NYHETER/DEBATT

Follow us:

Email: mail@demolink.org

NORSK FOLKEPARTI

- på parti med folk

 

 

NYHETER / DEBATT

**************************************************************************************************

Naive politikere og en sovende presse - er farlig for Norge

 

Publisert 22. september 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Høyre gikk inn for dobbelt statsborgerskap på landsmøtet, og både Ap, Sp og KrF skal ta forbudet opp til vurdering i vår. Det er altså en reell mulighet for at Stortinget opphever forbudet.

Forbudet mot dobbelt statsborgerskap har mange ulemper og ingen gevinst mener Bergens Tidende i mars 2017: I en globalisert verden er ikke normalen lenger én nasjonal identitet. Det er naturlig å føle tilhørighet til flere land, og folk bør slippe å velge mellom to nasjonaliteter. Å frarøve sine borgere tilknytningen til sitt andre hjemland passer seg ikke i en liberal og inkluderende stat som Norge.

 

BTs begeistring for den totale globalisering med sterk nedtoning av nasjonalstatene kan mange styre sin begeistring for. Etter en uke hvor hele verden har vært vitne til resultatet av å ha dobbelt statsborgerskap når nettopp lojaliteten ikke går til det landet man bor i – som tyrkere i Nederland.

 

Vi har alle sett at tiden for konflikter mellom nasjonalstater ikke er forbi. I en slik situasjon, åpenbar for de fleste, står BT fram og ser ingen problemer med dobbelt statsborgerskap. Selv verneplikten hopper BT lett over ved å konstatere at dette "lar seg ordne i praksis". Hvordan kan man spørre seg?

 

Et statsborgerskap er noe mer enn en adresse registrert i Folkeregisteret. Det er i motgang og dårlige tider at et statsborgerskap får sin største betydning. I den ytterste time når man er nødt å stå opp for noe. Beklageligvis sover BT, og deler av befolkningen, fremdeles ut oljerusen og ser derfor ingen mørke skyer på himmelen.

 

 

Forsøker å skille fundamentalisme fra islam

 

Publisert 20. september 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Sir Salman Rushdie tar i august 2017 et oppgjør med venstresiden som forsøker å skille fundamentalisme fra islam.

 

«Jeg er i grunnleggende uenighet med denne venstrefløyen som gjør alt for å distansere fundamentalisme fra islam. Islam har blitt radikalisert i femti år.

 

Men denne historiske utviklingen fant sted i islam og ikke utenfor. Når folket i den islamske staten (IS) angriper, gjør de det ved å si «Allahu Akbar.» Så hvordan kan vi da si at dette ikke har noe å gjøre med islam,» spør sir Salman Rushdie, forfatter av romanen Sataniske vers.

 

 

Hvor langt er AP villig til å gå i støtten sin til islamistiske mørkekrefter

 

Publisert 16. september 2017

Hans Johnsen

 

Det er et underlig skue å se hvor tett Ap er på totalitære krefter som står i strid med enhver verdi Ap er tuftet på. Ja, og hvilke verdier Norge er tuftet på?

 

Vi vet at islamister, som APs bystyrerepresentrant Nasir Ahmed, prinsipielt ikke vil ha demokrati. De ønsker å avskaffe demokratiet som vår nasjon er tuftet på, til fordel for en totalitær islamsk stat, der islam skal regulere alt i samfunnet. Dette er velkjent for de fleste, men kanskje ikke for AP-pamper?

Det vi har her er altså per definisjon en femtekolonist i vårt samfunn og innenfor vårt politiske system, en forkjemper for konservativ islam, som støtter radikale, totalitære, fundamentalistiske islamistiske krefter.

Tanken er antagelig å jobbe innenfra vårt demokratiske politiske system for å avskaffe samme og erstatte det med sharia-lover, islam-praksiser og et totalitært styresett.

 

Vi vet at islamister vil at samfunnet skal styres etter sharia og at de ser på demokrati som et fordervet, menneskeskapt system som ikke har noen egentlig verdi eller gyldighet målt i forhold til Koranens og andre hellige islam-skrifters budskap og regler for hvordan mennesker skal leve og samfunnet skal være.

 

Dette er altså å kynisk bruke vår ytringsfrihet og våre frie demokratiske prosesser for å kunne jobbe systematisk for å avskaffe samme. Og alt dette åpenbart med Arbeiderpartiets velsignelse!

