fremmede himmelstrøk - klankulturer og islam-kultur med manglende evne og vilje til å integrere seg i det norske samfunnet. Det fører til bl.a. sosiale problemer, fattigdomsproblemer, kriminelle handlinger, gjengkriminalitet og kamper mellom gjengkriminelle. Så enkelt er det faktisk - når helt unge, ned i småskolealder, rekrutteres til gjenger. Det gir uro og elendighet i det viktige skolesystemet - blant annet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Berøringsvegring – i Norge


Publisert 31. mai 2023

Av Herbert Jonsen


Politiet i England forholdt seg passive mens 1400 jenter ble seksuelt misbrukt av gjenger, som i all hovedsak består av voksne menn med pakistansk bakgrunn. Politiet skal ha vært redde for å gripe inn, fordi de ikke ønsket å bli sett på som rasistiske.

Skremmende, men dessverre er det slike holdninger også i Norge, både innenfor politiets rekker og ellers i samfunnet. Berøringsvegring kaller man det. Man er redd for å bli anklaget for å være 'rasistisk'. Derfor er man villig til å ofre samfunnssikkerheten for å vise seg frem som 'politisk korrekt' og ikke under noen omstendighet kunne mistenkes for å ha 'rasistiske holdninger'.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet - eliten mot folket


Publisert 16. mai 2023

Av Annette Bessegg


Diktere og forfatteres skrivekunst satte ofte politisk dagsorden i 1930-årene, og i flere tiår etter. De var av og for folket, og de visste å verdsette og bruke ytringsfriheten i folkets tjeneste. Både forfattere og journalister var en høyt respektert og elsket klasse. Fordi de gjorde en jobb som tilførte ekte verdier til samfunnet. Og de gjorde jobben godt.

Siden har vi sovet. Ytringsfriheten har blitt myrdet på vår vakt. Frihet, respekt for meningers mot, medmennesker og medier har gått tapt i samme slengen. Tilliten til politikere og myndigheter vakler på leirgrunn.

Forfattere kan ikke skrive fritt. Litteraturen forvitrer som en direkte konsekvens. Journalistene i statskanalen og hovedstrøms-mediene har kastet yrkesstoltheten på nærmeste skraphaug, mens vanlige folk selv-sensurerer seg på sosiale medier og i alle sosiale settinger.

Tapet av ytringsfriheten har gitt oss en tilværelse gjennomsyret av en fryktkultur der maktsyke, pengegriske eliter kan ture fram som de vil. De har skaffet seg lebensraum som gjør det mulig. For det handler ikke om «høyresiden» og «venstresiden.» Det er eliten mot folket.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Staten er skurken


Publisert 5. mai 2023

Av Lars Billingstad


Nordmenn blir flådd av staten. Vi er angivelig "verdens rikeste land". Likevel sliter majoriteten med økonomien. Folk må derfor begynne å bruke hodet og komme seg ut av transen om at alt er så fantastisk i dette landet.

Innvandrere kommer hit og ser galskapen og hvordan systemet er bygd opp. Men de er mer slu og beregnende. De står ikke med lua i hånda som en dum og naiv nordmann. De ser at staten er skurken som flår landets innbyggere. De ser at staten utnytter nordmenn. Så de vender på flisa og begynner å utnytte systemet og staten.


Faktum er at den norske stat er mye mer skurk enn den vanlige mann. Statenskurken har tross alt media, politikere og politiet på sin side og blir aldri stilt til ansvar for sitt skurkeri!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi går i feil retning


Publisert 1. mai 2023

Av Bjarne Olavsen


Da Erna Solberg, som statsminister, kom med sin episke uttalelse om at "nordmenn har ikke krav på Norge mer enn andre", forstod jeg at vi skal være i et multikulturelt prøveprosjekt der de etniske norske innbyggerne skal tvinges til konformitet og stillhet rundt det som skjer, til fordel for andre kulturer.

Skolen på alle nivåer er der allerede, og høyskoler og universitet følger etter. På steder der man skulle tro at studentene har begynt å tenke selv, øker i stedet homogeniseringen med tvang og trusler. Universitetene og forskningen, som skulle ha vært institusjoner med vide spekter av alle tanker, har utviklet et trangsyn og en fordømmelse av "ikke-korrekte" som man ikke har sett maken til siden -30-tallets Tyskland, eller for den del, dagens Russland.

Hvis ikke "ugresset" rykkes opp med roten, vil det fortsette å spre seg. For å få til dette, må det være politisk evne og vilje til endring. Av erfaring vet vi at endringer medfører ansvar og kritikk, og enda verre; ikke gjenvalg, og slik tør eller vil ikke politikere ha det. Da er det bedre å la det være som det er og "det går sikkert over", selv om kanskje et flertall av politikerne, og folket, mener vi går i feil retning og gjerne skulle ha korrigert kursen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ønsker journalistene seg svenske tilstander


Publisert 23. april 2023

Av Herbert Jonsen


Etter alt å dømme ønsker journalistene i landets aviser seg svenske tilstander - siden disse menneskene ikke er i stand til å lære noe som helst fra tilstandene i vårt naboland. Der er det et eskalerende samfunnskaos, som blir verre og verre bokstavelig talt for hver dag som går. Dette får ikke journalistene med seg, eller så velger de bare selektivt (og på ideologisk grunnlag?) å ganske enkelt ignorere det. Men de problemene som utspiller seg i Sverige finner også i økende grad sted her i landet. Men dette ignoreres også. Tydeligvis.

Det burde egentlig være åpenbart at en slik stor fremmedkulturell innvandring som myndighetene under skiftende regjeringer her i landet de siste tiårene har tillatt - helt og holdent ukritisk støttet av hovedstrøms medienes redaksjoner - ikke er forsvarlig verken sosialt, kulturelt, økonomisk eller på andre måter. En uansvarlig politikk, som vi stadig mer ser de negative konsekvensene av.


Så nå ser vi altså lignende problemer som i Sverige eskalere også her i Norge, om enn foreløpig i mindre målestokk. Dette er et resultat av en altfor stor fremmedkulturell innvandring, som gjør at samfunnet ikke er i stand til å ivareta de som har fått komme på en forsvarlig måte - noe som skaper sosiale og økonomiske vanskeligheter både lokalt og for landet i sin helhet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Volden i norske skoler


Publisert 15. april 2023

Av Fredrik Arntsen


Det har i de siste årene samlet seg opp en mengde reportasjer om skolevold i Norge. Felles for reportasjene er at det ikke blir nevnt noe om årsakene til volden. Lærere og andre som ytrer seg om saken, er svært varsomme med å angi hvem det er som står for volden - og om det er spesielle typer elever eller miljøer som står bak. Skolevold er med andre ord blitt et av mange politisk korrekte tabu-områder i norsk offentlighet, der det råder en form for taushet om slike hendelser - av frykt for represalier fra enten elever og deres foresatte eller fra skolemyndighetene som utøver press på lærerne slik at de holder seg i skinnet og ikke ødelegger skolens politisk korrekte omdømme.

At volden i norske skoler har med den store asylinnvandringen til landet å gjøre, er det ingen grunn til å tvile på. Skjellsord som mora-puler og hore er neppe et utslag av praksis av etnisk norske elever.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Når klansstrukturer møter våre demokratier


Publisert 3. april 2023

Av Herbert Jonsen


Hva skjer når klansstrukturer møter våre demokratier og vårt rettssamfunn? Det er akkurat mangel på denne kunnskapen som fører til integreringen ikke fungerer og at vi ikke evner å forstå kriminalitetsutviklingen blant de unge. Vi innbiller oss at personer fra klansstrukturer er som oss, eller vil bli som oss, men det vil bare skje unntaksvis.

Og med islam får vi en klanskultur på steroider. Det medfører at den norske stat, d.v.s. norske myndigheter ikke klarer å håndtere slike sterke kulturelle endringer i vårt samfunn. Klan-problematikk og kriminalitet har blitt dagligdags aktivitet blant folk fra Baltikum og Balkan, - og koster den norske staten milliarder per år. Våre inkompetente myndigheter bruker fortsatt snillismen, følerier og kvasi-idealistiske virkemidler selv om det er åpenbart at disse ikke virker!

Dessverre vender politikere flest - sammen med MSM-journalister - det døve øret til, og legger dermed i praksis til rette for at slike strukturer fritt får underminere den samfunnsmodellen som Norge og andre vestlige land er tuftet på. Sikkerheten til det norske folk er ikke på prioriteringsliste til den nåværende sosialistiske norske regjering.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Livskvalitet vs. medisinbruk


Publisert 29. mars 2023

Av Fredrik Fredriksen


Det faktum at noen muslimer tilsynelatende tilpasser seg vestlig tenkesett, borger ikke for at de har forlatt islam. En etnisk norsk kvinnes tydeligste opplevelse i så måte var den iranske legens avfeiing av temaet livskvalitet, vurdert opp mot medisinbruk. "Vi tenker ikke slik, vi" var det korte svaret hun fikk, da hun ville drøfte saken. Temaet var med andre ord et ikke-tema, fordi legen av politisk/religiøs overbevisning hadde bestemt at slik skulle det være. For ham var det helt uten betydning at temaet livskvalitet vs. medisinbruk er et høyst relevant forhold i vestlig/norsk helsevesen.

Spørsmålet blir: Vil folk, med islam i hode og ryggmarg, kunne fungere tilfredsstillende i norsk helsevesen, etter norsk/vestlig målestokk - ettersom det ikke kan regnes med at de vil eller makter å rydde bort sin muslimske sinnstilling, verken til etikk, moral eller kropp, under yrkesutøvelsen?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Liksomleken med moskémiljøene


Publisert 26. mars 2023

Av Fred Forvar


Hvert år er det en nasjonal dialogkonferanse i den ytterliggående moskéen Central Jamaat Ehle-Sunnat i Oslo.Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) har i over 26 år arbeidet for å fremme dialog og trygghet mellom innvandrerorganisasjoner og offentlige tjenester/ myndigheter, slik at innvandrere blir en ressurs i, og en naturlig del av norsk samfunnsutvikling.Overordnet fokus er på innvandreres helse og sosiale utfordringer

Til tross for at dette er den 26. årlige dialogkonferansen foregår den fremdeles ikke på norsk. Her er kongresspråket urdu, ispedd litt arabisk under resitasjon av koranen

Hvor lenge skal dette taqiyya-preiket få fortsette? Hvor lenge skal det offisielle Norge leke denne liksom-leken med moskémiljøene? Når skal ansvarlige norske myndigheter og MSM påbegynne noe som kan ligne på en ærlig og redelig omtale av islam? Hvorfor innbiller man den norske befolkningen forestillinger om dialog mellom islams representanter og representanter som angivelig fronter vestlig humanisme?
Syretesten på om dialog er mulig burde være om det finnes noe som helst punkt hvor islam og vestlig humanisme har likhetstrekk. Den som mener å ha fått øye på noe slikt, bes redegjøre for hva som skulle kunne gjenkjennes som likhetstrekk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forsvarlig innvandring til Norge?


Publisert 22. mars 2023

Av Herbert Jonsen


Stortingsmelding 74/1980 og innholdet og intensjonene i denne er nok noe som folk flest ikke aner noe som helst om, og heller ikke er i stand til å finne fram til, men den er tilgjengelig og kan leses / lastes ned som PDF-fil.

Enkelte har referert til denne noen ganger, bl.a. mht. noe som der ble eksplisitt uttrykt, nemlig at innvandringen til Norge måtte være forsvarlig - et viktig premiss, som dessverre siden har blitt forlatt.

Når vi nå i økende grad ser lignende problemer som i Sverige eskalere også her i landet - om enn foreløpig i mindre målestokk- er det god grunn til å minne om hva som ble uttrykt i denne Stortingsmeldingen. Det vi ser utspille seg stadig mer og mer i landet vårt er en rekke samfunnsproblemer, som sosiale problemer, økende sosiale forskjeller - i hovedsak innvandrerdrevet - utenforskap, segregering, fattigdoms-problemer og kriminalitet m.v. Dette er et resultat av enalt for storfremmedkulturell innvandring over årtier, fordi det ikke har blitt stilt tilstrekkelig med klare krav og forventninger til disse innvandrerne (i stor grad et utslag av at man fra makt- og meningselitens hold gjerne vil konstruere et «multikultursamfunn») og som i praksis medfører at samfunnet ikke er i stand til å ivareta og absorbere fremmedkulturelle som har fått komme hit på en forsvarlig måte. Det skaper, som i andre vest-europeiske land, stadig større sosiale og økonomiske vanskeligheter både i lokalsamfunn og bydeler m.v. og ikke minst for landet i sin helhet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Med røtter i ideologien islam


Publisert 15. mars 2023

Av Herbert Jonsen


Palestina er strengt islamsk, palestinske kvinner er blant verdens aller mest utsatte for æresvold og -drap, og undervisningen i palestinske klasserom minner på ingen måte om den undervisningen dine og mine barn møter i norsk skole.

Hamas og deres radikale og fundamentalistiske venner utgjør utvilsomt det største problemet. Men alt har uansett utvilsomt sine røtter i ideologien islam. En ideologi som politikere, både i vårt eget land og over hele den vestlige verden, tragisk nok betrakter og behandler kun som en religion, «omtrent som kristendom». Et katastrofalt feiltak. Vi opplever stadig mer de negative konsekvensene. Skjer det ikke radikale endringer i disse håpløse holdningene - og påfølgende politikk - vil Norge bli som Frankrike, og sannsynligvis mye verre enn det vi ser utspille seg der per i dag. Det er bare et tidsspørsmål.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Åsted Ahus


Publisert 4. mars 2023

Av Odd Olav Bjørn


Et besøk på Ahus (Akershus Universitetssykehus) en dag i mars 2023 gir de fleste svarene på hvorfor det er så trangt – både økonomisk og kapasitetsmessig – i norsk helsevesen. En kort opptelling viste at over 71 % av dem som ble observert i gangen etter hovedinngangen, var mørkhudede innvandrere. En lignende observasjon ble gjort for noen år siden – da var tallet ca. 46 %. Men det er ikke bare blant pasienten det er utallige innvandrere – også blant ansatte var det forbausende mange mørkhudede – og i kantinen ble det servert halalmat.


Dette er et resultat av at ledelsen ved sykehuset i årtier har satset på innvandrerhelse – og ikke kvinnehelse som er så populært i dag. Så får etniske nordmenn ta det de får – hvis det blir noe igjen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det naive Norge


Publisert 27. februar 2023

Av Erik Svendsen


Iranske myndigheter tillater ingen med iransk bakgrunn å besøke landet uten iransk pass. Det er videre offentlig kjent at stortingspresident Gharahkhani har vært på ferietur til Iran, der han blant annet skal ha truffet sin nåværende kone. Ferieturen der de to møttes skal ha funnet sted i 2002. Nå er det kommet frem at Gharahkhani også reiste til Iran i 2017.

Stortingspresidenten er den høyeste rangerte personen i Norge etter kongehuset. Men mediene unnlater å stille Masud Gharahkhani helt legitime og strengt tatt helt åpenbare spørsmål om sin sårbarhet overfor Iran. Noen ganger er norsk presse fullstendig udugelige.

For en må begynne å lure. En skarve ambassadør/diplomat mister sikkerhetsklareringen fordi han har fått seg en thailandsk dame mens en innvandrer med iransk pass gjøres til Stortingspresident. Her er det noe som skurrer! Tidligere stortingsrepresentant Per Sandberg ble hundset av alt fra AP til tidligere forsvarstopper fordi han hadde tatt med seg en skarve tjenestetelefon under et besøk til Iran. Ayatollahene må le seg skakk over det naive og imbesile Norge. AP har snart oppnådd å ødelegge landet fullstendig. Vi som advarer blir kalt alt mulig, men det kommer en dag og da vil de vel rope på nåde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den tragiske kriminalitetsutviklingen


Publisert 24. februar 2023

Av Herbert Jonsen


Politiledelsen, andre myndigheter, politikere flest, avisredaksjonene og andre div. samfunnsaktører er så opptatt av å være politisk korrekt og for all del ikke skal kunne mistenkes for å være "rasistisk", at det i praksis legges lokk over at det er ungdommer med fremmedkulturell opprinnelse som står bak kriminaliteten. Sammenhengene skyves under teppet og/eller tåkelegges. Konsekvent.

Slik har man holdt på også i Sverige i lange tider og dennesystematiske uredeligheten- for det er jo akkurat hva det er - har bidratt sterkt til de vanvittige tilstandene vi ser der, og som stadig eskalerer! Og nå det samme også i Norge, mer og mer! Jfr. skyteepisoden på Furuset ved IKEA.

Man har tydeligvis ikke noen som helst vilje eller evne til å lære fra de miserable feil som er begått i Sverige. Feil begått av bl.a. politiet, øvrige myndigheter - både på lokalt og nasjonalt nivå - politikere flest og medie-redaksjonene.

Sistnevnte har en svært stor del av ansvaret for den tragiske og håpløse kriminalitetsutviklingen og generelle samfunnsutviklingen som vi ser i Sverige, ved at de konsekvent og systematisk harlagt lokk overellertåkelagt rundtfaktiske sammenhenger i kriminalitetsutviklingen.

Det er en stor skam slik TV2, NRK og også andre MSM, holder på i kritiske samfunnsspørsmål. Men ikke bare det, det er direkte uansvarlig samt en total mangel på integritet i forhold til samfunnsoppdraget de har - som bl.a. dreier seg om å drive redelig, sannferdig og kritisk journalistikk ogopplyseallmennheten og borgerne i dette landet om konkrete, faktiske og problematiske forhold i samfunnet og ikke minst sammenhenger blant annet og ikke lyve, tåkelegge, bortforklare eller skyve under teppet!

Hvordan kan disse såkalte journalistene i NRK og TV2 (og andre MSM) leve med seg selv og få sove om natten, når de driver på slik de gjør? Dette er jo å karakterisere som systematisert uredelighet! Ønsker de svenske tilstander i Norge, eller er de bare regelrett dumme som brød hele gjengen? Jeg bare spør.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sosialt forsvarlig innvandring


Publisert 18. februar 2023

Av Herbert Jonsen


Innvandrere er sterkt overrepresentert blant mindreårige kriminelle i Oslo. De fleste har innvandrerbakgrunn, men er født i Norge og har norsk statsborgerskap.

Dessverre er det lenge siden politikerne i Norge kastet det opprinnelige premisset om en sosialt forsvarlig innvandring over bord. Dette premisset ble fastsatt i flere stortingsmeldinger for flere tiår siden, og var ment både i forhold til den norske befolkningen, det norske samfunnet generelt og i forhold til innvandrere. Men dette svært viktige premisset har politikerne altså dessverre forlatt. Dermed bærer det trinn for trinn mot svenske tilstander også i Norge.

Likevel insisterer politikere flest på ufortrødent å fortsette samme politikk som fører til slike endeløse problemer. Hvordan dette kan ha seg er ikke lett å forstå. Og alle som er kritisk til denne uansvarlige politikken skal skjelles ut etter noter, og dømmes nedenom og hjem som dårlige mennesker med feil meninger. De skal boikottes, sensureres, stenges ute og er fritt vilt. Grove påstander hagler og da er det aldri snakk om hets, hat eller manglende toleranse osv. osv.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politisk korrekte narrativer


Publisert 14. februar 2023

Av Herbert Jonsen


I hovedstrømsmediene mørklegges rundt absolutt alle mulige problemstillinger og negative konsekvenser av den fremmedkulturelle masseinnvandringen som har pågått i flere tiår, og fremdeles pågår for full propell. Det er ikke politisk korrekt å nevne noen problemer eller negative konsekvenser. for det kan stigmatisere osv. Men vitrengerredelighet rundtfaktiskesamfunnsproblemer og uheldige trekk ved samfunnsutviklingen, og noen som tar opp alt dette og gjør det mulig for menigmann å komme med sine tanker og meninger.

Kanskje en sikkerhetsventil er løsningen? Ja en skal ikke undervurdere verdien av at det fins slike «trykkavlastningsventiler» i samfunnet vårt hvor folk kan få gi verbalt uttrykk for misnøye, frustrasjon, irritasjon osv. i forhold til problematikk de selv opplever og erfarer – og ser utspille seg i samfunnet.

Hvis det skal legges totalt lokk over absolutt alt (slik en del politikere, MSM-redaksjoner og div. aktører i praksis tar til orde for), og det ikke gis noen som helst muligheter for å gi uttrykk for frustrasjon og misnøye med politikken som føres og visse trekk i samfunnsutviklingen som en ikke liker eller er bekymret for, kan jo slik misnøye og frustrasjon i verste fall komme til uttrykk på svært mye mer uheldige og uønskede måter.

Men uansett må alle respektere og akseptere at vi lever i det som skal være et fritt, åpent og demokratisk samfunn, med grunnlovsfestet ytringsfrihet. Dette fordrer også etreeltmedie- og meningsmangfold, og det må gjeldeallesamfunnsspørsmål!

Denne endeløse jakten på og hetsen av medier, personer, grupper osv. som ikke slavisk følger visse politiske korrekte narrativer, må ta slutt. Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uniformen man kaller «hijab»


Publisert 7. februar 2023

Av Ruth Martinsen


Norge og Skandinavia har lenge utmerket seg som det mest likestilte stedet på kloden, der kvinners rettigheter har blitt ivaretatt på eksemplarisk vis. I andre enden av skalaen har man en del muslimske samfunn utenfor Europa, der kvinners rettigheter selv i dag overhodet ikke respekteres.


Det er riktig at den uniformen man kaller «hijab» har en kompleks opprinnelse i det islamistiske miljøet i Egypt, til dels nettopp for å «beskytte» kvinner mot trakassering, slik at de kunne få frihet til å bevege seg fritt, utdanne seg osv. Men dette sier nettopp noe om det samfunnet hijaben har sin opprinnelse i, et samfunn der kvinner ikke respekteres, der kvinner kalles «horer» hvis de ikke oppfører seg i tråd med strenge patriarkalske forventninger.

Det er derfor det alltid har fortonet seg rart med hijab i Norge. Dette er et samfunn der jenter ikke trenger å dekke seg til i så stor grad, fordi den norske kulturen ikke er slik at dette anses som «horete».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mangfold – den nye religionen


Publisert 03.02.2023

Av Roar Nielsen


Elitene i Europa har gjennomgått en politisk, kulturell og ideologisk transformasjon, der de gradvis har forkastet sine egne lands kulturer og tradisjoner og vedtatt at landene skal bli flerkulturelle. De har innført et nytt religiøst og ikke empirisk basert religionssystem. Mangfolds-ideologien er deres nye religion.

For å få til denne overgangen har elitene blitt tvunget inn i en rolle, der de har måtte ta islam i forsvar. De har blitt apologeter og tilretteleggere for islam. Slik har islam gradvis blitt hjørnesteinen i deres eget flerkulturprosjekt. der det meste står eller faller med islam. Fra å være sekulære og antireligiøse, har elitene gradvis skiftet rolle til å bli forsvarere av det religiøse og politiske islam. Derfor forsøkes blasfemilover gjeninnført, ofte ved å pakke dem inn i hatlover.


Og nå har disse elitene bundet seg så sterkt til islam at de ikke klarer å løsrive seg fra religionen. De har gjort segtil ett medislam, og derfor oppfattes egne innfødte befolkninger i økende grad som svært truende når islam begynner å røre på seg. Det hele er en selsom og surrealistisk situasjon, og for hvert år som går sementeres denne utviklingen. Elitene står i et retorisk dilemma. Virkeligheten de beskriver står i grell kontrast til den egentlige virkeligheten på bakken. Gjennom sin løgnpropaganda demoraliser de sine borgere og sprer uro i samfunnet. Løgnen er så etter hvert blitt så omfattende og systematisk at flere land nå sysler med tankene om å innføre sannhetsministerier som skal beskytte deres løgner mot sannheten. Til slutt vil elitene enten bli knekket eller måtte knekke sine land fullstendig. Noen mellomting finnes snart ikke lenger.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ikke stem!


Publisert 30. januar 2023

Av Odd Olav Bjørn


Snart er det både lokalvalg og stortingsvalg igjen - og da sier politikere av alle nyanser at du må gå og stemme. Hvorfor sier de det? Jo – for å gi inntrykk av at befolkningen støtter dem i det de gjør - og ikke minst det de sier. Men faktum er jo at dersom du stemmer på stortingspartiene, er du medskyldig i den politiske katastrofen som rir landet som en mare for tiden. Alle politikerne som sitter på stortinget - inklusive ungjentene - er ganske like – og alle tenker bare på seg og sitt - samt sin lukrative karriere som yrkespolitiker.

Derfor: IKKE STEM! En tydeligere stemme kan du ikke avgi. Hvis du må stemme av forskjellige årsaker, så stem på et parti som ikke sitter på Stortinget – så får de en sjanse til å vise at de duger i praksis. Alle partiene som sitter på Stortinget i dag, har dokumentert klart og tydelig at de ikke duger i å ivareta det norske folks interesser - det gjelder alt fra strøm og innvandring til eldreomsorg.

Noen vil nok fortelle deg at hvis du ikke stemmer, kan du ikke klage. Realiteten er det stikk motsatte. Har du stemt på noen av de likeartede stortingspartiene, vet du på forhånd hva du får – og retten til å klage og syte faller dermed bort. Så enkelt er det.

Igjen – ikke stem, eller stem på et parti som venter på deg utenfor dagens stortingssal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Menings- og ytringsfrihet


Publisert 27. januar 2023

Av Herbert Jonsen


FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 19:» Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding - og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel - og uten hensyn til landegrenser.

Men Facebook og andre "Big-Tech"-selskaper som Twitter, YouTube og Google utgjør en trussel mot demokratiet. Det er utrolig at slike store aktører får underminere ytringsfriheten og demokratiet. Hadde det vært f.eks. Ap- eller Høyre-politikere som systematisk hadde blitt sensurert på denne måten hadde det nok blitt ramaskrik av en annen verden. Men slike partier og politikere har gjerne politiske og andre meninger som samsvarer med visse ideologiske narrativer som Facebook har?

Hva slags samfunn vil vi egentlig ha? Et samfunn der bare politisk korrekte meninger og ytringer som følger bestemte ideologiske og politiske narrativer tillates? Litt som i Kina og andre totalitære regimer? Skal vi ha det slik?

Facebook og andre store Big-Tech-aktører ignorerer altså både nasjonal lovgivning (Grunnlovens paragraf 100) og menneskerettigheter (FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 19, se over). Hvorfor tillater myndighetene at slike aktører får underminere ytringsfriheten og demokratiet? Fordi de har samme ideologiske grunnsyn? Det er en skam. Skal dette få fortsette?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Drømmen om det fargerike fellesskap


Publisert 22. januar 2023

Av Anton Sandnes


Det norske samfunnet blir nå styrt av mennesker uten livserfaring og disse blir igjen styrt av 50 år gamle planer for samfunnssikkerhet og samfunnsutvikling. Samfunnet og utviklingen har tatt en helt feil retning, men planene er ikke justert på de siste 20 årene.

Venstresidens drøm om det fargerike fellesskapet og frihet, har i stedet utviklet seg til et mareritt hvor friheten for det frie ord og utfoldelse er tapt! Vi kan ikke fritt uttale oss om hva vi vil, MSM har pålagt seg en selvsensur når det gjelder alt av kritikk mot våre nye borgere.


Daglig blir lokalsamfunnet utsatt for ubehagelige hendelser som var utenkelige for 50 år siden. Kamper mellom klaner og religiøse fraksjoner, som var bakgrunnen for mange asylsøknader, har popet opp og videreføres her i landet.


Land som Iran, Syria og Tyrkia fortsetter sin undertrykking og forfølgelse av sine landsmenn her i landet! Tyrkias boikott av Sverige og Finlands Natosøknad pga. kurdernes frihetskamp er et klart eksempel.

I Norge blir slåsskamper mellom unger og ungdom bare kommentert i lokale media, mens i riksmedia er det stille! Vi får aldri vite hvem som deltar i slåssingen eller bakgrunn for opptøyene. Nå er vi lei innvandringen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Follow us:

Jeg undres …


Publisert 15. januar 2023

Av Odd Olav Bjørn


På vår lille klode har vi to forskjellige biologiske mennesker – kvinner og menn. Selv om de i stor grad utfyller hverandre er det en omfattende kjønnskamp som foregår i media og foreningslivet - og ikke minst i politikken og arbeidslivet. Situasjonen for øyeblikket er vel at feminismen og kvinnene bak den som leder an i slagsmålet.


Vi er altså i den situasjonen at de to eneste mennesketypene som er nødvendig for menneskets fortsatte eksistens på kloden, ikke klarer å leve sammen i et harmonisk samfunn.

Jeg undres derfor over at det likevel er mange i vårt lille land som innbiller seg at muslimer og kristne, hvite og mørkhudete, pakistanere og kinesere, russere og ukrainere - og ikke minst nordmenn og iranere etc. etc. kan leve sammen i fordragelighet. Historien har vist til gangs at slik er det bare ikke - og så får man innrette seg deretter.


Mangfold fungerer altså ikke – så enkelt er det.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norsk politikk – og muslimer


Publisert 8. januar 2023

Av Odd Olav Bjørn


I den innvandreraktivistiske avisen Aftenposten kan man søndag den 25. september lese to innlegg skrevet av politiske innvandrere. Det ene er skrevet av Abdullah Alsabeehg som er varaordfører for Oslo Arbeiderparti. Det andre er skrevet av Mehmet Kaan Inan som er skolepolitisk talsmann for Oslo Høyre.

Dette viser en tendens i tiden, norske politiske partier blir mer og mer islamvennlige – også Fremskrittspartiet som liksom skal være mot innvandring. I Rødt Oslo er det Siavash Mobasheri som er sjef og Arbeiderpartiet har innsatt den iranske muslimen Masud Gharahkhani som stortingspresident – i stillingen som sorterer rett under den norske kongen.

Eksemplene er mange – burde man ikke nå kreve at norske politiske partier blir bemannet med etniske norske menn og kvinner – eller er det for mye forlangt i feminismens tidsalder?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kirkene er halvtomme – moskeene fullsatt


Publisert 1. januar 2023

Av Anton Gjerstad


Det foregår en befolkningsutskiftning i stor skala i Vest-Europa. Dette faktum mørklegges av mediene, faktisk går man så langt som å kalle den pågående demografiske endringen for en konspirasjon. De store endringene vi ser i byene i dag, vil om få år være normalt for hele land som i Tyskland, Belgia, Frankrike og Sverige. Endringene er ikke minst symboltunge ved halvtomme kirker og overfylte moskeer.

Ja, selvsagt er det en befolkningsutskiftning vi opplever, selv om det er politisk ukorrekt å si det. Men det er ikke muslimers skyld at kirkene er halvtomme.

Hvis europeere ikke går i kirke/frimenighet, så er det europeere selv som er skyld i utviklingen. Det vi opplever er ikke bare politikk og avtaler, det er også åndelige realiteter. Muslimer jobber åndelig for utviklingen (godt praktisk støttet av politikere Worldwide). Hvis ikke vi europeere vil kjempe åndelig mot utviklingen, mot islam, mot løgn, - ja, da taper vi.

For vi er allerede i en åndelig kamp. Europeere synes å tro de kan leve på tidligere tiders åndskjemper. Sånn funker ikke livet. Vi må selv kjempe for det vi har kjært. Vi vi kjempe for kristendom, dvs. Bibelens Gud, da må vi kjempe med åndelige våpen. Vi må finne ut om det er kristendom vi vil forsvare, eller kun restene av tidligere kristent arbeid? Rester er skjøre greier, uten egen indre kraft.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hatet mot ytringsfriheten


Publisert 27. desember 2022

Av Bjarne Antonsen


Flere samfunnsforskere, politikere og samfunnsdebattanter har skrevet under et opprop der de ber Riksadvokaten starte en etterforskning av organisasjonen Sian. I oppropet kreves det at Riksadvokaten initierer en systematisk gjennomgang og etterforskning av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) sin virksomhet og ytringer. Sians aktiviteter er en pågående forbrytelse og må etterforskes på nasjonalt nivå, sier ekstremismeforsker Lars Gule til Klassekampen.

Det er smått absurd at en gjeng offentlig finansierte ekstremister går til et organisert angrep på ytringsfriheten. Uten den ytringsfriheten de selv angriper kunne de bli forfulgt eller fengslet for sine meningers skyld.

Hatet mot ytringsfriheten må bekjempes med alle mulige legale midler for at demokratiet ikke skal gå fullstendig tapt. Riksadvokaten bør gå foran med et godt eksempel ved å avvise dette tøvet fra en gjeng med ytringsfrihetshatere. Så får de som fortsatt har noen voksne hjemme i sine politiske partier, vurdere hvorvidt de ser seg tjent med å ha politikere som bekjemper ytringsfriheten i stedet for å forsvare den i sin midte.

Det er mildt sagt forstemmende å se at folkets tjenere mener seg berettiget til å diktere hva de som lønner dem skal si og mene.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pressen er preget av konsensus


Publisert 20. desember 2022

Av Kåre Gjertsen


Det er ikke mye som skiller norske aviser fra hverandre. Den norske pressen er preget av konsensus. Debatten er forsiktig, meningene er nesten identiske. Dette reduserer debatten til kjedelige kompromisser og innholdet til ulike versjoner av det samme.

Nordmenn virker å ønske seg et konsensussamfunn hvor den tydeligste forskjellen mellom de største partiene er fargen på logoen deres. Er det norske samfunnet og den norske befolkningen så lite mangfoldig?

I alle tilfeller bør journalistikk være provoserende og spørrende. Den bør være ubehagelig og få både intervjuobjekter og lesere til å vri seg. Og ja, den bør inneholde sterke meninger.

Å ta tilflukt i nøytralitetens trygghet skaper kjedsomhet og betyr også at de som innehar maktposisjoner, slipper unna. Det tillater at politikken blir formløs, fordi stortingsrepresentantene bare kan repetere det samme stoffet, som deretter blir sitert til kjedsommelighet i norske aviser. Slik er det bare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Framsnakkingen av islam


Publisert 7. desember 2022

Av Fredrik Fredriksen


Ytringsfrihet omtales fortsatt, men er den reell i vårt samfunn?
Er det slik at knefallet for, og den ensidige framsnakkingen av islam overalt i de fleste media, i sendinger beregnet på barn såvel som voksne, representerer det viktigste hinderet for dem som kunne ønske å kritisere denne totalitære ideologien, og dens ødeleggelse av Norge og Vest-Europa?

Gjøres det av styringsverket og MSM så til de grader upassende å kritisere totalitaritet, voldsparathet, råskap, kvinnediskriminering og alle de andre kjennetegnene ved "fredens religion", at tilløpene til prinsipiell diskusjon om ytringsfrihet bare er en liksom-manøver, uten reelt innhold?

Er vi for lengst ferdig dressert til å unngå å snakke sant om islam? Ansees det ikke lenger som comme-il-faut, rett og slett? Er det bare noen få, delvis latterliggjorte, oppviglere blant oss, som den islamske mobben kan møte med brostein og andre, "hyggelige" gester?


Ytringsfrihet - altså blant annet frihet til å hevde upopulære meninger - er ikke den en saga blott, stort sett? Er ikkeSian– Stopp Islamiseringen av Norge - det eneste lille "fristedet" hvor islamkritikk utøves?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Er kulturelt mangfold bistand?


Publisert 3. desember 2022

Av Øygunn M. Strand


Det er mange godt voksne som setter spørsmålstegn ved innvandringen fra muslimske land og problemer det medfører. Det er også mange som har opplevd å få sine kommentarer i avisene slettet.

Men det er ikke hat når man er usikker på om kulturelt mangfold er den beste måten å drive bistand på. Og er det egentlig bistand når mennesker fra fattige land ønsker seg til velferdslandet Norge.

Det er ikke hat å mene at vi må konsentrere innvandringen om å ta imot flyktninger fra forfølgelse og fare for sine liv. Det er ikke hat å bekymre seg over store sosiale utgifter og ungdomskriminalitet i spesielt byene.

Først ganske nylig synes det å være blitt lov til å stille slike spørsmål i kommentarfeltene. Lenge har ordet "innvandring" vært nok til at den blå stripen umiddelbart er kommet til syne, og kommentaren ikke er blitt godkjent.

Så la det være klart. De som bekymrer seg, og de som stiller spørsmål, hater ikke. De ønsker bare en rettferdig og bærekraftig innvandrings-politikk - og ikke minst: lov til å ytre seg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi venter i spenning!


Publisert 23. november 2022

Av Fredrik Fredriksen


«Vi må bruke tid på å trekke fram det vi har felles.» mener statsminister Støre under id-feiringen i 2022. Men hva mener statsministeren at det norske folk har felles med islams følgere - rent bortsett fra at vi alle tilhører arten homo sapiens, vi beveger oss noenlunde likt, vi spiser, sover og formerer oss på samme måte.
Men dermed opphører "fellesskapet". Våre idéer er totalt ulike, vårt lovverk er totalt ulikt, våre politiske system er totalt ulike: det ene har demokrati og frihet som ideal, det andre har totalitet og ufrihet når det gjelder tanke, tale, adferd osv. som ideal. Så hva har vi felles, Støre?

Burde det ikke være åpenbart for Støre og alle i styringsverket, og alle seende, reflekterende mennesker i Norge, at et vestlig samfunn og et islamsk samfunn stort sett danner motpoler. Når to diametralt ulike samfunn eksisterer side om side, innenfor samme territorium, og når det totalitære selvfølgelig går for dominans også over det frie samfunn, ja, så er dagens situasjon i Norge og resten av Vest-Europa beskrevet.

Støre utfordres herved til å beskrive hva muslimer har felles med vestligsinnede personer, når det gjelder verdier, etikk, tenkemåte, moral osv. Nå må du virkelig "bruke tiden på å trekke fram det vi har felles", Støre. Vi venter i spenning!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politisk ledelse i Norge har valgt


Publisert 20. november 2022

Av Signe Haraldsen


At moskéen til Det islamske forbundet er satt opp på terrorliste av Emiratene, og at mang en jihadist og terrorist har hatt tilhold i denne moskéen, ga statsminister Støre åpenbart ingen betenkeligheter med å stille opp på deres id-feiring på Rådhusplassen i Oslo i 2022. Politisk ledelse i Norge har valgt, man stiller seg skulder ved skulder med ideologisk totalitære krefter som jobber for en verden under kalifatets og shariaens fane.

Man blir virkelig skamfull når de ser Norges statsminister Jonas Gahr Støre stå der i sin uvitenhet og hylle islam. Man blir også skamfull når man ser den islamske mediekanalen NRK forherliger denne terrorideologien. Er det av dumhet eller redsel for islam og dens tilhengere?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kan kun lære av egne feil?


Publisert 14. november 2022

Av Hans Thoresen


Mange mener at den liberale innvandringspolitikken som Sverige har ført - uavhengig av politisk farge - har en sammenheng med feminisme og at kvinnelige politikere, statsråder, samt kvinner i byråkratiske topp-stillinger og som samfunnskommentatorer m.m. har tilført svensk politikk myke verdier. Det er blitt mindre viktig å gi straff og mer viktig å «lære den kriminelle riktige verdier». Bare svensker er snille nok, vil de som kommer legge fra seg sin kultur og bli svensker. Det har ikke skjedd og Sverige har fått alle problemer knyttet til innvandret ørkenideologi. Istedenfor å erkjenne feil så roper de venstreliberale enda høyere. Det er så trist, men en sammenheng mellom kvinnelige lærere, byråkrater og politikere, er vanskelig å unngå å se. Mer omsorg og mindre straff. Sverige har gått for langt og utvikling kan ikke reverseres. Norske politikere kan lære av Sverige, men våre politikere – viser det seg - kan kun lære av egne feil - ikke av andres feil. Alt må være selvopplevd. Det er som den pre-pubertale tenåringen som absolutt ikke vil ta til seg andres erfaringer. Det er ikke noe håp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Et reelt demokratisk samfunn?


Publisert 8. november 2022

Av Harald Johnsen


Vi blir fortalt at vi lever i et av verdens mest demokratiske land, men det gir en viss kognitiv dissonans når en hele tiden erfarer at både 'MSM', 'politikere flest', 'Big-Tech' og snakkeklassen' i sin alminnelighet - samt en lang rekke innflytelsesrike samfunnsaktører, i praksis faktisk motarbeider reell ytringsfrihet, et reelt meningsmangfold -ogat det såkalte 'parlamentariske systemet' vi har blir stadig mer dysfunksjonelt mht. å ivareta grunnleggende viktige interesser overfor nasjonalstaten og landets befolkning og samfunnet vårt, samt samfunnsutviklingen. Nå til dags er detovernasjonalehensyn, og hva overnasjonale konstellasjoner har for vyer, som teller mest i forhold til samfunnsutviklingen, samfunnsretningen og hva som 'aksepteres' av ulike tanker og meninger om samfunnet og hvordan dette skal være..

Hvis vi faktisk skal ha et reelt demokratisk samfunn - som vi blir fortalt at vi har - fordrer det at vi har en fri, åpen og redelig offentlig diskurs. Og dette må gjelde iallesaker og samfunnsspørsmål. Ikke sensur, boikott, utestengelse, fordømmelser, sanksjoner osv. I verste fall kan jobb og karriere være i spill dersom man ytrer noe som fra visse hold anses å være 'feil meninger'.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De politiske elitene står fjernt fra folk flest


Publisert 5. november 2022

Av Hans Einarsen


Tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet og nå næringslivsleder Trygve Tamburstuen sier at avstanden mellom politikere og folket er stor. – Det ene er utviklingen av teknokratiske elitenettverk og elitesirkulasjon. Toppene i samfunnet blir mer og mer elitepreget og står fjernere og fjernere fra folk flest. Ledere i alle partier inngår i elitenettverk som sirkulerer mellom politikk, næringsliv, sterke organisasjoner og lobbyvirksomhet.

Tamburstuen mener at avstanden til folket ble påpekt allerede av den forrige Maktutredningen som skrev at «mens folkeflertallet vil ha økonomisk utjevning, sosial stabilitet og nasjonal kontroll, vil beslutningseliten ha effektivitet, omstilling og internasjonalisering».


Dette må vi gjøre noe med ved neste valg.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Etnisk norske blir færre


Publisert 1. november 2022

Av Kari Richardsen


Befolkningen i Norge var på om lag 5,4 millioner ved inngangen til 2022. Ser vi på gruppen etniske nordmenn, altså i statistisk forstand dem som er født i Norge med både norskfødte foreldre og besteforeldre, utgjorde den i overkant av 3,8 millioner personer, i overkant av 70 %. Dvs. at ca. 30 % av landets innbyggere ikke er etnisk norske.

Fra 2016 til 2022 er vi blitt nesten 46.000 færre etniske norske. I samme periode, 2016-2022, er det blitt nærmere 121.000 flere innvandrere og i overkant av 56.000 flere i andregenerasjon.Av større grupper, utover innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, finner vi de som er norskfødt med en utenlandsfødt forelder. Her vil også 2.generasjons henteekteskap befinne seg, og gruppen utgjør nå nærmere 292.000 personer. ruppen som er utenlandsfødt med en norskfødt forelder er på nærmere 40.000 personer. Dette er på størrelse med gruppen som er utenlandsfødt av norskfødte foreldre (39.236). Totalt for samtlige av disse gruppene er vi tett oppunder 1,4 millioner personer. Dette utgjør over 25 % av den totale befolkningen. I Oslo er tallet 33 %.


Kanskje tiden er inne for mindre innvandring – og mer utvandring? Og kanskje vi bør heller bytte ut stortingsrepresentantene - i stedet for befolkningen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Å stemme på partier utenfor stortinget


Publisert 28. oktober 2022

Av Felix Antonsen


Folk må forstå, at det å gå fra den ene stortingsparti-fraksjonen til den andre og frem og tilbake hvert eneste valg, ikke vil resultere i noen endring i kursen mot stupet. Å stemme er ikke noen lek, og må tas alvorlig. Man må forberede seg og søke informasjon før man stemmer.

Både høyre og venstre-delen av stortingspartiene støtter i hovedsak WEF, FN og EU sine mål. Skal man ha en reell endring så må "vanlige folk" begynne å stemme på partier utenfor stortinget. Kanskje ikke de alternative partiene får noe flertall, men i det minste så kan de presse de etablerte til å endre kurs. Politikere vil bevare sin makt og sin plass, og hvis de føler seg presset nok, så tror jeg at de også vil endre kurs.
Men det krever at "vanlige folk" våkner opp og ser at vi blir lurt av etablissementet hver eneste dag.