 

Støre og andre AP-pamper - som Raymond Johansen - bør konfronteres med deres lefling med og velsignelse av radikale islamister, like mye som f.eks. Høyre burde bli konfrontert dersom de hadde tatt en nynazist inn i partiet, som jobbet for å innføre et totalitært nazistisk regime i Norge.

 

Under andre verdenskrig var det en del nordmenn som støttet et annet totalitært regime, en annen -isme, nazismen og deres mørkemenn og mørkekrefter, slik AP nå støtter en annen totalitær -isme, som sprer sine ondskapens tentakler inn i samfunnsmaskineriet vårt og vårt politiske system - inkl. Oslo bystyre.

 

Vi hadde en viss betegnelse på de som støttet den totalitære ideologien som landet vårt var underlagt under 2. verdenskrig. Det sitter langt inne å hente betegnelsen frem igjen, men det er nærliggende nå.

 

Hvor langt er AP villig til å gå i støtten sin for islamistiske mørkekrefter i samfunnet vårt?

 

 

Nasjonalt samhold er i ferd med å erstattes av indre strid

 

Publisert 13. september 2017

Steinar Kristiansen

 

Tiden etter den annen verdenskrig var i vårt land kjennetegnet ved en forholdsvis høy grad av nasjonalt samhold, hvilket var naturlig nok etter en felles uforsonlig avvisning av en felles ytre fiende. Det er ikke så godt å si når dette tok slutt. Vi kan kanskje nøye oss med å konstatere at den tiden er forbi, og at den er i ferd med å erstattes av indre strid.

 

Men genetisk og hva lynne angår, er nordmennene ennå ikke svært forskjellige fra det vi var for noen hundre år siden.

 

Konfliktlinjen som er i ferd med å tre frem, ser da også ut til å ha sosiale fellestrekk med fortidens. Menneskene som så klart viser at de hater innvandringsmotstanderne, minner på mange måter om embedsmannsstanden som dominerte det politiske livet i Norge på 1800-tallet. Ikke fordi de har viktige offentlige embeter alle sammen, men fordi de tilhører et sjikt som gjennom sine posisjoner – i det sosiale, kulturelle og på andre måter offentlige livet – og takket være sin synlighet øver en innflytelse som det kun var statens mektige representanter som hadde for to hundre år siden.

 

Innvandringsmotstanderne har endel fordeler som deres kritikere ikke har, og som i det lange løp blir avgjørende: De snakker sant, de har det norske folket i ryggen, og de setter sin lit til Gud snarere enn til mennesker. Det er den kristne kulturarv som er tryggheten, gleden og det faste punktet i deres tilværelse, ikke hæren av moralembedsmenn og -kvinner. Endel ting er lettere på den måten.

 

 

Er medlemmene av den norske kirke skapmuslimer?

 

Publisert 11. september 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

De fleste universiteter har sin egen studentprest. Nå vil studentpolitikerne ha en egen imam på Universitetet i Bergen. Det er den kristne studentpolitikeren Terje-André Kvinlaug som har reist forslaget om at Universitet i Bergen (UiB) skal bli det første universitetet med sin egen student-imam. Styreleder i Bergen Moske, Sajjad Younas, er meget positiv til forslag om student-imam. Forslaget får også støtte fra resten av studentpolitikerne, samt universitetsledelsen og det muslimske miljøet i Bergen.

 

Mange stiller seg undrende til at en kristen politiker kan foreslå noe sånt og syns det ikke er det minste rart at Bergen moske ler og gnir seg i hendene av så mye dårskap. Andre mener at politikerne undergraver nasjonale og etniske verdier og at vi går til grunne seksuelt (uten at de vil legge mer i det), og at vi går økonomisk og kulturelt i "hundene" som man kalte det i gamle dager. Så man fortjener vel det man ender opp med, - om noen er i stand til å tenke?

 

 

Hvorfor lyves det om ytringsfrihet?

 

Publisert 9. september 2017

Odd Bjørn

 

I både festtaler og hverdagstaler snakkes det om at vi er heldige som bor i et land med ytringsfrihet. Men har vi det? Til tross for at Grunnlovens § 100 lover ytringsfrihet, har straffeloven flere kapitler som begrenser denne i sterk grad. Det siste som har dukket opp er flere etater i politiet som motarbeider ytringsfrihet ved å kalle det hatkriminalitet. Det siste er at politiet i Fredrikstad nekter «Aksjonsgruppe Ytringsfrihet» å demonstrere på grunn av redsel for bråk. Dette kan da ikke være annet enn tjenesteforsømmelse og grov uforstand. Man kan altså ved hjelp av trusler om bråk sette en stopper for at andre får ytre seg – det er ikke til å tro. Dette kan da ikke være annet enn tjenesteforsømmelse og grov uforstand – både hos politiet og politikerne.

 

Så neste gang du hører noen si «Jeg er for ytringsfrihet, men ..» så er de helt klart mot ytringsfrihet, minn dem på det.

 

 

Å gi folk fordel fordi de har en spesiell hudfarge

 

Publisert 5. september 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Kristiansands varaordfører Jørgen Kristiansen (Krf) og hans partifelle stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan vil komme fattigdommen i Sørlandets hovedstad Kristiansand til livs, og blant de ellers nokså kurante forslagene i en tiltakspakke med dette formål for øye som de to lanserte fredag, er det å gi innvandrere forrang til kommunale jobber ved å kvotere inn en ikke nærmere spesifisert prosentandel ved ansettelser. – Det er et drastisk virkemiddel, men nødvendig. Varaordføreren stiller ut sin innbilte prektighet ved å fremstille forslaget som et resultat av godhet: – Mye av fattigdommen i vår by skyldes stor innvandring, fordi vi har vist hjertelag og bosatt tre ganger så mange som Oslo, forholdsmessig. Men vi må ha hjertelag nok til å hjelpe dem videre også. Språk er nøkkelen til både jobb og sosialt liv, sier Kristiansen.

 

###

 

Kommentarer: Å gi folk fordel fordi de har en spesiell hudfarge eller kommer fra et annet land, er helt forkastelig og bidrar bare til økte motsetninger i samfunnet. Dette skaper rasisme.

Nordmenn gjøres i teori og praksis til annenrangs borgere i eget land. KrF gjør det med et smil hvis skinnhellige åndsforlatthet er egnet til å sende blodtrykket til himmels. Man kan spørre seg hvor denne selvpiskingen kommer fra. Den moralske avlaten for ubegåtte synder betales av noen andre.

 

 

Hvorfor er de kristne selv så ivrig etter å utrydde kristendommen i Norge?

 

Publisert 3. september 2017

Gunn Torsen

 

Det er ingen som er mer ivrig etter å utrydde kristendommen i Norge, enn de kristne selv. De har en ide om å frelse muslimer til kristendom, ved å akseptere islam som tro og religion, og føre en form for "dialog". Resultatet er at nordmenn blir forvirret og melder seg ut av den norske kirken.

 

Krf sin Svarstad Haugland som kirke/kulturminister satte i gang prosessen med å avvikle statskirken og likestille hedenskap/islam. Egentlig ville hun tilgodese kristne dissentermenigheter utenfor statskirken økonomisk. Resultatet ble at hedenske samfunn også ble likestilt med kristne jr. økonomisk offentlig støtte. Krf blir i hovedsak støttet opp av lavkirkelige dissentermenigheter.

 

De vil ha penger til sine menigheter og bistandsarbeid, en lukrativ sektor for pinsevenner m.m.

 

 

Vi står overfor en verdikamp vi enda ikke kjenner enden på

 

Publisert 1. september 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Da NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen la ansiktet i alvorlige folder og snakket om mørkemenn og hat mot Faten, ble det overtydelig at vi står overfor en verdikamp vi enda ikke kjenner enden på. Særlig lederen for LDO, Hanne Bjurstrøm, løftet pekefingeren høyt mot de som hadde klaget på programmet; bruk av hijab handler om religionsfrihet – underforstått; dette er en tapt sak i all framtid. På den andre siden er det kanskje nettopp Eriksen som fremstår som hatefull.

Islamismens tentakler strekker seg ut, over hele den muslimske verden og også inn i Europa. Det har vi fått mer kunnskap om etter terrorangrepet i Barcelona. Er Norge forskånet for dette? Nei, tvert imot – det ser vi tydelig på diverse foredrag og arrangementer arrangert av store, norske moskeer der kvinnene er tildekket, sitter bakerst i lokalet – segregert fra mennene og har sine egne bønnerom.

Islam, en totalitær ideologi, har gjennom 1400 år fordummet, retardert og hensatt den muslimske verden i uvitenhet, analfabetisme, kaos, kriger, vold, terror og fattigdom, noe som de selv og nå den vestlige verden må betale en blodig pris for. Men å bidra til å promotere Islam, det skal NRK gjøre -like forbannet-. NRK oppførsel er ikke i samsvar med befolkningens oppfatning og virkelighetsforståelse, og bør derfor bli boikottet av den norske befolkningen.