Akkurat nå ser det ut som om folk flest har mistet evnen og/eller viljen til å tenke selvstendig. Nordmenn er dessverre konforme nikkedokker, og som stoler alt for mye på staten og media, og i tillegg forventer at staten skal ta vare på dem fra vugge til grav - på bekostning av andre skattebetalere for øvrig.


Ærlig talt, så tror jeg ikke at det blir noen reell endring i kursen. Hvis det blir det, så blir det nok for lite og altfor sent.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvor mange levde i Europa da muslimene kom?


Publisert 22. oktober 2022

Av Oddbjørn Jonstad


I 1492 kom Columbus til den nye verden i Amerika, hvor millioner av mennesker allerede levde. Europeernes ankomst skulle vise seg å bli skjebnesvangert for det store flertallet av de innfødte. I århundrene etter Columbus ankomst ble de opprinnelige kulturene i den nye verden ødelagt i takt med at europeerne erobret nye områder.

Nye funn viser at Amerika langt fra var et primitivt eller ubebodd sted før Columbus ankomst til den nye verden. Tvert imot var Sør-, Sentral- og Nord-Amerika bebodd av millioner av mennesker, hvorav mange bodde i store, sofistikert byer – selv etter europeisk standard. Rundt 60 millioner levde i den nye verden da Columbus og hans følge kom, men folketallet falt voldsomt på 1500-tallet da de europeiske kolonistene for alvor begynte å strømme til. Bare i Mexico sank folketallet fra 30 millioner til 3 millioner på 50 år. Etter møtet med europeerne ble rundt 90 prosent av befolkningen i den nye verden lagt i graven.

Kanskje det er den samme situasjonen europeerne står ovenfor i dag - når muslimene strømmer til – at befolkningen i de europeiske landene blir skiftet ut med andre, fremmede folkeslag?


Klokken er fem på tolv.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prosessen med å avkristne Norge


Publisert 18. oktober 2022

Av Lars Rognved


Forsvarets Forum melder at den muslimske helligdagen Id, som markerer avslutningen av fastemåneden Ramadan, skal høytideligholdes i mai 2022 på Krigsskolen i Oslo, på Sessvollmoen og på Sjøforsvarets rekruttskole Madlamoen. Så vel feltprester som befal er beordret til å tilrettelegge arrangementet.

Muslimene har for lengst fått sine feltimamer i Forsvaret. I alle år har katolikker, pinsevenner og baptister tjenestegjort i Forsvaret – uten å kreve egne prester og pastorer tilhørende sin dissentermenighet. De har akseptert at Den norske kirke av mange grunner står i en særstilling. Med muslimer steller det seg annerledes. De får også i Forsvaret en særbehandling som ikke er kristne minoriteter forunt.


Endringene inngår i prosessen med å avkristne Norge.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Infantilt føleri, plikt og politisk korrekthet


Publisert 14. oktober 2022

Av Hans Timberstad


For de som har fulgt med, eller om noen hadde samlet samtlige nyhetssaker som angår innvandrere og de med ikke-vestlig bakgrunn, helt fra begynnelsen av 70-tallet og frem til i dag, så ser man en utvikling det ikke er mulig å ignorere. Alle vet det, også media og våre politikere. Men deres reaksjoner er motsatt av hva man burde kunne forvente. Det er de som kritiserer innvandringspolitikken, islam og annet som følger i kjølvannet som angripes og utsettes for heksejakt.

Samtidig ropes det etter mer og mer innvandring fordi det er vår plikt etc. Vi har det visstnok så godt i Norge at vi er nødt til å dele ved årlig å ta imot mangfoldige tusen migranter, også kalt flyktninger og asylsøkere, samt deres familier.

Har enda til gode å høre en eneste tilhenger av denne politikken prestere å forsvare den gjennom logikk og fornuft. Det hele kan reduseres til infantilt føleri, plikt og politisk korrekthet. Og så er media frekke nok til å forsøke å skjule konsekvensene av den politikken de selv har vært pådrivere for.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De som inviterer islam hit til landet


Publisert 8. oktober 2022

Av Anton Antonsen


Et av mange problemer som oppstår av at Gud og Allah ikke er samme gud, er at de to lærene forårsaker to ulike mennesketyper og derav to ulike samfunnstyper. På frukten skal treet kjennes! Derfor ser vi at islamske samfunn ikke fungerer, mens de kristne gjør det. Derfor vil en økende andel muslimer i et kristent samfunn, føre til en økende grad muslimsk samfunns(u)orden, og til det (u)menneskelige resultatet vi ser i alle muslimske områder og land.
Et slikt islamsk resultat ønsker man ikke i Norge (og Europa), men de som ønsker det, må for gjerne ha det i sine områder. Dog skulle man ønske at de som inviterer islam hit til landet, tok seg tid til å sette seg inn i hva de gjorde før det var for sent, og at de kunne si med hånden på hjertet: Dette islamske regimet vil jeg ærlig talt og av fullt hjerte ha! Selv tviler jeg på at de virkelig vil det!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fjernkulturelle er skadelig for landet


Publisert 4. oktober 2022

Av Anders Thomsen


Innførsel av fjernkulturelle er skadelig for et land som har alt på stell, eller nesten alt på stell. Norge er et av verdens rikeste land, eller realiteten er at det er verdens rikeste stat, nesten. Sammenlignet med mange andre land i Afrika og Asia er Norge derfor bra. Til tross for dette stemmer mange på kommunistene.

Hvem er det da som stemmer på Rødt? Det er som jeg har forstått det fjernkulturelle og unge kvinner. De fjernkulturelle kommer fra land hvor ingenting fungerer som f.eks. Somalia eller Afghanistan. Da vil man til Norge hvor man kan få det bedre. Men, så stemmer de på et parti som skal ødelegge eiendomsretten og hele strukturen i Norge. Dermed kan landet komme til å se ut som f.eks. Somalia. Hva tenker man med i slike tilfeller? Kanskje man savner hjemlandet og vil ha Norge så likt det som mulig, dermed stemmer man for revolusjon og ubegrenset innvandring.
Når det gjelder hvorfor unge norske kvinner eller bygdeoriginaler av mannlig type stemmer Rødt bør man ikke, eller vil man ikke si mye om, men at noe er fryktelig galt skal være klart.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bytte ut sine politikere - i stedet for seg selv


Publisert 27. september 2022

Av Bjarne Antonsen


Den etniske demografien endrer seg stadig, om enn ikke i like drastisk takt som vår kulturelle demografi. Men den rådende politikken har sine konsekvenser. Fra en million nordmenn i 1823 tok det snaut 70 år før vi bikket 2 millioner nordmenn i 1891. Deretter tok det bare et halvt århundre før vi ble 3 millioner nordmenn i 1942. Under 40 år senere hadde vi blitt 4 millioner nordmenn i Norge. Men de siste 40 år så har kongeriket knapt nok klart å holde antallet nordmenn over 4 millioner. En alarmerende utvikling som ikke alarmerer våre styresmakter i det hele tatt.


Man skal være usedvanlig optimistisk for å tro på at befolkningen Norge i det hele tatt vil være halvnorsk ved utgangen av dette århundret. Da har vi for lengst bikket 8 millioner sjeler, og det er ytterst tvilsomt om det da vil gjenfinnes såpass som 3,5 millioner nordmenn. Det er kanskje noe i overkant naivt å håpe på, men det kunne vært en ide at folket heller byttet ut sine politikere i stedet for seg selv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK – og fremtiden


Publisert 23. september 2022

Av Odd Bjørnsen


Vibeke Fürst Haugen ble ansatt som ny toppsjef i NRK etter Thor Gjermund Eriksen. Dette er første gang at en kvinne ansettes i stillingen. Hun har jobbet i NRK i flere tiår.

Det er en bredde i det vi holder på med som er utrolig motiverende. Vi har skyhøye ambisjoner om å styrke og utvikle demokratiet, og samle alle her i landet. Det er mange ting som går bra i NRK - vi hadde i fjor vårt sterkeste år noensinne, vi har høy tillit, høy bruk og høyt omdømme. Det viktigste blir å bevare den posisjonen, det norske folk vil merke at NRK vil fortsette å levere et innhold som publikum både har behov for og setter pris på, sa Fürst Haugen

Dette viser at den nye sjefen ikke forstår hvordan NRK arbeider, nemlig som en venstreradikal aktivist med vekt på muslimsk innvandring og kvinner. Men etter flere tiår i NRK blir man kanskje ganske hjernevasket?


Hva blir det neste fra NRK?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandringsentusiastene


Publisert 20. september 2022

Av Harald Johnsen


Innvandringsentusiastene kan visst aldri få nok folk hit fra radikalt fremmede kulturer i MENA-områder. Uansett økonomiske, sosiale og kulturelle konsekvenser - innvandringsentusiastene vil ikke høre snakk om konsekvenser, verken kortsiktige eller langsiktige. Det vil si, bortsett franå- når det kommer reelle flyktninger fra vårt eget kontinent som er kristne, kulturelt kompatible, erfaringsmessig integrerbare og sier de vil hjem igjen til sitt eget land så snart det blir trygt. I kontrast til folk som har strømmet hit i hundretusenvis de siste tiårene fra islamske land i fremmede himmelstrøk. Med koranen, hijab, burka og radikalt fremmed kultur og mentalitet med på flyttelasset.


Og disse reiser aldri hjem igjen til sine hjemland. Bortsett fra ferieturer til disse landene de visstnok har flyktet fra.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyheter på arabisk


Publisert 17. september 2022

Av Lars Antonsen


Norsk lokalavis sender nyheter på arabisk – «Det er veldig gøy»

Integreringen går så det suser i Vest-Telemark. Nå har lokalavisen Vest-Telemark blad begynt med nyhetssendinger på arabisk og tingrinsk. Programlederen har selvfølgelig hijab.


Telemark fylke har en rekke år tatt imot et større antall migranter og innvandrere fra ikke-vestlige og islamske land. Resultatet er at det har vært flere store debatter rundt integreringen og konsekvensene av denne ukontrollerte innvandringen. Blant annet har man innførtkjønnsdelt svømmetimer på skolene. Man har ogsåbygget svømmehaller der brukerne må dusje med klærne på.


Nå har altså lokalavisaVest-Telemark bladbegynt med nyhetssendinger på arabisk. Prosjektleder Aslak Ringhus i VTB-TV mener at den beste måten å nå språklige minoriteter, er å lage innhold på språket de snakker.


Hva blir det neste?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Repatriering – og politikere


Publisert 12. september 2022

Av Eivind Østreng


Det finnes her i landet fremmede grupper som ikke identifiserer seg med Norge, gjerne med en uttalt fiendtlig innstilling til storsamfunnet. Det kreves derfor ikke store evner som spåmann for å forstå en rekke av de langsiktige og dypt uheldige konsekvensene dette vil medføre for landet.

I våre naboland Sverige og Danmark er den politiske diskusjonen om repatriering nå i gang. Det er på tide at spørsmålet adresseres politisk også i Norge. Bakgrunnen er erkjennelsen av de omfattende og truende problemene som erfares med masseinnvandring. Hvordan skal disse problemene løses?

Det overordnede formålet med repartering, kombinert med en stopp av all uønsket innvandring, er å skaffe segkontroll over landets egen befolkningsmessige framtid.De langsiktige konsekvensene for landets innfødte befolkning ved innvandring vil dermed kunne kontrolleres, og spørsmålet om landets framtidige befolkningssammensetning kan bli gjenstand for en demokratisk politisk debatt. Derfor er det er det nå på tide å ta diskusjonen om repatriering også i Norge

Men det viktigste av alt er likevel at det sies høyt og tydelig ifra om at alle politiske beslutninger som fattes i Norge - skal gagne vårt eget folk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kriminell mentalitet


Publisert 9. september 2022

Av Roald Gjertsen


Det kan være nødvendig å understreke den rett og slett kriminelle mentaliteten som preger ledelsen i Statnett:

Statnett-sjef Hilde Tonne har 5,1 millioner i lønn. Det er 1,9 millioner mer enn det Auke Lont hadde som Statnett-sjef.

I en debatt sa NVE-sjef Rynning-Tønnesen at Statkraft lojalt fulgte opp de politisk vedtatte verneplanene for vassdrag og ikke ønsket å være noen politisk aktør.Slike begrensninger la ikke Statnett-direktør Hilde Tonne på sitt engasjement for å bygge hybridkabler, stikk i strid med politiske signaler.De to siste utenlandskablene til Tyskland og England har bidratt til å føre de høye europeiske strømprisene hit. Vinterens prissjokk har understreket alvoret i situasjonen.I stedet for å gå inn i disse problemstillingene med det alvoret de fortjener, karakteriserte Tonne debatten om utenlandskablene som «smålig».

Det er ikke for ingenting at noen har nevnt Auke Lont som en som burde vært etterforsket av Økokrim. Og Hilde Tonne følger åpenbart opp i samme psykopatiske stil. Det er klart man kan lure på om politikerne selv sikler etter tilsvarende lønninger eller i det "minste" noen styreverv til et par-tre hundre tusen i året. Men det Hilde Tonne har gjort mer enn klart nok, er at nettopp ledelsen i Statnett i seg selv har vært sterke pådrivere for å mele sin egen kake og er og har sikkert gjennom alle de år hvor de har gått inn for få dette energiregimet på plass, vært villige til å benytte seg av de simpleste hersketeknikker. Bare den siste opptreden hos NRK burde, under bare noenlunde anstendige forhold, ha vært nok til at Tonne ble fjernet umiddelbart fra stillingen og ble etterforsket av Økokrim hun også. Det dreier seg om forræderi. Her er det en virkelig ondsinnet narsissistiske mentalitet som rår.


Feminismen har gått for langt her i landet. Tonnes opptreden faller inn i mønsteret – skattebetalte kvinner gjør aldri noe galt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Å tenke folkelig


Publisert 6. september 2022

Av Richard Gjerstad


Den eneste fordelen vi har hatt i dette landet er billige strømpriser, denne fordelen er nå blitt en ulempe som i stedet sørger for alle andre enn de som eier produksjonsmidlene. Alt dette fordi griske politikere ønsker å sole seg glansen av egen godhet, og fylle lommene med våre surt ervervede skattekroner.

Politikerne synes at de er rause når de gi tilbake 8 milliarder av de 40 milliarder de tar inn ekstra grunnet høye priser, og forstår ikke at vi er misfornøyde med en slik "gave". De samme politikerne har ingen vansker med å invitere Taliban og legge ut 7 millioner for om mulig kjøpe seg noe goodwill utenlands. Hykleriet nå er så åpenlyst at selv de mest lojale tilhengerne begynner å tvile. Dessverre tror jeg ikke at dagens politikere er åpne for å korrigere kursen til det er de alt for ideologisk indoktrinerte. Jeg tror ikke det blir endring før at disse politikerne er bytte ut med nye - som kan tenke folkelig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ansvar – i vår tid


Publisert 1. september 2022

Av Odd Olav Bjørn


Når man se på historien og dagens utvikling i Frankrike og Tyskland, er det ikke noen tvil om at innvandringen kommer til å ende med en katastrofe for Europa og europeerne. Spesielt skyldes dette den politiske islamske ideologien og muslimene som legger koranen til grunn i samfunnssystemene de lever i. Derfor er det ingen juridisk tvil om at de som promoterer innvandringen, begår landssvik, jfr. for eksempel grunnlovens §2 og straffelovens kapittel 17. «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser»

Når det hele eskalerer blir det snakk om hvem som har skylden for at innvandringen fikk fortsette selv etter at varslene blir klarere og synlige i mange land. Derfor bør man allerede i disse dager notere seg navnene på dem som skal stilles for retten under et nytt landssvikoppgjør. Dette gjelder ikke bare politikere, men også statlige og private medløpere – de såkalte kollaboratørene som i mange tilfeller også har hatt en økonomisk gevinst av innvandringen. Ingen av disse må bli glemt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Å bli kalt «hore»


Publisert 30. august 2022

Av Ruth Martinsen


Det har alltid fortonet seg rart med hijab i Norge. Dette er et samfunn der jenter ikke trenger å dekke seg til i så stor grad, fordi den norske kulturen ikke er slik at dette anses som «horete».

Vi har derfor blitt fortalt at i Norge er hijab hovedsakelig en identitetsmarkør, noe muslimske kvinner bærer fordi de er stolte av sin kulturelle identitet. Men det kan se ut til å ha skjedd en endring i det norske samfunnet, i det minste i en del større byer, som Oslo, der den muslimske innvandringen er tettest.

For ikke lenge siden hadde NRK en sak om at det var blitt vanligere i Oslo å bli kalt «hore» hvis man oppførte seg slik norske jenter tradisjonelt har fått lov til å oppføre seg. I takt med utbredelsen av hijab blant unge jenter, har det altså blitt vanligere å kalle de som ikke dekker seg til for «horer», så vil man samtidig ha omverdenen til å tro at det å gå med hijab handler om «frihet». Frihet til å ta den på, kanskje, men vel ikke lenger samme frihet til å ta den av?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kringkastingsrådet - og flerkulturelle profiler


Publisert 26. august 2022

Av Carl Carlsen


I Kongen i statsråd i januar 2022 ble Snorre Valen oppnevnt til ny leder av Kringkastingsrådet. Han tar over som leder etter Julie Brodtkorb.

– Rådet er nå sikret en leder jeg tror vil bidra med interessante perspektiver og gode analyser, noe som er viktig i rådets arbeid med å vurdere NRKs tilbud, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Valen får selskap av flerkulturelle stemmer i rådet. For i tillegg til Valen ble også tre andre nye medlemmer oppnevnt. Medieforsker Vilde Schanke Sundet ved Universitetet i Oslo ble oppnevnt til nestleder i rådet. I tillegg ble Luqman Wadood, redaktør for fremmedkulturelle debattnettstedet Jeune, og Sumaya Jirde Ali, redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett, oppnevnt som nye medlemmer. Så nå blir det nok skikk på NRK – eller? Mange syns det er trist at vi har en skattefinansisert kanal som 100 % promoterer innvandrere, kvinner og spesielt innvandrerkvinner. Kanalen er anmeldt av Norsk Folkeparti for landssvik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norsk helsevesen


Publisert 24. august 2022

Av Fredrik Fredriksen


Vil folk, med islam i hode og ryggmarg, kunne fungere tilfredsstillende i norsk helsevesen, etter norsk/vestlig målestokk - ettersom det ikke kan påregnes at de vil eller makter å rydde bort sin muslimske sinnstilling, verken til etikk, moral eller kropp, under yrkesutøvelsen?
Mange forventer ikke at norske myndigheter noensinne skal begynne å ta innover seg erkjennelsen: Islams doktrine, levesett, etikk osv. er ikke kompatibel med vestlig ditto.
Dermed vil heller ikke det åpenbare følgespørsmålet om muslimske yrkesutøvere vil kunne gjøre god nok jobb i vestlig forstand, bli tatt opp.
Ei heller vil spørsmålet om vestlige leger, sykepleiere, hjelpepleiere m.m. vil kunne tilfredsstille muslimers særlige behov, bli tatt opp i særlig grad, selv om norske myndigheter - i lovgivning og ellers - gir tydelig uttrykk for at muslimske særbehov har forrang.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avstanden til folks hverdagsliv


Publisert 12. august 2022

Av Rolf Thommassen


Dessverre virker det som om den sittende regjeringen hverken har forstått problemstillingen, eller har handlekraft til å gjøre det som må gjøres med strømprisene og drivstoffprisene. Regjeringen jages fra skanse til skanse av både opposisjon og folkeaksjoner. Mye tyder på at avstanden til folks hverdagsliv har blitt for stor for våre folkevalgte. Ikke bare for regjeringen, men for hele Stortinget og apparatet rundt dem. Det er på tide at de mister noen frynsegoder, slik at de selv kan kjenne konsekvensene av det de vedtar. Så kanskje de våkner – eller?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norge – flyktningenes paradis


Publisert 10. august 2022

Av Odd Olav Bjørn


Ved et besøk til et spisested i nærheten av Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde for noen dager siden, kunne man telle 23 biler fra Ukraina ved senteret. Spisestedet bar også preg av asylsøkere.


Årsaken til dette er at interessen for Norge er økende blant ukrainerne både i og utenfor Ukraina. UDI har den siste tiden opplevd økt pågang fra ukrainere i andre europeiske land, som ønsker informasjon om Norge, Disse henvendelsene kommer fra ukrainere i Tyskland, Belgia og flere andre land i Europa. Mange får vite om forholdene i Norge fra flyktninger som allerede har vært her en stund. Nå kommer ukrainske flyktninger som har hatt korte eller lengre opphold i nærliggende grenseland til Ukraina, som Polen og de baltiske stater, til Norge.Mens mange andre europeiske land gir flyktninger økonomisk starthjelp, har de ikke det velfungerende systemet vi har i Norge. Her har man erfaring med å integrere flyktninger og tilbyr et profesjonelt introduksjons-program mener mange.


Det er kommet færre ukrainske flyktninger til Sverige og Danmark i sommer. samtidig som antallet ukrainske asylsøkere til Norge er på vei opp. Det er helt utrolig at våre politikere har gjort Norge til en honningkrukke for innvandrere.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Våre virkelighetsfjerne politikere


Publisert 7. august 2022

Av Sigurd Bjørnsen


Våre virkelighetsfjerne politikere viser gang på gang at de kun er der for maktens skyld, med en urokkelig tro på egen fortreffelighet. Deres nedlatende og arrogante oppførsel er godt synlig for folket, og folket vet at disse egentlig skulle arbeide for det norske folket og landet vårt, i stedet for å finansiere terrororganisasjoner, spesielt når vi vet at fattige nordmenn sitter i egne hjem og fryser! Og nok en gang viste det korrupte politiske Norge seg fra sin verste side, ved å ansette Stoltenberg som sentralbanksjef! Korrupsjonen og nepotismen er en drivende kraft hos "våre" politikere. Er det mulig? Deres sosiale antenner er enten knekt eller ikke oppe i det hele tatt!

Politikerforakten sprer seg nå i folket, og de tingene som er beskrevet her pluss strøm-ranet har fått vanlige mennesker uten tidligere politisk interesse, til å våkne og reagere mot våre absurde, destruktive politikere, og det brede lag av folket forstår nå sviket og vanstyret hos "eliten". "Våre" politikeres ettermæle vil bli: De som ødela landet for det norske folket.


Det blir en spennende tid fremover!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inkompetente og selvsentrerte topp-politikere


Publisert 1. august 2022

Av Gro Gjertsen


Det politiske systemet i Vesten legger til rette for å rekruttere inkompetente og selvsentrerte topp-politikere. I vårt land gjelder det både hvordan partiene velger sine kandidater, hvem som havner på Stortinget og hvor lenge de tillates å bli der. Det finnes ikke ett eneste incentiv som bidrar til at de folkevalgte speiler resten av samfunnet, verken når det gjelder erfaring, kompetanse, alder eller inntekt. Derfor blir de store valg for land og folk så katastrofalt dårlige. Så lenge de greier å tilby befolkningen nok brød og tilstrekkelig sirkus, får de lov til å fortsette, uten tanke på de langsiktige konsekvensene. Vår rikdom på råvarer, ikke minst energi, kan derfor vise seg å bli vår bane. For å sementere kursen har norske politikere også bundet seg til et EU som kontrolleres av likesinnede. De kaster vrak på det som fungerer i landet, uten tanke på om det nye kan erstatte det på en fullverdig måte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mørke tider for frihet, sannhet, og rettferd


Publisert 26. juli 2022

Av Asbjørn Eriksen


Demografiske framskrivninger viser, at ikke bare Marseilles, men hele Frankrike vil ha et flertall av muslimske borgere om 30 år - mener noen analytikere. Norge ligger ikke langt etter.

For staten ved rikspolitikerne, som selv driver både statistikkbyråer og sitter med en liten hær av rådgivere og analytikere i departementene - i tillegg til militære og politiske etterretningskapasiteter og alfabetbyråer - later som om alt er ved det normale og at befolkningsutskiftningen er en konspirasjonsteori.


I tillegg til at den sørger for å holde seg med et betalt pressekorps og en skattefinansiert rikskringkaster, og til overmål et eget sannhetsministerium til å vedlikeholde narrativet og undergrave eventuell opposisjon. Mens man sørger for å stifte hatlovgivning rettet mot originalborgere, som måtte ønske seg landet sitt og fremtiden sin tilbake fra stortingskartellets multikulturelle kupp.

Triste og mørke tider for frihet, sannhet, og rettferd - der vi stødig marsjeres mot et teknokratisk fullovervåket globalisert tyranni.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En selverklært herskerklasse


Publisert 30. juni 2022

Av Didrik Didriksen


Politikken i Norge har blitt kuppet. Politikerne har gått fra å være folkevalgte, som er innsatt for å administrere på vegne av befolkningen, til å ha blitt en selverklært herskerklasse. Borgerne kan ikke lenger stemme direkte på eller stryke enkeltpolitikere; alt blir nå avtalt på forhånd innad i partiene. Politikere skulle administrert på vegne av fellesskapet; militæret for å forsvare grensen, vegbygging og infrastruktur som alle trenger, sykehus og skoler etc. Isteden har de valgt å inndra folks kjøpekraft og beslaglegge verdier, som de så ødsler ut på prosjekter i inn- og utland som beriker dem selv og deres omgangskrets.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forfall, korrupsjon og islamisering


Publisert 27. juni 2022

Av Martin Antonsen


En kan alltids drømme og forestille seg at Norge, Sverige og de fleste land i Europa ble styrt av mennesker som satte egne land og borgere først. Riktignok ville vi da blitt enda mer attraktive honningkrukker for krefter utenfra, og noen lider av en overbevisning om at jo bedre vi har det, desto mer skal vi skamme oss og må derfor finne frelse i form av en underkastelse som innebærer åpne grenser og stadig flere milliarder ut av landet. Men dette er et vestlig og dermed kulturelt fenomen. Kan noen se for seg kinesiske, russiske eller afrikanske ledere som sier "vi har det for godt, slik kan det ikke fortsette. På tide at vi begynner å delegere godene våre til resten av verden." Uten denne kulturelt betingede mentaliteten ville vi i dag hatt et samfunn som ikke var preget av elementer som forfall, korrupsjon og islamisering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tyskland har kapitulert i Köln


Publisert 24. juni 2022

Av Sissel Helgesen


«Det vestlige hegemoniet er over», sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nylig. «Det varte i århundrer, men det er over.»

Samtidig har moskeene i Köln, Tysklands fjerde største by, fått lov til å kringkaste bønnerop hver fredag ​​fra minaretens høyttalere.

«Mange innbyggere i Köln er muslimer,» sier ordfører Henriette Reker, «og etter min mening er det et tegn på respekt å tillate muslimenes bønneoppfordring.»

For andre representerer det muslimske bønneropet det samme krigsropet som kristne i Midtøsten og Afrika hører fem ganger om dagen i nærheten av deres kirker og hjem. Nå er det Tyskland sin tur.

For 16 år siden avla pave Benedikt XVI sitt første pavebesøk i Köln. Han oppfordret de unge i Europa til å vende tilbake til røttene sine og dra på pilegrimsreise for å se relikviene til de tre vise menn.


Tyskland har nå kapitulert i Köln. Står Norge for tur?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norsk lov - eller sharia?


Publisert 7. juni 2022

Av Ragnhild K. Vigrestad


Muslimske lærde hevder som oftest at sharialover har forrang i konflikt med andre lover. I Frankrike har Chems-eddine Hafiz og andre imamer signert en pakt som slår fast det motsatte: Islam skal respektere republikkens verdier, og franske lover skal veie tyngst. Dette anses som revolusjonært i landet med flest muslimer i Europa.

Det skulle egentlig være unødvendig, men kanskje det er en god ide for den norske regjering å inngå en lignende pakt - i den grad en slik pakt er verdt noe da.  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jobb nr. 2 – Ansvarliggjøring av kollaboratører


Publisert 4. juni 2022

Av Odd Olav Bjørn


Som tidligere angitt må jobb nr. 1 for Norges Motstandsbevegelse (se denne – norgesmotstandsbevegelse.no) være å stille politikere og dommere for riksrett for sviket mot land og folk på grunn av innvandringen. Men det er ikke bare disse som må straffeforfølges, det samme gjelder alle dem som promoterer innvandringen og samarbeider med innvandrere – såkalte kollaboratører. Disse er det dessverre mange av.

Det er mange som skriver i media og ikke minst i kommentarfeltene i alternative media - om innvandringen og om hvem som har skylda for de negative og farlige konsekvensene av den. Men det hjelper lite å klage og kyte, hvis man ikke aktivt går inn for å endre det man ikke ønsker skal få utvikle seg. Det eneste som kan sette en stopper for innvandringen, er å stille de ansvarlige for retten, intet annet. Alt annet er bare prat.


Ansvarliggjøring av kollaboratører må være jobb nr. 2. Blir du med?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regjering for innvandrere


Publisert 1. juni 2022

Av Odd Olav Bjørn


Regjeringen må gi plass til personer som aktivt representerer minoritetsbefolkningens interesser mener Ronald Mayora Synnes, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre representerer over 25 prosent av befolkningen i Norge. Likevel er det fortsatt få personer med minoritetsbakgrunn i sentrale verv – og spesielt få innvandrere i politiske verv.


Det flerkulturelle Norge styres derfor av en regjering bestående kun av politikere som representerer majoritetssyn på minoriteter. Da kan viktige saker som gjelder minoritetsbefolkningen, bli oversett eller diskutert på feil premisser.

Det virker som Arbeiderpartiets representanter med minoritetsbakgrunn – som stortingspresident Gharahkhani – som løftes frem og er i maktposisjon, i liten grad er interessert i en politikk som prioriterer minoriteter som et eget politisk felt.


I praksis kan en regjering uten representanter som har etnisk minoritetsbakgrunn, bryte med prinsipper som demokratiske og liberale land styrer ut fra – nemlig like rettigheter og likebehandling av borgerne.

Hvis Ap og regjeringen skal ha troverdighet blant etniske minoriteter, forutsetter det at disse er representert i regjeringen. Det holder ikke bare å ha en progressiv diskusjon.


Dette ligner vel på bukken og havresekken – gjør det ikke?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bydelsmødre i Nordre Follo


Publisert 31. mai 2022

Av Odd Olav Bjørn


Bydelsmødre i Nordre Follo kommune har fått med seg 16 kvinner som snakker 13 forskjellige språk, og har bakgrunn fra 12 ulike land, og 4 verdensdeler. De representerer også et stort mangfold i forhold til bosted i kommunen, botid i Norge og innvandringsbakgrunn. Med dem får kommunen tilgang til et nettverk med bred erfaring og kompetanse, skriver kommunen i en pressmelding.

På første samling holdt ordfører Hanne Opdan en velkomsthilsen og formidlet at kommunen ser behovet for bydelsmødrenes kompetanse, og setter stor pris på innsatsen de skal i gang med. Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn.

I Nordre Follo er ordføreren og 80 % av lederne i kommunen kvinner. Driften av kommunen bærer preg av det. Kvinner – og spesielt innvandrerkvinner - har forrang i alle sammenhenger, finansiert av høye parkeringsavgifter. Man får håpe på at velgerne setter en stopper for den samfunnsskadelige feminismen ved neste valg – men det blir vel med håpet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Har innvandrerne bedt om det?


Publisert 27. mai 2022

Av Svein Otto Bjørgum


Mange mener at Norge i dag på vei til et fiendtlig og kaotisk samfunn på grunn av innvandringen, men jeg er ikke så sikker på det, at innvandring er årsaken. For meg virker det som nordmenn er utrygge på seg selv. For når utlendinger/innvandrere kommer med sine ritualer og religioner og skikker, så endrer nordmenn på sine for å tilpasse seg. Er det egentlig tilpasning? Vi legger rød løper for innvandrerne. Men har faktisk innvandrerne bedt om det? Sanger endres for ikke å krenke, og til og med Stortinget vedtok at kristendom ikke lenger er statsreligion. Den skal ut av skolen for ikke å krenke. Har innvandrerne bedt om det? Vi kan dra på ferie til hit og dit i verden, men ønsker vi hit og dit til Norge varig? Vi legger rød løper på alt for innvandrerne, men igjen: har innvandrerne bedt om det? Eller tør ikke nordmenn annet? Jeg har over flere år sett den endringen. Men vil utlendingene at vi skal endre, eller ler de av endringen? Da ler i så fall jeg med.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Shariaekteskap - på norsk jord


Publisert 24. mai 2022

Av Signe Helgesen


Loven om tvangsekteskap har vært i virke siden januar 1995, altså i et kvart århundre. Vi har hatt under en håndfull domfellelser, til tross for flere tusen tvangsekteskap gjennom årene. Men loven fungerer åpenbart ikke etter Stortingets intensjoner.

Nylig frifant Frostating lagmannsrett en voksen iraker for å ha inngått et tvangsekteskap med ei jente han betalte foreldrene kr. 70.000 for. Shariaekteskapet ble gjennomført av en imam. Domstolen har med dette akseptert shariaekteskap på norsk jord.

Domstolen ignorerte at dette var et tvangsekteskap, som jenta ettertrykkelig har fortalt om i tillegg til voldtekter i shariaekteskapet.

Man må dessverre konstatere at en naiv innvandringspolitikk og manglende tydelighet fra justissektoren hva gjelder krav og forventninger, har tillat fremvekst av det som i realiteten er parallelle samfunn i landet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Biskoper - som politikere


Publisert 21. mai 2022

Av Hans Eriksen


Skillet mellom stat og kirke betyr at Kongen ikke lenger er kirkens overhode. Men er det legitimt for kirken å løsrive seg fra lokalsamfunnet? Særlig i små samfunn, med færre møtesteder og arbeidsplasser, er det naturlig at kommunen og lokalsamfunnet har interesse av kirken som møtested.

Men kirken har på en måte allerede sviktet både lokalsamfunnet og Norge. Når de blander politikk og religion, nærmer de seg Islam. Kirken bør i sterkere grad forholde seg til sin tro, kristendommen, og bør kunne stå for det. Hvis ikke, er ikke kirken troverdig. Enkelt, men vanskelig.

Mange mener at problemet med kirken er biskopene. De har blitt politikere på vegne av venstresiden. Flaut at de ikke kaster kappene og melder seg inn i politiske partier. Der kan de utøve klimapolitikk, skattepolitikk og ikke minst innvandringspolitikk. Det siste er det mest skadelige.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK har en agenda


Publisert 14. mai 2022

Av Helge Johnsen


Islam-kritikk skal visst helst ikke være lovlig. I alle fall skal det ugleses, og de som kommer med slikt skal mistenkeliggjøres. Ja, det er jo inntrykket man sitter igjen med etter en debatt på NRK: «Når det kommer til islamkritikk eller religionskritikk har det ofte blitt brukt som en terminologi for å dekke over det som gjerne er rasisme». Er dette virkelig greit?

NRK har en agenda, og dette fremtrer stadig mer som ideologisk forankret og har stadig mindre med redelig og normal, kritisk journalistikk å gjøre. Det er ganske åpenbart at NRK har en bestemt linje, bestemte vinklinger og bestemte narrativer som systematisk skal bygges opp under, etterleves og serveres til folket.

NRK vet å velge seg ut div. s.k. eksperter, som etterlever NRKs linje, vinklinger, perspektiver og narrativer. Dette må virkelig en gang for alle ta slutt, for vi kan ikke ha slik systematisert, statsfinansiert ideologisk vinklet propagandamessig journalistikk og redaksjonell virksomhet. Det er en skam slik NRK holder på, men verken ledelse eller journalister m.fl. i denne medieorganisasjonen har skammevett, like lite som de har journalistisk integritet og moral. Det vi får servert – i en lang rekke viktige saker og samfunnsspørsmål – er nærmest propagandaorientert journalistikk og generell virksomhet. Slik kan det ikke og skal det ikke være.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den systematisk vinklede journalistikken


Publisert 12. mai 2022

Av Harald Johnsen


Sitert fra Human-Etisk Forbunds nettside: Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn og går inn under ytringsfriheten. Det finnes ingen grunner til å gi religiøse følelser eller institusjoner noe særskilt vern. Religiøse institusjoner og ideer har i realiteten stor makt i livene til mange mennesker i dag. Selv i land der sekulære verdier står sterkt lever mange innenfor miljøer der religiøse ideer og leveregler har stor makt. De største religionene har mer makt enn det noen politisk bevegelse noensinne har hatt. Likevel er religionskritikk kontroversielt, mens politisk kritikk ses på som en selvfølge. Retten til å kritisere makt har vært og er fortsatt viktig for å gi frihet til flere mennesker.

Mange er skikkelig drittlei den systematisk vinklede journalistikken og det som kommer fram gjennom den generelle redaksjonelle virksomheten i NRK, og gjennomsyrer til og med s.k. «underholdningsprogrammer». Det er i all hovedsak samme linjen, samme vinklingen og de samme narrativer som systematisk følges. Hvorfor ryddes det ikke opp i dette svikaktige mediehuset?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


På frukten kjenner man treet


Publisert 9. mai 2022

Av Inge Danielsen


Dette er egentlig helt ufattelig, men dessverre sant. NRK har blitt Islams fremste influenser i naive Norge. Så mye elendighet som denne "religionen" har skapt, og så skal vi lulles inn med å tro at Islam er kjærlighet. 99 av 100 terroraksjoner de siste 30 årene har sin bakgrunn i Islam, men det er vel vestens sin feil – eller. I

Bibelen heter det at det er på frukten man kjenner om treet er godt, og mht. Islam må denne frukten smake svært bittert. De fleste reagerer på NRKs begeistring over denne voldsreligionen.

NRK som intervjuer muslimer, klarer aldri å stille et kritisk spørsmål, men bytt denne muslimen med en jøde, da hagler det med kritiske spørsmål!

I forbindelse med TV-aksjonen var det ingen som nevnte elefanten i rommet, nemlig Islams standpunkt for barnebruder. Muhammed giftet seg med en 9 åring, Khomeini innførte det som lov i 1979 at man skal kunne gifte seg med jenter ned til 9 år.

Også skal vi bli fortalt hvor fantastisk Islam er?? Hvor mange beviser trenger man for det motsatte? En kan bli oppgitt av mindre.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klankulturen vinner terreng


Publisert 7. mai 2022

Av Bjarne Antonsen


Klankulturen vinner stadig mer terreng i kongeriket, og oppvekstsvilkårene for våre fåtallige og sårbare barn blir bare mer og mer brutale for hvert år som går. Da gir det seg selv at det er på samfunnsnivå problemet må løses. Hensynet til hver enkelt kriminell voldsmann blir fullstendig underordnet uskyldige borgere sin menneskerettighetsfestede rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Men så lenge folket fortsetter å støtte opp om den villede politikken vil menneskerettighetene bare bli mer og mer illusoriske. I Sverige og Frankrike finnes det områder der politiet allerede har gitt opp å forsvare rettighetene. Det samme vil skje i Norge. Dermed får vi et brutalisert samfunn der det blir opp til hver enkelt å sørge for sin personlige sikkerhet. Det vil definitivt favorisere typer som Raymond, Lan Marie og deres like som har mulighet for både livvakter, skuddsikre biler og bosetting i trygg avstand fra multikulturens brutalitet. Det er ikke den gjengen som får merke konsekvensene av sin egen politikk. For det er som Støre sier, "Nå er det vanlige folk sin tur".


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvem er det "fest" for?


Publisert 5. mai 2022

Av Anne Torbjørnsen


Alle asylsøkere kan stanses ved Norges grense, uten at konvensjoner brytes. Folk har kun krav på asyl i nærområdet med raskest mulig retur som mål. I Norge er dessuten asylantene pendlere, da har de ikke behov for asyl.

Nå henter Norge ved UD flere afghanere, også barn, fra Afghanistan.
De har fått asyl i Norge, er blitt norske statsborgere og nytter passet til pendling. Rutefly til og fra Norge er stappfulle av asylanter og såkalt familiegjenforente som pendler. Asylinstituttet blir misbrukt av asylsøker, norske myndigheter, media og såkalt frivillige organisasjoner. Hvem tjener på det? Ikke skyld på norske pensjonister. Migrantene blir påfallende raskt syke og uføretrygdede. Dessuten får de mange barn med medfødte lidelser grunnet inngifte gjennom generasjoner.

Nå er mange spent på hva dagens regjering vil foreta seg for å rydde opp i asylsvindelen og en innvandring som ikke er bærekraftig. 50 år med turist-pakistanere burde resultere i et sørgetog, ikke fest.


Hvem er det "fest" for - så lenge vi har penger i Norge?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


På grunn av berøringsangst


Publisert 3. mai 2022

Av Gunnar Jørgensen


Norsk lovgivning på asyl- og utlendingsfeltet har i årevis blitt forsømt og bagatellisert på grunn av berøringsangst. I mange tiår har politiet og utlendingsmyndighetene hatt mulighet til å benytte seg av utallige inngripende og omfattende innvandringsregulerende tiltak og virkemidler fra sin «verktøykasse».

Men disse lovhjemlene er ikke blitt benyttet slik lovgivers intensjoner i utgangspunkt var. Det er rett og slett tafatthet, slendrian og frykt for rasismestempelet som er årsakene til at norske myndigheter verken har eller har hatt kontroll over hvem som egentlig oppholder seg ulovlig i Kongeriket Norge. Dette, i tillegg til at flere tusen personer har fått innvilget både opphold og norsk statsborgerskap på bakgrunn av å ha oppgitt uriktig personalia og landtilhørighet, er svært alarmerende.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ikke i stand til å rydde opp


Publisert 1. mai 2022

Av Hans Johnsen


Alle vet hvorfor volden i skolen tiltar: Det er en stadig større andel av elevmassen i Oslo som har ikke-vestlig bakgrunn, som derfor har voldsberedskapen med seg hjemmefra.

Dette er triste konsekvenser av at politikerne med makt i sine hender forlengst har forkastet premisset om å sørge for en sosialt ansvarlig innvandring, slik det ble beskrevet i stortingsmeldinger mv. for flere tiår siden. Vi ser i stadig økende grad tilstander som i Sverige, og politikere og andre er ikke i stand til å rydde opp. Hvis det noensinne vil skje, må det være etter at man innser de helt konkrete sammenhengene, er åpne og redelig om dette, griper målrettet inn i visse grupper / miljøer i samfunnet - og generelt begynner å føre en sosialt og samfunnsmessig ansvarlig asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk.

Men mange har sine tvil om at dette noensinne vil skje. For "man" har tydeligvis bestemt seg for at landet vårt og samfunnet rundt oss skal formes - egentlig er vel gjerne omkalfatres en mer presis betegnelse - i henhold til tankegods fra ideologiene globalisme og multikulturalisme. Koste hva det koste vil, og tydeligvis omtrent uansett konsekvenser. Og alle negative konsekvenser og problemer som utkrystalliserer seg skal man ikke snakke om på redelig måte, men derimot tåkelegge rundt, bortforklare, benekte osv.


Slik går landet vårt trinn for trinn mot svenske tilstander, og hvem vet hvordan det vil ende til slutt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Import av voldskultur


Publisert 28. april 2022

Av Fredrik Fredriksen


Volden i Osloskolen eskalerer raskt og situasjonen omtales som «sjokkerende», «ekstrem» og «fullstendig uakseptabel». Daglig bites, sparkes, slås eller trues en lærer. Alle vet hvorfor volden tiltar: Det er en stadig større andel av elevmassen i Oslo som har ikke-vestlig bakgrunn, som har voldsberedskapen med seg hjemmefra. Det er et problem som ikke kan løses med gruppearbeid.

Det er en forutsetning for å få noe gjort, at man begynner å snakke sant om problemet. Imidlertid må muligens drap eller lemlestelse av lærer skje før de ansvarlige myndigheter vil begynne å omtale problemet ved dets rette navn: Import av voldskultur.


Har man importert noe uønsket, burde tanken slå en at da ville eksport av samme uønskede kultur være løsningen. Det er ikke ugjørlig, dersom viljen er til stede.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ny ekstremismekommisjon


Publisert 26. april 2022

Av Max Antonsen


En ny ekstremismekommisjon skal undersøke samfunnets tiltak mot radikalisering. Meningen er å se på bakenforliggende årsaker – hvordan og hvorfor ekstremisme oppstår.

En god begynnelse for kommisjonen ville være å sette seg inn i vanlige nordmenns sted og se verden gjennom deres øyne. Da ville man skjønt litt mer av den frustrasjonen som kommer til uttrykk i særlig sosiale medier.
Hvordan man kan forhindre at slike som Breivik og Manshaus oppstår er verre, siden disse ser verden på en måte som er fremmed for de fleste nordmenn. Men så lenge landet opplever trusler som befolkningsutskiftning vil dette alltid skape sterke følelser i mange. At noen med sviktende mental helse responderer med å begå drap og terror er tragisk, men dessverre ikke noe som kan forebygges så lenge politikken er som den er. Med mindre man da fokuserer mer på psykiatrien og barns oppvekstsvilkår, slik det hintes om.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den sosiale freden er truet


Publisert 23.april 2022

Av Widar Wardal


Islam - som politisert religion fra 1979 med militære stormakter i ryggen -    har stor utbredelse i vesten med 50 millioner innbyggere; uten at det politiske establishment later til å forstå at det skal ha noe å si for vår virkelighet.

Islamistene framtrer i dag med egne politiske partier og vinner valg, som til borgermestre i London og Amsterdam, og de lanserer program med uakseptable grunnlovsstridige målsettinger, mot demokrati, likestilling og personlig frihet, uten at det reiser vektige motforestillinger. Islamistene arbeider i hemmelige celler i tråd med Lenins partimodell under Brorskapets ledelse, og de innarbeider seg i store frontorganisasjoner med woke formål på samme måte som kommunistene arbeidet i mellomkrigstiden etter folkefrontstrategier. Ideologisk er likevel islamistene mest i slekt med den reinhekla nazismen, ikke minst i lederskapssynet, som fordrer blind underkastelse.

Vi har en stor og tung oppgave med å forklare nordmenn hvilken fare islamistene representerer i våre til i dag frie samfunn, der den sosiale freden nå er så sterkt truet, mens politikerne fortsetter med avsporing.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tilskudd til tros- og livssynssamfunn


Publisert 20. april 2022

Av Inger Tellefsen


Det som er skremmende, er at våre myndigheter gir økonomisk støtte til islamsk-muslimske organisasjoner gjennom ordningen med Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - slik at muslimske skriftlærde skal kunne fortelle sine medlemmer hvor viktig det er å følge Allahs formaninger, påbud og forbud.

Støtten er nå på kr. 1310 pr. medlem for 2021, hvilket vil si at hvis det er alt i alt 100 000 muslimske medlemmer i disse islamsk-muslimske organisasjonene her i landet, da får organisasjonene utbetalt av staten 131 millioner kroner av våre skattepenger som "takk" for at muslimske skriftlærde forkynner Allahs budskap om å bekjempe de vantro som måtte bo i nærheten, slik det står i koranen: "Dere som tror, bekjemp de vantro som bor i nærheten! La dem finne hardhet i dere! Vit at Gud er med de gudfryktige."

Det var nemlig dette, at en muslim praktiserte det han hadde blitt fortalt, som gjorde at 5 mennesker ble drept i Kongsberg. Vi får derfor håpe på at noen kan sette en stopper for galskapen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grunn til bekymring


Publisert 17. april 2022

Av Rasmus Pedersen


Voldelige og undertrykkende ideologier som nazismen og islamismen må ikke få vekstmuligheter i Norge. Når vi ser video klippet fra et møte i
regi av Islam Net i Norge der et par tusen unge islamistmenn rekker opp
hånden og bekrefter for lederen i Islam Net at de setter Allahs lover over
norske lover, da er det virkelig grunn til bekymring. Skal vi ha to sett
med lover i Norge, ett sett for islamister og ett sett for oss andre?


Hvorfor griper ikke myndighetene inn når de registrerer at de bosetter titusener av islamister som setter Allahs lover over norske lover?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Syrere uten behov for beskyttelse


Publisert 15. april 2022

Av Ragnar Pedersen


I områdene i Syria hvor IS hadde sine største styrker, er det nå fredelig og butikker, restauranter, skoler, moskeer etc. er bygd opp igjen. Syriske ledere har allerede i lang tid anmodet syrere om å komme hjem og være med på å bygge opp landet, øke handelen og skape arbeidsplasser. Hvorfor tviholder norske folkevalgte på de mange unge syrerne som ikke har behov for beskyttelse? De bør snarest returneres til hjemlandet, til sin kultur og til klanen de tilhører. Fellesskapets penger som i dag benyttes til bolig og livsforhold til syriske flyktninger i ett av verdens mest kostbare land å bo i, kan da frigjøres til å brukes til andre gode formål – det er ingen mangel på det.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon


Publisert 12. april 2022

Av Odd Olav Bjørn


«Medietilsynet er forvaltnings- og tilsynsorganet til staten på mediefeltet og er underlagt Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmåla om ytringsfridom, rettstryggleik og eit levande demokrati. Dei prioriterte arbeidsområda er å legge til rette for eit sterkt mediemangfald og kritisk medieforståing i befolkninga» står det på Medietilsynets hjemmeside.

Medietilsynet har nå på oppdrag fra Kulturdepartementet utredet hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRK virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Rapporten er overlevert departementet og inneholder ma. følgende konklusjoner:

* Det bør formaliseres at NRK skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon, særlig redaksjonelt.

* NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter.


På de samme hjemmesidene finner man at 90 % i ledelsen i Medietilsynet er kvinner – med Mari Velsand som direktør. Da er det ikke til å undres over at kjønnskamp og minoriteter er på dagsorden der i gården.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vil bli som vesten


Publisert 10. april 2022

Av Sigurd Bønes


Hovedproblemet med våre politikere, er at de har trodd, og tror fortsatt, at alle land i verden vil bli som vesten, og de har gått til krig for å "frigjøre" befolkningen fra åket de lever under.


Men disse folkene ønsker ikke å bli som oss! At våre politikere i tillegg lar pressen trakassere og forfølge vestlige innbyggere som er kritisk til deres agenda om å skape en verden, er absurd. Vi har fått totalt idioter til politikere, som ikke forstår den verden de er satt til å styre, og som vil utradere våre land, kultur, tradisjoner, økonomi og verdier.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fordummingstiden


Publisert 8. april 2022

Av Karin Tonstad


Historisk sett er våre sosiale tjenester, våre skoler og universiteter, vår ytringsfrihet, familiestruktur, rettssikkerhet og demokratisk system bygget på kristne verdier. Opplysningstiden, som insisterte på nettopp fri kritisk tanke og vitenskapens fremvekst, var forankret i kristne verdier.


Når disse kjerneverdiene nå ødelegges, bytter vi i realiteten frihet og form med kaos og kontroll. Hvis man skal gi tiden vi er midt oppe i et navn må det bli fordummingstiden. Når det kristne verdigrunnlaget og vitenskapen avvises, er det over tid den jevne borger som blir den store taperen. Alt han eller hun får er kaos, kontroll og et splitter nytt føydalsamfunn. Du må for fremtiden vokte alt du sier og alt du gjør, du må se deg over skulderen og bøye deg for overmakten. Alt dette på grunn av dumskap, grådighet, feighet og nyttige idioter i politikken.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Utskifting av egen befolkning


Publisert 1. april 2022

Av Hans Eriksen


Begrepet «utskifting av egen befolkning» er ikke stuerent, men man er nødt til å spørre seg hvorfor når man ser på tall over demografiske endringer i europeiske land. Dette er selvsagt fullstendig illegitimt og langt over grensen til det kriminelle i hva man utgir for å være demokratiske land. I demokratier skal et opplyst folk velge sin egen fremtid og skjebne.

Multikulturen ble delvis innført under radaren med vikarierende motiver, og den ble til dels stappet ned i halsen på oss under en massiv statlig kampanje av propaganda, indoktrinering og anvendt gruppepsykologi.


Noe valg hadde vi ikke under elitenes gigantomani, og nå har 68-erne og maktpolitikerne og kapitalistene som manipulerer dem greid å dekonstruere urgamle kultur- og nasjonsfelleskap på 40 korte år. Og ved det frata oss fremtiden som herrer i egne hjem, og mulighetene til å leve livene våre under våre egne kulturelle virkelighetskonstruksjoner, for all fremtid.


Dette er et overgrep og et svik uten sidestykke. Politikerne er nå livredde for at folket skal våkne opp til den massive vanskjøtselen og ødeleggelsen de er ansvarlige for. FN’s egen definisjon av folkemord er faktisk fullstendig dekkende for utviklingen vi står midt oppe i.

Frihetens tre har råtnet på rot og trenger akutthjelp og fornyelse, og det er det bare vi, folket, som kan sørge for.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet for de få


Publisert 28. mars 2022

Av Lars Roaldsen


Vi er for ytringsfrihet, for dem som fortjener det! Slik lød det da AKP (m-l) var på sitt mest aktive på 1970-tallet. Men marxismen er ikke død. Kulturmarxismen preges også i dag av politisk korrekthet og multikulturalisme. Nasjonale og kristne verdier trenges til side til fordel for idealer som elitene har definert.

Ytringsfriheten er under press og har vært det lenge. Det er bare politisk korrekte oppfatninger som tillates å passere uten at meningsbæreren utsettes for hån og ringeakt. Selv ikke Høyre-folk er vaksinert mot den marxistiske kulturforståelse om å forfølge folk som ikke deler de politisk korrekte eliters postulater.

Jyllands-Postens satiriske tegner Kurt Westergaard fikk mer dramatisk føle følgene av å utfordre den politiske korrekthet. Senere har norske medier forsterket sin selvsensur. Å kritisere islam er utslag av hat; harselas med kristendommen er derimot berettiget religionskritikk.

I 2015 ble det franske magasinet Charlie Hebdo angrepet av muslimer, som myrdet 13 redaksjonelle medarbeidere. Noen dager etterpå samlet nordiske statsledere seg til en protestmarsj. De gråt en skvett på kistelokket. Så var alt glemt.

Ytringsfriheten er alle menneskerettigheters mor, men den fremvoksende kulturmarxismen fortrenger den universelle ytringsretten og innskrenker den til en rettighet for de rettroende.  Elitene lever etter mottoet: Du må gjerne ytre deg – så lenge du er enig med oss. Ellers kan det gå deg riktig ille.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fattigdomsgrensen – og pensjonistene


Publisert 25. mars 2022

Av Oddbjørn Jonstad, formann i Norsk Folkeparti


Hvorfor anerkjenner ikke Norge EU sin fattigdomsgrense? I undersøkelser etter undersøkelser fremheves det at Norge er et av de beste landene å bo i, samtidig som vi presenteres som et av verdens rikeste land. Norge fremstilles også som en av de mest lojale landene til å underkaste seg EUs direktiver og forordninger. Så hvorfor aksepterer/ anerkjenner ikke Norge da EUs fattigdomsgrense, noe som blant annet berører om lag 65 000 minstepensjonister?

Ifølge EUs fattigdomsgrense, er den satt til 221.300 kroner i året for enslige. Norges fattigdomsgrense er satt til 216 000,- kr pr år. NAV sine satser på minstepensjon etter trygdeoppgjøret er kr 177 675.- som ordinær sats.     

Hvordan kan staten med vitende og vilje holde tusener på tusener av sine innbyggere nede i en politikervedtatt, fornedrende fattigdom - mens politikerne selv bevilger seg skyhøye lønnsøkninger og gullkantede pensjoner?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«Jeg hadde rett»


Publisert 22. mars 2022

Av Hans Randstad


Det ser ut som våre politikere vet ekstremt lite om Islam - dessverre - på tvers av alle partier virker det som. Det er noe som er galt når selv eks-muslimer som prøver å opplyse våre folkevalgte om farene ved Islam, ikke lyttes til. Eller enda verre, blir demonisert og nærmest satt i samme bås som høyreekstreme.


Det er åpenbart når en ser på hva som skjer i nærmest alle land der Islam får et solid fotfeste, både politisk og når det kommer til kriminalitet - og ikke minst i forhold til terrorfare. Dette er ikke på noen måte holdbart i lengden. Om vi skal ha innvandring for å holde folketallet oppe, så må drastiske tiltak på plass snarest. Danmark ser ut til å delvis ha skjønt dette, selv på venstresiden, men i Norge så saboteres alt for mye pga.  hva folk som ABB/Manshaus har gjort for å ødelegge all saklig debatt.


Det var politisk svært praktisk at ABB fikk ønsket sitt om å bli erklært strafferettslig tilregnelig oppfylt, men det har vært ekstremt ødeleggende for en saklig dialog i ettertid. Dette kan igjen øke sjansen for at ABB en gang i fremtiden vil kunne si at "han hadde rett" i galskapen sin.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flyktningeprodusenten SV


Publisert 13. mars 2022

Av Håvard Jansen


Dee som var av fredsaktivister i Norge i flere tiår sognet til SF og SV.
Men omkring 1998-99 under Erik Solheim og Kristin Halvorsen bygget SV seg om og anbefalte bombing av Jugoslavia, senere anbefalte de krig i Afghanistan og norsk bombing av Libya. etc. Det er få partier i Norge som har gjort så mye for å øke verdens flyktningekatastrofer som SV.


Ikke desto mindre har man en partielite som svinger seg opp i media som Norges ledende godhetshumanister- og som finner seg karrierer i statsstøttede godhetsinstitusjoner mot rasisme - og for innvandring og asylanter.
Hykleri og dobbeltspråk er naturligvis partipolitikkens vesen, men det lar seg gjøre å gradere graden av hykleri, og etter mitt skjønn er det FRP og SV som konkurrerer om hvem som skal ha norsk gullmedalje i politisk dobbeltspill.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Legger til rette for masseinnvandring


Publisert 11. mars 2022

Av Lars Hansen


Katrine Fangen, professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, er en av universitetsprofessorene, som - i likhet med Lars Gule og Thomas Hylland Eriksen - aldri vil innrømme at de har vært med på å legge til rette for masseinnvandring av muslimer til Norge, og langt mindre hva konsekvensene av denne har vært for samfunnsfellesskapet - det som gjør oss til en nasjon.

De nekter å innse realitetene og trusselen som vokser seg stadig sterkere ved ghettodannelsene av muslimske klaner i Oslo og andre steder - slike som har som bærende ide å ikke ha noe med nordmenn å gjøre, annet enn å utnytte NAV og Norges velferdsordninger - uten å vise forståelse for at dette er noe alle som bor i landet plikter å bidra til gjennom ærlig arbeidsinnsats.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Harmonisere relasjonene


Publisert 9. mars 2022

Av Lars Hansen


Gjennom ma. universitetsprofessorer ble politikere og andre maktmennesker ledet til å tro at Islamsk Råd Norge (IRN) og den muslimske organisasjonen Islam Net ville bidra til å harmonisere relasjonene mellom muslimer og Norges opprinnelige befolkning.

Det har virket motsatt. IRN viste hva de mener da de ansatte sin pressetalskvinne iført niqab, altså en muslimsk person som - frivillig eller påtvunget - velger å adskille seg fra nettopp nordmenn ved å skjule ansiktet. Dette er muslimers budskap til oss fra muslimenes felles, koordinerende, statsfinansierte maktorgan.


Islam Net vokste seg stor og sterk ved Høyskolen i Oslo under undervisningsleder Lars Gules tilrettelegging. I dag er denne muslimske organisasjonen så sterk at den er i stand til å kjøpe et tidligere skytesenter i Oslo til en prislapp av 60 millioner kroner. Jeg kan ikke unngå å undre meg over hvorfor muslimer i Norge ser det så viktig å trene opp egne skarpskyttere på norsk jord at de kjøper sitt eget treningssenter for skarpskyttere. Hva blir det neste mon tro?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hjernevask i undervisningssektoren


Publisert 4. mars 2022

Av Sigurd Iversen


Hva har 50 års hjernevask i undervisningssektoren ført til?


I mange artikler har det fremkommet hvordan venstresiden og feminismen i årenes løp, har overtatt hele undervisningssektoren, offentlig sektor, media, og store deler av ledelsen i privat næringsliv. I dag har de den totale kontrollen i Norge.


Det som er det store problemet bortsett fra det politiske, er at de fleste av disse individene som har blitt uteksaminert ved de fleste universiteter og høyskoler i Norge de siste 30 -40 årene, ikke har den innsikt og forståelse som utdannelsen deres krever. Dette fordi politikk har vært hovedmålet for feministene og marxistene, å få inn sine likesinnede i alle viktige posisjoner i samfunnet. Mange tør påstå at det er derfor f.eks. Geelmuyden Kiese Kommunikasjonsbyrå finnes, for å sørge for at dette vedvarer.


Jeg håper for det norske folk sin del at dette politiske marerittet de seneste tiårene vil bli satt en stopper for.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor mange heter Muhammed


Publisert 28. februar 2022

Av Hermann Maxims


I Norge som i det meste av Vest-Europa og Nord-Amerika, har økt muslimsk befolkning ført til mye mer vold. Jeg vet ikke om noen land som har klart å motvirke dette. Årsaken ligger i oppveksten til de fleste muslimer, med hjernevask og indoktrinering, hvor det altså ikke er så merkelig at så mange av hankjønnene heter Muhammed eller lignende. De blir behandlet som prinser i egen familie og passer derfor ikke inn i våre feminiserte samfunn.


Hva kan man så gjøre med det? Jeg ser ingen annen løsning enn å hjelpe dem hjem til deres muslimske paradis. Ellers vil borgerkrigene bare bli verre og verre, også her. Dessverre!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lære av andre lands erfaringer


Publisert 26. februar 2022

Av Hans Jonsen


Ungjenta Millas videoer med kritikk av islam gikk virale, og ble etterfulgt av er voldsomt hat på nettet. I disse dager står 13 personer på tiltalebenken i Paris for å ha deltatt i trakasseringen av tenåringen Mila, noen av dem tiltalt også for drapstrusler.

Det er totalt ubeskrivelig tragisk for denne jenten, og også tragisk for det franske samfunnet. Så kan man spørre seg: Hva skal hindre at vi får en utvikling mot lignende tilstander i Norge, etter hvert som tiden går?

Dette dreier seg jo i all hovedsak om konservative og fundamentalistiske muslimske krefter og miljøer, og det vi ser her i landet er at alle mulige slike krefter og miljøer i praksis har fritt spillerom til å drive på som de lyster.

Og innvandringen fra land og kulturer med slikt tankegods, slik mentalitet og slike holdninger pågår jo også for full propell her i landet – og vi har mange aktører, i ulike organisasjoner, i politikerstanden og i MSM – som insisterer på en liberalisering av asyl- og flyktningpolitikken.

Hvor har det blitt av evnen og viljen til å lære fra andre lands dårlige erfaringer? - og med påfølgende konsekvenstenkning?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ren segregeringspolitikk


Publisert 24. februar 2022

Av Svein Nilsen


Antirasismen sluttet en gang på 70-tallet å handle om likebehandling av innvandrere på jobbmarkedet og samfunnet ellers. På denne tiden oppsto det konflikt mellom forskjellige grupper innvandrere som krevde særbehandling for sin kultur og religion. Dette brøt opp den rasjonelle og gode antirasismen og banet vei for identitetspolitikken som dagens aktiviser kalle antirasisme. Nå handler det ikke lenger om å behandle alle likt. Men at alle skal kunne beholde alle sine egenarter og at samfunnet som sådan skal tilpasse og tilrettelegge for dette. Det er ikke lenger en nasjon og en kultur i utvidet forstand. Nå er det "mangfold" og "forskjelligheter" som gjelder. Ingen skal integreres. Tvert i mot føres en ren segregeringspoltiikk der enhver identitet mottar penger for opprette sine egen organisasjoner basert på opprinnelsesland, kultur og religion. Det er ikke lenger fellesarealer som musikk, idrett og håndverk som samler, men identitet som skiller. Det er også et offerhierarki der enhver kan plukke troverdighet og velvilje basert på hvor mange identiteter vekk fra "normalen" man kan samle. Og dette betaler vi hundrevis av millioner for å opprettholde. En ren segregeringspolitikk som ingen politiske partier vil endre.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Asylinstituttets opprinnelige hensikt


Publisert 22. februar 2022

Av Fredrik Fredriksen


Den afghanske kvinnen, Robina Ansary, tok med seg ektemann og tre små barn fra Sverige til Afghanistan for å feriere sammen med familie i Kabul. Nå ber hun om hjelp fra svenske myndigheter til å komme tilbake til Sverige. Samtidig forteller hun at dette er det tredje besøket til Afghanistan som var et rolig, stabilt land før Talibans maktovertakelse, sier hun. Dette er en annen historie enn de vi har hørt om hvor redselsfullt det er å bli tilbakesendt til Afghanistan.


Asylinstituttets opprinnelige hensikt var å gi beskyttelse inntil det var trygt å vende tilbake. Den mye praktiserte pendlingen mellom skandinaviske land og Afghanistan, Pakistan og Somalia m.m. skulle vært slått ned på. Dersom man kan dra på besøk, kan man også vende hjem for godt. Det skulle heller aldri kommet på tale å innvilge statsborgerskapssøknader fra asylsøkere.


Hvorfor har skandinavisk og vesteuropeisk asylpraksis kortsluttet så til de grader? Hvorfor finner vesteuropeiske regjeringer seg i å bli utnyttet av folk fra MENA?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den politiske naiviteten


Publisert 15. februar 2022

Av Fredrik Fredriksen


SV og Rødt vil hente tvangsreturnerte afghanere tilbake til Norge. Norske politikere synes uten evne til å forstå noe så enkelt som at vestlig vurdering av personlig sikkerhet ikke vil kunne anvendes på betydelig mer brutaliserte samfunn, hvor individets verdi er ansett for å være en helt annen og mye lavere enn hva som er vanlig hos oss. Ethvert land hvor ortodoks islam er rådende, vil etter norsk/vestlig målestokk være "i krig" og "farlig".
Denne norske politiske naiviteten og forståelsen av vår måte som den aller beste, forårsaker at svært mange individ med mental bagasje som gjør dem ekstremt dårlig tilpasset et liv etter norske regler, havner her i landet på permanent basis. Dette er ikke til det beste for vårt samfunn.


Politikken som blant annet SV og Rødt står for i denne saken, er slett ikke til gavn for vårt land og dets innbyggere. Og det er faktisk nordmenns tarv disse folkevalgte er satt til å ivareta – ikke sant.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Et stort paradoks


Publisert 12. februar 2022

Av Trine Antonsen


Nordmenn i alle aldre oppfordres til å være ekstra gjestfrie mot "våre nye landsmenn" fordi mange mener nordmenns "reserverthet" er en av årsakene til manglende integrering. En enslig far med datter som hadde omsorgsbehov, fikk ofte besøk av sin muslimske venner fra nabolaget. Stor var hans fortvilelse da de tømte kjøleskapet regelmessig.

Migranter fra fremmede kulturer har ikke respekt for nordmenn. Det blir de faktisk opplært til. Det er et stort paradoks at migranter som kommer til Norge grunnet behov for velferd, forakter nordmenn som sørger for at de får dekket sine behov for bolig og livsopphold. Det har vært samtaletema i 50 år, uten at situasjonen bedres av den grunn. Ser man noen ende på dette så lenge naive borgere stemmer på feministiske og mer eller mindre inkompetente og «korrupte» politikere?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Når historien skal skrives


Publisert 10. februar 2022

Av Sigurd Bjørnsen


Norge er et lite, sårbart land hvor våre egne politikere utrydder egen kultur, verdier og tradisjoner! Vi har dessverre svikefulle politikere, som ikke vil oss vel. Og det går nå raskere og raskere mot undergangen, selv om våre politikere ikke tar inn flere innvandrere. De har allerede tatt inn mange nok til å ødelegge Norge.
Mange fatter ikke hvorfor våre politikere har importert hundretusenvis av mennesker med en totalt annen kultur, som er voldelig, destruktiv og som undergraver Norges kultur, sikkerhet og verdier. Det er nordmenn som er en minoritet, ikke muslimene som det er 1, 57 milliarder av i verden!


Våre politikere vil bli stående igjen som ignorante og historieløse dårer når historien skal skrives!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den mannjevning som vil komme


Publisert 8. februar 2022

Av Anton Johannesen


Vi bør ta en diskusjon om hvem det faktisk er som ikke kan få nok av inntrengere til landet. Det paradoksale, som er så tungt og vondt å snakke om, er at det er jo faktisk de som er de første offer for overgrep - og alt det andre, som er de hardeste pådriverne for åpne grenser - og armer.

Jeg har hørt en påstand som kan synes drøy: I vår befolkning har vi ca. 50% som er mulige landssvikere. Det ligger i kvinnens gener, i hennes natur, at hun vil søke mot den som fremstår sterkest, den aggressive, den som hun ser for seg som seirende i en strid. Historien har vist oss dette, hun kan ikke hjelpe for det, hun vil ha styrke og trygghet.

Det hviler på dem av oss som fremdeles kan beskrives som mannfolk (en gruppe som later til å bli mindre ettersom tiden går) å demonstrere at det faktisk er vi som er sterkest i den mannjevning som vil måtte komme. Det er bare å konstatere at altfor mange menn er villige til å føye kvinnen i alle mulige emosjonsmotiverte påfunn, for å bli begunstiget hennes positive oppmerksomhet.


Det hviler på oss mannfolk, og vi må lede kvinnen rett vei, vi kan ikke ta henne for gitt, hun er styrt av følelser og instinktiv søken etter trygghet.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bønnerop - et tegn på respekt?


Publisert 5. februar 2022

Av Mari Antonsen


Å tillate bønnerop handler om frihet og mangfold mener Kölns borgermester Henriette Reker. Alle 35 moskéer i den tyske storbyen Köln har fått tillatelse av lokale myndigheter til å begynne med bønnerop hver fredag mellom klokken 12 og klokken 15.

Alle er imidlertid ikke like fornøyde med beslutningen som borgermester Reker. Integreringsekspert Ahmad Mansour sier til Bild at å tillate bønnerop ikke handler om religionsfrihet eller mangfold i det hele tatt. – De styrende i moskéene vil ha synlighet. De bedriver bønnerop som en utøvelse av makt over sine nabolag, sier han.

Islamske bønnerop er, i motsetning til kirkeklokker, ikke bare en kallelse til bønn, men faktisk en bønn i seg selv. Bønnerop innebærer at det blant annet proklameres over byen og nabolaget at «Allah er stor» og at det ikke finnes noen annen gud enn Allah.

Noe for Norge?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Karriereløp innenfor politikk fra 13-års alder


Publisert 03.02.2022

Av Sivert Antonsen


Erna Solberg & Co. har ødelagt for ekte konservativ og nasjonsbevarende politikk for titalls år fremover. Uansett hvor hardt hennes etterfølger(e) jobber, vil de møte seg selv i døren. Jeg har nesten ikke ord for hvor ødeleggende hennes regjeringsprosjekt har vært for landet på lang sikt. Kjønnskvotering, karriereløp innenfor politikk fra 13-års alder, ingen krav til noenlunde langvarig arbeidserfaring eller forventninger om et visst intellektuelt nivå er medvirkende årsak. Det er vårt politiske system som har feilet, all den tid det ikke er de beste blant oss som får regjere. Det er sørgelig.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fra asken til ilden


Publisert 31. januar 2022

Av Sivert Christensen


Det er over grensen til det absurde når den nyslåtte statsminister Jonas Gahr Støre hyller Erna Solberg med å si at hun har satt Norges interesser først. Sannheten er stikk motsatt. Det er ingen regjering som har vanskjøttet landets interesser mer siden 1945. Problemet med den uttalelsen er at Støre egentlig er nokså fornøyd med politikken Erna Solberg har ført, og det lover ikke særlig godt for fremtiden. Han står ganske sikkert like fjernt fra vanlige menneskers bekymringer.


Så kanskje går vi fra asken til ilden. Om noen skulle klare å sette Norges interesser enda lavere enn Solberg, så er det Støre. Et maktskifte med disse to i hovedrollene viser at noe er hakkende galt med det angivelig representative demokratiet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avradikalisering av NRK


Publisert 28. januar 2022

Av Bjarne Antonsen


Media fikk tidlig tips om at det var en norsk konvertitt som stod bak terroren på Kongsberg, men media fortiet opplysninger som ikke passet inn i deres kram. Verst er NRK.

Det er på sett og vis bare av det gode at NRK fortsetter å torpedere sitt fra før særdeles frynsete omdømme. Men ettersom dette tvangsfinansierte milliardsluket ikke er i nærheten av å operere innenfor demokratiets rammer, så blir deres aktivistpregede kampanjejournalistikk legitimert og godkjent likevel. Enhver annen bedrift som hadde hatt informasjon og troverdighet som sitt daglige levebrød, ville gått sultedøden i møte for lengst. Man mer enn aner hvor vi er på vei når det hyles opp om hvor viktig det er med avkolonisering av akademia, samtidig som det er en rungende taushet om behovet for avradikalisering av NRK.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norge først - ikke Europa


Publisert 25. januar 2022

Av Svein Ellingsen


Den radikale humanismen er kjønnsløs. Likevel er det merksnodig at så mange kvinner forbarmer seg over unge kjekke mannlige migranter - "ankerbarn". Alt er som en vond drøm. På den ene siden de ultraliberale kvinner og "liksom-menn" som "styrer i humanismens navn", videre har vi da spesielt unge kvinner som utsettes for groteske overgrep - men også unge menn, unge av vår egen herkomst. Mange av dem skades for livet på grunn av de stakkars innvandrerungdommene.


EU har vist seg å være en radikal og autorativ eliteklubb som konkurrerer med FN om å utvise den mest ekstreme, radikal humanisme. Grenseløs på alle områder - i praksis ingen landegrenser. Det samme gjelder seksualitet, maktmisbruk, overvåking, og overnasjonal kommando. EU ivrer også etter å etablere sin egen hær - noe som vil skape rot i NATO-fellesskapet. Europa trenger harde og konsekvente ledere i kaoset ultraliberalismen og -humanismen har forårsaket. Jo flere land som melder seg ut av EU - jo bedre. Håper Polen og Ungarn tar dette valget. Men her virker det dessverre som at dagens EØS-avtale vil stå fast også med ny regjering. Som i praksis betyr at vi faktisk "er i EU". Jeg mener at den EØS-avtalen Norge har, er så innviklet i EU - at vi må gjennomføre folkeavstemming om EØS. Norges forpliktelser er overfor eget folk.

Ikke Europa. Norge først!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandrere - og pensjonister


Publisert 17. januar 2022

Av Bjørn Olavsen d.y


Utlendingsnemndas (UNE) avslag på afghanske Mustafa Hasans søknad om oppholdstillatelse i Norge ble erklært ugyldig av Oslo tingrett

Men kan vi ikke nå få en sammenligning mellom kostnader for norske pensjonister og innvandringen spør en innsender til et kommentarfelt. Det kan du i alle fall glemme! Skriver en annen.

Det går ikke an å finne ut hva denne hodeløse innvandringen fra ikke-vestlige kulturer koster samfunnet, fordi den er innbrakt i alle budsjett og godt skjult, mens utgifter til pensjonister er tydelig og lett tilgjengelig, og for mange yngre fremadstormende politiske broilere enkelt å saldere.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den sosiale splittelsen


Publisert 10. januar 2022

Av Odd Bjørnsen


Den sosiale splittelsen i landet har gjort det mulig å ønske seg et multikulturelt samfunn. Denne sosiale splittelsen er skapt av politikere som ikke er i nærheten av å forstå konsekvensene av egen politikk. Disse politikerne tilhører "Stortingspartiet". Her er ikke bare uvitenhet og kunnskapsløshet, men ren og skjær ondskap. Men selvfølgelig er de ikke onde i egne øyne etter det verdisynet som styrer deres politikergjerning. Ondskapen blir først synlig når vi setter deres gjerninger i et nasjonalhistorisk perspektiv. Vi som står for den tradisjonelle, vestlige verdiforankring, vi er hatefulle og onde i deres øyne. De har til og med laget lover for å ramme tradisjonelle nasjonalkonservative synspunkter. Selv 17. mai kan ikke lenger feires med det tradisjonelle innholdet.

Når vi er onde etter deres verdisyn, så må også vi våge å erkjenne at deres verdisyn er så diametralt forskjellig - at våre globalistiske stortingspolitikere faktisk er onde etter tradisjonelle, norske verdier.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det politiske vokabularet


Publisert 8. januar 2022

Av Hans Edvardsen


Nå må høyresiden tørre å kalle rasismen i egne rekker for rasisme mener Hulda Holtvedt, som er talsperson for Grønn Ungdom. Hun er bekymret for at grensen for hvordan man kan snakke om andre mennesker har sklidd ut på en måte som bidrar til å normalisere hatefulle ytringer.

– Å ta til motmæle mot hatefulle ytringer fra ytre høyre handler ikke om «cancel culture» eller om å være «woke», det handler om normal anstendighet, skriver hun. – De siste årene har det politiske vokabularet riktig nok blitt utvidet med ord som «fremmedfrykt» og «islamfiendtlighet». Slike ord kan sikkert være hensiktsmessige, men ikke når de bidrar til å sminke over holdninger som i bunn og grunn handler om et negativt syn på ikke-vestlig utseende mennesker legger hun til.


Disse unge, feministiske og kvinnelige politikerne får sagt det.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk fundamentalisme


Publisert 3. januar 2022

Av Steinar Christiansen


Voldelige islamister truer samfunnssikkerheten på grunn av terrorfaren, men i lengden er den islamske fundamentalismen en større sikkerhetstrussel fordi den strider mot demokratiske verdier – skriver noen norske forskere i en kronikk

De mener mange innvandrere har fundamentalistiske holdninger og aksepterer religiøs vold. Derfor er problemet med å ta opp islamsk fundamentalisme at det fort ender opp i ufruktbare diskusjoner om rasisme og islamofobi. Det er likevel viktig å kunne snakke om selv de vanskeligste ting - uten at diskusjonen stoppes fordi den er politisk ukorrekt.


De ovenfornevnte forskerne gjør noe alle akademikere burde gjøre, men som ikke lenger er så moteriktig i store deler av akademia: De observerer virkeligheten. Det finnes «sterk empiri» om trusselen fra den islamske fundamentalismen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor kan ikke hvite land forbli hvite?


Publisert 1. januar 2022

Av Helle Monsen


Det finnes få europeiske nasjoner tilbake der masseinnvandringen fra den 3. verden ikke har satt sine spor og dominerer gatebildet.

Hvis man ønsker mangfold, flerkultur og unike etniske folkeslag så er den masseinnvandringen vi ser i dag en total destruksjon av nettopp dette. Kun ved å la alle nasjoner, folkeslag og kulturer få utvikle seg i stor grad alene og uten påtvungen innblanding, vil man kunne oppleve unike kulturer og etnisiteter. All innblanding og kulturell appropriering må være frivillig og tas imot av den enkelte etnisitet og kultur på en naturlig måte.

Å påtvinge et land, et folk og en religion mangfold via konkurrerende eller diametralt motstridende kultur. vil være destruktivt og til slutt helt ødeleggende for den kulturen som ikke klarer å hevde seg selv. Til slutt går den i historiens glemmebok for aldri å gjenoppstå igjen. Ofte er det den kulturen som åpner sine grenser, frivillig eller ikke, som taper.

Så man kan spørre norske politikere og eliten om hvorfor man ønsker å sette ulike etnisiteter, kulturer og religioner opp mot hverandre der alle kjemper om å vinne og bli den dominante i samfunnet. Historien har vist at dette svært mange ganger ender opp i borgerkrig og blodbad.

Hva er poenget med å dra på ferie til et fremmed land, hvis alle nasjoner skal være flerkulturelle og skal se like ut? Det er jo ikke flerkultur. Det er monokultur av det verste slaget. Et grått og kjedelig samfunn, der man ikke lenger kan nyte menneskehetens mangfoldige utfoldelse. Tilbake har man ødelagt tusenårige nasjoners møysommelige oppbygging av sin egenart med musikk, klesdrakt, språk, filosofi, religion og mat.

Denne åpenbare logiske tankefeilen som venstresiden har forsøkt å selge oss i mange tiår nå, må avvikles og kastes på historiens skraphaug. En nasjon, et folk og en kultur tar til seg ting naturlig og sakte. Å presse to, kanskje tre ulike kulturer og levemåter sammen på et begrenset område – med makt og vold – skaper bare uro, krig og ulykke for alle de involverte.

La oss få tilbake vår unike og verdifulle nasjonale identitet. La oss samarbeide og skape fred på kryss og tvers av grenser og kontinenter. La oss skape en fargerik, unik og vakker verden. Hver for oss.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The point of no return


Publisert 14. desember 2021

Av Lars Hansen


Trangen til dominans skiller muslimer fra alle andre innvandrergrupper. De har vært i Norge i snart et halvt århundre, og har vist seg å være urokkelige i dyrkingen av voldsideologien islam. I mer enn 200 moskeer sørges det for at ensrettingen opprettholdes - med statsstøtte. Undergraving av norske verdier og norsk samfunnsfellesskap tvinges etniske nordmenn til å bidra med over skatteseddelen.

Men våre eliter og maktmennesker blant politikere, akademikere, redaktører, journalister og kulturarbeidere nekter plent å erkjenne dette. I stedet har de gjort det til sin "profesjon" å lyve for vanlige, norske kvinner og menn når de omtaler muslimer og denne innvandrergruppens "berikelse" av vårt samfunn. Selv det enstemmige stortingsvedtaket av 1975 om innvandringsstopp saboterer samfunnselitene - i nær samlet flokk.


Mange lurer på om det skyldes at de har gitt opp. At muslimenes besluttsomhet har blitt dem for sterk - the point of no return - som det heter, er passert.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islam er problemet


Publisert 12. desember 2021

Av Arne Pedersen


Undersøkelser tyder på at innvandring ikke lenger er like høyt på lista over nordmenns bekymringer.

Dette kan skyldes at asyltilstrømningen for øyeblikket er relativt lavt. men hovedproblemet er at Oslo-media, eller mainstream media, særlig NRK, har berøringsangst for saker som handler om innvandringens skyggeside: kriminalitetsproblemene, de store økonomiske konsekvensene, verdiutfordringene, problemet med islam og hvordan vårt samfunn endres på grunnleggende vis.

Selv om det ikke kommer så mange asylsøkere lenger må man spørre seg hvilken type fremmedkulturelle innvandring er det egentlig som er utfordringen og hva kan realistisk gjøres for å bremse den enda mer?

Svaret er: Det handler om islam. Problemet er ikke jødedommen, buddhismen eller hinduismen. Det er knapt lov å si det offentlig lenger; men islam, slik den praktiseres i de fleste muslimske land, er rett og slett lite kompatibelt med vestens frie samfunn. Den debatten er knapt tillatt lenger, da det hefter stigma og diagnoser ved å kritisere islam – såkalt «islamofobi». Men det er uten tvil først og fremst innvandringen fra muslimske land som er problemet. «Løsningen er enkel: dagens asylsystem må avvikles og personer som har fått opphold i Norge må returneres til sitt hjemland når det er mulig.»


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tidens tankevekker


Publisert 10. desember 2021

Av Lars Hansen


Mindre enn 50 år etter at de første pakistanere trengte seg inn i Norge på turistvisum, har deres ideologiske trosfeller bygd seg sterkere enn det vår ordensmakt greier å stå imot. Jeg mener dette er en av tidens tankevekkere - og skulle ikke dette være noe ma. universitetsprofessorer skulle advart oss mot? Men dette er virkeligheten i dagens Norge. I landets hovedstad utgjør de fremmedkulturelle mer enn 33 % av innbyggertallet, og er økende. Alle ser hvor dette bærer hen - bare ikke politikerne og ikke minst universitetsprofessorene.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dersom vi ikke tar grep


Publisert 4. desember 2021

Av Steinar Sandsli


Ifølge den anerkjente Oxford-professoren Paul Collier er det en omvendt sammenheng mellom andelen innvandrere i et land og viljen hos dem med mer enn medianinntekt til å delta i velferdsoverføringer til dem med mindre enn medianinntekt.

I tillegg må vi ikke glemme at integrering og assimilering av flyktninger i praksis går veldig sakte. De bekymringsfulle trendene knyttet til barnefattigdom, ungdomskriminalitet og lav yrkesdeltagelse blir ikke bedre over tid. Vi har ingen kjente løsninger. I andre europeiske land er problemene enda større. Det kan fortelle noe om hva vi har i vente dersom vi ikke tar grep.

Det kan oppleves utilstrekkelig å demme opp for flyktninger i nærområdene. Men det er likevel bedre, tryggere og mye rimeligere enn å demme opp for problemene her i Norge. Å ta flyktninger hit handler kun om å hedre sitt eget selvbilde og ikke om å egentlig hjelpe mennesker.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjærligheten til hjemlandet


Publisert 2. desember 2021

Av Øyvor Mortensen


Daglig kommer de inn, beretningene om migranters elendighet i både øst, sør og nord. De har betalt langt mer enn en gjennomsnittlig norsk sparekonto for å bli fraktet til et idealland, et land hvor de blir tatt imot med åpne armer. Her kan de oppnå gode inntekter, flotte jobber, nydelige hus og alle velferdsgoder man måtte ønske seg - umiddelbart ved ankomst. For det er jo sånn vanlige folk har det i det gullkantede demokratiske Vesten.


Noen flykter nok i redsel for sine liv fordi de ikke mener det samme som styret i hjemlandet. Men enda flere flykter fordi de vil ha bedre levekår. Det behøver ikke være noe galt med det, men hvor ble det av kjærligheten til hjemlandet, stoltheten over familie og aner, samt kunst og kultur fra hjemlandet? Dette er momenter som gjør at de fleste nordmenn liker seg best i Norge. Ikke ødelegg landet for dem.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politiserte domstoler – og strømprisen


Publisert 30. november 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Det hele begynte med EUs fjerde jernbanepakke. Stortinget ba for første gang siden 1945 om en betenkning fra landets øverste domstol. Flertallet ville at Høyesterett skulle vurdere det rettslige grunnlaget for å avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av. Høyesteretts enstemmige svar var klart. Stortinget kan med vanlig flertall overføre myndighet til en organisasjon Norge ikke er medlem av når det er «lite inngripende».


I 2018 vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Den inkluderer nettopp EUs energibyrå Acer. Senterpartiet kalte vedtaket «en klar omgåelse av Grunnlovens bestemmelser». Nå er saken om Acer vurdert av Oslo tingrett. Tingrettens konklusjon er at Senterpartiet tok feil, retten mener Stortingets beslutning «bygger på en riktig forståelse» av Grunnlovens bestemmelser. Vedtaket «er derfor ikke i strid med Grunnloven». Tingrettens vurdering er at i energisamarbeidet med EU og Acer er en begrenset og lite inngripende overføring av myndighet. Dette viser at våre domstoler er politiske aktører.


Mange mener at selv om myndighet overføres i små porsjoner, er det over tid nå blitt så mye at det passerer grensen for hva som er lite inngripende. Mange mener nå at Stortinget omgår Grunnloven. Noe slikt er svært alvorlig og medfører rekordhøye strømpriser i vannkraftlandet Norge. Våre politikere og deres lydige domstoler er en skam for land og folk.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det flerkulturelle Norge


Publisert 22. november 2021

Av Nils Thorsen


Arbeiderpartiet og AUF sitt tankegods rundt oppgjøret med 22 juli består i at vi alle må innse at de som er mot innvandring og negative til mangfold og et flerkulturelt samfunn, er rasister og Anders Bering Breivik tilhengere. Mer nyansert blir det sannsynligvis ikke. Det er bare å grue seg.


Men, alt henger sammen med alt! Når et land går fra énkultur til flerkultur på én generasjon så er det naivt å bli overasket over at det vil få konsekvenser. Landet vårt som var trygt og forutsigbart før 1973, ble på under én generasjon konfliktfylt og uforutsigbart. De som bodde på "feil" sted; der hvor innvandrerne bosatte seg, var de som fikk de negative konsekvensene av det flerkulturelle Norge.