 

 

To kronidioter etter hverandre på den samme Uriaspost

 

Publisert 30. august 2017

Odd Bjørn

 

Når Amundsen som justisminister kan påstå at stor innvandring ikke innebærer risiko for terrorfare, så er det motsatte en entydig påvist sammenheng. I en så alvorlig sak burde han få fyken fra sin uriaspost.

Det er jo åpenbart for alle andre at fravær av terror i flere land i Øst-Europa går sammen med at de motsetter seg innvandring og har hatt minimalt med det. Da blir det ikke terror!

 

Amundsens retorikk er å motarbeide det viktige arbeid Sylvi Listhaug driver mot innvandring, og viser hvilket påfallende stort spenn av motsigelser det finnes internt i FrP.

Noe av det samme av mangel på skarpsindig og årvåkenhet på hva som skjer, så vi under Anundsen hvis blemme var at hundrevis av migranter passerte grensa mens statsråden i Oslo ikke visste råd.

 

At det går an å sette to slike kronidioter etter hverandre på den samme Uriaspost, mens man lar humla suse i partiledelsen.

 

 

«Det har ingenting med islam å gjøre»

 

Publisert 28. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Terrorangrepene i Europa kommer stadig tettere, og var det ikke for våre overarbeidede etterretningstjenester, ville der vært enda flere. Angrepet i London var det tredje på like mange måneder. Problemet er nå så åpenbart at den politiske ledelsens sedvanlige «det har ingenting med islam å gjøre» glimrer med sitt fravær. Til gjengjeld er flosklene «terroristene kommer aldri til å vinne», «nå må vi stå sammen» og «vi vil aldri la oss kue» ytterst populære, gjerne kombinert med uttrykk for vantro og sjokk.

 

Eller påstander om at terroren er «meningsløs», slik statsminister Erna Solberg har twitret etter de siste. Hun twitrer selvfølgelig mot bedre vitende, for terror er aldri meningsløs – der er alltid et formål og/eller en ideologi som ligger til grunn.

 

Europas politiske ledelse har tillatt nettopp en slik ideologi vokse nær sagt uforstyrret frem i vår midte, og attpåtil har man innvilget asyl til flere av den aggressive, totalitære og menneskefiendtlige ideologiens fanebærere når de har flyktet fra regimer som har bekjempet både dem og ideologien deres med undertrykkelse, forfølgelse og våpenmakt. I årenes løp har følgelig antallet tilhengere i Europa økt jevnt og trutt, og terroren har naturligvis fulgt i deres kjølvann.

 

 

Valget 2017: Noe som ikke stemmer med stemmene?

 

Publisert 26. august 2017

Odd Bjørn

 

Politikerne har gitt statsborgerskap og dermed stemmerett til folk som ikke kan norsk. De får derfor informasjonsbrosjyrer på eget språk om valget 11. september. Hva mener egentlig våre politikere om "integrering"? På baksiden av valgkortet kan man lese om informasjonsmateriell på flere språk.

 

På valg.no ligger det brosjyrer om Stortings- og sametingsvalget, inkludert informasjon om hvordan man bretter valgkortet. Brosjyren kan lastes ned på bokmål og nynorsk, på tre samiske språk, og på arabisk, filippinsk, persisk, russisk, serbisk/kroatisk/bosnisk, somalisk, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

 

Et minimum var kanskje å forvente at for å ha stemmerett i Norge kan man uten problem forstå, og gjøre seg forstått, – på norsk?

 

 

Å forsvare det vi har oppnådd

 

Publisert 24. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Aftenposten har virkelig skiftet ham de siste årene. Fra å være en seriøs avis, en av Norges ledende, ligner den mer og mer på Dagbladet før denne avisen virkelig tapte seg. En miks av NTB nyheter, politisk korrekte kronikker og innlegg – og sport. En forskjell er den voldsomme dyrkingen av de yngre politisk korrekte skribentene som får mer og mer spalteplass. Ofte unge som åpenbart ikke kjenner sin historie.

 

Slike kronikker betyr et forsvar av ‘det bestående’ - det er ikke framtidsrettet lengre. Er vi fullstendig prisgitt ‘globaliseringen’ – i de aller, aller fleste land har kvinnene færre valgmuligheter, mindre frihet og er mer prisgitt patriarkene enn i Norge. Er dette en del av ‘pakken’? Eller kan vi fortsatt forsvare det vi har oppnådd av muligheter og rettigheter i Norge?