Eliten, politiker, samfunnstopper, visesangeren, kunstnere, journalister og alle de andre som også levde i det flerkulturelle Norge, men som bodde i områder med bare etnisk nordmenn, merket liten forskjell. De synes bare det var spennende og eksotisk å besøke og handle i bydeler med innvandrere. De opplevde aldri de negative sidene ved å bo i de flerkulturelle Norge. Det blir litt som de som er mest positive til ulv i Norge bor langt unna områder hvor det finnes ulv.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den norske folkesjelen


Publisert 20. november 2021

Av Paul Skansen


Påpeker du ovenfor bekjente at du ikke tror på propagandaen fra NRK og de andre media, blir du frosset ut og mistenkeliggjort som rasist. Nordmenn lar seg dessverre indoktrinere, og de har lært at sånne som oss, som har kunnskap om alt dette og protesterer, ikke er anstendige mennesker - vi leser jo Rights, Document, Resett m.m. Dette er også en del av propagandaen fra "eliten". De fleste nordmenn tror at islam og muslimer vil det samme som dem; leve fredelig i et vestlig samfunn med vestlig kultur. De som søker den norske kirke, tror alt er som det skal være når det gjelder islam. Kirkens forkynnere er jo også med på å spre propagandaen fra myndighetene.


"Vi må jo hjelpe!" Nordmenn er stolte over givergleden sin - like naive og med samme toskete selvfornøydhet som Henrik Ibsen kritiserte den norske folkesjelen for å være for over 150 år siden. Derfor vendte Ibsen ryggen til Norge - derfor vender vi, som ser hvor vi er på vei, også ryggen til den politikken som styrer Norge i dag. De fleste nordmenn følger bjellekuene, de gidder ikke annet.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Modeller i markedsføringen


Publisert 17. november 2021

Av Odd Olav Bjørn


Jeg har i lengre tid undret meg over at nesten alle modellene i markedsføringen, reklamen etc. er mørkhudede – dvs. ikke er etniske nordmenn. Hvorfor?

Noe av svaret fikk jeg da jeg gikk inn på nettsidene til Kreativt Forum (Reklamebyråforeningen) og leste igjennom deres mangfoldsprosjekt. Her står det mellom annet: «Ha som mål å kalle inn minst én kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til jobbintervju. Sørg for at flere kandidater med minoritetsbakgrunn blir med i bunken av søknader som vurderes for intervju. Bruk et ansettelsesutvalg som har mangfoldskompetanse og som er mangfoldig sammensatt»


Det Kreativt Forum glemmer er at forutsetningen for å få opphold i Norge er at man reiser tilbake til det opprinnelige hjemlandet når det er mulig. Kreativt Forums arbeid er derfor et svik mot lande og folk og er i strid med Grunnloven generelt (§2 Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv) og straffeloven - spesielt Kap. 17: Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129.


I et brev til Kreativt Forum har jeg foreslått at selskapet i fremtiden bruker etnisk norske kvinner og menn i sin markedsføring - i Norge.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flertall med innvandrerbakgrunn


Publisert 15. november 2021

Av Odd Olav Bjørn


Våren 2020 var det en rekke alvorlige voldsepisoder i Oslo sentrum. I løpet av i underkant av ett år registrerte politiet 30 hendelser de koblet til en pågående konflikt mellom to grupper unge gutter med ulik landbakgrunn. Mange har flere år med kriminalitet bak seg. De fleste som begår kriminalitet år etter år, er registrert med saker hos politiet før de fyller 14 år. Det viser en undersøkelse av ungdomskriminalitet gjort av Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Grupperingene kjemper om å få kontroll over Norges største markedsplass for narkotika: området rundt Vaterlandsparken i Oslo sentrum. Det får media opplyst av flere politiansatte med kjennskap til miljøene. Nesten ni av ti som begår gjentatt kriminalitet over flere år har innvandrerbakgrunn og majoriteten er norske statsborgere.


Og her ligger noe av problemet. Myndighetene deler ut norsk statsborgerskap i hytt og vær slik at det ikke er lett å sende de kriminelle hjem til opprinnelses-landet. Hvorfor har vi ikke politikere og politi som kan rydde opp i innvandringen – og sette en stopper for denne samfunnsskadelige kriminaliteten?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Religionskritikk i rasismebegrepet


Publisert 11. november 2021

Av Hans E. Larsen


Tro og religion er noe vi velger eller er "pådyttet", og man kan diskrimineres på grunn av dette. Men rasisme er det ikke selv om rasismebegrepet tas raskt opp i slike tilfeller.


Det er sterke krefter internasjonalt, ledet an av stater i Midtøsten, som ivrer for å inkludere religionskritikk i rasismebegrepet, for dermed å tie all religionskritikk. Dette er et angrep på ytringsfriheten. Religionskritikk både skal og bør forekomme, slik tradisjonen har vært i den vestlige verden i over 500 år. Å se ekstreme muslimer gå hånd i hånd med vestlige antirasister for å tie religionskritikk er tragisk - intet annet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandringen – en nasjonal undergang


Publisert 5. november 2021

Av Odd Olav Bjørn


Flere av partiene som stiller til valg i høst, ønsker en mer liberal innvandringspolitikk, samt på nytt å gå igjennom gamle søknader fra asylsøkere som har fått avslag. Dette til tross for at over 20 % av befolkningen på landsbasis har innvandrerbakgrunn – i Oslo er tallet i overkant av 30 %. I Nordre Follo kommune kan man observere at i nesten 50 % av eiendoms-overdragelser, er utenlandske navn involvert. Både på kjøpesentrene og i bybildet er hijab og afrikanske/asiatiske klær en del av hverdagen. Over 200 000 av disse som bor i Norge, er muslimer og praktiserer islamske skikker – som i disse dager blir eksponert for all verden i Afghanistan. Afghanistan er et tidsbilde på hvordan vi får det i Europa og Norge hvis vi ikke setter foten ned og repatrierer de ankomne, samt stiller de etniske nordmenn som promoterer innvandring for retten for landssvik. Dette haster mer enn klimakrisen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Neste generasjon "nordmenn"


Publisert 3. november 2021

Av Tonje Antonsen


De demografiske endringene i europeiske land foregår i raskt tempo. Nå har nesten halvparten av barna i Tyskland og Belgia migrantbakgrunn. 

Mye av problemene i muslimske land skyldes overbefolkning. Det fører til evige kriger og ufred samt migrasjon til Europa. Dersom Europa ikke stenger grensen og starter repatriering, vil Europa oppleve nøyaktig de samme problemer muslimene flykter fra.
Noen hevder at migranter vil tilpasse seg og få små barnekull etter hvert. Det er intet som tyder på det. Muslimske kvinner er fødemaskiner også som bosatt i Europa. Dessuten er bigami en tradisjon de tar med seg, og som også gir store barnekull med "enslige mødre" og en fraværende far.
Rapport fra Oslo forteller at barn som er gjengangere mht. kriminalitet, kjennetegnes med foreldre som er innvandret til Norge, trangboddhet, fattigdom og "enslige mødre". Barna er født i Norge og har norsk statsborgerskap.


Hva skjer med deres barn, neste generasjon "nordmenn" med opprinnelse fra Asia og Afrika?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norge - alle muslimers land


Publisert 1. november 2021

Av Arvid Antonsen


I en tåredryppende, rørende reportasje forteller NRK om lille Asia, fire år, som endelig ble gjenforent med pappa i Norge etter «besøk i Afghanistan».

For våre politikere og NRK er alle nordmenn. De snakker jo alltid om nordmenn som kommer fra muslimske land og hjem til Norge. NRK bruker bevisst muslimer i reportasjer hvor de skal henvise til saker om nordmenn. Barn er ekstra effektivt å bruke fordi ingen tør protestere når det gjelder barn, derfor brukes også de nå når velferden skal omstilles fra å gjelde syke og gamle til å brukes på integrering og barnefattigdom, folk forstår ikke hvor lurt de blir.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rettmessig kritikk


Publisert 30. oktober 2021

Av Lars Helgesen


Jon Helgheim (FrP) mener muslimer er «selvmedlidende» etter debatt hos Islam Net i Islam Nets nye 63-millioners lokaler på Haugenstua i Oslo, der de skal starte «aktivitetssenter» for ungdom.


Helgheim kommer også med en kraftsalve mot det han mener er enkelte muslimers tendens til å ikke tåle kritikk. – Jeg diskuterer mye med muslimer i Norge og det er riktignok store forskjeller, men en gjenganger er at mange er svært lite mottagelige for kritikk og svært raske med å besvare kritikk med påstander om muslimhat. Sannheten er at få andre blir skånet og beskyttet så mye som muslimer i Norge. Nå er det på tide å ta seg sammen og tåle rettmessig kritikk uten å bli selvmedlidende!


Men var det ikke forutsetningen at disse muslimene skulle reise tilbake til sine fedreland – og ikke danne parallellsamfunn i Norge? Her har politikerne sviktet i så stort omfang at riksrett hadde vært på sin plass.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aftenposten - og norsk lov


Publisert 26. oktober 2021

Av Odd Olav Bjørn


Aftenposten hadde den 25. oktober 2021 et helsides oppslag om vellykkede muslimske kvinner fra Somalia – Ubah Aden (AP), Kafia Hashi Muhamud (AP) og Marian Hussein (SV). Innlegget er skrevet av Nazneen Kahn-Østrem som er en muslimsk kommentator i nettopp Aftenposten. De som følger med, vil se at Aftenposten er en notorisk forkjemper for innvandring og islamisering av landet. Dette til tross for at det er en forutsetning at asylsøkerne skal reisehjem når det er mulig - og at avisens prosjekt er i strid med loven: Å promotere islam slik Aftenposten gjør, er i strid med grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» samt straffelovens kapittel 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser». Norges Motstandsbevegelse følger utviklingen i avisen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Savner innvandrere i regjeringen


Publisert 24. oktober 2021

Av Hans Einarsen


At Arbeiderpartiet ikke består av arbeidere lenger, er ikke relevant for Dagsavisens politiske redaktør Lars West Johnsen.    

Han er mer opptatt av at det fargerike Norge ikke reflekteres i den nye regjeringen - I Norge er det ifølge SSB én million innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere. Svimlende få av dem er funnet verdig en plass i landets nye regjering. En regjering som springer ut av Arbeiderpartiet, landets tradisjonelt mest progressive parti.


Hadia Tajik, landets nye arbeids- og sosialminister, er den eneste av de 19 ved kongens bord som har bakgrunn fra et annet land.


West Johnsen mener det er et utrolig avvisende signal å sende, ikke minst til innvandrerungdom, om at makten i Norge er etnisk norsk, hvit om du vil, og at veien dit er veldig lang. Det nye Norge, det mangfoldige, sammensatte og flerkulturelle landet, er ikke representert i regjeringen. 

Regjeringens sammensetning avdekker et samfunnsproblem, frykter West Johnsen. Men ligner ikke dette initiativet mer på landssvik fra Johnsens side?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjernekraft er løsningen


Publisert 23. oktober 2021

Av Åge Olden


Administrerende direktøren i olje- og gasselskapet M Vest Energy Jonny Hesthammer er sikker på at strømprisen vil gå opp fremover. – Det er ingen tvil om at når andelen fornybar energi øker, spesielt sol- og vindkraft, så vil strømprisen gå opp, slik vi ser i Tyskland og Danmark. De har nå de høyeste strømprisene i Europa.


Til tross for bransjetilhørigheten, Hesthammer hevder bestemt at han ikke snakker for sin syke mor.  Han argumenterer med at denne produksjonen er veldig arealkrevende. Samtidig er den ustabil, siden den varierer med vær og vind.


Hesthammer har engasjert seg sterkt i debatten om kjernekraft. Han mener det er veldig synd at flere land nå stenger slike anlegg. – Det er en trygg energikilde, som produserer stabil og billig strøm. – Å tro at vi kommer i mål uten kjernekraft er fullstendig utopisk. Hvis vi klarer det, blir det en kjempedyr og veldig ustabil strøm, sier Hesthammer.


Norsk Folkeparti er det eneste partiet i Norge som går inn for kjernekraft.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor er dere kommet hit?


Publisert 22. oktober 2021

Av Øyvor Sinsen


Under valgkampen formelig boblet venstresiden over av entusiasme, og et av yndlingsemnene var høyreekstremisme. Om man prøvde å antyde et fredelig tverrpolitisk samarbeide mot både høyre- og venstreekstremisme etter 22. juli, er det forlengst glemt, om noen i det hele tatt fikk det med seg.

Forstår ikke Islamsk Råd at mange av oss ikke oppfatter muslimske innvandrere som samarbeidsvillige. At de på mange områder forlanger særbehandling, og lett blir krenket om vi ikke er enige – jfr. Kongsberg-terroren. Dessuten er det et faktum at innvandringen koster betydelige beløp.

"Sosioøkonomisk rettferdighet" og "universelle menneskerettigheter" skaper kollektiv identitet - presenteres det så flott. Men er det virkelig så enkelt å smelte sammen Midtøstens middelalderske ideologi og gru med et rettferdig og moderne vestlig demokrati. Jeg bare spør. For hvorfor er dere kommet så langt hit i nord - hvis det er så mye dere ønsker å forandre?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sørgegudstjeneste i Kongsberg kirke


Publisert 19. oktober 2021

Av Ragnar Mortensen


Et lys ble tent for hver av de drepte da Kongsberg mintes sine døde i en egen sørgegudstjeneste en søndag i oktober 2021.

Gudstjenesten ble ledet av sogneprest Reidar Aasbø, i tillegg medvirket biskop Jan Otto Myrseth, prost Roar Tønnessen og kirkens kantorer med lokale krefter og musikere. Til stede var også Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit. Dessuten Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, samt statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.


Men til stede under gudstjenesten var også Oussama Tlili, leder for moskeen i Kongsberg. – Vi forstår fortvilelsen og vi forstår maktløsheten og vi forstår at det hele føles meningsløst, sa han. Man må undres over hva en muslimsk imam gjør i en kristen kirke i denne settingen. Dette burde få alvorlige konsekvenser for de involverte fra kirken, samt NRK ved journalist Pedja Kalajdzic som slapp til imamen i beste sendetid. Samtidig prøver politiet og media å fremstille det som at terroren ikke hadde noe med islam å gjøre. Hele situasjonen er nesten ikke til å tro - for fornuftige mennesker.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det fargerike fellesskap


Publisert 18. oktober 2021

Av Anton Øysteinsen


Alle 35 moskéer i den tyske storbyen Köln har fått tillatelse av lokale myndigheter til å begynne med bønnerop hver fredag mellom klokken 12 og klokken 15.


Et positivt resultat av slike bønnerop vil være at debatten om det skjer en islamisering av samfunnet vil være lagt død. Det blir også enklere å følge islams utbredelse i samfunnet. Ikke-muslimer vil rømme disse områdene og det vil etableres muslimske ghettoer der sharia praktiseres på bakkeplan ved at ikke-muslimer trakasseres - spesielt kvinner som ikke dekker seg til og derved påfører mennene syndige tanker. Dhimmi-skatt vil bli innkrevd av ungdomsgjenger som raner ikke-muslimske ungdommer og grensene mellom Dar Al-Islam og Dar Al-Harb vil bli opptrukket med brennende biler. Velkommen til det fargerike fellesskap og svenske tilstander!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjernen til problemene


Publisert 16. oktober 2021

Av Kari Rolfsen


Barneombud Inga Bejer Engh forteller i juni 2021 at de har gått igjennom straffesaker der barnet eller ungdommen enten var satt i varetekt eller fengslet. Det heter at funnene «viser at det ikke er tilfeldig hvilke barn som begår alvorlige straffbare handlinger». De har som regel en annen etnisk bakgrunn enn norsk, altså innvandrerbakgrunn og de bor stort sett på Oslo øst, og begår kriminaliteten i Oslo. De bor også i «levekårsutsatte områder», altså innvandrertette områder.


Hva sier så Justisdepartementet som har fått et brev fra Barneombudet om deres undersøkelse? Jo, at «arbeidet med ungdomskriminalitet ikke alene kan overlates til justissektoren, men må involvere flere sektorer». Pekeleken er fortsatt populær i det offentlige, men for all del: ikke gå grundig inn på hva som er kjernen til problemene – nemlig ideologien som hersker i miljøene.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bønnerop – og ansvar


Publisert 13. oktober 2021

Av Odd Olav Bjørn


Under Dagsnytt 18 sending på NRK tok nestlederen i Drammen KrF til orde for at moskeen i byen skulle få bruke høyttalere til sine bønnerop. Dette skulle være i tråd med landets religionsfrihet.


Men dette er i strid med grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» samt straffelovens kapittel 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser». Vi tror ikke muslimene kommer til å tolerere KrF og andre kristne når de får en maktposisjon i landet. Les mer på Norgesmotstandsbevegelse.no


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Feministiske politikere


Publisert 11. oktober 2021

Av Sigurd Bjartnes


Den høye innvandringen har endret demografien i Sverige som nå har to millioner innvandrere og åtte millioner svensker. Det er hovedsakelig de svenske kvinnene som vil ha mer innvandring. Pelle Taylor forsøker også å forstå hvorfor kvinnene, som er mest utsatte for voldtekter av innvandrere, fremdeles er positive til islamsk innvandring.


Men det er ikke bare Sverige som er ødelagt av feminister, også Norge og resten av vestlige land er nå i ferd med å bli revet i filler av feministiske politikere, som ikke fatter hva de selv holder på med! De samfunnene som nå ødelegges av dårer, var verdenshistoriens beste samfunn for 30-40 år siden! Velkommen til helvete på jord!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fremstår som en hersketeknikk


Publisert 8. oktober 2021

Av Anne Torgunnsen


- Det er et enormt misforhold mellom virkeligheten og de mest alarmistiske påstandene og fortellingene om falske nyheter og hatytringer på sosiale medier, fastslår direktøren for tenketanken Justitia, som har sett nærmere på forskning og empiri om sosiale medier.

Påstander om "hatytringer" fremstår som en hersketeknikk som skal ramme alle former for debatt og kritikk som ikke sammenfaller med de som fremsetter klagene. I Norge er det en ubestemt "høyreside" som skal knebles med påstand om "hatytringer". Ingen på venstresiden kan konkret peke på "hvem som sier hva" på høyresiden - det er kun løse antakelser. Og bak det hele står en gjennomfeminisert regjering og statsforvaltning som ser det som sin oppgave å sørge for at migranter ikke skal føle seg krenket – noe de alltid gjør likevel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet for innvandrere


Publisert 6. oktober 2021

Av Bjarne Antonsen


Muslimen Begard Reza trakk seg nylig fra Statens utnevnte Ytringsfrihetskommisjon (YFK). Hun var sterkt kritisk til «latterliggjøring av transpersoner og Metoo». Hun ville ha en ytringsfrihet som ikke var «krenkende». Nå får hun en slags støtte fra muslimen Zahid som bare forverrer saken. Men det Sarah Zahid bringer til torgs til forsvar av den utflaggede Reza bør vekke bekymring blant de øvrige medlemmene av denne fritidsklubben. Hun går så langt som å påstå at hun aldri vil fatte og begripe "at det ikke falt regjeringen inn at det og først og fremst er behov for mørkhudede i vurderingen av rasismeparagrafens status i Norge".

Det er såpass brungrumsete å påstå at enkelte hudfarger er mer egnet enn andre til å vurdere juridiske problemstillinger at Zahid burde fått reisepass fra denne fritidsklubben for å fremsette hatefulle ytringer.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hijab på Stortinget


Publisert 5. oktober 2021

Av Carl Carlsen


Islamsk Råd Norge takker av Solberg-regjeringen, og gratulerer norsk-somaliske Marian Hussein (SV) med stortingsplass. Hussein blir historisk som den første med kvinnelig og somalisk bakgrunn på Stortinget og er utrolig takknemlig for den tilliten hun har fått. Hussein er 34 år og jobber som vernepleier. Hun er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun har vokst opp på Stovner. «Hussein har skrevet historie ved å bli den første minoritetskvinnen med hijab på stortinget. Du går foran som et godt eksempel på at hijab er ingen hindring for suksess i arbeidslivet og politikken» skriver Islamsk Råd Norge.


En forutsetning for å få asyl i Norge er at man reiser tilbake til hjemlandet når det er mulig. Det er mulig når det gjelder Somalia. Hvorfor har vi da stelt oss slik at antidemokratiske islamister inntar landets lovgivende forsamling. Dette burde få alvorlige, politiske konsekvenser både for SV og Høyre. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Afghanistankrigen i tall


Publisert 5. september 2021

Av Odd Bjørnsen


Taliban er en bevegelse som ønsker seg en islamistisk afghansk nasjonalstat basert på sharialover. Nå har de overtatt i Afghanistan og vestlig militærutstyr for milliarder er i hendene på nettopp Taliban. Vesten hadde gått på et enormt nederlag. 20 år med krig var foreløpig kommet til et sluttpunkt. Når regnskapet skal gjøres opp, er de menneskelige kostnadene enorme. Titusenvis har mistet livet – blant dem 10 nordmenn. Selv om det afghanske folket og familiene til de mange etterlatte bærer de største kostnadene etter tjue år med krig, kan noe også regnes i kroner og andre valutaer. Og i likhet med de menneskelige tapene, er også tallene her svært store.


Det norske fellesskapet har totalt betalt over 23 milliarder for innsatsen i Afghanistan, fordelt på bistandsarbeid og utgifter til den militære innsatsen. Dette burde få konsekvenser for våre politikere.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hatefulle nordmenn


Publisert 27. august 2021

Av Fredrik Farstad


Media og majoriteten i storting, regjering og embetsverk er fullstendig på linje når det gjelder å tviholde på narrativet om muslimer som ofre for nordmenns såkalte muslimhat.
Trolig er det betydelig enklere å rette falske anklager mot en fredelig egen befolkning, enn å begynne å snakke ærlig og redelig til det voldelige og ytterst selvrettferdige islamske miljøet. Man er kanskje redd for at sikkerhetssituasjonen skal komme ut av kontroll, tror jeg. Man vil ikke for noen pris ta den nødvendige konfrontasjonen med disse muslimske løgnene om rabiate og hatefulle nordmenn.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flerkulturelt råd


Publisert 19. august 2021

Av Odd Olav Bjørn


Konstitueringen av det første flerkulturelle rådet i Viken fant sted tidligere i år. Rådet kommer til å spille en nøkkelrolle ved at mangfoldet i Viken blir synliggjort, lyttet til og hørt i ulike sammenhenger, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) stiller seg bak det som ble sagt av fylkesrådslederen, og gratulerer medlemmene med dagen. Rådet består av tolv medlemmer og ni varamedlemmer, som skal sikre god dialog mellom innvandrerdelene av befolkningen i Viken, de folkevalgte, i fylkestinget og fylkesrådet, og andre deler av Viken-samfunnet. Bijan Gharakhani og Honoratte Basemake Muhanzi ble valgt til henholdsvis leder og nestleder i rådet.


Har ikke Afghanistankrisen dokumentert utenfor enhver tvil at et samarbeid med islamister ikke har noe for seg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk Råd Norge


Publisert 13. august 2021

Av Odd Bjørnsen


Et nytt styre er valgt i Islamsk Råd Norge; Abdirahman Diriye (styreleder), Zahib Sadiq (nestleder), Mustafa Mahmood (informasjonsansvarlig), Abubaker Bhatti (økonomiansvarlig), samt styremedlemmer Hassan Ali, Mohammad Adnan, Naeema Saeed, Zeliha Acar og Osman Chaudry.

Styrelederen er gjenvalgt, og ser det som en tillitserklæring. Likevel er det mye jobb som venter, mener han. – Vi har økt antallet styremedlemmer fordi jobbmengden vår har økt betraktelig, Handlingsplanen mot muslimhat er et av arbeidsområdene som vil oppta styrelederen og styret. Handlingsplanen er viktig for å motvirke stadig mer hets og hat mot muslimer i Norge. Her har vi et samfunnsproblem som vi vil måtte jobbe med langsiktig forteller han.


Parallellsamfunnet i "Norge" blomstrer.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Multi­kulturelle samfunn bryter sammen


Publisert 1. august 2021

Av Martin Ellingsen


Et mellomvalg i Batley og Spen i England viser hvor ødeleggende multikulturen er for det britiske samfunnet. Labour bygger bevisst opp under rasisme og hat for å vinne muslimske stemmer. Dette er et nytt bunnpunkt for Labour, skriver Brendan O’Neill, som er redaktør i Spiked. Labour er det britiske sosialdemokratiske partiet. Man trenger ikke mye utdannelse for å forstå at dette handler om å skaffe stemmer blant muslimene med pakistansk bakgrunn. Pakistan og India ble splittet i to land etter religiøse skillelinjer i et rent blodbad i 1947, og har vært i konflikt siden, særlig i grenseområdene i området Kashmir. Man kan altså ikke stole på De konservative, som er i kontakt med de fæle folka fra India, synes Labour å si. De utnytter hatet pakistanere føler for både hinduismen og India.


De norske partiene på venstresiden følger hakk i hel. Vi trenger nye mennesker med kunnskap, erfaring og klokskap inn på Stortinget.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konvertert til kristendom


Publisert 31. juli 2021

Av Erling Thoresen


Regjeringen har bestemt at fra 1. august 2021 kan alle avviste asylsøkere som konverterer, typisk til kristendommen, klage på avslaget. Regjeringen gir dem rett til å møte i full nemnd med bistand fra den lokale menigheten. Dette gjelder imidlertid ikke dem som var forfulgte kristne før de kom til Norge. Altså tilrettelegges det spesifikt for muslimske asylsøkere.

Det er jo åpenbart at mange vil strekke seg langt for å overbevise om at de har konvertert til kristendom, for å sikre seg permanent opphold, som regel statsborgerskap og dermed fulle rettigheter til alle våre trygde- og pensjonsordninger, med penger regelmessig inn på konto hver måned, gratis bolig og endeløst med rettigheter og få plikter som i realiteten må oppfylles. Og det er jo også i praksis fritt fram til å konvertere tilbake til islam etter en tid, ettersom det ikke er noen kontroll vedr. dette og vi har jo livssyns- og religionsfrihet. Nyheten er nok allerede godt kjent rundt om i MENA-land.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Høyesterett - en del av maktapparatet


Publisert 30. juli 2021

Av Dagny Jelstad


Media omtaler i juni 2021 saken om den 12-årige barnebruden fra Syria, som etter årevis i norsk rettssystem har fått endelig opphold i Norge. Dommen er høyst problematisk, og utelater flere vesentlige argumenter for motarbeidelse av tvangsekteskap, misbruk av barn – og ikke minst viser Høyesterett en svært manglende forståelse både for signaleffekter og psykologi hos utnyttede småjenter. I realiteten beskrives et tvangsekteskap. Det finnes ikke det menneske i Norge som vil tro at en 12 år gammel jente selv velger å ville gifte seg med en 25 år gammel mann. 12 år gamle norske jenter har leggetid halv ti og må minnes om å ta med matboksen i skolesekken.

Dette viser at Høyesterett er en del av maktapparatet. Rettens medlemmer tolker først og fremst det de mener er politisk korrekt. Deres oppgave i systemet er å forankre tidens framherskende vinder i en eller annen lovparagraf eller internasjonal bestemmelse, noe som i alle påkommende tilfeller har vist seg å være meget, meget enkelt. Hvis noen lurer på hvor dette bærer hen, så rir rettens medlemmer uavlatelig med horisonten som mål. Bare gudene vet når de beregner å nå fram.

I Frostatingsloven, en av Norges eldste lovtekster, heter det: "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes." Synd at dagens høyeste rettsinstans også har glemt denne setningen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det vaklende politiske system


Publisert 29. juli 2021

Av Eline Antonsen


Politiske verv går trolig mer og mer i arv, i likhet med det som foregikk i Sovjetsamveldet. Man får da en politisk innavl som resulterer i mindre og mindre kompetente og dugelige politikere, mer og mer fjernt fra den alminnelige befolkning og dens ve og vel.

De som passerer nåløyet, later til å ha klart å overbevise om egen notoriske prinsippløshet og opportunistisk betingede blinde lojalitet. Lojalitet til ulike fraksjoner av stortingspartiet. Opphavet til demokratiets, og etter hvert landets havari er naturligvis å finne i disse fraksjonene. Hvor ellers skulle ansvaret for landets politiske utvikling være å finne?


De stiller til valg i september. Velgerne får i den anledning en sjelden sjanse til å la dem kjenne på hvor populære de er, og eventuelt sole seg i glansen, før de viderefører verket sitt. Eller de nektes videre deltagelse i utformingen av landets fremtid på vegne av kommende generasjoner.

Dette vaklende systemet vil fungere noenlunde i en tid. Men så vil det kollapse, slik sovjet-unionen også nødvendigvis, gjorde.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gigantmoské


Publisert 27. juli 2021

Av Odd Olav Bjørn


Den muslimske befolkningen i Bergen har blitt så stor at den har vokst ut av lokalene de bruker i dag. – Vi har primært plassmangel, og ønsker en løsning som rommer et voksende antall medlemmer, samt våre samfunnsaktiviteter, sa Badreddine Maizi, styreleder i moskeen i februar

Når byrådet i Bergen nå går videre med planene om gigantmoské i Jekteviken, er det til stor fortvilelse for naboene i området. De har på ingen måte lyst til å huse moskéen og dens 1500 medlemmer, men ønsker at området skal forbli et parkområde.


Fungerende byrådsleder i Bergen er Lubna Boby Jaffery (Ap) – det sier vel sitt.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Da vil det fungere


Publisert 24. juli 2021

Av Bjarne Alstad


Kan ikke noen si dette til norske politikere: "Politikken som ikke har virket i 40 år, vil heller ikke virke de neste 40 år". Her fortsetter man med den nøyaktig samme innvandrings- og integreringspolitikken som ikke har fungert på 40 år. Men bare man får enda mer av det som ikke har fungert før - ja da vil det fungere ser politikerne ut til å tro. Innvandrere integrerer seg ikke, de danner egne gettoer, men bare man får inn enda mer av de samme innvandrerne fra MENA-land, ja da vil det gå seg til. I tillegg har man har pøst ut et ukjent antall titalls milliarder på "integrering", uten at det har hjulpet, men bare man bruker enda flere milliarder på det som aldri har fungert - ja da vil det fungere later norske politikere til å tro.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den 22. juli – hvorfor?


Publisert 22. juli 2021

Av Odd Olav Bjørn


Igjen blusser debattene om årsaken til tragedien på Utøya opp igjen. Men er nå dette så vanskelig da? Den bakenforliggende årsaken er jo åpenbart manglende demokrati og ytringsfrihet i landet - kombinert med sensur og utestengelser. Bakteppet inkluderer også feminiserte og venstrevridde media. Resultatet ble at terroristen ikke fikk gi uttrykk for sine meninger på normal måte - og valgte til slutt fatale ugjerninger som en måte å få uttrykke seg på. Er det dette Arbeiderpartiet og Norge skal minnes på sitt minnested.


Men det avgjørende spørsmålet for fremtiden er om situasjonen er noe bedre i dag – 10 år etter?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En ikke-sak


Publisert 16. juli 2021

Av Signe Andersen


For muslimer er det å integrere seg i et "nytt" land en ikke-sak - jeg kan ikke se det annerledes. Forskeren Koopman har studert dette i 20 år og sier med stor trygghet at det finnes ingen land, der muslimer har innvandret, hvor muslimene er integrert. Har nå lest det meste av boken til Koopman, han mener bl.a. at det er selve religionen i islam som "står i veien" for integrering. Jeg tror ham.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk fundamentalisme


Publisert 14. juli 2021

Av Steinar Christiansen


Voldelige islamister truer samfunnssikkerheten på grunn av terrorfaren, men i lengden er den islamske fundamentalismen en større sikkerhetstrussel fordi den strider mot demokratiske verdier – skriver noen forskere i en kronikk.


De mener mange innvandrere har fundamentalistiske holdninger og aksepterer religiøs vold. Derfor er problemet med å ta opp islamsk fundamentalisme at det fort ender opp i ufruktbare diskusjoner om rasisme og islamofobi. Det er likevel viktig å kunne snakke om selv de vanskeligste ting - uten at diskusjonen stoppes fordi den er politisk ukorrekt.


De ovenfor-nevnte forskerne gjør noe alle akademikere burde gjøre, men som ikke lenger er så moteriktig i store deler av akademia: De observerer virkeligheten. Det finnes «sterk empiri» om trusselen fra den islamske fundamentalismen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norske myndigheter svikter fatalt


Publisert 5. juli 2021

Av Steinar Christiansen


En fersk undersøkelse fra Frankrike viser at mer enn halvparten av unge franske muslimer nå foretrekker å leve under sharia-lover framfor fransk lovgivning. I Norge ser man lignende tendenser, observerer forskere, som tar til orde for å «markere klarere grenser mot» den islamske fundamentalismen og støtte opp om reformvennlige krefter. Her kunne man kanskje ha dristet seg til å antyde at norske myndigheter og institusjoner i sin alminnelighet svikter fatalt når det gjelder islams inntreden i det norske samfunn. Ikke glem dem!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hva visste politikerne?


Publisert 1. juli 2021

Av Odd Bjørnsen


Nå raser debatten rundt boken «Hva visste Hjemmefronten?» igjen. Hovedpoenget her er hva Hjemmefronten visste om jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Dette spørsmålet har vel bare nærmest akademisk interesse i dag. Et viktigere spørsmål i dagens verden er hva politikerne egentlig vet om Islamsk invadering av Europa gjennom en omfattende muslimsk migrasjon. Kanskje det om noen år kommer en bok med tittelen «Hva visste politikerne?» Vær beredt politikere – det blir en skremmende lesning om ikke dere setter Norge først omgående.  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Barnehagespråk


Publisert 13. juni 2021

Av Gunn Thorsen


Det meldes om en kraftig økning av antall barn med minoritetsbakgrunn i Oslo-barnehagene. Men i barnehagen kan barna møte personell som ikke kan norsk - de er ansatt mer som tolk for foreldrekontakt.

Det er et gammelt problem at barnehager og eldreomsorg tilbyr arbeidsplasser for migranter som ikke kan norsk. Verken barn eller gamle kan protestere. Myndighetene har et lettvint forhold til krav om norskspråklige ferdigheter hos arbeidstakere. Det synes å være viktigst at kvinner uten kunnskap og med svake språklige ferdigheter har lønnet arbeid. De kaller seg flyktninger, men er i realiteten pendlere mellom Norge og sitt hjemland. Da er det heller ikke så viktig for dem å lære norsk funksjonelt.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Våre eminente politikere


Publisert 8. juni 2021

Av Ole Ovesen


Det er våre eminente politikere/partier som er den største trusselen mot Norge! Det er jo de som har sluppet islam fri og løs på oss alle - og vi må i tillegg bekoste gildet! Ingen må innbille seg at det vil komme noen restriksjoner - tvert i mot så vil islam snart få helt frie tøyler! Ingen tør å si i mot islam eller sette foten ettertrykkelig ned på noe som helst område! Frykt & terror har alltid vært islams sterkeste våpen! Det det tok over 500 år med krig sist gang de ble fordrevet fra Europa! Og denne gangen vil det bli mye verre for nå er det millioner på millioner av disiplene her - og de kommer flommende inn fortløpende!


Det kan komme andre tider – derfor bør du huske navnene på disse politikerne.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ikke snakk norsk


Publisert 3. juni 2021

Av Odd Olav Bjørn


Kystverket har utarbeidet en ny forskrift for sjøtrafikk. Forslaget innebærer at det ikke blir lov å kommunisere på norsk til og fra sjøen i norsk farvann. Kun i nødsituasjoner kan norsk eller skandinavisk språk brukes. Det eneste lovlige språket ellers vil bli engelsk, også mellom båter der begge parter er norske - om politikerne vedtar forskriften.

Som om ikke det var nok, inne i forslaget ligger det også at man kan straffes for å bruke norsk eller annet skandinavisk språk, dersom språkbruken vurderes som unødvendig for sikkerheten. Seks forbund, som alle organiserer norske sjøfolk og folk som jobber med sikkerhet langs leia, sier bastant nei til dette. Dette er ikke annet enn rasisme mot det norske folk. Kystdirektør er Einar Vik Arset.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mitt syn på muslimer


Publisert 15. mai 2021

Av Olav Pettersen


Det hadde vært moro å vite hva som skal være det riktige inntrykket av muslimer. Etter å ha vært jevnlig i muslimske land fra 70 tallet og opp til nå så er jeg garantert overbevist om at mitt syn på muslimer er ganske så forskjellig fra det inntrykket de muslimske fanklubbene her i landet mener jeg bør ha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Solidarisk med alle


Publisert 14. mai 2021

Av Anders Kjelstad


I 250 år har hvite og vestlige mennesker jobbet for hele menneskeheten, og delt alt av forskning, oppfinnelser og fremgang solidarisk med alle folkeslag. Vi har til og med blitt så antirasistiske, rause og dumsnille at vi har tillatt alle andre kulturer og folkeslag og kolonisere våre egne land – til tross for at historien viser hvor farlig det er. Skal det virkelig forestille systemisk rasisme. Er du sikker?

Og som en siste uppercut for ny-rasistene som fortsatt står oppreist: Det var den hvite mann som avviklet slaveriet også – mens uhyggelig mange land og folkeslag fortsatt praktiserer det. Så hold munn og la oss gå tilbake til fortiden hvor ingen snakket om rase.


For rase er faktisk helt uvesentlig for oss hvite europeere. Ukultur og løgner derimot - det skal vi snakke mer om.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En politikers drøm


Publisert 13. mai 2021

Av Oddvar Danielsen


I Norge har vi et styrt demokrati, ikke et folkedemokrati. Hvordan har dette blitt til? Jo – ved at politikerne har gjort «politikk til butikk». Enkelt, ved å omgjøre folkemakt til partimakt. Og slik makt til de mest maktsyke, de med spissede og hensynsløse albuer. For gjennom generøs partistøtte, selvbestemt stats-subsidiering, noe folket knapt forstår seg på, er hvert parti blitt som en lønnsom bedrift med en sjef som ikke lenger behøver å tenke på folket, men hvordan best å fremme seg selv.


La oss ta et eksempel: Erna Solberg arbeider allerede for FN hvor Hun leder FNs arbeid mot fattigdom, klimaendringer og ulikhet, parallelt med statsminister-jobben. Hun utnytter «gratis» de stats-betalte folkene i systemet rundt seg (100 stk), slik at hun kan fremme seg selv ved bruke tiden på annet enn «bare» å ta vare på Norge og folkets interesser. Dette har hun sikkert hatt til felles med forgjengerne Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, som begge oppnådde høyt betalte skattefrie utenlandsjobber, de fleste politikeres drøm. Og gjennom UD blir slikt «tilrettelagt» – for hvor mange vet ikke jeg – men inkludert ambassadørene, samt de EU- og FN-tilknyttede tipper jeg minst 300 ønske-beskjeftigede. Jfr. Hjemmesitterpartiet.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandrere - mot innvandring?


Publisert 1. mai 2021

Av Stein Christiansen


Oslo Frp har lagt frem et nytt forslag til liste for høstens stortingsvalg. På fjerdeplass foreslår nominasjonskomiteen å sette Maria Zähler. Hun er et ubeskrevet blad i Frp-sammenheng, men Zähler har i flere år skrevet for det innvandringskritiske nettstedet Resett. Nettstedet presenterer henne som «journalist og kommentator».

Men lenger nede på listen finner man flere med utenlandske navn: 10. Abida Akthar Theigen (f. 1973). 16. Armin Braimi (f. 2000). 19. Bjørn Radoslav Vedahl (f. 1984) og 22. Ombir Upadhyay (f. 1957).

Man kan undres over at mange partier som tilsynelatende ønsker en stopp i innvandringen og en repatriering av de som er kommet, har mange innvandrere som medlemmer og listekandidater. Her er det noe som skurrer – eller.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KRAV OM RIKSRETT


Publisert 28. april 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Norsk Folkeparti har sendt følgende brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget: Norsk Folkeparti krever med dette at involverte statsråder de siste 20 årene stilles for riksrett for brudd på sine konstitusjonelle plikter – jfr. Grunnlovens §§ 86 og 87. Dette gjelder mellom anna brudd på Grunnlovens paragraf 115 og straffelovens kapittel 17.​1 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser

I 1975 innførte Stortinget formelt innvandringsstopp i Norge, vedtatt av et enstemmig Storting 10. desember 1974. Men nesten 33 prosent av Oslos befolkning er nå definert som innvandrere og barn av innvandrere. Som helhet er det 16,3 prosent av befolkningen i Norge som er første eller andre generasjons innvandrere – ca. 1 million. Et slikt resultat er ikke annet enn landssvik. Parallellsamfunnene, kriminalitet og trusler vokser i rekordfart og utgjør en fare for eksistensen av kongeriket Norge. 

Deler av rettsgrunnlaget for en riksrettssak finnes på internettsiden Riksrett – (riksrett.no).

Vi ber om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen snarest engasjerer Ansvarskommisjonen i arbeidet med å ta ut tiltale.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dominanskriminalitet


Publisert 24. februar 2021

Av Helle Nilsen


Norge sliter med samme problemer som Sverige, men foreløpig i mindre skala. Det er mistilpassede unge med bakgrunn fra land i Afrika og det islamske Asia – som begge inkluderer Midtøsten – (R3-land) som begår mye og personfarlig kriminalitet. Og de blir yngre og yngre. De angriper i flokk, opptrer svært truende og/eller raner et enslig offer. Mange våger ikke å anmelde av frykt for represalier. Fordi de er så unge, står myndighetene nærmest maktesløse. Slik kan vi ikke ha det.

Dette kalles dominanskriminalitet, og som i all hovedsak uføres av gutter og unge menn med Midtøsten-bakgrunn som på denne måten utøver makt. Ofrene er som regel etnisk norske. Med tanke på konsekvensene ville det nok være bedre for alle parter om våre myndigheter snart manner seg opp til å sette skrekk i de kriminelle ungdommene, og antagelig deres foreldre, fremfor å la dem sette skrekk i alle andre.


Et sted går det faktisk en grense, og hvorfor vente til den overskrides?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ta vare på det vi har


Publisert 23. april 2021

Av Erling Trondsen


Alle sivilisasjoner går til slutt under, også vår egen - selv om det er den mest fantastiske sivilisasjon som har eksistert. Men det er helt opp til oss selv når det vil skje. Vi har skapt en fantastisk kultur med musikk, kunst og litteratur. Vi har utviklet en vitenskap som har bragt enorme fremskritt ikke bare for oss selv, men for alle på kloden. Og vi har vedtatt menneskerettigheter som vi selv anser å være universelle, selv om slett ikke alle utenfor Vest-Europa er enige i det.

Men vi må være villige til å forsvare alt vi har oppnådd mot både indre og ytre fiender. Og vi må bruke de midler som må til - derfor er riksrett mot svikaktige politikerne og repatriering av innvandrerne et must.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grunnlovens § 1


Publisert 19. april 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Grunnlovens § 1 sier m.a. følgende: «Kongeriket Norge er et fritt, sjølvstendig, udelelig og uavhendelig rike». Siden Grunnloven gjelder også for Stortinget og politikerne der, så er spørsmålet om politikerne har brutt denne paragrafen i loven. Svaret er ja.

Norge har inngått et utall avtaler hvor andre lover enn Grunnloven gjelder – det vil si at andre lands lover og internasjonale organisasjoner bestemmer hva som er gjeldende for Norge. Kort kan en nevne EØS-avtalen, Flyktningkonvensjonen, Parisavtalen, Acer-avtalen og nå EUs jernbanebyrå etc. etc. I tillegg til EØS-avtalen har Norge over 70 andre avtaler med EU. Disse avtalene som står over norsk lovgivning, medfører at Norge verken er et fritt, sjølvstendig eller uavhendelig rike. Siden politikerne er også ansvarlig for det kongen sier og gjør, spørs det om ikke kongens uttalelser om at nordmenn kommer fra f.eks. islamske Pakistan medfører brudd på loven.


Disse enkel fakta burde medføre igangsettelsen av en riksrettssak mot politikere, dommere og statsråder de siste 20 årene.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Husmann i eget hus


Publisert 15. april 2021

Av Steinar Øystese


Våre «folkevalgte» styrer ikke lenger på folkets vegne. De har overlatt store deler av politikken til overnasjonale organer vi har liten innflytelse over, og våre politikere administrerer i beste fall landet på deres vegne. På samme måte som forsvaret av landets grenser og befolkningens sikkerhet så godt som i sin helhet er overlatt til NATO, er kontrollen over vår ressursbase og dermed våre handelsfortrinn overlatt til EU. Den norske velgeren står igjen med lua i handa, etterlatt som husmann i eget hus. 


Ikke stem på dem til høsten – stem heller på Norsk Folkeparti eller Hjemmesitterpartiet.no


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jobb nr. 1 – Riksrett!