 

 

Radikaliserte politikeres kamp mot ytringsfriheten

 

Publisert 22. august 2017

Odd Bjørn

 

I helgen kunne en se og lese om politikere som står frem i en aksjon mot såkalte nettroll i kommentarfeltene, med statsminister Erna Solberg og justisminister Amundsen i spissen for regjeringspartiene.

 

Disse politikerne reiser - sammen med media - rundt på skattebetalernes bekostning - direkte eller indirekte – og fremsetter en masse tøvete påstander – direkte og/eller indirekte - de fleste nordmenn er uenige i, spesielt når det gjelder innvandring og manglende repatriering.

 

Mange av dem som er uenig i dette slipper ikke til i media og må ta til takke med kommentarfeltene – er det rart de tar hardt i? Men fakta er at de bare bruker et folkelig språk – langt fra tåkepratet til politikere og journalister.

 

Nå ønsker politikerne å sette en stopper også for disse kanalene. Med seg har de et politi og rettsvesen som ikke ser ut til å mangle ressurser når det gjelder å rettsforfølge mennesker som har meninger de ikke liker – mellom anna ved hjelp av såkalte hatgrupper i politiet. Hensikten er å skremme meningsmotstanderne til taushet.

 

Men hva med politikernes eget hat og hets mot store deler av befolkningen – er den ikke nå så grov og omfattende at det nærmer seg rasisme mot det norske folk?

 

Typisk for radikaliserte politikere er at de foretrekker en enveis-kommunikasjon, der deres meninger ikke blir belastet med

innsigelser.

 

 

Vi vil ha et skikkelig politi

 

Publisert 20. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

I disse dager driver politiet og fotfølger demonstranter som ikke ønsker annet enn å få si sin menig i fred. Flere svensker er blitt påsatt håndjern på grensestasjonene fordi politiet mistenker dem for å være demonstranter. Men har de ikke tatt inn over seg at det er venstreekstreme aktivister som lager bråk og farlige situasjoner?

I ly for politiets manglende informasjon til skattebetalerne, har gjengkriminaliteten blomstret med skyting og drap. Likevel står politiet frem og forteller at byen er trygg, de har ful kontroll – og – det har i alle fall ikke noe med Allah å gjøre.

 

Faktisk er det slik at politiet selv har forårsaket innvandrerproblemene ved å ikke fortelle at det er innvandrere som står bak slik at det kunne blitt tatt grep før – før det er for sent. Det begynner å haste.

 

Dette er ikke annet enn tjenesteforsømmelse og grov uforstand i tjenesten. Dette burde få alvorlige konsekvenser for politiledelsen – men det står vel ikke bedre til rent intellektuelt i Justisdepartementet heller – eller?

 

 

Hvorfor behandle sin egen gud som et ludder

 

Publisert 18. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Hvorfor nettopp så mange av kirkens egne ledere har slikt behov for å behandle sin egen tro, gudshus og medtroende på en billig og respektløs måte er en gåte? Hvor er kjærligheten til sin egen gud og medmennesker? Hvorfor behandle sin egen gud som et ludder og andres gud med slik opphøyd respekt? Selv den mest hardbarka ateist må føle kvalme over denne selvprostituerte prostreringen der man demonstrerer sin totale mangel på verdighet, ære og selvrespekt.

 

Og dersom kristne ledere ikke lenger tror på sin gud, så hvorfor ikke bare heller bytte han ut eller konvertere til en annen? Det ville vært mye mer redelig.

 

 

Situasjonen i Sverige er blitt enda verre

 

Publisert 16. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

I februar i år brøt det ut kraftige opptøyer i drabantbyen Rinkeby i Stockholm. Men politiets storaksjon som skulle ta tilbake bydeler fra kriminelle som har opprettet parallellsamfunn har medført at problemet smittet til flere områder.

Unge menn blir skutt og drept på åpen gate. Biler blir satt i brann og gjenger driver åpenlyst salg av narkotika.

Det var situasjonen i 15 svenske bydeler som for to år siden førte til at det ble slått alarm. I pressen ble bydelene omtalt som «no-go-soner», områder politiet holdt seg unna. Det avviste myndighetene.

 

Etter to års politiinnsats er det nå lagt frem en statusrapport. Den viser at antallet «spesielt utsatte områder», det vil si steder der det er parallelle samfunnsstrukturer som gjør det vanskelig for politiet å gjøre jobben sin, har gått opp til 23.

 

 

Grunnene til at sosialdemokratiet har ødelagt seg selv!