Publisert 13. april 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Det er mange som skriver i media og ikke minst i kommentarfeltene i alternative media om innvandringen - og om hvem som har skylda for de negative og farlige konsekvensene av den. Mange mener at det er politikerne som i hovedsak er ansvarlig for dette. Men det hjelper lite å klage og kyte på politikerne, hvis man ikke aktivt går inn for å endre det man ikke ønsker skal få utvikle seg. Det eneste som kan sette en stopper for innvandringen, er å stille de ansvarlige politikerne for riksrett, intet annet. Alt annet er bare prat. Dette må være jobb nr. 1. Lovgrunnlaget finner du på internettsiden Riksrett.no. Blir du med?

(Jobb nr. 2,3 og 4 kommer jeg tilbake til senere).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vil ikke ta vaksine


Publisert 11. april 2021

Av Kari Revoldsen


Innvandrere vil ikke ta vaksine – frykter å bli sterile og homofile. Dette kom frem under et dialogmøte i Frivilligsentralens lokaler i Halden.

Møtet ble arrangert av Frivilligsentralen og de såkalte smittevern-ambassadørene i Halden, Dette var det første møtet siden i fjor sommer, og det er nye penger fra IMDi som fikk fart i «frivilligheten».

Til stede på møtet var Rashid Bile (Østfold Innvandrerråd), Fitwi Ghebremskel (Eritreisk forening), Maaz Butt og Abdul Jabbar (Islamsk forening og Moskeen i Halden), Fereshteh Golparvar (Kurdisk Womens Rights), Ardian Haliti (Albansk trossamfunn og Moské i Halden), Naser Turkaj (Albanske organisasjonen Albano), Palwasha Kakar (Internasjonal kvinnegruppe), kommuneoverlege Kjersti Gjøsund, Per Weydahl (smittevernambassadørene) og Celine Gøperød (leder i ungdomsrådet i Halden).


Under møter kom det blant annet frem at ikke alle disse leser aviser, ser norske nyheter eller leser informasjon fra helsedirektoratet. De prioriterer TV-kanaler fra «egne hjemland», hvor «ikke alle land gir riktig informasjon».


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ABBs motiver


Publisert 9. april 2021

Av Sigurd Bjørnsen


Ingen oppegående mennesker legitimerer Behring Breiviks (ABB) handlinger, men hans motiv for å gjøre dette, nemlig den omseggripende, skadelige innvandringen, er det aldri tatt et oppgjør med. Da ABB ble kjent tilregnelig etter at den politiske eliten (les AP), fikk byttet ut fagpersonene som skulle finne ut om ABB var ved sine fulle fem, var bare en farse. AP ville dømme denne mannen til evig fengsel. Hvis han hadde blitt vurdert som utilregnelig hadde ikke AP fått hevn mot ABB og de kunne ikke brukt denne terroraksjonen til å klandre høyresiden!
Når ABBs reelle motiver med hensyn på innvandring ikke ble nevnt med et eneste ord, eller tatt et oppgjør med, er dette et hån mot land og folk. Det er ikke noe rart at folk snur AP og AUF ryggen - når de ønsker å feire de fatale konsekvensene av sin egen innvandringspolitikk.


------------------------------------------------------------------------------------------------------Taper i kraft av å være menn


Publisert 28. mars 2021

Av David Johnsen


Ser man på forekomst av psykiske lidelser blant norsk ungdom, øker forekomsten suksessivt i takt med at menn forsvinner fra både skole og utdanningsinstitusjoner. På samme måte som barn har behov for omsorg, lek og oppdragelse av begge foreldre fordi de i kraft av henholdsvis feminine og maskuline forskjeller tilfører ulike kvaliteter, har brukere av pedagogiske, psykologiske og helsefaglige tjenester tilsvarende behov for de ulike kvalitetene menn og kvinner besitter i kraft av kjønn. Eksemplene på at barn, og i særdeleshet gutter, taper stort på at mennene har forsvunnet fra utdanningssektoren, er mange. Men kjønnssegregeringen på andre felt gir tilsvarende utslag. I kvinnetunge systemer taper menn rett og slett i kraft av å være menn.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avskyen for menigmann


Publisert 23. mars 2021

Av Dagny Julstad


Opptøyene i USA og stormingen av Capitol Hill bør gi vestlige ledere en bratt læringskurve om utrygghet og avvisning. Det er reelle følelser i store deler av den amerikanske befolkningen – og de forsvinner ikke etter Trumps avgang.

Vi har foreløpig ingen Trump i Norge, men avskyen for menigmann eksisterer i brede politiske miljø, og vi har medier som stiller krav om at folk må ta fullstendig avstand fra Trump for i det hele tatt å bli regnet som rasjonelle. Slik demonisering bør både medier og politikere avstå fra. De har i fire år rakket ned på og delegitimert en folkevalgt president i et demokrati, men viktigere; de stempler Trump-velgerne som uverdige borgere som man ikke trenger å høre på.


Her bør norske politikere lytte spesielt godt – ikke sant?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NRK – og sivilombudsmannen


Publisert 22. mars 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Norsk Folkeparti har sendt følgende brev til Sivilombudsmann. (Hans viktigste oppgave er å hindre at staten ødelegger for landes borgere).


«KLAGE. NRKs formålsparagraf – og virkeligheten

Norsk Folkeparti har gjennom lengre tid fulgt NRKs sendinger – spesielt sendinger som berører innvandring og islamisering. Det fremgår helt klart at NRK på ingen måte oppfyller de krav som er satt for selskapet i dets formålsparagraf - beskrevet i vedtektene og i NRK Plakaten. Tvert imot – selskapet fungerer som en venstreradikal politisk aktivist. Dette medfører at selskapet politisk prioriterer og promoterer innvandring og islamisering av landet, både redaksjonelt og ved ansettelser. 

Dette er en alvorlig systemsvikt av stor velferdsmessig og personlig betydning for mange - og dessuten et grovt brudd på forvaltningsretten.

I tillegg må de negativt berørte betale for noe de ikke ønsker - siden Kringkastingsavgiften inngår i skattegrunnlaget. Vi ber om at Sivilombudsmannen setter en stopper for denne samfunnsskadelige virksomheten»


Sivilombudsmannen har svart at hun ikke kan gjøre noe med NRK – dette er klaget inn for Stortinget.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KRAV OM RIKSRETT


Publisert 18. mars 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Norsk Folkeparti har sent følgende brev til Kontroll- og konstitusjons-komiteen på Stortinget. «Norsk Folkeparti krever med dette at involverte statsråder de siste 20 årene stilles for riksrett for brudd på sine konstitusjonelle plikter – jfr. Grunnlovens §§ 86 og 87. Dette gjelder mellom anna brudd på Grunnlovens paragraf 115 og straffelovens kapittel 17.​1 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser

I 1975 innførte Stortinget formelt innvandringsstopp i Norge, vedtatt av et enstemmig Storting 10. desember 1974. Men nesten 33 prosent av Oslos befolkning er nå definert som innvandrere og barn av innvandrere. Som helhet er det 16,3 prosent av befolkningen i Norge som er første eller andre generasjons innvandrere – ca. 1 million. Et slikt resultat er ikke annet enn landssvik. Parallellsamfunnene, kriminalitet og trusler vokser i rekordfart og utgjør en fare for eksistensen av kongeriket Norge. 

Deler av rettsgrunnlaget for en riksrettssak finnes på internettsiden Riksrett – (riksrett.no).

Vi ber om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen snarest engasjerer Ansvarskommisjonen i arbeidet med å ta ut tiltale».


I brev fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen ved Dag Terje Andersen i mars skriver komiteen at de ikke vil sende forslaget videre til Stortinget.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Acer og strømprisen i Norge


Publisert 14. mars 2021

Av Hans Endestad


En rapport i januar 2021 konkluderer med at Acer vil få mer makt over strømprisen i Norge gjennom kraftkablene.

– Energipakke 4 innebærer et sett med direktiver og forordninger som flytter makt over hvordan strøm skal flyte mellom land, opp på unionsnivå, sier leder av forskningsstiftelsen De Facto, Roar Eilertsen. – Kontroll over strømflyten betyr kontroll over strømprisen. For Norge, og for den kraftintensive industrien, betyr dette at makta over strømprisen er flyttet fra norske, politiske prioriteringer til det europeiske markedet, sier Eilertsen. Norge skal ha møterett i ACER, men ingen stemmerett.

Jfr. Grunnlovens § 49: Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg - og Straffelovens kapittel 17; Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser. Kanskje på tide med riksrett?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hjulpet ut av Islams klør


Publisert 11. mars 2021

Av Dennis Narvestad


Nei, man skal ikke hate muslimer generelt, men det kan være gode grunner til å hate Islam, en religion og et samfunnssystem beskrevet i koranen og i hadithene og suraen. Å hate totalitære regimer er da ikke noe galt i - og Islam inneholder lover og regler som de fleste vil oppfatte som bestialske og totalitære.

Så er det heldigvis slik at bare et mindretall av de som betegner seg som muslimer, velger å stå for de deler av religionen Islam som kan oppfattes som bestialsk. Disse mennesker skal ikke hates, men heller søkes hjulpet ut av Islams klør. Men det kan være vanskelig for dem å vende Islam ryggen som følge av intern selvjustis i muslimske miljøer, der straffen for apostasi kan være temmelig hard. Ifølge koranen er straffen den ultimate.

Og denne religion støttes av Erna Solberg. Derfor må vi forby Islam


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kjernekraftverk i Norge


Publisert 3. mars 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Geolog Jonny Hesthammer og kjernefysiker Sunniva Rose viser til at Bill Gates i sin nye bok «How to avoid a climate disaster» er Bill Gates krystallklar på at vi ikke når nullutslippsmålet i tide uten kjernekraft. Det er i tråd med Klimapanelets 1,5-gradersrapport, som viser at mengden kjernekraft må flerdobles fra dagens nivå for å komme i mål.

–Kjernekraft har lavest utslipp av klimagasser, samtidig som kraftleveransene er mest stabile av alle energikilder. Dette står i rak motsetning til sol- og vindkraft, som er ustabile fordi solen ikke alltid skinner og vinden ikke alltid blåser, skriver de to.

De viser til at sol- og vindkraft produserer betraktelig mindre strøm enn kjernekraft. Samtidig beslaglegger kjernekraft langt mindre natur enn andre grønne alternativ.

– Både Klimapanelet og IEA mener at mengden kjernekraft må økes vesentlig. Det står i rak motsetning til mange som mener de vet bedre. Vi velger, som Bill Gates, å lytte til ekspertene – fordi vi ønsker å stoppe klimaendringene på en bærekraftig måte, slår de fast.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kirken hyllet Allah


Publisert 1. mars 2021

Av Paul R. Stensen


Olavsfestivalen inviterte i 2016 innvandrere i Trondheim til konsert med muslimske artister i Erkebispegården. De fikk blant annet høre religiøs, islamsk musikk med Noureddine Khourchid and the whirling dervishes of Damascus in Syria - som hyllet Allah med den kristne nasjonal-helligdommen, Nidarosdomen, som bakgrunnskulisse. Har kirken misforstått noe?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ståsted i FrP


Publisert 26. februar 2021

Av Odd Bjørnsen


De fleste har nå forstått at Sylvi Listhaug ikke har makt til å påvirke noe som helst fra sitt ståsted i FrP, et parti som følger linjen til Erna Solberg og Høyre i det store bildet. Siv Jensen har enerådende styrt FrP i den retningen, Sylvi driver bare med. Og uansett har politikerne bak Siv Jensen vist at de ikke duger og deres privilegier er viktigere for dem enn Norges fremtid. De har ikke vært i stand til å endre den kursen i FrP som har vært negativt for Norge. Det viser at de er svake som de fleste andre politikere i Norge, i denne sammenheng klarer de ikke ta et oppgjør med lederen som tar dårlige valg for Norge. Sylvi har vært under et sterkt press og har ikke vært sterk nok til å takle det. Hva med et skikkelig mannfolk?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Koronasmitten - og innvandrerbefolkningen


Publisert 14. februar 2021

Av Hans E. Larsen


Koronasmitten i innvandrerbefolkningen handler om mer enn informasjon skriver helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; Libe Rieber-Mohn. – «Det kan også dreie seg om sosiale forventninger eller religiøs overbevisning. Det kan også være at man forholder seg til annen informasjon enn den som blir formidlet av norske myndigheter. Kulturelle, sosiale og religiøse barrierer handler om forhold som sitter dypt i oss. De er ikke fenomener som kan endres over natten»

Innvandrerne og deres etterkommere står for halvparten av de registrerte smittetilfeller, men FHI anslår at 60% av smittetilfellene går under radaren. En kvalifisert gjetning er at de fleste av disse berører innvandrermiljøene, hvilket skaper en overvekt av smittetilfeller hos nettopp innvandrerbefolkningen. Tatt FHIs tall i betraktning ville de fleste nedstengningene av samfunnet ikke funnet sted hvis Norge ikke hadde hatt innvandrerbefolkning. Det er på tide at man spør seg om innvandringen er blitt for kostbar, både menneskelig og økonomisk. Nå er det valgår, og spørsmålet er relevant. Pandemier vil komme også i fremtiden.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Strømpris


Publisert 13. februar 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Mange lurer på hvorfor vi har så høy strømpris her i landet, Andre lurer på hvorfor feil på et kjernekraftverk i Kina fører til at strømprisen skyter i været i Norge. Årsaken ligger i det faktum at NVE (Norges vassdrags- og energiverk) driver ikke-økonomisk energipolitikk i utlandet samt at politikerne bifaller det hele - for klimaets skyld. Kabler til utlandet og vindmøller til lands og til havs er yndlingstemaene, samt skattelegging av kraftselskapene og utbytte fra dette til andre formål enn kraftforsyning.

Norske vannkraftverk produserer ca. 150 TWh pr. år, forbruket i landet er på ca. 135 TWh pr. år – dvs. vi produsere over 11 % mer vannkraft enn vi forbruker. (I 2019 eksporterte vi 81,9 TWh og importerte bare 11,8 TWh)

Når vi vet at gjennomsnittlig pris for produksjon av en kWh er ca. 8 øre – hvorfor må vi da betale 70 – 80 øre – ja helt opp i kr. 2.56 pr. kWh? Hva er problemet?

Spørsmålet er om ikke NVE er elefanten i rommet her. Ikke bare har de mange hundrevis ansatte, men feminismen har også gjort sitt inntog. 40 % av de ansatte i Energiavdelingen er kvinner. Både direktør og seksjonssjef er kvinner. Slik kan vi ikke ha det – hverken i politikken eller offentlig sektor. Vis din misnøye ved å ikke stemme ved neste valg – jfr. Hjemmesitterpartiet.no


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kostbare høyreekstremister


Publisert 12. februar 2021

Av Odd Olav Bjørn


Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten (E-tjenesten) holdt i februar en pressekonferanse for å fortelle hvordan det stod til med den nasjonale og statlige sikkerheten i landet. En rask konklusjon var at det var Russland, Kina og høyreekstremister innenlands som stod for de største truslene. Hele pressekonferansen var bare svada omkring kjente problemstillinger – men PST mente at pandemien ville føre til flere ekstremister på høyresiden – uttrykt også gjennom flere hatefulle ytringer.

Hva koster så dette oss: E-tjenesten fikk siste året 140 millioner mer enn året før, til sammen 2.3 milliarder. Antall ansatte er 830. NSM fikk 316 millioner i 2019 og har 227 ansatte. PST har 600 ansatt + ansatte i politidistriktene og 26 lokalkontorer. Budsjettet er på 600 millioner.

Det betyr at disse ca. 1600 menneskene bruker ca. 3.2 milliarder skattekroner på å spekulere omkring tema Russland, Kina - og høyreekstreme.  Vi er ikke imponert hverken av disse eller politikerne.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Se til USA


Publisert 6. februar 2021

Av Norvald Endestad


Statistisk Sentralbyrå har publisert en artikkel der det fremgår at det først og fremst er familier med innvandrerbakgrunn som dominerer lavinntektsklassen. i vil etter hvert se samme gjengproblematikk her i landet som USA har i sine byer. Vi vil også få slumtilstander i deler av byene. Fattigdommen følger kulturene som ankommer landet. Så lenge det ikke stilles strenge krav til de som kommer vil utviklingen bli negativ. 
Hva språk angår er det bare å se til USA igjen. Veldig mange der borte kan ikke engelsk, de snakker kun spansk. Det har blitt andre språket i landet. Vi vil få flere fremmede språk å forholde oss til da "våre nye landsmenn" ikke har et felles språk. Tolkeutgiftene vil være vedvarende høye og å være tolk kan bli en gullgruve. Vi som har jobbet i helse/sosial har sett dette i veldig mange år. Når vi har meldt det videre oppover dukker omplasseringstrusselen opp igjen. At politikerne først nå ser problemet, vil ikke hjelpe. Parallellsamfunnene er allerede godt etablert og vil neppe kunne integreres i storsamfunnet.


Våre nye landmenn vil fortsatt leve i fattigdom og snakke sitt eget språk. I toleransen og inkluderingens navn er det er ikke noe krav om å integrere seg i det norske samfunn.Vi blir en parentes i historien


Publisert 30. januar 2021

Av Kåre Bjørnstad


Verden er et galehus, fullt av mektige islamske organisasjoner som Taliban, IS, Al-Qâ’ida, Hizbollah, Hizb ut-Tahrîr, Hamas, Muslimbrødrene, Boko Haram, Gülen-brorskapet, Millî Görüş, Minhaj ul-Qur’ân og Al-Shabâb, som alle har som mål å gjøre det ugudelige vestlige demokratiet til en parentes i historien. Ikke alle er like aggressive; noen av dem arbeider tålmodig og tilsynelatende på fredelig vis ved å infiltrere mediene, idealistiske organisasjoner, kirkesamfunn og styrende organer. Her er Muslimbrødrene suverene – nettopp fordi de går så stille i dørene. En politisk fallitt


Publisert 27. januar 2021

Av Stine Helgesen


Av 7.000 nye førsteklassinger i Osloskolen i fjor klarte ikke 1.700 av barna å følge ordinær undervisning, altså rundt 25 prosent av samtlige nye skolebarn i hovedstaden.

25 prosent av førsteklassinger i Osloskolen kan altså ikke godt nok norsk – de klarer ikke å følge undervisningen. Over 15 år etter at problemet ble satt på dagsordenen, klarer heller ikke politikerne å bli enige om hvordan det alvorlige problemet skal løses. De vil ikke innse eller innrømme at det hele skyldes en hodeløs innvandring med påfølgende parallellsamfunn – en situasjon de selv har forårsaket. Tallene burde få politikerne til å skjemmes, men den gang ei: Tross den vanvittige fallitten disse tallene beviser, krangler politikerne enda om løsninger, akkurat som de kranglet om det samme for rundt 15 år siden. 


Det er ikke til å tro – eller?Tornerose-søvn


Publisert 26. januar 2021

Av Anton Antonsen


Muslimene lærer våre politikere, journalister - og resten av våre landsmenn - at islam er toleransen, likestillingens og sannhetens religion. Men alle som ikke har fått kortslutning og blitt blinde, lar seg selvfølgelig ikke forlede av sånt prat – for det vi er vitne til blant muslimene i hele den muslimske verden, er det stikk motsatte.


Det er meget interessant at vi nå får bekreftet av objektive journalister og pedagoger at det muslimene fremfører er blank løgn. Det dypt tragiske er at altfor mange naive nordmenn inkl. politikerne og journalistene, har dratt ned rullgardinen og tror på løgnen. Det er livredde for at "gode" muslimer trekker frem "Islamofobi- og muslimhatkortet" hvis de skulle finne på å kritisere islam. Dermed er dette en tapt sak. I humanismens og demokratiets høyborg vet muslimene at de kan tillate seg det meste, også å lære opp sine barn på "søndagsskolen" i moskeene å forakte vestlige verdier osv., osv.


Hvor lenge vil politikernes behagelige Tornerose-søvn vare?Barneskoler – og innvandrere


Publisert 23. januar 2021

Av Fred Gløersen


42 lærere og ansatte ved Mortensrud barneskole i bydelen Søndre Nordstrand slår alarm om en skolehverdag med trusler og vold. I et innlegg i beskriver de situasjonen som prekær.

Lærerne ved Mortensrud er dermed den andre skolen i bydel Søndre Nordstand som slår alarm om uholdbare forhold. For en stund siden var det lærere og ansatte ved Lofsrud skole som brukte mediene til å rope høyt om hjelp (27 lærere roper varsku om trusler, vold og hevn- og æreskultur).

Lærerne varsler om en skolehverdag med trusler og vold. Det er barn som skolen ikke har ressurser og kompetanse til å hjelpe. Problemene starter lenge før ungdomsskolen forteller de. Kan det ha noe med innvandring å gjøre?NAV – og språket


Publisert 20. januar 2021

Av Hans Antonsen


Fra kommentarfeltet: For noen år siden var min kone i en situasjon som gjorde at vi måtte kontakte NAV for å få veiledning i saken. Kom inn på et NAV-kontor i Oslo og det sto/satt seks "fargerike damer" i ankomst-skranken. Jeg begynte å legge frem saken for så å bli henvist videre til en saksbehandler. Ingen av de seks - ingen - kunne ett ord norsk. Etter mye om og men, kom jeg i kontakt med en norsk ansatt som kunne få oss videre til en saksbehandler og alt ordnet seg.

Det er mye slikt "daukjøtt" ansatt i offentlig etater - og det er mange unyttige mennesker i hele den offentlig sektor totalt sett – takket være oljefondet og slette politikere. Det virker som om sysselsetting av innvandrerkvinner er viktigere enn servicen ovenfor vanskeligstilte nordmenn.Krav om representasjon


Publisert 17. januar 2021

Av Johan Pedersen


Den nye Koronakommisjonen skal granske informasjonen om covid-19 til landets innbyggere. Et punkt i mandatet er «Kommunikasjon og informasjon til befolkningen, og befolkningens adferd og respons».

Men kommisjonen er uten medlemmer med minoritetsbakgrunn. - Bruk oss! Vi kjenner kulturen i ulike minoritetsmiljøer. Vi vet hvordan man skal kommunisere slik at det blir forstått, sier Samina Tagge. Hun er leder for en gruppe frivillige ressurspersoner med minoritetsbakgrunn som har dannet et eget utvalg: Minoritetsutvalget. Tagge mener det er på høy tid at sånne som henne i større grad slipper til med sin kompetanse på språk og kultur for å få ut livsviktig informasjon om covid-19 til innvandrere.

Dette dokumenterer igjen at parallellsamfunnene i større og større grad begynner å stille krav til innflytelse i det norske samfunnet.  Å nå ut til innvandrere


Publisert 14. januar 2021

Av Sigrunn Olsen


Har informasjonen om Covid-12 til innvandrere vært god nok? Dette er noe den nye Koronakommisjonen skal undersøke. Men kommisjonen er uten medlemmer med minoritetsbakgrunn, det liker ikke alle innvandrere. - Bruk oss! Vi kjenner kulturen i ulike minoritetsmiljøer. Vi vet hvordan man skal kommunisere slik at det blir forstått, sier Samina Tagge. Hun er leder for en gruppe frivillige ressurspersoner med minoritetsbakgrunn som har dannet et eget utvalg: Minoritetsutvalget. De mener de kan hjelpe myndighetene med å få ned de svært høye smittetallene blant innvandrere.

Dette er igjen et klart bevis på at alt snakket om integrering bare er svada - og at parallellsamfunnene, uten norsk språk og kultur, blomstrer som bare det.Befolkningseksplosjonen


Publisert 7. januar 2021

Av Nils I. Hermanssen


Befolkningseksplosjonen - det største problemet som knapt er på agendaen.

Da FN rapporten om artsmangfoldet i verden og hvordan dette er truet nylig ble lagt frem av FN, ble det sagt at denne krisen er langt nærmere oss i tid og minst like stor, muligens større enn global oppvarmings problematikken. Debatten og engasjementet fra politikerne uteble dog, noe blant annet også Greta Thunberg noterte seg.

Så kan vi spørre oss om hvorfor problemene knyttet til artsmangfold ikke prioriteres. Forklaringen er slik jeg ser det, knyttet til at dette setter spørsmålstegn ved befolkningsveksten i verden. Det er en tematikk som humanistene i dagens offentlige ordskifte har enorm berøringsangst/berøringsvegring for.

Vi ser også berøringsvegringen knyttet til global oppvarming. Færre barn gir størst klimaeffekt. University of Oregon har kjørt en studie som konkluderte med akkurat det samme.

Verdens befolkningseksplosjon er beskyttet av blant annet menneskerettighetene (FN). Der står det som et av punktene at enhver har rett til å stifte familie og få så mange barn man vil.

Verdens befolknings eksplosjon er altså det mest prekære problemet vi har, og det er knapt på agendaen. Det forteller meg om hvilke krefter som leder an i miljøkampen og hvor råttent det politiske spillet både innad i Norge og i FN-systemet, faktisk er.Trekk i nødbremsen


Publisert 3. januar 2021

Av Helga Nielsen


Statistisk Sentralbyrå (SSB) opplyser at antallet stemmeberettigede ved kommunevalget i 2019 var på 4,2 millioner, opp fra nærmere 3,8 millioner i 2011. Det er rundt 400 000 nye stemmeberettigede på bare åtte år, og innvandring står for tre fjerdedeler av denne økningen.

Av alle stemmeberettigede i 2019 utgjorde norske statsborgere med innvandrerbakgrunn 293 500 – opp fra 181 800 i 2011. Utenlandske statsborgere utgjorde 388 900, opp fra 207 000 i 2011. Til sammen utgjør disse to gruppene hele 682 400 av landets 4,2 millioner stemme-berettigede. For bare 8 år siden utgjorde de samme gruppene 388 800 av landets stemmeberettigede.

Der disse to gruppene utgjorde 10,2 prosent av alle stemmeberettigede i 2011, utgjorde de i 2019 16,2 prosent. Det er en formidabel økning, men disse oppsiktsvekkende forholdene er ikke en gang nevnt i de etablerte mediene. Hvor skal det ende er det mange som spør.Folkeopprør


Publisert 1. januar 2021

Av Øystein S. Johnsen


Bompengekrisen er et folkeopprør og flere opprør vil komme hvis pengesluket i det offentlige byråkratiet ikke stanses - og fagmiljøene fortsetter å bli ignorert. – Bompengeopprøret er bare forsmaken på hva vi har i vente av folkelig opprør dersom det ikke gjøres mer for å tette lekkasjene og stanse veksten i statlig byråkrati, skriver Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo i Dagens Næringsliv. Derfor er det et skrikende behov for en større utredning, ledet av erfarne og uavhengige forskere fra flere disipliner, etter modell av den Maktutredningen som fant sted ved årtusenskiftet, med det til oppgave å levere en forskningsbasert tilstandsrapport for det offentlige Norge. 


Det er mange unyttige mennesker i offentlig sektor – takket være oljefondet og slette politikere. Dette medfører at de kvinnelige feministene har overtatt alt fra stortingspresidenten og statsministeren til justisministeren og politiadvokatene. Disse kvinnenes lederskap medfører økt innvandring og islamisering av landet. Vi trenger derfor et folkeopprør – blir du med?


Godt nyttår!Bare blåbær


Publisert 23. desember 2020

Av Andre Davidsen


Alt hat må tas på alvor, men er alt som karakteriseres som hat virkelig hat? Og når skal vi se muslimer i Norge stå fram og si at de tar det hatet som koranen formidler mot ikke-muslimer på alvor? Mye av det som påstås å være muslimhat i Norge blir jo bare blåbær i forhold til alle hatvers mot ikke-muslimer i koranen. Når skal dette tas på alvor og hvem i det muslimske miljøet i Norge skal stå fram og si at de ikke er enig med koranen og at de ikke stiller seg bak alt hatet denne boka formidler mot ikke-muslimer - og hvorfor stiller ikke flere dette kravet? Er det rett og slett fordi så få egentlig vet hva som står rett ut i koranen? Det er jo ikke vanskelig å finne ut av - koranen er jo oversatt til både norsk og engelsk og hatversene står jo skrevet rett ut så det blir umulig å tvile på at det er rent hat man får lese i denne boka mange steder i vers etter vers etter vers.Unødvendig å påpeke


Publisert 19. desember 2020

Av Hans Thommassen


Når man kommer fra en kultur hvor kvinner stort sett gifter seg i ung alder og deretter forventer å produsere mange barn, uten tanke på jobb og videre utdanning, fører det uunngåelig at dette segmentet av befolkningen øker i antall raskere enn innfødte - som ofte venter med å stifte familie til de er i 30-årene pga. utdanning, selvrealisering, karriere og nettverk.


Det er her løsningen på problemet ligger, å få etniske nordmenn vil å finne seg partner og få barn tidligere, ikke å importere andre lands befolkningsoverskudd. Alt dette er en slik selvfølge at det burde være unødvendig å påpeke, men utrolig nok er det mange politikere og andre som faktisk ikke har forstått noe så fundamentalt.Fremmedkulturell innvandring


Publisert 16. desember 2020

Av Harald Johnsen


Andel personer med innvandrerbakgrunn i Tyskland ligger nå på 25,5 prosent. I Norge har i underkant av 20 % innvandrerbakgrunn – i Oslo har i overkant 30 % innvandrerbakgrunn.

Dette er en alarmerende utvikling - man kan bare lure på hvordan Europa vil være om et tiår eller to. For ikke å snakke om en generasjon eller to. Hva slags samfunn vil våre barn og etterkommere være nødt til å forholde seg til, og leve i, pga. uansvarlig asyl- og innvandringspolitikk? For dette er jo utvilsomt resultatet av en radikal og uansvarlig asyl- og innvandringspolitikk, der politikerne nekter kategorisk å drive konsekvenstenkning, eller diskutere konsekvenser.

Også i Norge er det mange politikere som tar til orde for kontinuerlig fremmedkulturell masseinnvandring og -migrasjon, endeløst – uten noensinne å skulle stoppe – uansett konsekvenser, kan det virke som.

42 % av alle nyfødte i Oslo nå barn av innvandrerforeldre. Prognosen er at i 2025 vil andelen være over 50 % og i 2035 over 60.

Over 1/3 av befolkningen i Oslo er per i dag innvandrere. Når er det nok? Når andelen er over 50 %, som i Antwerpen; 80 %? Fins det noen grense? Hva mener politikerne? Skal laizzes faire-politikken, uten antydning til konsekvenstenkning, bare fortsette og fortsette i det uendelige?


Merk deg navnene - la ikke disse politikerne bli glemt.Norsk statsborgerskap


Publisert 13. desember 2020

Av Hans Jonsen


Hvorfor er det så om å gjøre å dele ut norsk statsborgerskap i hytt og pine til asylanter? Flyktningrettens regler sier at asyl skal være en midlertidig ordning - ikke permanent. Når hjemlandet blir trygt nok skal asylantene reise hjem igjen til sitt eget hjemland. De skal ikke bosettes permanent i Norge og få norsk statsborgerskap. Det må være en sjelden unntaksregel, ikke hovedregelen.


Nå må norske politikere begynne å føre en ansvarlig politikk. Befolkningen her i landet er jo i ferd med å bli skiftet ut. Slik man holder på å dele ut statsborgerskap i øst og vest, er det bare et tidsspørsmål før vi etniske nordmenn blir i mindretall i eget land! I Oslo så utgjør allerede andelen innvandrere mer enn 1/3 av befolkningen. Tilsvarende gjelder bl.a. Drammen, og i flere andre byer og tettsteder skjer tilsvarende utvikling. Som media skrev tidligere i år er nå 42% av alle nyfødte i Oslo barn av innvandrerforeldre. Prognosen er at i 2025 vil andelen være over 50% og i 2035 over 60%! Det er til å grine av.Kulturer på kollisjonskurs


Publisert 12. desember 2020

Av Hans E. Larsen


Når 30 – 50 % av landets befolkning er skeptiske/kritiske til muslimer - som utgjør 20 – 30 % av befolkningen - er det da landets opprinnelige innbyggere som bør endre sine verdier, eller de frivillig innflyttede?


Det siste århundret har det vært mange negative holdninger til kristendommen. Dette har medført debatt og kritikk, og omsider kristendommens fall. Ingen har kalt kritikerne "kristofobe". Både kristendom og islam er overtro - milliarder av mennesker har brukt betydelige deler av sitt liv på troen, uten å komme opp med et fnugg av bevis. Det merkverdige er at hvis jeg tror på et spøkelse i veggen og lar dette styre mitt liv, da er jeg sinnssyk. Men hvis jeg tror på en fiktiv allah eller gud, og lar en 1400 år gammel skrift styre livet mitt, da kan jeg påberope meg beskyttelse mot kritikk og statsstøtte!


Dette handler ikke bare om religion, men også om kulturer på kollisjonskurs i grunnleggende verdispørsmål. Islam vil helst ikke endre seg. Det i seg selv er skremmende, fordi deres gud har rett i deres øyne. Å påberope islamofobi vitner om islams fanatisme. Å påberope noe som forbindes med psykiatrisk diagnose ("islamofobi") hos ens kritikere - forteller meget om en selv.Nasjonalitet er ikke interessant informasjon


Publisert 11. desember 2020

Av Øystein S. Johnsen


Fire menn i alderen 18 til 20 år ble framstilt for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett etter at de er blitt siktet for voldtekt i Levanger. Men politiet nektet å opplyse om nasjonaliteten til de fire voldtektssiktede mennene

Ifølge andre media er mennene fra Afghanistan. Fornærmede i saken er en kvinne i 20-årene som ifølge politiet ikke har tilknytning til de siktede i saken.

I et intervju av politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe om nasjonaliteten på de siktede sier Politiadvokaten: – Vi trenger ikke å gå ut med de siktedes nasjonalitet. Spørsmålet er også om det er interessant informasjon. – Jeg kan si så mye at de ikke er norske statsborgere, men utover det kommenterer jeg ikke nasjonalitet.

Jaså, er det opp til Politiet å bestemme hva som er interessant info? Og hun vet ikke engang hvor de kom fra og når de kom til Norge? Politiet trenger ikke slike kommunikasjonsfolk, spar pengene, og si som sant er, vi gir ikke ut info vi ikke liker.


Man må også kunne spørre seg om det er for mange feministiske kvinner i ledende stillinger i politiet.En form for selvavviklende tid


Publisert 10. desember 2020

Av Signe Hansen


Vi lever i en form for selvavviklende tid. For politisk ledelse har bestemt seg: Islam skal møtes med åpne armer nær sagt uansett hvilken drakt islam ikler seg. Og da er det formålstjenlig for Regjeringen å lene seg på grunnlovens § 16, hvilket gjøres i en ny trosproposisjon: «Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje»

Nettopp derfor er ikke islam til diskusjon for Regjeringen, ikke et ord om denne ideologiens politiske, juridiske og «teologiske» kjerne. Vi serveres tørre tall om islam, som at i 2008 var det 83.684 medlemmer av islamske trossamfunn, tilsvarende 1,7 prosent av den totale medlemsmassen i tros- og livssynssamfunn, mens i 2018 hadde massen doblet seg til 166.861 medlemmer. Og vi serveres dertil egenreklame fra eksempelvis Brorskapets bastion i Norge, Det islamske forbundet, moskeen som har huset flest kjente jihadister og terrorister:

Gitt all støyen og alle gnisningene islam allerede nå bringer med seg, våger man knapt å tenke på hvordan situasjonen er om 10 nye år - og en mulig ny dobling til over 300.000 medlemmer.Den norske våren


Publisert 6. desember 2020

Av Jens A. Bjørnsen


Den norske våren nærmer seg med stormskritt? Våre politikere lar islam og den totalitære, politiske grenen islamismen (Drømmen om det fullkomne samfunn, Aschehoug 2011) i økende grad etablere seg på norsk grunn. Hvorfor nekter politikerne å erkjenne at islamismen har undertrykket den muslimske verden i mange tiår - hundrevis millioner mennesker.

Understøttet av Saudiarabiske oljepenger er de samme kreftene i ferd med å legge sine klamme, illiberale og totalitære hender på Europa. Har våre politikere glemt at disse kreftene druknet Den arabiske våren i blod? Snikislamiseringens tid er over. Nå proklamer islamistene sine mål i full offentlighet. Det betyr at man har inntatt betryggende maktposisjoner, ironisk nok håndspålagt av våre fremste politikere.

Bildet er mer enn skremmende.Hånden inntil brystet


Publisert 2. desember 2020

Av Stine Helgesen


Erna Solberg var i 2004 kommunalminister med ansvar for integrering og innvandring. I august dette året mottok hun en av Pakistans fremste fascister i regjeringskontorene, nemlig daværende leder av partiet Jamaat-i-Islami, Qazi Hussain Ahmad. Ahmad fikk altså innvilget et offisielt besøk med Solberg, og ettersom han og hans parti står for dødsstraff for blasfemi, et verdensomspennende kalifat, henrettelser av dem som ikke passer inn i den fascistiske folden, og med et kvinnesyn vi aldri har kjent i tidligere norsk historie, var det mange av oss som forventet at Solberg ville løfte den verdimessige fanen høyt og rekke ut hånden for å markere norsk likestilling og norsk kultur – på vår egen jord. Men nei, Solberg la den ene hånden inntil brystet og bukket – slik en islamist forventer at en kvinne hilser på ham. Siden har det fortsatt i samme takten med Solberg og muslimer.Befolkning med innvandrerbakgrunn


Publisert 29. november 2020

Av Zeina Martinsen


Andel personer med innvandrerbakgrunn i Tyskland ligger nå på 25,5 prosent. De nye tallene kommer fra en rapport publisert av det tyske føderale statistikkbyrået. Det konstateres at det nå er 20,8 millioner tyske borgere av innvandrerbakgrunn. Dette er definert som personer med minst en forelder født i et annet land. 

Av de 20,8 millionene har litt over halvparten, 52 prosent, tysk statsborgerskap, mens de resterende er utenlandske statsborgere. 

Vesentlige 42 prosent av alle barn under seks år i landsdelene som korresponderer med det gamle Vest-Tyskland har innvandrerbakgrunn. 

I 2017 ble Frankfurt den første tyske byen der etniske tyskere utgjør en minoritet. Flere andre større byer i Tyskland later til å være på vei i samme retning. I Nürnberg utgjør personer med innvandrerbakgrunn nå 44,6 prosent av befolkningen, i Stuttgart utgjør de 44,1 prosent, og i München 43,2 prosent. 

Bryter man tallene ned på aldersgrupper, finner man eksempelvis at 60 prosent av befolkningen under 18 i Stuttgart har innvandrerbakgrunn. 

I Norge har i underkant av 20 % innvandrerbakgrunn – i Oslo har i overkant 30 % innvandrerbakgrunn. Hvor skal det ende?Bruk din fornuft


Publisert 21. november 2020

Av Yngve Antonsen


Jeg alene kan ikke redde verden fra verken islams ekstremisme eller global oppvarming. Likevel, det jeg lille menneske kan foreta meg, er iallfall å ikke opptre falskt og feigt. Jeg skal derfor ikke ignorere og bare late som ingenting, snakke pent om religionsfrihet og respektere fremmedkulturer når jeg ser at islam og masseinnvandringen er i ferd med å destabilisere demokratiene og rettsstaten. Alene er vi ingenting, sammen står vi sterkere, det gjelder det meste i denne verden, og det er lite konstruktivt å diskutere hvem som har skyld i at isbreene forsvinner grunnet høyere temperaturer, iskremen du har smelter fort om du ikke spiser den. Ikke gjør som mannen som ville overraske kona med en iskrem da hun våknet om morgenen, han la den på nattbordet og da forstår de fleste hva som skjedde, det var bare papiret da hun våknet. Historien er sann, bruk din fornuft i alle sammenhenger og opptre redelig, ikke la det gå prestisje i saker som er viktige for oss alle.Vår kristne kulturarv


Publisert 19. november 2020

Av Hans Bjørnsen


Internasjonalt samarbeid er svært viktig. Men vi kan ikke være så «tolerante» eller «verdinøytrale» at vi lukker øynene for vår egen kulturarv. Vår kristne kulturarv er en av de aller viktigste årsakene til at Norge er et land som folk flykter til - og ikke fra. Det er først og fremst denne kulturarven som har gjort Europa til Europa. I møte med andre kulturer og religioner er det viktig å huske på dette. Et samfunn som ikke står for noe, vil falle. Jeg vil bevare og styrke Norges kristne kulturarv. En slik kulturarv er en suksessfaktor.Felles kristent verdigrunnlag


Publisert 17. november 2020

Av Hans Bjørnsen


Historisk erfaring viser at flerkulturelle eller flernasjonale stater ofte er skjøre og ustabile. Nasjonalstater er de overlegent mest stabile statene. Velger man nasjonalstaten, kan man ikke tillate ubegrenset innvandring, for da undergraves staten og de kulturelle og etiske verdiene denne er bygget på. Formålet med innvandring er å styrke det eksisterende samfunnet i landet ved å hente inn folk som deler dets kulturelle verdier - og kan gi et bidrag til statens utvikling og velstand. Da blir vi også bedre i stand til å hjelpe folk i land som ikke er så velutviklet, eller til å kunne ta inn de som har et reelt behov for beskyttelse slik som forfulgte kristne og etniske minoriteter. Europas suksess er basert på et felles kristent verdigrunnlag og stabiliteten i nasjonal tilhørighet og identitet.FNs migrasjonsplan


Publisert 14. november 2020

Av Hans Bjørnsen


FNs migrasjonsplan representerer en overnasjonalitet som i praksis bidrar til flere multikulturelle samfunn og globalt orienterte samfunnsløsninger på ellers regionale og lokale problemstillinger. Dette vil medføre at nasjonalstaten gradvis blir undergravd. Jeg kan overhodet ikke se at Norge vil være tjent med en slik samfunnsutvikling. Noen ganger kan man få inntrykk av at EU og FN har ansatte som er mer opptatt av sin egen karrieremessige utvikling knyttet til de globale institusjoner enn hva som er mest tjenlig for medlemslandene. Vi kan ikke la disse få bestemme fremtiden til landet vårt. Vi må være herre i eget hus.

Det er fullt mulig å hjelpe nødlidende mennesker uten globalisering. Jeg mener at mennesker som hovedregel bør hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressursene. For de pengene man bruker på å gi en asylsøker opphold i Norge, kunne man ha hjulpet mange, mange flere i deres eget land eller i nærmeste trygge naboland. Dette vil dessuten være mer rettferdig. Det er neppe de mest hjelpetrengende som har ressurser til å reise helt til Norge og søke asyl.Arrangerte ekteskap


Publisert 11. november 2020

Av Steinar Christiansen


Spillet rundt NGO-skipene i Middelhavet, hvor det hele er så godt synlig, berører svært få migranter sammenlignet med det totale antallet som kommer jevnt og trutt til Europa.

Personer fra tredjeland inngår arrangerte ekteskap for å komme legalt inn i EU. Disse er for det meste menn fra Pakistan, India og Bangladesh, men også fra Serbia, Nepal, Ukraina samt enkelte stater i Nord-Afrika. Kvinnene som er villige til å inngå et fiktivt ekteskap, kommer fra Bulgaria Portugal, Romania og Slovakia. De har lite utdannelse og svært lav inntekt.

Prisene det er tale om, er mye penger i opphavslandene, hvor det i praksis er overklassen som migrerer illegalt til Europa, hvor de bruker det politiske asylet og europeernes manglende evne til hjemsendelse som middel til et nytt liv på vår bekostning.Flyktningopprøret


Publisert 9. november 2020

Av Odd Bjørn


Regjeringen bør ta flyktningopprøret i storbyene på alvor fordi byenes ønske om å ta imot flere Moria-flyktninger, er en protest mot den stramme flyktningpolitikken mener Bergens Tidende i en lederartikkel i november 2020 - og mener det er åpenbart et gap mellom regjeringens ønske om å begrense asyltilstrømmingen og lokalpolitikernes vilje til å hjelpe.

Som vanlig nevner ikke BT de negative konsekvensene av ikke-vestlig innvandring - eller at mange er økonomiske migranter. Islams vekst i Europa, samt radikal islam og terrorfare, enorme kostnader, parallellsamfunn, splittelse i våre land og at aksept av noe migrasjon skaper presedens og dermed ytterligere migrasjon- forbigås alltid i stillhet i avisen.

Hvorfor drøfter ikke BT de negative konsekvensene av ikke-vestlig innvandring? Kanskje noe av svaret ligger i ledergruppen i Bergens Tidende. Daglig leder er Mari-Marthe Aamold, sjefredaktør er Frøy Gudbrandsen og politisk redaktør er Eirin Eikefjord – alle kvinner etter navnene å dømme. At feministiske kvinner i hovedsak promoterer innvandring, er velkjent – det burde få konsekvenser ved ansettelser.Abrogasjon


Publisert 7. november 2020

Av Peder Thommessen


Et svært viktig begrep i islam er abrogasjon, det vil si at det nyeste utsagn av flere om det samme - er sannere enn de andre. Dette trikset er nødvendig for å kunne forklare at det finnes motstridende utsagn i koranen - selv om den kommer fra deres gud. Hvis man derfor ser på de siste versene i koranen, er de 'de sanneste' og overstyrer tidligere utsagn. Disse versene er fulle av hat og angrep på jøder og kristne. Som kjent anerkjenner ikke muslimene FNs menneskerettserklæring blant annet fordi de ikke kan akseptere at ikke-muslimer har samme verdi som dem selv. Islam er den eneste av de store religionene som ikke inneholder 'den gyldne regel' (du skal gjøre mot alle andre som du vil at andre skal gjøre mot deg), men er begrenset til andre muslimer. Det er logisk siden islam ikke anerkjenner ikke-muslimer som likeverdig med muslimer. Og så skal muslimer komme og belære oss om moral og menneskeverd. Det er ganske enkelt meningsløst.Flyktninger – og betalt hjemreise


Publisert 3. november 2020

Av Geir Hansen


Frp vil at flere flyktninger skal reise heim igjen. Partiet vil bruke opp mot en halv million kroner i støtte til hver familie som vender tilbake til heimlandet.

Forslaget handler om flyktninger som har fått lovlig opphold i Norge, altså fått «ja» på asylsøknaden. Selv om «ja» på en asylsøknad i utgangspunktet bare betyr midlertidig opphold i Norge i tre år, er det nemlig mange som blir værende. – Vi kan gjerne bruke 4-500.000 på familier som ønsker å reise til heimlandet, sier Listhaug. Vilkåret skal være at de sier fra seg retten til opphold i Norge, og at de blir i heimlandet over tid.

Spørsmålet er om ikke FrP har utspilt sin rolle i norsk politikk. Som nevnt skal flyktninger etter internasjonale avtaler reise tilbake til hjemlandet gratis og frivillig når det er mulig. At FrP vil betale en halv million for at de kan bli en tid i hjemlandet og der etter å returnere til Norge igjen - er useriøst.Å mene noe om Islam


Publisert 31. oktober 2020

Av Reidar Thomassen


Da innvandringen startet på sent 60- og tidlig 70-tall, så var det knapt noen i Norge som hadde sett et brunt ansikt før. Islam måtte man virkelig være spesielt interessert for å ha noe forhold til. Vi visste så lite at det ble servert svinestek på en middag i rådhuset med muslimske æresgjester. Det er med andre ord ingen lang tradisjon for å ha noen mening om Islam i vårt land.

Nå forventes alle å mene noe om Islam. Alle forventes å kunne masse om Islam. Det forventes at alle skal ha kjempestor respekt for islamske skikker og kultur som muslimene har med seg fra sine hjemland. Selv der de bryter fullstendig med norsk kultur og norske verdier. Siste eksempler er muslimske kvinner som ikke ville håndhilse på vår Kronprins - og mann som ikke kan håndhilse på våre fremste folkevalgte. Det er deres kultur, som nordmenn selvfølgelig skal respektere i deres hjemland. Men dette er Norge. Hvor er respekten den andre veien?Jordens befolkningsvekst er problemet


Publisert 26. oktober 2020

Av Tor Arnesen


Jordens befolkning har i senere tid vokst med en faretruende hastighet. I året 1800 er det regnet ut at det var omtrent 1 milliard mennesker på jorden. Senere har antallet sjeler vokst raskt. I rekkefølge årstall/ antall milliarder: 1900/2 - 1940/3 - 2020/8. I de siste 80 årene har verdens folketall økt med mer enn det dobbelte til tross for 2.verdenskrig og de ca.180 mindre krigene rundt omkring på kloden som er utkjempet siden. Pakistans befolkning har økt med en 8-gang siden frigjøringen fra Storbritannia i 1947. I samme tidsrom har folketallet i enkelte Afrikanske stater økt med mer enn en 12-gang. Forsøpling av kloden henger også direkte sammen med folketallet fordi fattige land ikke har råd til miljøvern. Avfall blir tømt i nærmeste elv eller sjø.

For å avhjelpe nøden importerer våre politikere mennesker som bringer med seg en ikke reformert oldtids-religion og en anti-humanistisk kultur, og som samtidig tærer på vårt velferdssamfunn og vår frihet. Forstå det den som kan?Religionsfrihet


Publisert 24. oktober 2020

Av Bjørn Olavsen


Jeg synes at muslimer bør begynne å gå litt i seg selv og sin tro, og særlig inn i den islamske teologien. Det kan tenkes at etniske nordmenn ikke finner denne troen, reglene og "lovverket" til islam så veldig attraktivt, snarere tvert imot, utfra hvordan det norske samfunnet har blitt til - og hvilke kamper som har vært kjempet her for å få til det samfunnet vi har. Det kan nesten virke som om muslimer forventer at det norske samfunnet og folket skal tilrettelegge "alt mulig" for at de skal få særrettigheter for seg og sin religion. Det er vel ikke akkurat "religionsfrihet"?Muslimer møter toleranse


Publisert 19. oktober 2020

Av Helge Jonsen


Det er få andre grupper som møter like mye forståelse når de fronter holdninger som samfunnet ellers har kvittet seg med, som muslimer gjør. I dagens samfunn vil en kristen gutt som står frem som homofil i sitt miljø, bli hyllet som en helt av samfunnet. Dersom den samme gutten antyder at muslimer bør revurdere sitt syn på homofile, bedriver han plutselig hets, hatprat eller islamofobi. Noe er alvorlig galt, men problemet ligger ikke hos islamkritikerne.

Demografiske endringer, og spesielt islam, har vært og er tabu i norske medier. Dette er den største samfunnsendringen i Norge og «ingen» tradisjonelle medier mener det er viktig å skrive om, debattere, analysere eller kritisere.

Det har blitt vanskeligere å hegne om våre vestlige demokratiske rettigheter og verdier, ettersom andelen av befolkningen som innehar et islamsk religiøst og dogmatisk verdenssyn, stadig vokser. Samtidig blir politikerne, medier og øvrig befolkning, stadig mer redd for å kritisere Islam. Tiden for å kjempe for alle friheters mor, ytringsfriheten, er nå.En alvorlig situasjon


Publisert 14. oktober 2020

Av Walther B. Toresen


Islam er en religion/trosretning som har kommet på kant med alle andre trosretninger i verden, bør ikke det alene tilsi varsko? Vi i Norge og resten av Europa har mange forskjellige trosretninger, men det er kun denne ene som forårsaker svært voldelige situasjoner (terror) - så hvordan er det mulig å kalle dette en fredens religion?

Vi vil før eller siden måtte ta dette alvorlig - vi vil enten måtte bøye oss eller det vil komme borgerkriger slik som det har hendt i alle land hvor dette er den ledende trosretningen. Historiebøkene er full av dette, så hvordan kan noen tro dette ikke vil skje her? Vi ser alle tydelige tegn allerede - selv med en MSM som prøver å dempe informasjonen til folket. Den er meget alvorlig - hele situasjonen!Utenforskapsområder og parallellsamfunn


Publisert 8. oktober 2020

Av Hans Johnsen


Vet politikere flest at islam ikke bare er en religion, men også en ideologi og et komplett samfunnssystem? Islam er faktisk mer en politisert ideologi og et samfunnssystem enn det er en religion. Men det er kombinasjonen som gjør islam svært problematisk i forhold til vårt eget samfunnssystem og vårt norske og vestlige verdifelleskap.

Dette ser vi manifestere seg i samfunnet vårt på mange forskjellige måter, bl.a. mht. dannelsen av utenforskapsområder og parallellsamfunn og at muslimer har store problemer med å verdimessig assimilere seg i vårt norske og vestlige verdifelleskap - og vår tilhørende samfunnsmodell. Dette er det islam, som trenger seg stadig på samfunnet vårt og som skaper gnisninger, verdikonflikter og problemer. Er det alt sammen etniske nordmenns feil, og vårt norske samfunns feil? Har muslimer ikke noe som helst ansvar i det hele tatt? Hvor er forståelsen, på et litt høyere og mindre endimensjonalt nivå? Etterlyses!Islam er politikk


Publisert 4. oktober 2020

Av Alf Antonsen


I emnekatalogen «Forskning» ved Universitetet i Oslo er det en artikkel av professor Hassan Hanafi - som omtales som en av de store nålevende arabiske filosofene. Artikkelen har overskriften «Islam er politikk». Hanafi ser ikke på islam som religion i tradisjonell forstand – for i ordbøkene blir religion gjerne definert som miraklenes og det overnaturliges sfære. Denne definisjonen tar ikke høyde for islams vesen, mener han. Så hvis forfatterne av ordbøker insisterer på at religion er definert som det overnaturliges sfære, så ville jeg ikke betegne islam som religion. Da ville jeg heller klassifisere islam under “ideologier” – som en samling av sosiale og politiske teorier for å skape et rettferdig samfunn.Å bringe demokratiet til opphør


Publisert 30. september 2020

Av Ole Frantsen


Vi vet at våre politikere har gått inn for multikulturalisme med fullt overlegg og har underveis skaffet seg rik erfaring med hvilket faenskap det avstedkommer. Til tross for, ikke bare advarsler, men ved egen bivåning har de sett hva multikultur gir oss av ondskap, men likevel har de votert til støtte for den, gang på gang. Ikke kun i ett storting, men storting etter storting og mange fireårsperioder. Partiene får sine representanter skiftet ut, men de samme beslutninger til fordel for multikultur gjentas gang på gang. Samtlige stortingspolitikere er like uduelige. Ingen snakker om repatriering for de som frivillig forstår at de må ut. Ingen snakker om deportering for de som ikke har lyst. Ingen snakker om arbeidsleir for de som nekter. Til og med på øverste hold i FrP snakker man heller om god integrasjon enn deportasjon. Slik har det nå pågått i 40 år uten noe rimelig håp om at det skal forandre seg.

Da er det betimelig å stille spørsmål om det er på høy tid å bringe demokratiet til opphør. Vi har lenge hørt advarsler om at demokrati kan bare gi oss jevn fordeling av uønsket politikk. Kanskje det nå er på tide å prøve noe annet?Gjør noe!


Publisert 28. september 2020

Av Berit Duestad


Flertallet av det norske folk ønsker ikke islam i landet - og det samme flertallet ønsker å stenge grensene. Men hvor i all verden holder flertallet av det norske folk seg gjemt?

Tror flertallet virkelig at de kan stoppe den islamske galskapen ved å sitte og trykke på tastene på Facebook eller på Twitter? Tror de at globalistene og islamistene er redde for et feigt folk som gjemmer seg i sin stue bak tastene på PC'n?

Jeg er drittlei hyklere som sier de er imot innvandring, imot islamiseringen som pågår - men som samtidig ikke har baller nok til å gjøre noe som helst for å stoppe galskapen. Den dagen du møter opp på demonstrasjoner og er villig til å ofre din behagelige livsstil - den dagen har innvandringsmotstanderne vunnet. Når SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) står på stand med 13 person som vil ofre seg for vårt land, mens flere hundre islamister og venstreekstremister hyler og oppfører seg som dimmier, så skjønner jo alle at venstreradden tror de har vunnet. De tror faktisk at SIAN kun er en håndfull nordmenn som kjører sitt eget løp. Gjør noe du også!Trenger kunnskap om Islam


Publisert 24. september 2020

Av Anton Arnesen


Vi hører stadig vekk om at det norske folk trenger kunnskap om islam, for å oppklare misforståelser rundt denne fredens religion Islam.

Ja, jeg er for at vi får mer kunnskap om Islam, og tror nå at mange nordmenn også har lest seg litt opp på islam siste 10 årene etter alle de muslimske terrorangrep verden rundt, også i Europa.

Eksempelvis forstår vi da hvorfor muslimer begikk terrorangrep mot magasinet Charlie Hebdo i Paris 2015. Muslimer tåler ikke bli fornærmet, slik heller ikke deres store forbilde Muhammed tålte noe form for satire, spøk eller fornærmelse av deres religion. 12 personer ble altså skutt og drept av 2 muhammedanere, grunnet deres satiremagasin. Og vi vet da også at de fant inspirasjon til dette nettopp i Koranen og deres hadith skrifter. Muhammed ville gjort det samme selv,

Ja, jeg håper folk leser og får mer kunnskap om Islam, da dette forklarer på alle måte deres hat mot vesten, ikke troende, jøder, kristne osv. og hvorfor vi er vitne til de mange koordinerte terrorangrep utført av i de fleste tilfeller større grupper av muslimer - og som da roper ut deres gud er større i gjerningsøyeblikket.Passer ikke som politikere


Publisert 14. september 2020

Av Terje Rennebu


«Jeg mener vi bør kutte støtten til HRS (Human Rights Service) fordi de fremmer et menneskesyn som ikke er akseptabelt» sier fungerende leder i Unge Høyre Daniel Skjevik-Aasberg.

Unge mennesker, uten relevant arbeidserfaring, passer simpelthen ikke som politikere. Det å være politiker skal være et verv og ikke et yrke. Han har markert seg som en forkjemper for en reduksjon av klimagasser, uten at han sikkert vet noe særlig om emnet. Han leser og hører på det som "de rette" klimaforskerne sier og lukker øynene og ørene for alle de som plukker klimahypotesene fra hverandre. Det samme gjør han innenfor emnet globalisme. Alle som er imot fri immigrasjon og som beskriver Islam og stor immigrasjon fra muslimske land på en ufordelaktig måte, blir stemplet som rasister, og skal altså ikke få lov til å uttale seg? Det er personer som Daniel Skjevik-Aasberg som skaper polariseringen i Norge siden han nekter å skaffe seg relevant kunnskap og vil nekte motstandere av hans egen oppfatning i å uttale seg.

Han er sikkert en kjekk og hyggelig person, men en som ikke evner å tildele seg annen kunnskap enn den som passer inn i hans egen verdensbilde, har ingenting i politikken å gjøre. Hvordan kan en person med en slik selektiv virkelighetsforståelse kunne treffe de rette avgjørelsene? I de to tilfellene med klima og immigrasjon vil feile avgjørelser kunne få fatale konsekvenser for både land og folk. Vi har simpelthen ikke råd til å la personer med slike mangelfulle kunnskaper, og som i dagens Storting og politiske kretser ikke får korreks, ta avgjørelser på våre vegne.Kristendommen - en frelseslære


Publisert 31. august 2020

Av Janne Antonsen


Problemet med islam er at det langt på vei er et helt samfunnssystem, dvs. en måte å bygge opp et samfunn på - nærmest fra A til Å. Dette medfører et system som deler nærmest alt i Halal eller Haram, og hvor det ikke finnes likhet for loven, dvs. et sterkt klassedelt samfunn hvor sågar store grupper (som homofile og grupper som enten er muslimer eller av bokfolket) rett og slett ikke har «noen plass» i det samfunnet. Dette gjør at islam i dag kan sies være verdens mest politiserte religion i vår tid.

Med Islam har en historisk konkurrent i jødedommen som også langt på vei er et samfunnssystem. Men jødedommen ble reformert mye på 1800~tallet og slik har blitt langt mindre politisk. Det var jødedommen historisk som samfunnssystem som var så problematisk i Europa før i eldre tider, da jødene ofte levde i parallellsamfunn i forhold til majoritetsbefolkningen. Det ga gnisninger og spørsmål om hvor lojaliteten lå. Derfor ble da også jødedommen som nevnt reformert i Europa spesielt for noen hundre år siden.

Problemet med de ultraordokse jødene som tviholder på jødedommen som en hel måte å leve på også politisk, ser vi i dag nettopp i Israel. Dette er noe av grunnen til at det nå er politisk krise i landet.
Da de ultraortodokse før har vært så få har det ikke gjort noe om de har levd og fått leve etter helt andre lover og regler enn alle andre jøder i landet. Men nå har gruppen ultraortodokse vokst så mye at de utgjør 1 million av de 8 millioner jøder i Israel. Da er det vanskeligere å la disse leve fritt i sine «pararellsamfunn» innen selv det jødiske Israel.

Kristendommen er en frelseslære og derfor historisk langt mindre politisk enn Islam og jødedommenÅ beholde sin egen kultur


Publisert 24. august 2020

Av Gunn Toresen


Dersom integrering er målet, skal det synges norske sanger og salmer i barnehager og skoler. Kristendomskunnskap skal være obligatorisk for alle gjennom hele skoleløpet. Men noe kom skjevt ut allerede i starten på 1970-tallet da invasjonen av muslimer startet. Naive politikere ble fortalt av like naive "forskere" at integrering gikk best om inntrengerne fikk støtte til å beholde sin egen kultur. Resultatet er selvbærende parallelle samfunn.
Skolen har sviktet elevene fordi de ikke har fortalt om de vilkår minoritetselevene faktisk lever under. Lærere har orkesterplass til elevenes levekår. Lærere unnskylder seg med at det er lukkende miljøer og at de ikke vil stigmatisere barna. Lærere har søkt seg bort fra skoler med høy minoritetsandel, eller de har ensidig fokus på minoritselever på bekostning av norske. Da flytter norske familier.

Stadig flere barn født og oppvokst i Norge begynner på skolen uten å kunne norsk. Da må man ha fokus på migrasjonspolitikken. Vi må innse at muslimer ikke vil bli integrert i norsk kultur og samfunn. Det er det de sier selv.Islam er et nasjonalt spørsmål


Publisert 21. august 2020

Av Anton Marstrand


Ytringsfriheten ved offentlige demonstrasjoner er nå begrenset av om politiet føler seg krenket på vegne av muslimene. Det er en utvikling vi har sett de siste årene, med unnskyldninger og bortforklaringer. Er dette det endelige beviset for hvilke retningslinjer politiet har fått, så er det en utvikling for undergraving av et fritt opplyst demokrati, med en økende islamisering av samfunnet, godt hjulpet av våre egne myndigheter.

En fullstendig uholdbar og uverdig oppførsel av politiet, både under demonstrasjonene og ved forsøk på å bortforklare det hele i ettertid.

Politiets virkemidler for å bevare ro og orden i samfunnet, vitner om et samfunn allerede på randen, hvor islam vinner fram, og politiet må innse at de knapt har kontroll selv ved fredelige demonstrasjoner.

Det interessante spørsmålet er hvilke føringer det lokale politiet og den lokale polisk utnevnte politi-kommissæren hadde fått fra sine overordnede i Oslo i forkant av demonstrasjonene. Vi vet jo at alt som omhandler islam er et nasjonalt spørsmål når bevegelsen skal forsvares, men derimot desentralisert til den enkelte skole/eldresenter/kommune når det gjelder å sette grenser for islam-bevegelsen. Dette fordi det politiske Norge skjelver i buksene hver gang det kreves avgjørelser som utfordrer klodens største totalitære massebevegelse – nemlig islam.Flyktninger vil til kristne land


Publisert 12. august 2020

Av Kåre Wilhelmsen


Folkekirken lever, men grunnmuren slår sprekker. En pressemelding som ble lagt ut før pinse i 2019 tegner et dyster bide av fremtiden for Den norske kirke. Årsaken er både at noen melder overgang til andre kirkesamfunn, men også endringer i befolkningssammensetningen, altså innvandring til Norge.

Mange er ikke klar over følgende fakta, nemlig at alle de nasjoner flyktninger vil inn i, har en kristen kulturarv, også Norge. Vår nasjonsbygger var evangelisten Hans Nielsen Hauge, som fikk den Hellige Ånd i åkeren. Sosialistene har bare hakket løs på alt som er godt i Norge og nå omfavner de islam, som også bare har produsert fattigdom, despoti og massive folkemord.

Land med kristen kulturarv har velstand, demokrati, rettstat, vitenskap, helsevesen, alle de fremste universiteter i vesten - alt ble stiftet av kristne. Superstjernen Newton var kristen, Einstein hyllet "the nazarean," selv om han var jøde. Jøder har produsert en superstat ut av myrer og ørken, på 70 år, fordi de har samme Gud som vi kristne.Dugnad for de ulykksalige


Publisert 11.08.2020

Av Roar Nordtvedt


Som politisk ukorrekt er du lite verdt i dagens riksmedie-sensurerte Norge, du kommer neppe offentlig på trykk noensteds – under ekstremistenes hardnakkede sensur. Dette vet jeg og mange andre som har forsøkt seg. Er det ok? Nei, dette er en gjennomført politisk sabotasje som er et norsk demokrati uverdig.

5 millioner nordmenn er av våre myndigheter innstendig blitt bedt om å være med på dugnad for de ulykksalige som ønsker å komme til Norge fra MENA. Hvorfor da slik skam rundt denne dugnaden? Hvorfor slikt hemmelighetshold?

Alle blir pålagt om å bidra med betalingen gjennom skatt og være villige til å fire på sin sikkerhet for å hjelpe mennesker som ikke deler våre immaterielle verdier, men som gjerne vil søke ly her og "dele" - altså få del i - våre fysiske verdier. Likevel skal ingen av oss få vite. Merkelig dobbeltkommunikasjon fra våre politiske og sivile myndigheter. Hva skammer de seg over? Hva er det som ikke tåler dagens lys? Å redde mennesker er da vanligvis forbundet med glede og lettelse, ikke skam og fortielse.

Bare en SV-politiker ønsker begrensede opplysninger for å være sikker på at IS-barna får skikkelig og solid oppfølging av staten Norge. Tusenvis av barn i Norge har det vondt på mange ulike måter. Tenk om norske godhetsposører hadde vist den samme nidkjærhet for dem?Flyktningene


Publisert 26. juli 2020

Av Øyvor Senstad


«Jeg var årsaken til bekymring for mange borgere i dette landet, fordi jeg er farligere enn fattigdommen til pensjonister, farligere enn miljø-forurensning og farligere enn mangelen på helsearbeidere. Jeg er en som alltid har skylden i andres feil. Jeg er en person som alltid skammer meg for å si hei til naboene. Visste du hvem jeg er? Jeg er Flyktningene» skriver Fares Albattoura, flyktning og tidligere advokat i Syria.

Men realiteten er at det er mange, veldig mange som kommer til Norge er avhengig av alt de trenger gjennom hele livet fra den norske stat. Jeg synes Norge behandler flyktninger veldig generøst. Ryktet om dette har sikkert spredt seg ute i verden, og mange som ikke er i livsfare, men ønsker seg mer penger, bedre mat, større bolig, forsøker å få asyl i Norge og ta del i vår velferd. Det er forståelig. Mer enn forståelig. Men så er det nå engang slik at det finnes en grense for hvor mange Norge kan ta imot og forsørge. Normalt er regelen at man må arbeide og betale skatt til statskassen til gjengjeld for all velferden vi nyter godt av.Innvandrere anmelder nordmenn


Publisert 19. juli 2020

Odd Bjørnsen


Organisasjonen MINORG som ledes av Qirrat Shahid og advokatkontoret INSOLIDUM med advokatene Sheraz Malik og Farooq Ansari har jobbet en tid med å få på plass en solid anmeldelse mot organisasjonen SIAN (STOPP ISLAMISERINGEN AV NORGE). Qirrat Shahid uttaler at de ser på SIAN som de aller fleste: En gruppe mennesker med en ideologi lik de to siste terroristene. Vi kan ikke miste flere uskyldige liv pga denne type tankegang. De andre advokatene i INSOLIDUM er Sheraz Malik, Muhammed Saqib Rizwani, Maryam Kausar og Veronica Viktil. Advokatfirmaet tilbyr ma. tjenester innen utlendingsrett, NAV og advokater i Pakistan.

Det er en økende tendens at innvandrere nå går til rettsak mot etniske nordmenn. Leder i Norsk Folkeparti ble anmeldt av innvandrere og bøtelagt fordi han på en nettside krevde at innvandrere skulle reise hjem til hjemlandet. Slik kan vi ikke ha det.Få frem meningene


Publisert 18. juli 2020

Av Søren Heimset


Den offentlige debatten i Norge gir folk med høy utdanning og fjonge titler mulighet til å ytre seg, mens de fra lavere sosiale lag ikke blir lyttet til. Dette gir en ensidig debatt, hvor ytringsmangfoldet knebles. Nylig fikk tre forskere, tre ledere, tre høytstående politikere pluss en rådgiver, en sjeføkonom og en sivilarkitekt innleggene sine trykket på debattsidene i en landsomfattende avis.

Altfor ofte er det de ressurssterke som blir hørt. Folk med høy utdanning og snertne titler tilskrives større integritet enn folk fra lavere sosiale lag ved at deres meninger oftere løftes frem. Det fører til at debatten ikke styres av argumentene for og imot, men av troverdigheten til de som legger dem frem. Selv om man tilhører eliten, betyr ikke det at innspillene derfra er de beste. Integritet i form av yrkeserfaring bør også dyrkes.

Mediene har et ansvar for å belyse saker fra flere sider, hvor alles argumenter blir lyttet til, uavhengig sosial tilhørighet, utdanning og yrkestittel. Derfor: Delta i debatten – din mening er viktig! Mediene: Løft frem alles meninger, ikke bare de privilegertes.Å investere i befolkningsvekst


Publisert 12. juli 2019

Einar Høyer


Statens asyl- og innvandringspolitikk er egentlig en statlig planøkonomi som går ut på å investere i befolkningsvekst via innvandring (settlerpolitikk). Planen er at investeringer i denne veksten over noe tid skal betale tilbake investeringene og bli lønnsom.

U-hjelp er også en form for statlig planøkonomi, der hjelp til underutviklede land på sikt skal betale seg tilbake når landene det gjelder har kommet seg på beina og kan begynne å importere varer fra vår industri. I tillegg har vi fått planøkonomien knyttet til det grønne skiftet som også går ut på at statlige subsidier skal lønne seg over tid.

En betydelig del av statens utgifter er bundet opp i denne planøkonomien, som ikke må forveksles med statens øvrige utgifter og forpliktelser.

Problemene med statlig planøkonomi er velkjente, og har samme gyldighet her som de hadde i for eksempel Sovjetunionen. Det er en økonomi som er fratatt de økonomiske incitamentene man ellers legger til grunn innenfor det kapitalistiske system. Og nettopp derfor ender planøkonomi alltid opp med å ruinere staten - og forså vidt kjøre hele samfunnsøkonomien i grøfta. Kanskje asylpolitikken burde legges om før det er for sent.Den muslimske verden


Publisert 1. juli 2020

Av Edvard Arnesen


Om man følger med på hva som skjer i den muslimske verden, så trer det frem et bilde som helt klart skaper grunnlag for skepsis mot islam. Man kan begynne med Recep Erdogans hatefulle uttalelser mot vesten siden 2014. Erdogan kan sin historie og vet å bruke den som referanse. Hans taler rydder ikke vekk skepsis mot islam i noen særlig grad. Og han er ikke alene. Den muslimske verden har et godt utvalg med gale ledere på enda verre nivå som sprer islam for et formål. Om den jevne muslim egentlig ser dette bildet, er et annet spørsmål. Der er det nok gruppepress, religion i seg selv og egennytte som er drivkraften. Men mange muslimer blir ofre i politiske og religiøse lederes spill om makt over land og folk. Å si sin mening offentlig, kan koste den enkelte dyrt. Norge tilbyr denne friheten - så lenge det varer.Vanskelig å føle seg norsk


Publisert 22. juni 2020

Av Odd O


Paul Thomas og Abdul-Razak Kuyini Alhassan, begge førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Sørøst-Norge skriver i februar 2020: Vanskelig å føle seg norsk. Vi som har forsket på ungdom med innvandrerbakgrunn (og selv har en slik bakgrunn), savner en diskusjon i offentligheten om tilhørighet. I underkant av 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn. Da er det merkelig at ordskiftet fortsatt domineres av kriminalitet, vold, tvangsekteskap og lignende. Minoritetsungdom har fortalt oss at det er vanskelig å føle seg norsk når storsamfunnet ikke er villig til å la dem få høre til.

Det disse skriveglade innvandrerne ikke forstår er at minoritetsungdom som velger islam fremfor sekulære verdier, lukker dører. Prioriterer man hijab eller nikab fremfor tilpasning og modernitet, setter man opp en fysisk og mental barriere mellom seg selv og storsamfunnet. Så enkelt er det faktisk. Men var ikke forutsetningen for asyl at de skulle reise tilbake til hjemlandet når det var trygt – dette gjelder vel også førsteamanuensiser i pedagogikk. Her har våre politikere sviktet totalt.Muslimsk utfoldelse i Norge


Publisert 16. juni 2020

Av Paul Stenersen


Uavhengig av galmannsverket i Bærum og andre tragedier, er det riktig mange som ikke er overvettes begeistret for islam slik vi ser den utfolde seg, og som gir uttrykk for det. Islam er en religion som fortjener mye kritikk! Det er også en religion som åpenbart trenger en reformasjon. Nå benytter venstremannen Abid Raja anledningen til å fremme forslag om at den som fremsetter kritiske ytringer om islam, skal stemples som islamofob: altså et forsøk på å la muslimsk utfoldelse i Norge bli unntatt fra kritikk. Hans dårlige forslag må ikke tas til følge. Velgerne bør forlange at de partiene som får deres stemmer, hegner om ytringsfriheten. Begrepet islamofobi


Publisert 8. juni 2020

Av Erik Hanevold


Problemet med et begrep som islamofobi er at det er fullstendig upresist. I realiteten kan all kritikk mot islam puttes inn i begrepet, begrensninger håndheves av den/de som mener seg utsatt for fobien. I tillegg til kritikk mot islam puttes også begrepene rasisme og hat inn i begrepet, noe som selvsagt bidrar til å gi begrepet en totalitær funksjon.

Dersom man anerkjenner begrepet åpner man for at enhver kritisk analyse knyttet til islam, eller deler av islam, uten diskusjon kan avvises som islamofobi. Påstanden om islamofobi blir altså et tilstrekkelig motargument i seg selv. Bruk av et samlebegrep som islamofobi, er selvfølgelig ikke debattargumentasjon, det er en debattmetode - og dette er det viktig å skille mellom.Bare en religion?


Publisert 29. mai 2020

Av Jan Jonsen


Når en har deltatt i samfunnsdebatten en stund, ikke minst når gjelder de temaene som oftest er oppe i alternative media, så er det er ikke vanskelig å komme frem til synspunkter og konklusjoner som gjelder islam

For når det gjelder akkurat islam, så er det, faktamessig, en blanding av politisert ideologi, religion og samfunnssystem. Skal en være tro mot det som står i de islamske skrifter (og det bør man som "rettroende"), så kan man ikke drive og velge ut det som passer. Islam er en komplett pakkeløsning. Og det er bl.a. dette som er et problem i forhold til kunnskapsnivået generelt om islam: Folk flest har, gjennom skoleverket og media, blitt pådyttet forestillingen om at islam bare er en religion, omtrent som kristendom. Det er jo ikke tilfelle. Det er faktisk en mer politisert ideologi og et samfunnssystem (regulert av sharia) enn religion.

I tillegg er islam intolerant. Bare islam duger. Ingenting annet er akseptabelt. Alle som ikke underkaster seg islam er per definisjon mindreverdige mennesker (altså er islam grunnleggende "rasistisk", i henhold til nyere tids utvidede definisjon på hva som sorterer under dette begrepet) og "vantro".

Men ikke bare er islam intolerant, men også totalitær, vil ha en sterk stat, og minner ideologisk på den måten på totalitære ideologier som kommunisme, fascisme og nazisme. Jødehat og antisemittisme er, som i nasjonalsosialismen, også iverksatt i islam på et grunnleggende nivå. Men dette er man altså "hatefull" og "rasistisk" hvis man påpeker og kritiserer islam for.Aktør i en islamisering av landet


Publisert 25. mai 2020

Av Petter Dagestad


I går den 24. mai 2020, sendte NRK et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. NRK så det som sitt samfunnsoppdrag å sende «Kvelden før kvelden» fra den muslimske høytiden.

Dette er et nytt eksempel på hvordan NRK forskjellsbehandler islam i forhold til andre religioner og trossamfunn. Man skulle tro at NRK har fått det for seg at islam har lange tradisjoner i Norge, og at religionen av den grunn skal sidestilles med kristendommen - som i vårt land har en tusenårs tradisjon. En medvirkende årsak kan være at fagforeningene i NRK har et utall muslimske medlemmer - som utnytter situasjonen.


Dette føyer seg inn i rekken av grep NRK tar for å gjøre islam mer og mer til en offentlig og synlig del av Norge. Islam skal bli en mektig aktør i samfunnsutviklingen. Dette er nok et eksempel på at NRK er en aktiv aktør i en islamisering av landet. Et sosialpolitisk eksperiment som vil få uante negative følger. Dette er selvfølgelig ikke bra, og bør stoppes!Vi trenger noe nytt


Publisert 22. mai 2020

Av Hans Endestad


Etter angrepet på Al-Moor Islamic Centre i Bærum ønsket flere profilerte politikere å vise solariditet med det muslimske miljøet i Norge. Erna Solberg møtte personlig opp på landets største somaliske moské Tawfiiq Islamic Center i Oslo.

Hva annet kan vi vente, det virker nesten som om jobben som statsminister er så lite givende at den er kjedelig. Statsministeren er omgjort til administrator for EUs program, vår regjering har mistet kontakten med sitt eget lands befolkning, kjenner ikke igjen sin egen kultur og vet ikke hva det koster for vanlige folk å handle saker som brød og melk. Men innvandringen gjør oss rikere mener hun.

Vi trenger noe nytt, noe helt nytt. Ut med EØS, asylinstituttet og FN. Inn med reelt demokrati og tilbakeføring av det våre folkevalgte har gitt bort i tiden etter at Gro og Jonas gav bort råderetten over Norge til pampene i EU.Liker ikke å bli avkledd


Publisert 11. mai 2020

Av Mads Kirkeristen


«Jeg mener vi bør kutte støtten til HRS (Human Rights Service) fordi de fremmer et menneskesyn som ikke er akseptabelt» sier fungerende leder i Unge Høyre Daniel Skjevik-Aasberg.

Men Høyre vet nok godt hva HRS er og står for, poenget er at de politiske partiene er de som har startet islamiseringen ved masseimport av andre lands borgere - derfor liker de etablerte partiene ikke at HRS avslører konsekvensene av den politisk drevne islamisering og masseinnvandring.

Stortingspartiene ønsker å kneble all motstand og HRS er uønsket fordi de er sylskarpe og veldokumenterte i sin kritikk - de politiske partiene liker ikke å bli avkledd. Partiene har ingen gode argumenter for islamisering og masseimport av andre lands borgere - derfor hater de alle som argumenterer imot globalismepolitikken.Byråkratisk eksplosjon


Publisert 7. mai 2020

Av Odd Bjørnsen


Erna Solberg og Siv Jensen advarte mot eskalerende offentlige utgifter og lovet avbyråkratisering og effektivisering da de dannet regjering sammen i 2023. Men hvordan har det gått?

I 2016 var det totalt 1018 flere ansatte i direktoratene og departementene enn det var i 2013. Det utgjør en vekst på 4,9 prosent, som var større enn befolkningsveksten i samme periode. Samtidig hadde det vært en nedgang i antall sysselsatte i privat sektor. Nær en tredjedel av alle yrkesaktive i Norge jobbet da i offentlig sektor.

I 2016 var det 4 600 ansatt i departementene og 17 200 i direktoratene, til sammen 21 800 personer. Bare lønnskostnadene for disse er ca. 12 milliarder. I tillegg kommer det ca. 64 000 ansatte i de ytre etater underlagt direktoratene.

Siden den tid har antall byråkrater bare i direktoratene økt til over 20 000 og det øker år for år. Hva skulle våre politikere gjort uten oljefondet? Dette viser at Høyre ikke er noe godt valg når det gjelder å holde ord, samt styring av landet. Bare statsministeren - som altså kommer fra Høyre - har hele 95 personer ansatt på sitt kontor. Man må kunne spørre seg, trenger man nesten hundre personer for å produsere den svadaen hun forsyner media med hver dag. Velg kvalitet – velg Norsk Folkeparti.Et privilegert lag i befolkningen


Publisert 4. mai 2020

Av Carl Thorsen


Det som skjer i våre dager, er at politikerne føler et trykk fra befolkningen. I den prosessen konsoliderer de sin makt. Dette er noe som ikke skjer når politikerne er vanlige folk som kommer fra vanlige jobber, men dagens politikere er så godt som alle politiske broilere, som til sammen utgjør et samfunn lignende Frimurerne, Jehovas Vitner, Legeforeningen etc. De er et eget, ytterst privilegert lag i befolkningen, og nå ser de behovet for å sikre sin maktbase. Det absolutt verste som kan skje, er at det kommer noen utenfra (som Trump), og tar makta fra dem.Kritikk av religion


Publisert 1. mai 2020

Av Hans Jonsen


Kritikk av religion, inkl. kristendom, har vært grei skuring i her i landet i lange tider. Dette inkluderer til og med ønsket om å avkristne Norge, som f.eks. Arbeiderpartiet systematisk har jobbet med i over hundre år, og fremdeles ikke har helt gitt seg på. Andre partier og politikere er ikke stort bedre heller. Samtidig - absurd nok - åpner både Ap og disse andre partiene armene vidt og bredt for å omfavne den totalitære og intolerante lapskausen av religion, politisert ideologi og samfunnssystem som går under navnet islam. En ideologi som er fremmed for landet vårt, og som ikke hører hjemme her verdimessig: systemisk kvinneundertrykkende, intolerant i forhold til andre livssyn og religioner, problematisk i forhold til ytringsfrihet og andre frihetsverdier, inkompatibel med grunnleggende norske verdier som likeverd og likestilling, tillater æreskultur og streng negativ sosial kontroll osv. osv.  Det er eksepsjonelt merkverdig at valgte partier går inn for dette – de mangler historiekunnskaper.Frp underkaster seg islam


Publisert 27. april 2020

Av Roar Nordtvedt


Utvalgsleder Alf Erik Andersen i FrP vil kaste ut SIAN-medlemmer og de som «sprer hatefulle ytringer». Han ba fylkeslaget i Viken om å sette i gang en ekskluderingsprosess mot partiets ordførerkandidat på Nesodden, John Brungot. Leder Liv Gustavsen i Viken Frp bekrefter at de har satt i gang en eksklusjonsprosess mot Brungot.

Dersom også Frp nå underkaster seg islam, kan ingen lenger bestride hvem som utgjør den mektigste maktfaktoren i Norge, eller hvem som om noen år skal overta den fulle makten i det Nye Norge.

Den dagen alle politiske partier og statlige organer har underkastet seg islam vil den videre islamiseringen gå på skinner. Norges inntreden i det utvidede Midtøsten bli fra da av en ren plankekjøring. Er det virkelig dette Frp ønsker?

Hvor ironisk er det da at et parti som i utgangspunktet ble dannet som en reaksjon mot statlig overstyring og overformynderi, skulle ende sine dager som et parti som frivillig underkastet seg en gjennompolitisert religion der skillet mellom religion og politikk og sivilsamfunn og stat er utvisket.

Hvor ironisk er det dersom et antiautoritært parti frivillig påtok seg rollen som fødselshjelper til etableringen av et shariastyrt kontrollsamfunn som får den gamle norske formynderstaten til å blekne i sammenlikning.NRKs kollaboratørvirksomhet


Publisert 19. april 2020

Av Olav Jonstadius


Innvandringen til landet er nå så stor og omfattende at den nærmest er å betrakte som en invadering - eller invasjon om en vil. Dette til tross for at en forutsetning for å få asyl her i landet, er at man returnerer til hjemlandet når det er mulig. Her har selvfølgelig våre politikere sviktet totalt. Men ikke bare politikerne – mange offentlige og private institusjoner og bedrifter har innledet et samarbeid med de invaderende migrantene. På godt norsk kalles dette kollaborasjon – utført av kollaboratører. Jfr. Wikipedia og Kollaborasjonen.no. En av de verste kollaboratører i landet er den tvangsfinansierte, statelige bedriften NRK – som nå også har fått en muslimsk sjef.


NRK har besluttet at ca. 30 % av de ansatte skal ha en fremmedkulturell bakgrunn. Det merkes godt på hvem som er fremtredende programledere og hvem som blir intervjuet og filmet på TV. Spesielt kvinner med fremmedartede navn er populære. Man skal lete lenge før man finner et redaksjonelt innlegg med antydning til kritikk av innvandringen. Derimot er EU og spesielt Angela Merkel i vinden blant journalistene.


Dette aktive samarbeidet med dem som – tross folkelig motstand – uberettiget har tatt plass i landet, kalles – som nevnt - på gammelt, godt norsk for kollaborasjon – og blir å betrakte som landssvik, jfr. Landssvikoppgjoer.no


Abid Raja er styreleder og Thor Gjermund Eriksen er ansvarlig redaktør i NRK. Julie Brodtkorb er leder for Kringkastingsrådet. Fagforeningsledere er Rolf Johansen, Tore Egelien og Trine Steen. Merk deg navnene.Et politisk maktgrep


Publisert 12. april 2020

Av Hans E. Larsen


Mange med meg tar fullstendig avstand fra vold og terror, samt hat. Men mange er redd for at ytringsfriheten skal innskrenkes når venstresiden nå igjen forsøker å skaffe seg monopol på hva som er hat (som foranlediger vold og terror). Det er ikke hat å ta barnetrygden fra innvandrerfamilier som holder kona hjemme for å føde flere barn enn de evner å ta vare på. Noen mener også at ikke-vestlig innvandring skaper utrygghet slik at etnisk norske kvinner får færre barn, eller at de økonomiske byrdene (økte skatter og boligpriser) medfører at førstegangsfødsler utsettes. En ikke-vestlig innvandrer eller etterkommer betaler i snitt halvparten så mye i skatt som en etnisk nordmann. Så i dette ligger også omtanke for en velferdsstat for alle.

Forskere er enige i at det er lite fruktbart å forby og straffe ytringer. Og hva er så hat? Hvor går grensen mellom hat og forakt? Skal man forsøke å skremme vekk følelser, eller jobbe langsommelig og grundig for å endre dem? Men mest av alt lurer jeg på hvorfor muslimers nokså hatefulle budskap mot vantro i koranen skal unnslippe kritikk. Der står det rett ut flere steder at vantro skal forfølges og drepes med mer.

Kampen om definisjonen på hva som er uakseptabelt fortsetter. Ja, direkte hat og vold skal man ikke tolerere. Men alt annet bør man jobbe møysommelig med. Å forby har ofte motsatt effekt enn det man ønsker. Før denne diskusjonen kan fortsette, må man definere hva man ønsker å ramme. HRS forårsaker intet hat - her søker man å ramme en nødvendig islamkritisk organisasjon godt innenfor ytringsfrihetens rammer. Å forsøke å ramme alt som potensielt kan "stigmatisere" ikke-vestlig innvandring er et politisk maktgrep - ikke forebygging av terror.

For ikke så mange år siden ble alt som var innvandringskritisk ansett som rasistisk. En voldsomt effektiv og hardrammende hersketeknikk. Etter hvert har vi innsett at det finnes mange gode og fornuftige argumenter mot ikke-vestlig (hovedsakelig muslimsk) innvandring. Jeg tror mange med meg føler at nå forsøker venstresidens og muslimenes forente krefter å kvele ytringsfriheten, kritikken og debatten. Vi anklages implisitt for å bidra til terror. Det er urimelig.Svenske tilstander


Publisert 10. april 2020

Av Anna Hansen


I Sverige har de nylig kartlagt, for første gang siden 2005, koblingen mellom etnisk opprinnelse og kriminalitet. Tallene er en varm potet som ikke passer inn i den politisk korrekte idyllen i landet.

Fra 1985 til 2017 har andelen som er dømt for kriminalitet og som er født utenfor Sverige eller har en eller to utenlandsfødte foreldre, vokst fra 18 til 34 prosent. Mens andelen personer med utenlandsk bakgrunn i 1985 utgjorde 31 prosent av mistenkte i svenske straffesaker, utgjør den samme gruppen i dag 58 prosent.

Det er visse typer forbrytelser der innvandrere er overrepresentert. I perioden 1985-1989 var 42 prosent av alle mistenkte for drap og drapsforsøk i Sverige innvandrere. I 2013-2017 hadde andelen steget til hele 71 prosent.

Det er innvandrere med røtter i Midtøsten, inkludert Afghanistan og Iran, sammen med mennesker med afrikanske røtter som er særlig overrepresentert i kriminalitetsstatistikkene.


Men fortsatt skal noen hevde at det ikke finnes noen sammenheng mellom innvandring og kriminalitet?Vil de bli kalt nordmenn?


Publisert 31. mars 2020

Av Mari Long


«Angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum var et direkte angrep på norske muslimer. Det var et angrep på religionsfriheten. Det var et angrep på retten til å mene og tro på det man ønsker. Det var et angrep på Norge fordi det var et angrep på nordmenn med røtter fra andre land.» Så mye politisk korrekt svada fra statsminister Erna Solberg kom frem rett etter attentatet.

Nordmenn med røtter fra andre land, finnes det ingen grenser for politisk korrekthet? Har hun spurt de med røtter fra andre land om de vil bli kalt for nordmenn? Og hun vet ikke engang om alle på moskeen har norsk statsborgerskap. Er det slik at med en gang utlendinger setter sin fot i Norge då blir de automatisk nordmenn? Jeg har bodd i Norge i 40 år og er veldig glad i dette landet, men jeg er ikke og kommer aldri til å bli nordmann.Politikerbabbelet


Publisert 30. mars 2020

Av Harald Johnsen


Skal vi få en endring i den triste samfunnsutviklingen i landet, må vi velge vekk partier og politikere som sverger til globalisme-ideologien og dens målsetninger. Men for at det skal kunne skje, må vi forstå hvem som er hvem, hva de ulike partier og politikere faktisk vil, og klare se gjennom politikerbabbelet og taskenspilleriet som de ulike partiene og politikerne bedriver. Mange har glatte fjes, men taler med to tunger, og er ikke redelige i forhold til hva de ønsker for landet vårt og samfunnsutviklingen. Vi har rett til å vite hva de enkelte partiene og politikerne faktisk har på agendaen, og hvilken samfunnsutvikling de jobber for. Dette fungerer ikke på en ærlig og redelig måte per i dag.Nå får det være nok


Publisert 27. mars 2020

Av Hans Jonsen


Den 24. mai 2020 planlegger NRK å sende et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. NRK ser det som sitt samfunnsoppdrag å sende «Kvelden før kvelden» fra den muslimske høytiden.

NRK er på ville veier her, dette prosjektet må skrinlegges per omgående. Det er mange gode argumenter for det og i tillegg bør nevnes at NRK må følge Grunnloven, der paragraf 2 i denne setter krystallklart fokus på hvilke verdier som skal gjelde for landet vårt og samfunnet vårt. Der står ingenting om islamske verdier og det skal det heller aldri gjøre! NRK har ikke noe med å drive misjonering for og fremming av islam i landet vårt. Nå får det være nok. Prosjektet må skrinlegges eller NRK-sjefen - som øverste leder for denne stadig mer islamofile organisasjonen - må sparkes fra stillingen.Språkkrav er rasisme


Publisert 25. mars 2020

Av Martin Magnussen


Oslo kommune deler i mars 2020 ut skriftlig informasjon om coronaviruset på 14 språk – her skal det ikke mangle på service. Likevel viser det seg at mange av dem som er blitt smittet nettopp bor i det tett befolkede parallellsamfunnet Grønland i Oslo.

Svenskene har tatt det et skritt lenger: Etter at det ble kjent at mange av de som døde av coronaviruset i Stockholm var somaliere, har SVT begynt å sende nyhetsrapporter på arabisk. Da coronaviruset spredte seg til Sverige, var det ikke så mye informasjon på somali og mange mennesker levde som vanlig, sier Jihan Mohamed, styremedlem i Svensksomaliske legeforeningen. – Jeg vet ikke hvorfor Järva-området skiller seg ut når det gjelder avdøde i henhold til Covid-19, men mange bor trangt her. Flere generasjoner kan bo i samme leilighet, og det kan spille en rolle. Samtidig vet vi også at folkehelsen generelt er verre i slike utsatte områder, sier Mohamed.

Sverige er blitt et multikulturelt samfunn og innvandrere har fortsatt ikke lært seg språket. Sverige har i likhet med Norge gjennom årene vært veldig slappe med å kreve noe av innvandrerne. Noen har også sagt at språkkrav er rasisme. Nå kan det bli uante konsekvenser fordi de ikke kjenner språket.Politiske rundkjøring


Publisert 24. mars 2020

Av Petter Nansen


Høyre har over tid forandret seg dramatisk. I viktige samfunnsspørsmål, som globalisme, frihandel, innvandring, ytringsfrihet, feminisering og islamisering, er dagens Høyre fullstendig på linje med Ap og SV. Det beviser stortingsavstemmingene med all tydelighet. Gamle Høyre-ledere snur seg nok i graven over denne politiske rundkjøringen. 
De blokkdannelser, partinavn og tilhørende farger og merkelapper vi har på Stortinget i dag er falske. De forteller ikke realiteten, og kun egnet til å forvirre og villede folket. På toppen av det hele har Frp under Jensen-styret, latt seg trekke helt inn mot Høyre. I de aller fleste saker ser vi ikke forskjell det to partiene. Dette er en katastrofal utvikling, og betyr bl.a. at en stor og landsdekkende velgergruppe ikke har noe Stortingsparti å gi sin stemme til. Nå haster det veldig å få en omfattende intern revolusjon i partifloraen, ellers går det meste tapt!Innvandring som hovedbekymring


Publisert 20. mars 2020

Av Hedvig Nilsen


EU-kommisjonens Eurobarometer for 2019 viser at innvandring forblir på toppen av europeernes bekymringsliste. Eurobarometeret er EUs årlige opinionsundersøkelse i 28 EU-land og har 27 464 respondenter. Innvandring topper bekymringslisten i 21 av de 28 landene. Innvandringstrykket mot Europa er fortsatt høyt, til tross for at det ikke er like overveldende som i 2015. Dette har fått flere innvandringsliberale politikere, medier og NGO´er – hvorav noen nå åpenlyst driver sin høyst private innvandringspolitikk ved å hente innvandrere til Europa – til å kjøre kampanjer for å få Europa til å ta imot enda flere migranter enn det allerede gjør. De møter motstand i befolkningen, som er bekymret for den store innvandringen til kontinentet. I Eurobarometeret fremgår det at hele 34 prosent i EU har innvandring som hovedbekymring.Kjører landet i grøften


Publisert 18. mars 2020

Av Hans Jonsen


Islam og de som underkaster seg denne ideologien, er ikke kompatibel med Norge og andre vestlige lands samfunn. Det vil vise seg stadig mer etter hvert som konflikter og problemer tårner seg opp i våre inntil nylig velfungerende, fredelige og trygge land og samfunn. Forskrudde globalistpolitikere og -byråkrater, sammen med deres klakør-journalister i MSM-redaksjonene, har sørget for denne eskalerende elendigheten. Men de gir seg ikke, de presser på for å få stadig flere migranter fra MENA-land og andre muslimske land til Europa og Norge. Det blir aldri nok synes de, uansett konsekvenser, og stopper vi dem ikke så gir de seg nok ikke før våre tidligere trygge, velfungerende og fredelige land er ødelagt for evig alltid. Det vil åpenbart skje dersom folk fortsetter å stemme inn globalister fra Ap, Høyre, Venstre, KrF, MDG, SV. Disse vil til slutt kjøre landet vårt i grøften.Borgerkrig i Europa?


Publisert 12. mars 2020

Av Harald Jonsen


Kan det bli borgerkrig i Europa spør mange seg. Vel - problemstillingen er kanskje overdrevet, men det er i alle fall helt sikkert at den fremmedkulturelle masseinnvandringen og migrasjonen fra radikalt fremmede og inkompatible kulturer og samfunn, skaper stadig mer gnisninger, konflikter, problemer og polarisering.

Likevel insisterer brorparten av politikerne både i Norge og resten av Vest-Europa at masseinnvandringen og migrasjonen skal fortsette endeløst og uten stans, uansett konsekvenser. Dette er en oppskrift på katastrofe. Det er jo helt åpenbart for alle som har noenlunde normalt gangsyn og forstand, og selv bare minimale evner til konsekvenstenkning, at dette vil gå rett vest og nedenom og hjem, i en eskalerende grad.

Det som må skje - per omgående - er at all fremmedkulturell innvandring og migrasjon må stoppes og asylanter og migranter sendes tilbake til sine respektive hjemland når de er trygge nok. Slik også flyktningretten forutsetter!

Alt for mange av dem har null vilje til å integrere seg, tilpasse seg og innordne seg -først og fremst islam-kultur er ekstremt problematisk. De som underkaster seg denne totalitære og ekstremt intolerante ideologien vil i stedet islamisere Europa og - tydeligvis - lage samme totalt dysfunksjonelle samfunn her som de har reist fra. Forstå det den som kan, men dette må vi selvsagt ikke godta slik forskrudde venstrevridde globalister går all in for og legger til rette for, med sine totalt absurde islam-underkastende holdninger. Et ubegripelig knefall for islam som ganske enkelt må ta slutt!Den økonomiske innvandringen


Publisert 1. mars 2020

Av Øyhild Sinsen


Ny barnevernslov må ivareta etniske minoriteter bedre, skriver Athar Ali i Norsk Innvandrerforum.

Dette er et godt eksempel på problemer som oppstår ved innvandring. Jeg tør påstå at det også viser at vi antagelig har nådd et metningspunkt i innvandringen til Norge i dag. Den økonomiske innvandringen. Vi har gode lover i Norge, lover som omfatter alle borgere av landet. Det finnes ingen fornuftig begrunnelse for at vi skal ha spesielle lover for minoritetsgrupper. Selv om vi ikke lenger har en kristen statskirke i Norge, er det likevel kristne grunnverdier landet er tuftet på, og som våre lover legger til grunn. Vi lar minoriteter bygge sine moskéer og forsamlingslokaler og praktisere sin religion i fred, men vi kan ikke forandre vårt lovverk for å tilpasse det i overensstemmelse med minoritetenes identitet. Får man opphold i Norge og innvilges norsk statsborgerskap, plikter man å følge norsk lov.Gatebildet er forandret


Publisert 29. februar 2020

Av Gunnar Bjørnsen


I juni 2019 entret SVs Marian Hussein Stortingets talerstol, iført hijab og abaya. Dette var en historisk begivenhet, ettersom dette var første gang vi kunne oppleve en person iført hijab på Stortingets talerstol.

Men Marian Hussein er ikke den første til å stille opp på Stortinget i gevanter som stadig flere av oss ikke forbinder med hverken kjærlighet eller toleranse. Hadia Tajik stilte opp med keffyah, selve symbolet på PLO og underforstått et jødehat som ikke kjenner noen grenser.

Jeg forstår frustrasjonen og sinnet som enkelte føler. Det har skjedd dramatiske forandringer i landet vårt i løpet av de siste 30 årene, spesielt i Oslo, og da snakker jeg ikke bare om bomringer og mangel på framkommelighet.

Du skal ikke ha oppholdt deg lenge i Oslo før du oppdager at gatebildet er forandret. Det ser ut til å være flere hijaber og niqaber på Karl Johan alene enn det er i hele Istanbul, - og betongsperrer, såkalte "koranklosser", er neppe satt opp av MDG for å hindre noen å parkere. Når representanter og onkler for den mest intolerante ideologi som eksisterer, skal fortelle deg og meg hvor intolerante vi er, da er det grunnlag for å mobilisere, bruke det frie ordet som våpen. Mye tyder på at det er for sent. Dessverre.


Kjenner det norske NAV-systemet


Publisert 28. februar 2020

Av Hermann Johnsen


Vi vet at folk i dårlige kår i ulike land i verden, kjenner det norske NAV-systemet og ulike velferdsordninger bedre enn vi selv gjør, samt hvilke metoder som skal brukes for å få innpass i Norge og andre vest-europeiske land. De får tips og beskrivelser, sjekklister osv. med hvordan gå frem, hva en skal si og ikke si for å få opphold, og hvordan trenere og hindre utsendelser ved avslag på oppholdstillatelse mv. Målet er statsborgerskap, og fulle - og til dels utvidede! - rettigheter i våre trygde- og pensjonssystemer, uten noensinne å ha bidratt med en krone til det samme systemet. Dette er selvsagt ikke bærekraftig, og under alle omstendigheter ikke med det enorme antallet mennesker (flere hundre tusen!) som har kommet til Norge på slik og lignende måte de siste få tiårene.Islamistenes nyttigste idioter


Publisert 27. februar 2020

Av Halvor D. Thorsen


Gratulerer, Norge. En kvinne i det muslimske brorskapets uniform på Stortingets talerstol. Selvfølgelig kommer kvinnemennesket fra SV, - islamistenes nyttigste idioter.
SVs og denne somaliske kvinnens demonstrasjon av manglende respekt for vår nasjonalforsamling og våre verdier, burde selvfølgelig ha vært slått ned på av Stortingspresidenten.
Men med islamisters inderlige frekkhet og krenkende framferd er også våre politikeres ynkelighet dessverre tydeligere enn noensinne.Vestlige kvinner krenkes daglig


Publisert 21. februar 2020

Av Lisa Andersen


Islam er kvinneundertrykkende og ser på kvinner som mindre verdt, særlig vi vestlige og utildekte kvinner! Bare der mener jeg at islam og dens tilhengere er uforenlige med oss i den vestlige verden! Vi kan ikke lenger tolerere en ideologi og en religiøs fanatisk sekt som islam, der vi skal sette deres såkalte religion over kvinners likestilte verdi uansett hvor vi kommer fra! Vi kan ikke støtte denne type religionsfrihet vi nå har når den innskrenker halve jordens befolkning!

Vi kan ikke tolerere den intoleranse islam har mot andre troende eller ateister! Vi må nå ha nulltoleranse overfor islamsk undertrykking og særkrav! Vi er idioter som godtar at islam med sin intoleranse skal få særfordeler til å undertrykke andre og bruke hatefulle symboler som hijab i vesten fordi vi er tolerante! Den toleransen vil ødelegge likestilling og likeverd for kvinner, den vil ødelegge vårt demokrati!

Når muslimer sier det er en krenkelse å vise ører på et passfoto, da skal deres religionsfrihet innskrenkes! Sikkerhet kommer først i Norge! De kan flytte om det plager dem til et land der de kan leve med likesinnede, men her er det nå vi vestlige kvinner som krenkes daglig ved tvinges til å se det kvinnehatende og islamistiske symbolet hijab!

Tolerante nordmenn tvinges av våre folkevalgte til å la fanatisme i islam komme til vårt likestilte land! Det er religionsfrihet som ødelegger kvinners likeverd, frie og trygge liv i våre land! Slutt å krenke oss vestlige kvinner! Vi kommer snart som moderne kvinner til å si nei til religionsfrihet!Den tildekte fienden!


Publisert 19. februar 2020

Av Signe Andersen


Som en kvinne til en kvinne! Det er ikke islamofobi jeg lider av, det er å bli krenket av deg som tildekker deg! Og du innrømmer egentlig to ting: Det ene er at kvinner har mindre verdi!
Det andre er at jeg som ikke er tildekket har enda mindre verdi som menneske! 
Vi frie norske kvinner kan reagere og si du lider av norskofobi! Du lider av likestillingsfobi! Du lider av kristofobi! Du lider av modernofobi og vestligfobi! Du er den fanatiske, fundamentalistiske fienden til norske frie og moderne likestilte kvinner! Du er den tildekte fienden!Norge som verdens frelser  


Publisert 16. februar 2020

Av Kåre H. Svarstad


Den 1. mai 2020 planlegger NRK å sende et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. NRK ser det som sitt samfunnsoppdrag å sende «Kvelden før kvelden» fra den muslimske høytiden.


Dette er en naturlig videreføring i det som mange omtaler som godhetstyrraniet. Norge plasseres som verdens frelser for alle andre - og spesielt de som er i motsatt ende av skalaen hva angår velstand - trenger vår hjelp da de ikke klarer seg selv. Mennesker som kan defineres som utsatte og som kommer til Norge, havner automatisk i en kunstig offerrolle og defineres å trenge et spesielt vern. Det er interessant å observere hvordan enkelte nordmenn/kvinner inntar en nærmest nedlatende holdning ovenfor personer som er farget i huden, der de fordreier stemmen som man ofte gjør mot små barn og smiler overdrevent mens man er påtatt over-vennlig og hjelpsom mot vedkommende. NRK ønsker å forsterke denne iboende trangen under multikulturalismen til å vise frem det man definerer som offer for fordommer og ‘hat’ for å skape sympati og skamfølelse i majoritetsbefolkningen. ‘De er som oss bare med en litt annen tro’ synes å være det bildet man ønsker å skape. Dette programmet vil helt sikkert være spekket med propaganda for islam der man trekker den ene ‘velintegrerte’ muslimen etter den andre opp av hatten. Etter mal fra ‘Kvelden før kvelden’ vil det snakkes om tilbereding av mat og tradisjoner, men i motsetning til malen der det knapt snakkes om religion, vil denne varianten fremheve islam og alt det positive gjestene klarer å trekke fram. Abid Raja er vel selvskreven som gjest og det dukker sikkert opp en veltalende imam som fritt får forkynne islams budskap, pyntet og pent pakket inn for anledningen. Etter sending skal vi sitte igjen med inntrykket at dette er kristendommen i en bedre innpakning og at det er snakk om ‘fredens religion’ - i motsetning til kristendommen som jo bare handler om undertrykking, tvang og krig. Vel bekomme!Misbruk av flyktningbegrepet


Publisert 15. februar 2020

Av Thor Øyestad


Det er grunn til å tvile på NTBs vilje og evne til å unngå eksesser i omtale av migrasjon og migrasjonspolitikk. I juli 2019 sendte man ut denne meldingen: «Flyktninger har gått av italiensk redningsbåt på Lampedusa». NTBs påstand om at det dreier seg om flyktninger er på dette tidspunkt umulig å verifisere, sannsynligheten er mye større for at de fleste av dem er økonomiske migranter. Så hvorfor kaller man dem ikke det? Eller simpelthen «migranter», som de uten tvil er?

NTBs misbruk av flyktningbegrepet er så gjennomgående og massiv at det er all grunn til å mistenke byrået for å ha en politisk agenda: Man ønsker å påvirke opinionen til å bli mer vennlig innstilt til innvandring, til det som i svært stor grad er økonomisk migrasjon. Da er det opportunt å kalle migrantene noe de ikke er: flyktninger.

«Flyktning» har enn så lenge mer positiv klang i manges ører enn «innvandrer» eller «migrant», men man kan lure på hvor lenge det vil vare når ledende nyhetsformidlere som NTB bidrar til å viske ut skillet mellom begrepene. Slik sett ødelegger NTB for de ekte flyktningene, de som rent faktisk har flyktet fra forfølgelse.

Norsk Telegrambyrå er norsk presses eget nyhetsbyrå, deleid av flere av de største mediene, inkludert Schibsted, Amedia og NRK. Det er påfallende at et nyhetsbyrå kan holde på slik i år etter år uten at det reageres fra eier- og kundesiden.

En nærliggende tolkning er naturligvis at de øvrige mediene går god for byråets vridde dekning. De driver i samme business selv.Svikter sin egen kultur


Publisert 14. februar 2020

Av Berit Antonsen


Det er først og fremst våre egne som svikter sin egen kultur. Det er det som gjør det hele så nitrist. Gjennom generasjoners møysommelige arbeid, slit og forsakelse, ble Norge et av verdens beste land. Vi var en fredelig avkrok i verden som det var all mulig grunn til å være stolt av.

Den kulturen blir nå ikke holdt i hevd av våre egne. Det gir en kulturell retardasjon som snart gjør oss til det samme shithole country som Sverige og andre land man helst ikke bør sammenligne seg med.

Skal man implementere en annen kultur enn sin egen, må det i tilfelle være en høyere utviklet kultur, ikke en primitiv kultur som er preget av vold, rasisme, kjønnsapartheid og rasering av menneskerettighetene. Det er skammelig mange blant oss som ikke står opp for den arven våre forfedre og formødre ga oss.

Det er mangt man skal skamme seg over om dagen. Det snakkes om både flyskam og kjøttskam. Men mest av alt føler jeg skam over at så mange av mine landsmenn ikke er villige til å hedre de som bygde et av verdens beste land.Vi må ikke gi opp


Publisert 11.februar 2020

Av Hans Arnstad


Vi mennesker er ambivalente når vi står overfor en alvorlig krise, enten det gjelder innvandringskrisen eller vi står overfor en personlig krise. En person som har blitt rammet av kreft, kan i det ene øyeblikk gi opp og i det neste øyeblikk kan den syke oppleve fornyet håp og optimisme, at det vil gå bra likevel til slutt. Personlig har jeg heldigvis aldri blitt rammet av alvorlig sykdom eller annen sykdom, men jeg kjenner mange som har blitt rammet, og de føler det ofte slik som jeg har beskrevet.

Jeg opplever det samme fenomenet gjør seg gjeldende angående den pågående innvandringskrisen. I det ene øyeblikket gir folk opp, det nytter ikke tenker de, og det neste øyeblikk de tenker, faen heller, vi skal kjempe imot så lenge vi orker. Derfor hender det, at jeg for eksempel, skriver et innlegg her på Resett hvor mitt sinn er preget av: jeg gir opp, dette går aldri bra - og senere samme dag kan jeg skrive, vi skal vinne denne kampen, sammen skal vi snu den negative utviklingen.

Klart, situasjonen er kritisk. Likevel, vi må ikke gi opp. Gir vi opp er slaget tapt. La vår berettigede frustrasjon omdannes til energi. Alene er vi svake, sammen er vi sterke. Gud signe fedrelandet.Innvandring – verre enn NAV!


Publisert 15. januar 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Frp-nestor Carl I. Hagen vil fremme et forslag for Stortinget om at alle statsråder og embedsmenn som sto bak innføringen av EUs trygdeforordring, skal etterforskes av en ansvarskommisjon. Det kan i ytterste konsekvens ende med riksrett – for en etterforskning av en ansvarskommisjon er nettopp første skritt mot riksrett.

Men burde ikke Hagen i stedet forlange etterforskning av politikernes, regjeringens og rettsvesenets manglende etterlevelse av Innvandringsstoppen, vedtatt av Stortinget i 1975. Det er uten tvil en enda større forbrytelse mot den norske konstitusjonen.

Det er Kontroll- og konstitusjonskomiteen som behandler saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, dvs. saker som kan resultere i riksrett. Komiteen kan foreta egne undersøkelser i forvaltningen for å kontrollere om regjeringens politikk er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner. 

19. juni 2019 sendte Norsk Folkeparti et forslag til Kontroll- og konstitusjonskomiteen med et grundige angitt rettsgrunnlag for en riksrettssak mot statsrådene de siste 25 årene. Dette ble purret på den 8. oktober 2019. (Hvis du ønsker å se forslaget, kan du få det tilsendt på e-post).


Riksrettsutvalgets medlemmer fra 1. desember 2019 er: Hans Frode Kielland Asmyhr, Kristin Krohn Devold, Kirsti Kolle Grøndahl, Eirik Moen, Marit Nybakk, Rune J. Skjælaaen. Er disse til å stole på - eller?Klær tilhørende islamsk kultur


Publisert 6. januar 2020

Av Stine Helgesen


Harstad kommune vil gi to muslimske kvinner 55 000 kroner til å selge hijab og andre klær tilhørende islamsk kultur.

Følgende står å lese i en kommunal søknad fra to kvinner med navn fra den islamdominerte verden.

«I Harstad er det mange kvinner fra Midtøsten, Afrika eller Asia. De finner ikke alltid klær som passer på dems kultur eller tradisjon i Harstad. De fleste kvinner slit med å bestille dyre klær fra utlandet. Vi har tenkt å åpne klesbutikken som selger klær til internasjonal kunder som i utgangspunktet ikke får slikt tilbud i Harstad. …

Et mål er at alle, fra alle kulturer, skal kunne finne klesplagg hos oss. For eksempel kan en norsk kvinne finne et skjerf, mens det samme skjerfet kan bli brukt av en muslimsk kvinne som hijab.»

De to søker det kommunale næringsfondet i Harstad om 150 000 kroner for å kunne etablere en «internasjonal» klesbutikk.

Rådmann Hugo Thode Hansen og næringssjef Bjørn Akselsen tilråder et skattefinansiert tilskudd på 55 000 kroner. I begrunnelsen fremhever de dette om butikkprosjektet: Butikken skal være en butikk med kvinne- og barneklær, med utgangspunkt i klær fra Midtøsten. Et mål er at alle, fra alle kulturer, skal kunne finne klesplagg der. For eksempel kan en norsk kvinne finne et skjerf, mens det samme skjerfet kan bli brukt av en muslimsk kvinne som hijab.

- Dette viser at byråkrater og politikere har forstått null og niks av integrering.Afrikas befolkningseksplosjon


Publisert 2. januar 2020

Av Odd Olav Bjørn


I motsetning til våre egne ledere, i alle fall tilsynelatende, er afrikanske ledere fullt klar over at unge arbeidsløse menn kan føre til uroligheter og politisk ustabilitet. Professor emeritus i Afrika-studier Holger Bernt Hansen har i hele sitt liv jobbet innen dansk bistandspolitikk, og mener at land som Nigeria dermed har en vital interesse i at spesielt unge menn utvandrer.

Afrikanske ledere foretrekker naturlig nok å eksportere sine selvforskyldte problemer og har derfor ivret for at verdens ledere skulle underskrive FNs angivelig uforpliktende migrasjonsavtale. Hvorfor europeiske politikere – blant dem vår såkalte blå-blå regjering – skulle være like ivrige etter å forplikte oss til å importere dem, er det vanskeligere å forklare. Derimot er det høyst forståelig at de og andre innvandringsliberale aktører, som media, ikke ønsket noen offentlig debatt om saken.

Men hva befolkningsveksten i Afrikas befolkningseksplosjon vil føre til i Europa er nærmest ufattelig, og den er allerede i ferd med å bli merkbar. Professor i antropologi og Afrika-ekspert Stephen Smith mener at dagens 9 millioner afrikanere i Europa vil øke til mellom 150 og 200 millioner bare i løpet av de neste 29 år.Hilse på det motsatte kjønn


Publisert 28. desember 2019

Av Odd Olav Bjørn


Organisasjonen OMOD frykter muslimer blir forfulgt etter at Diskrimineringsnemnda avgjorde at det ikke er diskriminering å kreve at man hilser på begge kjønn. – Diskrimineringsnemnda sender ut utydelige signaler som er vanskelige for folk å forstå, sier Akhenaton de Leon, leder av Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD).

OMOD-lederen sier de nå ønsker å få en rettsavgjørelse om muslimer i arbeidslivet skal kunne nekte å hilse på det motsatte kjønn. Derfor vurderer de nå hvorvidt de skal ta ett av de to vedtakene om spørsmålet videre til retten. – Jeg opplever dette som et spørsmål om juss mot politikk. De som reagerer på praksisen, handler mer ut ifra politisk ståsted enn det juridiske, sier OMOD-lederen.Ytringsfrihetskommisjon


Publisert 21. desember 2019

Av Oddbjørn Jonstad


I desember 2019 kan en lese følgende på Kulturdepartementets hjemmeside: «Ytringsfridom er både ein individuell menneskerett og ein føresetnad for eit fungerande demokrati. Det er 20 år sidan den førre Ytringsfridomskommisjonen greia ut grunnlovsvernet av ytringsfridomen. I mellomtida har det skjedd store endringar som utfordrar ytringsfridomen. For å sjå nærare på dei sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene og føresetnadane for ytringsfridom i vår tid, opprettar regjeringa ein ytringsfridomskommisjon. Arbeidet vil truleg vare i om lag to år».

Ytringsfriheten er omtalt i Grunnlovens § 100. Men det er ganske åpenbart at den sittende regjering ikke bryr seg om det som står der. Alt den har foretatt seg på dette området, har vært å innskrenke ytringsfriheten, jfr, straffelovens §§ 185 og 266. Når formann i Norsk Folkeparti blir ilagt bot for – på politisk grunnlag - å ha skrevet at innvandrere og deres etterkommere bør sendes tilbake til hjemlandet, er det ikke ytringsfriheten som er viktigst for regjeringen. Hele hensikten med kommisjonen er selvfølgelig å ytterligere redusere ytringsfriheten for regjeringens kritikere. God Jul!Regjeringen - opptrer som sosialister


Publisert 18. desember 2019

Av Narve Pedersen


Det er åpenbart at Norge blir overkjørt i bilaterale forhandlinger, men regjeringen foreslår likevel å legge oss nærmere EU. Er det noe som tyder på at vi ikke blir overkjørt av EU? Hvor mange EU-direktiver har ikke Norge iverksatt siden EØS-avtalen ble innført? Vi har sagt nei til EU 2 ganger, men allikevel er vi for alle praktiske formål medlemmer, og nå søker altså vår "høyreregjering" enda nærmere tilknytning.

Vi har en regjering bestående av partier som i teorien skulle være konservative, men som opptrer som sosialister. Det gjelder også toppen i FrP. Det er et tarvelig skue å betrakte dette. Et land som logrer og gjør alt hva de kan for at USA skal fortsette å være vår sikkerhetsgaranti, samtidig som vi har politikere helt i toppen som høytlydt forakter det amerikanske folkets valg av Donald Trump. Vi har et land der ledelsen trekker oss stadig nærmere et fascistisk styresett med logring for ledelsen av kommunistpartiet i Kina, og stadig mer totalitære virkemidler for å strupe ytringsfriheten. Frekkheten kjenner ingen grenser for disse politikerne. I tillegg har vi en presse hvis oppgave er å spre propaganda, blandet sammen med hjernedød "underholdning" med midler fra statskassen.Julestrid


Publisert 18. desember 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Forestillingen om at julen er truet, eller at noen vil fjerne julebegreper fra det norske språk, savner rot i virkeligheten mener Aftenposten i en leder. Avisen mener at regjeringspartiene og statsrådene legger ned en iherdig innsats for å gi inntrykk av det motsatte, nemlig at julen er truet – basert på bakgrunn av en sak det ser ut som de ikke har lest. I den grad julen er under angrep, er det fordi regjeringspartiene i år byttet ut det tradisjonelle juleneket med en stor stråmann mener avisen.

Bakgrunnen er at en avis melder at en lærer på Seljord ungdomsskole sier skolen «bevisst har kalt det tradisjonsmat og ikke julemat for ikke å støte noen». Ifølge avisen har bråket oppstått fordi nettsteder som Document, Human Rights Service og Resett – og den norske regjeringen har tatt opp dette. Ifølge Aftenposten tilhører disse alternative mediene bunnsjiktet i norsk politisk kommunikasjon.


Man må kunne spørre seg om lederne i Aftenposten har en virkelighetssans som gjør dem skikket for jobben. De bør vel byttes ut før det er for sent. Sjefsredaktør i avisen er Espen Egil Hansen, Trine Eilertsen er politisk redaktør.Paradigmeskifte i asylpolitikken


Publisert 17. desember 2019

Av Hermann Johnsen


Vi må gjerne hjelpe mennesker i reell nød, i truende og vanskelige livssituasjoner mv., men det betyr ikke at disse må komme til Norge, eller få norsk statsborgerskap og bosette seg i Norge på permanent basis. Denne håpløse asylpolitikken, hvor dette stadig mer er regelen enn unntaket, undergraver fullstendig det som var meningen med asylordningen, og har eskalert ut av alle proporsjoner og hva som er bærekraftig økonomisk, sosialt og kulturelt. Dette kan ikke fortsette. Ja, vi trenger sannelig et paradigmeskifte i denne politikken!

For det er hevet over enhver tvil at den rause velferdskassen i Norge frister mange til å komme hit. bl.a. dokumentert ved at vi har sett at mange «flykter» gjennom hele Europa og stopper ikke å «flykte» før de har nådd Tyskland, Danmark, Sverige – eller Norge – «tilfeldigvis» landene med de mest rause velferdsordningene. Andre familier, som i Afghanistan, sender «ankerbarn» til vestlige land som Norge, og når disse får opphold så kommer det som har vært planen hele tiden – familiegjenforening.Befolkningens dumhet og uvitenhet


Publisert 14. desember 2019

Av Johannes H. Grongstad


Forsøket på å tvangsutsende familien Abbasi til Afghanistan i juni 2019 avstedkom en voldsom harme blant både politikere, aktivister og privat­personer - som åpenbart syntes det er for galt både at utvisningen er stadfestet i en norsk lagmannsrett, og at politiet gjør så godt de kan for å håndheve myndighetenes beslutning.

Konsekvensene av den muslimske masseinnvandringen, må tydeligvis bli langt verre, før Norges beskyttende mennesker erkjenner virkeligheten.

Men disse menneskene, kommer vel aldri til å erkjenne virkeligheten. Selv ikke etter at deres eksperiment har endt i sammenbrudd og kollaps, kaos, anarki og blodsutgytelser. Slik også Kommunismen og Nazismen endte. For det var ikke deres feil. Ideologien (her: Islamismen) er perfekt og feilfri, det var utenforliggende årsaker, som gjorde at utvisningen endte i katastrofe. Utenforliggende årsaker som f.eks. den opprinnelige norske befolkningens dumhet og uvitenhet, Xenofobi, Islamofobi, rasisme og mangel på en "Lun Armkrok". Er det forresten noen som har hørt en politiker innrømme at hun/han har tatt feil?Maktovertagelsen


Publisert 2. desember 2019

Av Olav Jonstadius


Høyesterett har forkastet anken og dømt formann i Norsk Folkeparti til å betale en bot på kr. 8 000 for å ha uroet noen navngitte etterkommere etter innvandrere. Bakgrunnen er at partiet har etablert en internettside – Repatriering.no – hvor man krever at innvandrere og deres etterkommer sendes tilbake til sine respektive hjemland. Ifølge politiet, påtalemyndigheten, domstolene og til slutt Høyesterett, er dette i strid med Straffelovens § 266.

Vi er altså kommet så langt her i landet at innvandrerne og deres etterkommer går til sak mot etniske nordmenn som på politisk grunnlag krever at de repatrieres. Dette til tross for at dette var forutsetningen for å få asyl – midlertidig opphold - i landet.

Nå er det jo ingen unaturlig menneskelig reaksjon at innvandrere tenker på seg og sitt og utnytter situasjonen til eget beste. Det er våre politikere som har skylden for at slike situasjoner oppstår. Når vi i tillegg har et feministisk politi og et politisert rettsvesen som ikke opptrer uavhengig av korrekte politiske meninger, blir situasjonen uholdbar. Tiden er overmoden for en riksrettssak mot politikere og dommere. Jfr. Riksrett.no.

Dommerne i Høyesterett som avsa dommen er Per Erik Bergsjø, Torill Marie Øie og Wenche Elizabeth ArntsenHva er målet?

 

Publisert 22. november 2019

Av Olav Jonstadius

 

Spørsmålet er hvorfor? Hvorfor skrives det så mye om de negative sidene ved innvandring og islam i alternative medier. Er det noen som tror at politikere leser dette og lar seg påvirke til å gjøre endringer?

Målet med arbeidet mot innvandring og islam må nettopp være å stille politikerne til ansvar for de skader de har påført det norske samfunnet, samt repatriere alle innvandrere og deres etterkommere. Alt annet er bortkastet. Når ca. 20 % av befolkningen har innvandrerbakgrunn - begynner det å haste. Les mer om dette på Milorg.noEn del av vår kultur er gått tapt


Publisert 19. november 2019

Anton Bastesen


Ordfører Fabian Stang og Statsminister Erna Solberg besøker Sommerskolen på Nydalen Videregående skole i august 2019. Men vet de hvordan disse muslimske jentene egentlig har det i hjemmet?


En iraker i 50-årene fikk skjerpet straffen med tre år etter at han anket dommen på 15 år for årevis med voldtekter og vold mot sine egne familiemedlemmer. Denne brutale og motbydelige mannen som voldtok sin egen datter første gang når hun var 10 år, kan nå nyte godt av å sitte i et norsk fengsel med alt det har av fordeler. Nå må vi få stoppet volden mot muslimske kvinner av deres egne muslimske menn.


Det er både usmakelig og hånlig av vår Statsminister og nøre opp under denne ideologien sin ondskap. Vold, pedofili, voldtekt og psykisk mishandling over flere år, kombinert med at ofrene utsettes for trusler også etter at de har våget å stå frem. Det er islams ansikt. Det hadde ikke vært sånn at nordmenn ville støttet opp om psykopaten fremfor ofrene om en landsmann hadde oppført seg sånn. Eventuelle trusler ville blitt rettet mot psykopaten.

Men når selv vår Statsminister feirer denne ideologien, er en del av vår kultur allerede gått tapt. Vi blir ikke noe samlet folk om ikke alle står samlet mot ondskapen. Den splittelsen hun skaper i folket, vil det ta lang tid og lege. Min sympati går til ofrene, og jeg håper de i fremtiden en dag vil slippe å bli hånet av en norsk Statsminister som heller stiller seg på motsatt banehalvdel av de svakeste blant oss.Overvåking av moské-møter


Publisert 23. oktober 2019

Av Per Devold


Gang på gang viser det seg at politiet ikke klarer å bortvise voldelige demonstranter fra et demokratisk lovlig politisk møte. Hvorfor er det så vanskelig for politiet å sikre at lovlige demonstrasjoner på høyresiden skal få fremføre sine demokratiske rettigheter uten å bli mobbet, trakassert og få møtet ødelagt av venstreekstremister? Hvis politiet virkelig ønsker å beskytte demokratiske rettigheter, kan det umulig være vanskelig å stenge blitzere, kommunister og radikale islamister langt unna fredelige lovlige politiske møter. Det er kanskje slik at politiet ikke evner og ikke ønsker å sikre at demokratiske møter avholdt av høyresiden, skal få bli avholdt i fredelighet slik at deres rettmessige rettigheter skal få råde?


Uansett årsak, politiet viser total udugelighet og ignoranse. Når skal politiet ha regelmessige overvåking av moské-møter for å beskytte norsk demokrati, verdier og kultur? Kan vi få et svar fra den nye sjefen i politiet, tidligere sjef i Sikkerhetsavdelingen (PST) - som er tilhenger av islam.Nyttige idioter for en religion


Publisert 29. september 2019

Av Endre Høyer


Det vakte oppsikt da Marian Abdi Hussein (SV) i juni 2019 var den første som betrådte Stortingets talerstol iført hijab. Hussein legger ikke skjul på at hun ønsker sensur. Tre representanter fra SV la frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi. 


Det må føles rart for eldre SV-medlemmer og sympatisører å være vitne til dette knefallet for en religion som får de såkalte kristne mørkemennene til å fremstå som søndagsskolegutter.

Ingen har vel harselert og hetset mer mot kristendommen og kristne enn SVs medlemmer og sympatisører. Mange har ikke lagt skjul på at de hater kristne. Jesus har de avfeid som en svindel og/eller hallusinasjoner.


I dag kryper altså SV på buken for islam, og sykeliggjør islams kritikere. Partiet som en gang hevdet seg selv å representere det intellektuelle Norge, har endt opp i en anti-intellektuell hengemyr der de opptrer som nyttige idioter for en religion og ideologi som nettopp har fremmet etnisk rensing etter nazi-metoden i Irak og Syria.Folk er forbannet


Publisert 26. september 2019

Av Anton Tonstad


Er FrP politikere jævla dumme? Forstår de ikke sine velgere? Man kan undres. FrP i opposisjon var et helt annet parti, her ser vi hva makt gjør. Det politiske landskap ligger åpent for et parti som kan komme på banen vedr innvandring og islam. Hele Norge skjønner de problemer dette medfører, ikke bare vi i Groruddalen. FrP har ikke en dritt å vise til. De har sviktet sine velgere. Ikke kom med det om at alternativet er verre. Folk er forbannet.

Har stemt FrP i mange år, nå er det slutt. Utenom Listhaug finnes det ikke ryggrad. De burde ikke gått med på å la henne gå som justisminister. Eneste redningen for FrP er å få Listhaug i en viktig posisjon. 6 år i regjering og ikke fått igjennom en eneste viktig sak. Alle avgifter som før, hva med NRK, strøm, bil, bom, alkohol etc. Udugelige politikere. Min stemme går iallfall til bommotstanderne. FrP kan seile sin egen sjø, de vi bli radert bort i de neste valg. Se på Danmark, og dansk folkeparti, de skjønte heller ikke hva som traff dem.


Fremskrittspartiet lurer deg


Publisert 19. september 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Fremskrittspartiet har i årevis fortalt folk flest at de vil ha en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Likevel har dette medført at 23 % av befolkningen er innvandrere eller etterkommere av innvandrere. I landets hovedstad utgjør innvandrerbefolkningen – hovedsakelig muslimer - 33 % til tross for FrPs deltagelse i regjeringen. Er dette strengt og rettferdig ovenfor den norske befolkningen – eller er det strengt og rettferdig ovenfor innvandrerbefolkningen? Disse høye tallene viser at alt FrP-snakket om integrering ikke fungerer, da gjenstår bare repatriering, jfr. Repatriering.no. Hvis ikke – hvor skal det ende?


Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp skriver i september 2019 at muslimen og visepresident på Stortinget, Abid Raja, mener at FrP driver med brun propaganda - med hat mot andre mennesker. Han skriver også at det ikke er muslimer som er problemet. Muslimer flest forsøker ikke å snikislamisere samfunnet, de ønsker bare å leve sine liv i fred. Det er de som står på sidelinjen og heier frem de konservative kreftene, som er problemet, hovedsakelig norske, sekulære ikke-muslimer og kvinnesaksforkjempere på venstresiden. Men svært ofte viser det seg at våre løsninger best ivaretar flyktningers og muslimers muligheter for å lykkes i Norge.


Dette viser at Herr Helgheim og heller ikke FrP har forstått alvoret når det gjelder Islam og muslimenes inntog i landet. All historisk erfaring viser at muslimene krever å få overta samfunnene de lever i og at det som oftest ender med Sharialov. Ikke la deg lure av FrP og Abid Raja.Det "moderne" presteskapet


Publisert 11. september 2019

Av Hans Skjærstad


Det som er minst forståelig når det gjelder unnfallenheten i forhold til islam, er at prester gjør seg til talsmann for en tro de må vite ikke er kompatibel med den tro som har vært grunnlaget for Europa, og våre frihetsverdier. Dersom de har gått igjennom sin presteopplæring, så vet de hva som er forskjelligheten mellom islamsk tro, og kristen tro. Likevel forfører de mange med sin lyst til å sidestille disse to.

Hvorfor det er slik, har jeg ikke svar på. Og regner ikke med å få det de nærmeste dagene for å si det sånn. Men at vi som folk hadde vært bedre tjent med sannheten, det kan det ikke være tvil om. Hvem vet, kanskje den kommer. Om ikke så spørs det om vi har behov for det "moderne" presteskapet overhodet.Flyktningbegrepet


Publisert 29. august 2019

Av Odd Olav Bjørn


I henhold til FN-konvensjonen om flyktninger av 1951 er en flyktning en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare. I gammel tid var asylretten basert på diplomatiske avtaler, i dag er den traktatfestet. Norge har bundet seg til å respektere flyktningkonvensjonen av 1951. Flyktningbegrepet ligger fast i konvensjonen og den som møter konvensjonens krav for flyktningstatus, har krav på dette i henhold konvensjonen.


Men flyktningretten er et virkemiddel i nødssituasjoner. En flyktning har krav på asyl, men dette er imidlertid per definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat.

Asyl har man bare krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Asyl er altså pr. definisjon nødhjelp etter behov. De to hovedbegrepene i flyktningretten er derfor asyl og repatriering – det siste betyr retur til eget land når forholdene tillater det. Her har den norske regjering sviktet totalt.Hedre dem som bygde landet


Publisert 30. juli 2019

Av Berit Antonsen


Den som er blitt sjokkert over den bisarre utviklingen vi ser i Vesten og spesielt i Sverige, der en kvinne i Malmø nylig ble nektet adgang til en buss fordi hun ifølge bussjåføren var for lettkledd, har virkelig ikke fulgt med i samfunnsutviklingen, eller har problemer med å forstå innlysende sammenhenger. 


Det er først og fremst våre egne som svikter sin egen kultur. Det er det som gjør det hele så nitrist. Gjennom generasjoners møysommelige arbeid, slit og forsakelse, ble Norge et av verdens beste land. Vi var en fredelig avkrok i verden som det var all mulig grunn til å være stolt av.

Den kulturen blir nå ikke holdt i hevd av våre egne. Det gir en kulturell retardasjon som snart gjør oss til det samme søppellandet som Sverige og andre land man helst ikke bør sammenligne seg med.

Skal man iverksette en annen kultur enn sin egen, må det i tilfelle være en høyere utviklet kultur, ikke en primitiv kultur som er preget av vold, rasisme, kjønnsapartheid og rasering av menneskerettighetene. Det er skammelig mange blant oss som ikke står opp for den arven våre forfedre og formødre ga oss.


Det er mangt man skal skamme seg over om dagen. Det snakkes om både flyskam og kjøttskam. Men mest av alt føler jeg skam over at så mange av mine landsmenn ikke er villige til å hedre de som bygde et av verdens beste land.Dette er islams mentalitet


Publisert 26. juli 2019

Av Fredrik Fransen


Det er hevet over enhver tvil at islamsk dominans ikke er kompatibel med fritt liv for innbyggerne. Islam fortsetter å øke sin innflytelse over vårt samfunn, i samsvar til koranens og Mohammeds befaling, såfremt dette ikke stanses med svært fast hånd av landets myndigheter. 
Regjering og innbyggere bør nå ha sett mange nok døme på at islam i sitt vesen aldri vil nøyes med en likeverdig sameksistens med andre religiøse ismer. Islam skal seire, den islamske «fred» skal etableres ved islams totale dominans, og alle andres død eller underkastelse. Islam er hevet over enhver «tilpasning». Dette er islams mentalitet. 


Allerede nå, som stor minoritet, krever islam fullstendig respekt for et livsmønster som kommer på tvers med vestlig tenkesett. Med fremtidig islamsk dominans er det fullstendig fånyttes å tenke seg at den kristne/sekulære minoritetsbefolkningen skal kunne leve i pakt med vestlig verdisett.Islam – og kvelden før kvelden


Publisert 20. juli 2019

Av Sigurd Mortensen


Den 24. mai 2020 planlegger NRK å sende et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. Det kommer frem i en henvendelse NRK har sendt til Kulturdepartementet. Høytiden blir ofte forkortet til id, og markerer slutten på fastemåneden ramadan.

«Akkurat som NRK og Underholdningsavdelingen i en årrekke har laget Kvelden før kvelden og en lang liste andre programmer som har handlet om tradisjonene som omgir den kristne julefeiringen, ønsker vi nå̊ å skape et programkonsept som gjør lignende arbeid for en av de største høytidene innen islam», skriver redaksjonssjef for Underholdning, Eirik Sandberg Ingstad. Programmet er ment å samle landet og bli en begivenhet for alle. NRK ønsker å inngå et samarbeid med Kulturdepartementet for å se på mulighetene for å gjøre begivenheten til en nasjonal tradisjon.


Spørsmålet her er om ikke NRK her bryter grunnloven. I § 2 står følgende: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. ​Straffelovens paragrafer kommer også til anvendelse, f.eks. §§ 111 og 112 vedrørende krenkelse av Norges selvstendighet og fred.


All erfaring viser jo at Islam ikke respekterer hverken den kristne kulturarv eller menneskerettighetene – og representerer heller ikke demokrati og fred. Det må gjøres noe med NRK.KJERNEKRAFT


Publisert 18. juli 2019

Av Vidar R. Oddnes


Frykt for ulykker har stoppet utviklingen av kjernekraft, men 4. generasjons kjernekraftverk er mye sikrere enn dagens konstruksjoner.


Den vanlige formen for kjernekraft, enten den sitter i et kjernekraftverk eller i en atomubåt, er litt grovt sagt en form for avansert vannkoker for å drive en dampmaskin. Reaktoren genererer varme som brukes til å produsere produserer damp med høyt trykk og temperatur for å drive en turbin som igjen driver en generator. Kjernekraften er altså en varmekilde som erstatter fossile brennstoffer, som kull i et kullkraftverk.


Etter en voldsom optimisme utover 50 og 60-tallet, hvor man så for seg at kjernekraft skulle gi oss enorme mengder billig energi, ble fremtiden ikke helt den man trodde etter tre store ulykker. Først kom Three Mile Island-ulykken i 1979. Så Tsjernobyl-ulykken i 1986 og til slutt Fukushima-ulykken i 2011. I tillegg har det vært et hundretall mindre ulykker og hendelser. Det har også vært noen fatale ulykker med russiske atomubåter.

Til sammen har dette fått mange til å snu seg bort fra kjernekraft, selv om teknologien bidrar med rundt 10 prosent av verdens elforsyning. Uten å slippe ut CO2.


Selv om det har vært ulykker med dødelig utgang, og vi har et lagringsproblem for kjernefysisk avfall, er realiteten at kjernekraft forårsaket svært få dødsfall i forhold til de kraftmengdene som er produsert. Sannsynligheten er stor for at kullkraft forårsaker mye mer skade, spesielt hvis man regner inn effekten av luftforurensingen, og ikke minst hvor mye CO2 kullkraft slipper ut.Står igjen uten ære


Publisert 14. juli 2019

Av Fredrik Fransen


I media er det alltid en forsonende, og egentlig altfor snill beskrivelse av regjeringen Solbergs politikk, og av Erna Solbergs provoserende ytringer om det "meningsløse" i islamsk terror. 
Hvorfor slipper hun unna med den slags uttalelser? Hun og hennes regjering kan ikke være uvitende om islams program, som utelukker enhver form for "integrering" eller likeverdig liv, side om side med andre verdisett/religioner. 


Dermed står hun igjen totalt uten ære for den måten hun velger å omtale visse typer terroraksjoner på. Det er egentlig helt utrolig at hun velger, helt bevisst, tror jeg, å opptre så underdanig overfor islam. Kan det ha noe med hennes egne religiøse preferanser å gjøre? Er hun i ferd med å konvertere? Dette er faktisk ikke ment som en ondsinnet antydning, men som et helt ærlig spørsmål, tatt i betraktning den måten Solberg opptrer på. 


Eller er hun bare redd, slik mange av oss andre også er? Det er bare det at Norges statsminister kan ikke tillate seg å eksponere frykt og underdanighet overfor en totalitær ideologis erobringer i Norge. Av henne forventer vi adekvat, rasjonell handling, og tilstrekkelig handlekraft.Likhetstrekk mellom nazismen og islamismen


Publisert 8. juli 2019

Av Erling Høyer


Kritikere som påpeker likhetstrekk mellom nazismen og islamismen blir uten videre stemplet som ekstremister, og blir gjerne puttet i samme bås som terrorister. Det er en effektiv metode for å drepe debatten, men samtidig er det en effektiv metode for å hjernevaske seg selv. Retorikken fanger.

Strikken er nå strukket så langt at selv biskoper engasjerer seg for å få overført antikristne drapsmenn og deres familier til Norge. Kun unnfallenhet er altså ikke lenger dekkende for å beskrive den mentale tilstanden. På et tidspunkt glir det over til å bli noe mer alvorlig.


Quisling og hans prinsipaler misligholdt samfunnskontrakten, der man står samlet ovenfor en trussel. De ble overløpere, familiære med nazismen. Quisling forsvarte seg med at han kun ville det beste for folk og land. Hans vilje til kompromiss reddet landet fra en større katastrofe, osv. Quisling tok med andre ord unnfallenhet til et høyere nivå der han ble forræder med (påståtte) gode forsetter.


Sammenligningen er selvsagt ikke direkte overførbar til dagens situasjon, men man kommer ikke utenom likhetstrekk mellom to ulike konsepter, som har det man kan kalle felles konturer.

Faktum er at dersom man ikke konsekvent avviser visse sider ved islam og tar kontant avstand fra islams intoleranse, så beveger man seg ut i et minelagt terreng der veien mot tyranniet er merket opp.Politiske misforståelser – og Grunnloven


Publisert 6. juli 2019

Av Olav Jonstadius

 

I juli 2019 skriver Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mellom anna følgende:

En stat som velger å understøtte trossamfunn økonomisk, er pålagt å likebehandle. Dette finner sin begrunnelse i menneske-rettighetene. I tillegg er det nedfelt i Grunnlovens paragraf 16 at «alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje». Støtten regnes ut fra antall medlemmer i et gitt samfunn og kan derfor ikke betegnes som en favorisering av muslimer.


Det generalsekretæren ikke tar innover seg er at Islam ikke er noe trossamfunn i ordets rette forstand, men en samfunnsordning på linje med kommunisme og nazisme – som begge er forbudt i store deler av verden.

Ti av de 15 medlemmene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er ikke-kristne. Dette strider mot Grunnlovens § 2 som sier at «Verdigrunnlaget skal fremdeles være den kristne og humanistiske arven vår». Diverse tros- og livssynssamfunn representerer ikke den humanistiske arven.Med hijab på Stortingets talerstol


Publisert 7. juni 2019

Av Sverre Christiansen


Marian Abdi Hussein, som er leder for SVs inkluderingsutvalg og medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo, møter i juni 2019 som vararepresentant på Stortinget. Samtidig gjorde hun sin debut på Stortingets talerstol. Det er første gang en norsk-somalier står på Stortingets talerstol. Media kan også kan opplyse om at Hussein senere vil foreslå tiltak mot «islamofobi» – et ord SV har tatt i bruk i partiets interne dokumenter.


Hussein er så vidt vites også den første som stiller til møte i landets lovgivende forsamling iført det kvinneundertrykkende plagget hijab. Det er altså identitetspolitikk hun driver, noe som også kommer til uttrykk ved kampen for bostøtten: Mange må flytte vekk fra Gamle Oslo, sa hun fra Stortingets talerstol, og dermed tvinges de til å forlate stedet hvor de har sine venner og nettverk. Ved å hjelpe folk til å bli boende i bydelen, motvirkes utenforskap, konkluderte Hussein. Spørsmålet er utenfor hva: Utenfor eget klansamfunn eller utenfor det norske samfunnet?


Gratulerer, Norge. En kvinne i det muslimske brorskapets uniform på Stortingets talerstol. Selvfølgelig kommer kvinnemennesket fra SV, - islamistenes nyttigste idioter. SVs og denne somaliske kvinnens demonstrasjon av manglende respekt for vår nasjonalforsamling og våre verdier, burde selvfølgelig ha vært slått ned på av Stortingspresidenten. Men med islamisters inderlige frekkhet og krenkende framferd er også våre politikeres ynkelighet dessverre tydeligere enn noensinne.


Kanskje det er på tide med Landssviker.no og/eller Riksrett.noTrusselen mot miljøet

Publisert 6. juni 2019

Av Hallvard Toresen

 

Fylkesrådet i Hedmark erklærte i juni 2019 klimakrise og utfordrer regjeringen til å gjøre det samme. Fylkesrådet begrunner kriseerklæringen med at de mener klimasaken er vår tids største utfordring, og at noe må gjøres.


Det mest utrolige er at ingen journalist kan spørre et så innlysende spørsmål som hva egentlig "klimakrisen" består av? Audun Lysbakken står på stortingets talerstol og skriker ut at Norge må vedta at vi har en nasjonal klimakrise, men ingen journalist stiller spørsmålet om hva denne nasjonale krisen faktisk består av.


Her kommer svaret: Den største trusselen mot miljøet er den enorme befolkningsøkningen i Afrika og Asia, og tildels også i Latin-Amerika. Får de ikke gjort noe med den, hjelper det fint lite hva vi gjør ellers.Globalistene er resirkulerte kommunister

 

Publisert 17. mai 2019

Av Sverre Christiansen

 

Et problem er at noen av de storslagne forestillingene som næret kommunismen, fremdeles lever i beste velgående. Det er ingen tilfeldighet av mange av de fremste globalistene er resirkulerte kommunister. Globalismen er et åndelig barn av kommunismen.

Men globalismen favner i dag langt videre enn kommunismen gjorde. Dagens globalisme er et intellektuelt virus som har rammet hele den utvidede venstresiden. Denne siste omfatter mesteparten av partiet Høyre, sågar også en del av Frp.

 

I likhet med kommunismen krever også globalismen en verden i sitt bilde. Gjengmiljøene i Oslo er blitt et nasjonalt problem


Publisert 12. april 2019

Av Sigurd Haraldsen


Informanter, spaning og politihelikopter avslørte massiv innførselsårer for narkotika til Oslos kriminelle gjenger. – Vi må ta vår del av ansvaret, sier Kripos


Kripos har nover «lang, lang tid» drevet etterretningsvirksomhet opp mot enkelte av de kriminelle miljøene i Oslo.

– Vi mener at gjengmiljøene er et nasjonalt anliggende. Det er ikke bare et ansvar for Oslo politidistrikt, så vi må ta vår del av ansvaret, sier Kripos


De fremhever at noen av gjengmiljøene er spredt utover østlandsområdet. Blant annet Young Bloods, som også er etablert i Øst politidistrikt. De selger narkotika til flere deler av landet og har klare internasjonale knytinger

De kriminelle gjengmiljøene i Oslo har vært involvert i flere hendelser det siste året. Spesielt i vinter og vår har det vært flere alvorlige episoder. Det ble avfyrt flere skudd på Vestli i april. Den beryktede MC-klubben Satudarah har også forsøkt å etablere seg ved å «patche» (innlemme) norske medlemmer av et kriminelt miljø.

Senest søndag ble det skutt mot en bil mens den kjørte på Østre Aker vei ved Haugenstua. En 28 år gammel mann, som tilhører Young Guns-miljøet, er siktet og etterlyst, opplyser politiet.


Ja – slik blir situasjonen når politikerne syns det er de gjengkriminelle det er synd på og som trenger trøst, omsorg og pengerHva rører seg i hodene på Løvebakken


Publisert 2. april 2019

Av Birger M. Jørgensen


Personlig er jeg sterk motstander av at mine skattepenger blir brukt til å finansiere Islamister og dets støttespillere, om det være seg Hamas, Fatah eller Taliban. Man må spørre seg hva som egentlig rører seg i hodene på Løvebakken når de velger å bruke norske skattepenger til å lønne terrorister. Det er uhørt og forkastelig! Islamistene kan få lov til å hate vestlig sivilisasjon (inkludert Israel) så mye de vil, men ikke søren om de skal få betalt for det.


Hadde det vært opp til meg skulle vi ha boikottet samtlige muslimske land, ikke utdannet en eneste person fra den muslimske verden og ikke betalt en eneste lege eller hjelpearbeider på muslimsk jord. Islam hadde vært borte i løpet av en generasjonEn velstandsutvikling som de selv nyter godt av


Publisert 29. mars 2019

Av Marte Eliasen


Dagens ungdom dusjer hver dag og de bruker penger på alskens tekniske duppeditter. De kjøres hit og dit, og forlanger varme boliger og klasserom slik at de slipper ullstillongs og kan fortsette å gå med ankelsokker og sneakers i tjue kuldegrader. I min oppvekst hadde vi ikke dusj eller badekar. Vi lånte en stamp hos naboen hvor vi badet en gang i uken. Vi syklet og gikk overalt, og om sommeren plukket vi bær i skogen i ukevis for å bidra til matauk hjemme. Klærne var hjemmesydde og arvet, og vi hadde ingen elektroniske duppeditter. Vi gikk med klærne lenge før de ble vasket, vi brukte varmt ullundertøy som klødde for å holde varmen, og vi brukte ikke sminke og hårføner. Dette var vanlig på landsbygda i Norge på 1960-tallet.


Dagens ungdom kritiserer altså en velstandsutvikling som de selv nyter godt av. De kritiserer samfunnsutviklingen, men nekter å endre livsstil selv. Kanskje de burde slutte å dusje hver dag, slutte med sminke, hårføner og extensions. De kunne begynne å gå med ullundertøy og sokker over anklene slik at de kunne gå ute i tjue kuldegrader. De kunne plukke bær i skogen, og droppe stadig nye mobiltelefoner og PC. Deretter kan de være så ærlige så de forteller hvilke samfunnsområder som skal få mindre penger hvis oljeproduksjonen vår brått skal avsluttes.


Oljeproduksjonen vår har gitt penger til sykehjem og sykehus, skoler og studier, sykelønn og svangerskapspermisjon osv. Men de streikende ungdommene vil ikke gi slipp på velferdsgodene for egen del, verken de private eller de offentlige. De klarer heller ikke å fortelle hvordan de skal finansiere en brå avslutning av oljeøkonomien. De vil ikke endre seg selv og vil heller ikke komme opp med økonomiske løsninger i samfunnet for hvordan dette skal betales. Det blir ufattelig naivt.Vi nå må få til et paradigmeskifte


Publisert 25. mars 2019

Av Bernt Mikalsen


Mye av årsaken til at store deler av norsk presse og norske politikere helt opp til det siste har kunnet mistenkeliggjort bred folkelig motstand mot fremmedkulturell innvandring, er at de har kunne peke på Arne Myrdal og andre og slår disse i hartkorn med høyst ansvarlige og innsiktsfulle holdninger mot denne innvandringen.


Nå venter jeg bare på at NRK og øvrige media skal påbegynne en nøktern analyse av hva denne innvandringen har ført til i de deler av Europa der dette har vært langt mer uttalt enn i Norge, og hva dette på sikt vil/kan lede til. Hittil har dette vært mer eller mindre tabu.


Paradigmeskifte er et begrep som blir benyttet en del og jeg tør påstå at vi nå må få til et paradigmeskifte der main stream media og main stream politikk må ta inn over seg hvilke kulturelle, sosiale og økonomiske konsekvenser denne storstilte fremmedkulturelle innvandringen vil få.Kompetanse og kapasitet til å bosetje fleire


Publisert 12. mars 2019

Av Bjarne Olsen


Følgende ble vedtatt av Venstres landsmøte, 10.3.2019 i Stjørdal:


«Venstre meiner den internasjonale flyktningkrisa krev auka innsats og betre ansvarsdeling, spesielt i Europa. Regjeringa må ta initiativ til å samarbeide med EU for å få løyst dei akutte utfordringane i flyktningleirane, spesielt på dei greske øyane.


Venstre meiner Noreg må auke bidraget sitt, og vil samstundes signalisere at vi i ein slik situasjon har både kompetanse og kapasitet til å bosetje fleire.


Rett til helsehjelp er ein ufråvikeleg menneskerett. Dette gjeld også for personar som oppheld seg ulovleg i landet, såkalla papirlause. Deira opphaldsstatus er uvesentleg for deira rett til naudsynt helsehjelp».


Venstres sentralstyre består av: Trine Skei Grande (leder),  Ola Elvestuen ( nestleder), Terje Breivik (nestleder), Guri Melby, Ida Gudding Johnsen, Petter N. Toldnæs og Sveinung RotevatnHåp om å unngå muslimsk dominans


Publisert 7. mars 2019

Av Anders Steensen


Helt siden 2007 har Mohammad vært det mest valgte guttenavnet for babyer i Oslo. Muhammed, med alle skrivemåter, er også det mest utbredte mannsnavnet i Oslo, altså ikke bare nyfødte, men blant hele populasjonen.


Skulle det vært noe større håp om å unngå den muslimske dominansen og etterhvert rett og slett muslimsk flertall, så burde de mest populære navnene hatt norrønt opphav. Når Nora og Sara kommer så høyt opp som på 2. plass så skyldes også det sannsynligvis at muslimer strengt tatt bare velger typisk arabiske og semittiske navn. For guttene velger mange Muhammed, mye samme måte som Harald og Olav var populære navn den gangen Norge var på vei til å bli, og en kort stund var, en selvstendig nasjon preget av norsk kultur og norske tradisjoner.Kriminelle har nøkkelposisjoner på Arlanda flyplass


Publisert 25. februar 2019

Av Odd Olav Bjørn


En hemmeligstemplet politirapport slår i februar 2019 fast at flere kriminelle individer og kriminelle nettverk er ansatt blant personalet på Arlanda.

Flere av de ansatte har ifølge den hemmeligstemplede politirapporten tilknytning til radikaliserte grupper, kriminelle nettverk og mc-gjenger. Det gjelder blant annet personale som jobber i sikkerhetskontrollen og som har ansvar for å undersøke bagasje.

Politiet slår fast at Arlanda er sårbar for terror. Til og med passkontrollen svikter. Rapporten viser at et titall personer som er ansatt i et firma som utfører sikkerhetskontroll på Arlanda, enten selv finnes i politiets registre, eller kan knyttes til kriminelle nettverk eller til tungt belastede kriminelle. Politiet mener disse personene kan fungere som døråpnere mot betaling eller under tvang kan sørge for at illegale gjenstander kan føres gjennom sikkerhetskontrollen.


Det samme gjelder Gardermoen. Svært mange av de ansatte – også i sikkerhetstjenesten og sikkerhetskontrollen, bærer preg av at de er innvandrere. Hva skjer om det kommer en terroraksjon på Gardermoen?Har du ingen samvittighet kan du heller ikke føle anger


Publisert 17. oktober 2018

Av Erik Ovesen


En intellektuell venn av meg som jeg besøkte i august 2018 her i Nederland, skriver for tiden en bok om samvittigheten, kulturell og historisk bakgrunn, utbredelse etc. Samvittigheten viser seg å være et kulturelt betinget begrep. Han har intervjuet flere muslimer anledning boken og de skjønner ikke spørsmålet. Det skjønner ikke hvilken følelse han snakker om. Har du ingen samvittighet kan du heller ikke føle anger. Dette fenomenet har også den bivirkning at når den nederlandske dommeren spør den dømte muslimen om han angrer så svarer denne nei noe som fører til ekstra streng straff. Sånn sett et ganske artig utslag av at man spiller etter forskjellige kulturelle regler, som en håndballspiller på en fotballbane.Ekkelt og kvalmende å høre dem si at alle har krav på å få komme hit


Publisert 29. september 2018

Av Anton Andreassen


Det som er helt utrolig er at ikke nordmenn flest våkner opp! Alle må da forstå at denne kriminelle og økonomiske migrasjonen er helt ute av kontroll. Vi må stå samlet mot den politisk korrekte elite. Vi må ikke være redde å tale de midt imot. Er vi mange nok, så må politikerne gjøre noe. Når folk ikke tør å si noe, ja, da er det noe galt med ytringsfriheten i dette landet. Og hvis ikke det gjøres noe fra grasrota, ja da gjør politikerne som de vil, det vil si at slusene skal fortsette å være vid åpne!! Det er så ekkelt og kvalmende å høre dem si at alle har krav på å få komme hit og få vurdert sine asylsøknader, uansett og selv om vårt land kan risikere å bli ødelagt for alltid! For de aller, aller fleste får bli her ... og trygde på NAV hele sitt liv!!Selvsagt skal flyktningstatus opphøre når de kan vende hjem igjen


Publisert 30. august 2018

Astrid Hansen


Norge bryter flyktningkonvensjonen, sutrer NOAS og Redd Barna i en ny rapport, fordi å frata noen flyktningstatus skaper frykt og usikkerhet blant innvandrergrupper. Nå må det bli slutt på dette tullet. Selvsagt skal flyktningstatus opphøre når de kan vende hjem igjen.

«Norge bryter flyktningkonvensjonen», sier buketten Ann-Magrit Austenå (NOAS), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen), Monica Sydgård (Redd Barna) og Brynjulf Risnes (advokat).

Alle fire har sugerøret godt plassert ned i skattebetalernes sparegris. Deres levebrød er langt på vei å få flest mulig ikke-vestlige innvandrere til Norge – helst på permanent basis, slik at de kan opprettholde egen velstand med kjempeårslønner.Eneste umiddelbare forsvar er å totalforby sharialov


Publisert 22. august 2018

Av Hans Pedersen


Å forby Koranen kan virke fristende, men vi gjenoppbygger ikke Europa ved å forby bøker og kneble ytringer vi ikke liker. Vi burde heller filleriste tøvet Koranen inneholder, og le av Muhammeds skrøner fra oldtiden, slik de fleste nordmenn gjør når ingen lytter. Å forby islam er også umulig, for man kan simpelthen ikke bestemme hva folk har i hodet.

Men å forby et fremmed lovverk/regelverk som skaper apartheid, og underminerer våre egne lover? Se, det kan gjennomføres i et demokrati. Det vil skape endring, skape hindringer for fundamentalismen, og gjøre det mye vanskeligere for politisk islam å spre seg. Og et slikt forbud kan strengt tatt ingen motarbeide med et snev av logikk, for hvem vil vel ha apartheid i Europa? Ett sted må vi sette ned foten, og sharialov har ingenting med demokrati å gjøre. Få det vekk. Eller få mer av det. Velg nå.En menneskerett å leve under sharia og islamsk kultur


Publisert 8. august 2018

Av Grete Eriksen


Norge er ikke et islamsk land, heldigvis, og nå bør det ryddes opp. Vi må tilbake til opprinnelig norske forhold og verdier som vi hadde det før masseinvasjonen og koloniseringen av islam startet.


Ikke noe mer halalslakting. Generelt forbud mot bekledning som er symbol for islam dvs, hijab, niqab og burka. Alle særordninger som ble innført for muslimer i skole og arbeidsliv må reverseres. Alle som vil bo i Norge må rette seg etter norske lover og regler samt norsk kultur.


Det er selvfølgelig en menneskerett å leve under sharia og islamsk kultur, men da må de flytte tilbake til sine dysfunksjonelle samfunn de opprinnelig kommer fra.De stiller seg skulder ved skulder med inntrengerne


Publisert 30. juli 2018

Av Lars Hansen


En engelsk reporter har i juli 2018 vært en uke i Paris-forstaden Saint Denis. Hans rapport er rystende lesning. Det er islam som er autoritet og ingen andre religioner tolereres.

Hvis NRK eller Aftenposten eller et annet norsk riksmedia sender journalister til Saint Denise, Paris, Frankrike, vil de observere det samme som Daily Mail-reporteren Andrew Malone. Men til forskjell fra Malone, vil høyskolenes og universitetenes indoktrinering om velsignelsen av globalisme og flerkultur sitte så sterkt i deres sinn at de ikke vil være i stand til å forstå hva de observerer.

De vil stille seg skulder ved skulder med inntrengerne, og gi det franske majoritetssamfunnet skylden for forfallet og kriminaliteten som folder seg ut foran deres øyne. Vi så hvordan de hatefullt skrev og oppførte seg da de var haleheng til FrP-statsråd Sylvi Listhaug under hennes reise til Sverige og inntrengerghettoene der. Jeg har sett bare få tegn til minsket lyst på å gi flere inntrengere opphold.

Journalisten får seg ikke til å innrømme at forfallet i Saint Denise er et resultat av at franske politikere og myndigheter har tillatt alt for mange fremmedkulturelle inntrengere få etablere seg i bydelen - uten å ta ansvar for, og sørge for jobber til dem. Og slik må det jo bli siden disse menneskene hverken har kunnskaper eller kompetanse som etterspørres i et moderne, komplekst samfunn.NRK vil bare ha islam


Publisert 4. juli 2018

Av Johan Johansen


NRK har et mål om at hver tredje ansatt i statskanalen skal ha «flerkulturell kompetanse», og innrømmer at de jobber systematisk med å hente inn de med «flerkulturell kompetanse» til å jobbe i nyhetsavdelingen. Nyhetsredaktør Marius Tetlie i NRK som innrømmer at de ikke fornøyde med at personer med innvandrerbakgrunn er såpass lite synlige i nyhetsartikler på NRK.no.


Det ville da vært gledelig om NRK kunne presentert hvor mange katolikker, jøder, buddhister, mormonere, inuitter og læstadianere som er representert blant deres nåværende ansatte.


Vel, om norske medier, med NRK i spissen, skal " speile samfunnet" er det på tide de blir mer kritiske til innvandring. Da hadde det vært en mer reell speiling av hva det norske folk mener, tenker jeg.


Men nei - NRK vil bare ha islam. Intet annet.De fleste nordmenn mener innvandring i hovedsak er bra


Publisert 21. juni 2018

Av Oddbjørn Sigurdarson


Flere i Norge mener innvandring i hovedsak er bra enn dem som mener det er dårlig, men kun et fåtall synes integreringen fungerer godt mener forskerne Jan-Paul Brekke og Ferdinand Andreas Mohn i juni 2018.


Når vi spør direkte om folk mener innvandring er bra eller dårlig for Norge, er det flere som er positive enn negative. Fire av ti mener innvandring i hovedsak er bra for landet. Tre av ti er negative, mens resten står midt imellom. Kvinner, personer som bor i Oslo og personer med høy utdanning er blant de mest positive.


Samtidig er folk i Norge ikke imponert over hvordan det går med integreringen. Færre enn én av fem mener integreringen fungerer godt. Men det er vel ingen overraskelse fordi muslimer ikke vil la seg integrere.


Men disse såkalte forskere. finansiert over statsbudsjettet – har for lengst dokumentert at forskningen deres er venstreekstrem aktivisme for ytterligere innvandring til landet.Er det hvem som sier ordet som er av betydning for en rett, eller ordet i seg selv?


Publisert 7. juni 2018

Vidar A. Torkelsen


Høyesterett har forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden.


Tenke seg til at slike ord kommer til en rettsak. En kan si at å bruke slike ord er lavmål, men hører det hjemme i retten? Når vedkommende attpåtil har rett i det han sa, neger kan en vel finne i mang en gammel bok, eller var det "jævla" han ble dømt for. Er det hvem som sier ordet som er av betydning for en rett, eller ordet i seg selv?


I USA kaller kulørte hverandre for "nigger", hva om to møttes, og ene hadde følt seg støtt av betegnelsen og saksøkt den andre for bruken av ordet? Kompliserte greier for en rett dette, men av og til i kampens hete så er det kanskje verdt å få sagt det en vil også, så får en heller møte opp i retten etterpå. Husker første gang jeg hørte Hellbillies, Neger på Ål stasjon, flott låt på et godt album, ingen den gang stusset særlig over dette, og folk sang for full halls "neeeger på Ål stasjon" på konserter over det ganske land. Nå spiller de den ikke lenger. Dit er vi kommet. Og enda bedre blir det vel fremover.17. mai: «Rasisme, hat og illeluktende nasjonalisme»


Publisert 23. mai 2018

Odd Olav Bjørn


Kulturredaktøren i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand, legger ikke fingrene imellom når han skal omtale vår nasjonaldag. Bjerkestrand, gikk ut i et sterkt angrep på nasjonaldagen og forsøkte å male et bilde av et rasistisk og fremmedhatende Norge. Et Norge der innvandrere nærmest er redde for å gå ut av døren i frykt for å bli angrepet. Bjerkestrand brukte ord og setninger som "illeluktende nasjonalisme" og "Norge i rødt, hvit og smått" og at nordmenns kjærlighet til sitt eget land er "raseri" og "møkkete rasisme".

Å dikte opp rasisme, fremmedhat og høyreekstremisme, er en godt inngrodd tradisjon hos de venstreorienterte skribentene i våre dagsaviser. Ingen har forsøkt mer iherdig å søle ned vår nasjonaldag enn Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende.Hold islam og muslimer unna 17. mai-feiringen


Publisert 13. mai 2018

Bjarne Halvorsen


Nå står 17. mai for døra, og nok en gang skal vi få se NRK presentere "Norge" ved å intervjue hijabkledde barn. 17. mai er Norges dag, ikke somaliernes eller pakistanernes dag. Å skitne til 17. maifeiringen med flagg fra andre stater er å tråkke på norske verdier. Hvis man er så godt integrert, hvorfor stille med flagg fra f.eks. Afghanistan? Jeg tenker på krigsseilerne som med livet som innsats bidro til å bekjempe et totalitært styresett under 2. verdenskrig. Hva tenker de som er igjen av disse når de ser at vi aksepterer at representanter for nye totalitære styresett "feirer" vår nasjonaldag? Hold islam og muslimer unna 17. maifeiring. Nok er mer enn nok.Enhver kan fritt utøve sin spesielle form for religion - i hjemmet


Publisert 27. april 2018

Marit Eilertsen


Ansiktsdekkende religiøse muslimske plagg, i det offentlige rom og institusjoner, skulle ikke være nødvendig å problematisere. Det skulle vært en ikkeeksisterende sak, i den forstand, at i Norge tillates ikke befolkningen å skjule sin identitet ved å dekke til ansiktet.


Overfor de som påberoper seg at det er i henhold til religion, burde norske styresmakter vært rakrygget nok, til å si; beklager, men da bør de/dere oppsøke land hvor det er slik man praktiserer religionen.


Det har ingenting med religionsfrihet å gjøre. I sekulære samfunn, som i Norge, kan enhver fritt utøve sin spesielle form for religion - men i hjemmet. Den skal ikke være til sjenanse for øvrig befolkning.


Norge har kristendommen som stats-religion. Den står fast via grunnloven og kan/skal ikke rokkes ved. Andre religioner kan ikke kreve å være/bli sidestilt, eller komme i forrang.Mennesker som ofte mener det samme som meg på tomannshånd


Publisert 10. april 2018

Bjarte Bjørnson


Men jeg er ikke i nærheten av å kunne si og mene det jeg står for. Man blir kneblet, bremset, moderert, advart, uglesett og nullet. Dette til tross for at man ikke er i nærheten av å tiljuble ulovlig atferd, stygge holdninger eller forsippent livssyn. I en alder av 50 pluss, merker jeg hvordan jeg står midt i en enorm gruppe mennesker som ofte mener det samme som meg på tomannshånd, men som ikke under noen omstendighet ønsker å fronte disse synspunktene.


Jeg er livredd det Norge jeg er en del av hver dag. For det har blitt et Norge der alle de verdiene jeg vokste opp med, og har levd etter siden, står for fall. Og jeg har blitt er “ondt menneske” for å leve etter disse verdiene. Jeg føler meg ikke trygg lenger, verken på egne eller barnas vegne. Jeg har blitt tvunget til taushet.


Kondolerer, Norge! Dere klarte å gjøre en bra fyr til et “ondt menneske” som må skrive anonyme leserinnlegg. Skam dere!Det er vår egen ungdom som utøver volden


Publisert 3. april 2018

Odd Olav Bjørn


Ungdomskriminaliteten har økt kraftig i Oslo de siste årene, og mer brutal vold blir begått av stadig yngre gjerningspersoner, kunne Dagsrevyen fortelle oss en tirsdag i februar 2018. Leder av enhet for forebygging i oslopolitiet, Janne Stømner, var gjest i studio og ble intervjuet: – Det som vi ser på vår statistikk når det gjelder ungdomskriminaliteten, det er at det er ungdom, født og oppvokst i Oslo, og det er ungdom som bor i Oslo som utøver kriminaliteten. Og det tenker jeg er viktig for oss som politi i Oslo, og Oslo, å vite; at det er vår egen ungdom som utøver kriminaliteten.


Fra kommentarfeltet: Disse er ikke våre ungdommer, ikke norske og vil ikke bli det på 10 generasjoner. Men det merkelige er at politiet (som mangler ressurser) driver "forebyggende". Når ble det politiets oppgave å bruke ressurser på dette? Skal noe forebygges så er det en oppgave NAV og sosialapparatet. Politiets forebygging virker som en varmestue for feigingene i korpset som ikke våger være ute i gate å brette ramp, men heller vil slepe rundt på reflexbamsen og dele ut klistremerker og refleks i barnehager og skoler dagtid mellom 08 - 16.Hva om vanlige mennesker en dag får nok av innvandringen?


Publisert 30. mars 2018

Niels Bøhn

Hva om vanlige mennesker en dag får nok av innvandringen? Har godhetsprofetene tenkt seg den tanken? Hva om det dukker opp et høyreradikalt parti som lover å stenge grensen og kanskje til og med å kaste ut store innvandrergrupper? Vil ikke ganske mange kunne finne på å stemme på et slikt parti? Kanskje ikke i dag. Men hva om 10–15 år da 20–30 prosent av befolkningen kan komme fra land som Afghanistan, Syria og Somalia om dagens utvikling får fortsette?Norge har nå 916.625 personer med innvandrerbakgrunn


Publisert 8. mars 2018

Oddbjørn Jonstad


Ved årsskiftet 2017/2018 var det 916.625 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er 17,3 prosent av befolkningen, og en økning på vel 32.000 siden i fjor. Det tilsvarer nesten hele befolkningsveksten i fjor, som var 37.300. Folketallet i Norge 1. januar var 5.295.619.


Innvandrere utgjør nå 14,1 prosent av befolkningen, og barna deres, norskfødte med innvandrerforeldre, utgjorde 3,2 prosent,

Blant de vel 916.000 personene i Norge med innvandrerbakgrunn har 47 prosent (431.200) bakgrunn fra land i Asia og Afrika. Denne gruppen utgjorde 407.500 personer til samme tid i fjor.Syrere er nå den femte største innvandrergruppen i Norge. Til sammen er det registrert 27.400 innvandrere fra Syria, en økning på rundt 7.000 personer siden i fjor.


Oslo hadde 168.700 innvandrere og 54.100 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2018. Til sammen utgjør disse 33,1 prosent av hovedstadens folketall.Hva om vanlige mennesker en dag får nok av innvandringen?


Publisert 16. februar 2018

Niels Bøhn


Hva om vanlige mennesker en dag får nok av innvandringen? Har godhetsprofetene tenkt seg den tanken? Hva om det dukker opp et høyreradikalt parti som lover å stenge grensen og kanskje til og med å kaste ut store innvandrergrupper? Vil ikke ganske mange kunne finne på å stemme på et slikt parti? Kanskje ikke i dag. Men hva om 10–15 år da 20–30 prosent av befolkningen kan komme fra land som Afghanistan, Syria og Somalia om dagens utvikling får fortsette?Haukeland sykehus får sykehusimam


Publisert 8. februar 2018

Oddbjørn Jonstad

Sykehusprest Liv Ingrid Svela har sørget for at Haukland får en fast ansatt sykehusimam, den første i sitt slag ved norske sykehus.


Vi opplever at vi får flere forespørsler fra muslimer enn fra andre trossamfunn, sier Liv Ingrid Svela, seksjonsleder for Prestetjenesten og etikk. Hun er også sykehusprest ved ¬Haukeland universitetssykehus i Bergen.


Svela og sykehuset er helt i sluttfasen av å ansette en ¬sykehusimam. Det blir første gang en imam blir formelt tilknyttet et sykehus i Norge på denne måten. Sykehuset har lenge kunnet tilby samtalepartnere fra andre trossamfunn enn Den norske kirke, men Svela har lenge hatt et ønske om å få ansatt en imam.


Imamen, som er tilknyttet en moské i Bergen, har den siste tiden vært mye på sykehuset i forbindelse med et prosjekt, og Svela ønsker nå å gi ham en stilling. Det er bare formaliteter som gjenstår før det er i boks.


Og i fremtiden har kanskje ikke sykehuset prest lenger, etter initiativ fra sykehusimamen – eller?Stortingets administrasjon ekspanderer


Publisert 4. februar 2018

Oddbjørn Jonstad


Den 28. januar 2018 kunne en i en herværende avis lese at Stortingets administrasjon skulle ansette ny direktør. Direktøren skulle lede Stortingets administrasjon som er organisert i syv avdelinger med ca. 500 ansatte. Siden det er 169 representanter blir fasiten nesten tre ansatte pr. representant. For tre år siden var Stortingets driftsbudsjett på 870 millioner kroner, det vil si over fem millioner kroner per stortings-representant. Og enda er det noen som påstår at vi ikke har korrupsjon her i landet.


Les mer på politikerkontoret.no og hjemmesitterpartiet.noAutoritære toner fra Aftenposten


Publisert 31. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


Når de store techgigantene har samme samfunnssyn som Aftenposten, Trine Skei Grande og CNN, begynner ytringsfriheten å få det trangt.


Aftenpostens leder mener det er tvil om nettsteder som Document bør omfattes av pressens egen selvdømmeordning, PFU. Aftenposten mener at vi er «aksjonsgrupper snarere enn seriøse medier» og at «det vil virke urimelig legitimerende i det hele tatt å la dem omfattes av selvdømmeordningen.»


Aftenposten og norske medier har uten unntak ført en kampanje mot USAs president siden han stilte som kandidat. Deres favorisering av Hillary Clinton har vært utilslørt og pinlig etter hvert som den ene skandalen har avløst den andre. Hvis det er noen som fortjener begrepet aksjonsgruppe, så er det Aftenposten. Norske medier generelt svikter sin informasjonsplikt.Generalforsamling i NRK


Publisert 28. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


Statsråden (Helleland) uttrykte på generalforsamlingen i 2017 at hun var tilfreds med at tilbudet til nasjonale minoriteter er forbedret, og at tilsynet slår fast at NRK ivaretar kravene om å formidle kunnskap om ulike grupper og om mangfoldet i det norske samfunnet, og skaper arenaer for debatt og informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn. Generalforsamlingen fattet også følgende vedtak: Generalforsamlingen samtykker til at NRK deltar som eier i Faktisk.no AS. Lønn utbetales som følgende: Styreleder kr 262 789 (Birger Magnus), nestleder kr 155 668 (Gunvor Ulstein) og øvrige medlemmer kr 107 648.


Det statlige aksjeselskapet NRK har bestemt at Norge i fremtiden skal være et flerkulturelt samfunn. God lønn har de også!For å bevare illusjonen om alt ordner seg


Publisert 24. januar 2018

Christian Rongstad


Om bare politikere og eksperter kunne basert seg på enkel logikk når det gjelder innvandring - altfor mange analfabeter fra dysfunksjonelle hovedsakelig muslimske land - kunne mye vært oppnådd. Noe så enkelt som at alle tiltak koster og må betales. Som at det som kommer inn i statskassa må være lik eller større enn det som renner ut for at økonomien kan kalles "bærekraftig".


I stedet for å basere seg på enkel logikk og regneferdigheter, er det drømmer og visjoner om mulitikultur og peace&love. Og når statistiske data og annen empiri etterhvert begynner å sive inn, gjelder det å pynte og sminke på det hele for å bevare illusjonen om alt ordner seg.Er det noe rart at politikerforakten øker?


Publisert 20. januar 2018

Oddbjørn Jonstad

På nyhetene kan en lese og se at politikere fra Høyre, Venstre og FrP holder regjeringssamtaler på badet på Jeløya ved Moss. Men hvem er det som betaler for denne ekstravagansen med overnatting og overdådige måltider? Skattebetalerne selvfølgelig. Dette til tross for at politikerne har egnede lokaler på Stortinget og i området rundt – samt subsidiert mat i Stortingets kantine. Er det noe rart at politikerforakten øker når også FrP ikke duger i regjering til tross for deres egne påstander om det motsatte.


På de samme nyhetene kan en se at politioppbudet på Jeløya er stort og kostbart. Hva er det politikerne er redde for? Vi har da et fantastisk demokrati og en gjennomført ytringsfrihet – hvorfor skulle noen komme på tanken å skade en politiker. «Vi er ikke redde» sa statsministeren for en tid siden. Etter det har de montert skuddsikre glass i Stortingsbygningen og barrikadert landets hovedgate - og brukt milliarder på PST og terrorsikring m.a. i regjeringskvartalet. Livvakter er dagligdags, men som sagt; redde er de ikke.


En ting er sikkert – de tre damene på Jeløya imponerer ikke med sin politiske tyngde.Løgnen ligger i det hun ikke snakker om


Publisert 16. januar 2018

Oddbjørn Jonstad


I januar 2018 kunne en lese følgende: «Nå ser vi en ny generasjon jenter med minoritetsbakgrunn stå frem. En frihetsgenerasjon.  De skal vite at de har min, og vår, fulle støtte.» Dette var det viktigste budskapet i statsminister Erna Solbergs femte nyttårstale.


Modige jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn har det siste året tatt sin rettmessige plass i det offentlige rom. Det er heldigvis ikke et nytt fenomen, men er blitt tydeligere. Noen av disse kaller seg «de skamløse jentene». De er heldigvis ikke alene, og står på skuldrene til moderne pionerer som har gått foran. Men de opplever sterk motstand, også i form av «grove trusler og hets».


Fra kommentarfeltet i det samme media: Flott tale! Synd den ikke gjenspeiler virkeligheten. Løgnen ligger i det hun ikke snakker om. Dette var kun et oppgulp av den gale Agenda 21, ispedd det vanlige PK søppel om multikultur - at vi skal fortsatt få motta uønskede personer som ikke har noen grunn til å være her. Det kom ikke frem i talen at Norge er et lite land i verden.Ministeren fra Sudan har mer fornuft i hodet enn våre norske politikere


Publisert 12. januar 2018

Oddbjørn Jonstad