 

Publisert 14. august 2017

Svein Bjartholm

 

Folk i sosialdemokratiet har i mange år beriket seg selv, med jobber og posisjoner! Dette skjønner jo enkelte! Videre har de kastet kristendommen på søpla, med de konsekvenser dette har, hvis moral er grunnlaget for våre moralbegreper!

 

Alle er like og har samme verdi som mennesker, bortsett fra akademikerne, som er mye mer verdt enn alle andre, og som nå legger føringer i sosialdemokratiet! De ser ned på alle som ikke er universitetsutdannete, disse har ikke "rett" til å uttale seg om noe som helst! De er i deres øyne dumme mennesker! Derfor hater de vanlige folk, vanlige folk er kun stemmekveg! Men de omfavner folk fra MENA-land (Middel East and North Africa), da de har en festlig kultur! Det betyr ingen ting at de belaster økonomien, dreper, voldtar, stjeler, osv., for det går bare ut over vanlige folk, som akademikerne ser ned på! ... og husk, alle har samme verdi, bortsett fra etniske nordmenn uten universitetsutdannelse! De er i deres øyne White Trash!

 

Dette er noen av grunnene til at sosialdemokratiet har ødelagt seg selv!

 

«Fake news» igjen: Flertallet mener flyktninger bidrar positivt

 

Publisert 12. august 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

I mars 2017 kan en lese i VG at 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.

Fra kommentarfeltet kan man lese følgende: «Dette kan ikke stemme! Har de spurt 4 personer som alle har aksjer i flyktningmottak? Hvor mange er spurt? Hvem er spurt? Hva slags ordlyd hadde spørsmålene? Dette er opplysninger som det er helt naturlig å spørre seg om en undersøkelse skal være troverdig. Undersøkelsen kommer derfor inn under kategorien alternative fakta. Nordmenn må våkne og stramme inn enda mer slik at vi kan i det minste utsette å få tilstander som de har i Sverige også i Norge. Der er det virkelig krise nå!!»

 

Man må ikke glemme at Redd Barna i hovedsak lever av innvandringen og at Ipsos alltid tar imot bestillingsverk. VG er da heller ikkke å betrakte som en seriøs avis – det har den heller aldri vært. Vi bør vel derfor være forsiktige når det gjelder å kritisere tilstandene i USA

 

 

Konsekvensene for vertslandenes kvinnelige befolkning

 

Publisert 10. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Det kan ikke herske tvil om at europeiske myndigheter har visst at å motta store kontingenter av unge innvandrermenn fra noen av verdens mest kvinnefiendtlige land, ville få de konsekvensene det nå har fått for vertslandenes kvinnelige befolkning. Den mest kriminelle gruppen på hele planeten, uavhengig av historie og geografi, er nemlig unge menn mellom 18 og 30 år. Rundt en million migranter fra Midtøsten og Afrika ankom Europa i løpet av 2015 og mannsdominansen var og er stor. 66,26 prosent av alle voksne innvandrere som ble registrert i Italia og Hellas i 2015 var menn, og de er ofte enslige, unge i arbeidsfør alder. I følge UNHCR, som foretok en undersøkelse blant de 367.902 som tok seg ulovlig over Middelhavet i første halvdel av 2015, var majoriteten arabiske (78%), sunnimuslimske (87%) menn (83%) i aldersgruppen 18-35 (71%).

 

Hva vil de europeiske myndigheter gjøre med det?

 

Pressen svikter sitt samfunnsoppdrag

 

Publisert 8. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Hvis det ikke hadde vært så alvorlig at pressen svikter sitt samfunnsoppdrag når det gjelder innvandring, så kunne de bare ha seilt sin egen sjø, ut av hyllene og bort fra de stedene på nettet der folk klikker. Men det får alvorlige konsekvenser for demokratiet, og dermed vår frihet og hverdag. Det synes håpløst å få dem til å skjønne hvor farlige konsekvenser sviket deres får.

De verste konsekvensene vi har sett så langt, er at de i England har holdt skjult seksualisert vold mot barn, begått av gjenger av pakistanske muslimer i lange tider og bidratt til at tusenvis av barn har blitt voldtatt og mishandlet. Hvis det samme skjer her i mindre skala, vil pressen her også holde det skjult. Når sviket deres får direkte konsekvenser i form av voldtekt og mishandling av barn som kunne ha vært stoppet hadde de gjort jobben sin, ser vi noe av det mest avskyelige i holdningene som herjer.

 

Les mer på Pressekontor.no

 

 

De langsiktige konsekvensene av innvandringspolitikken

 

Publisert 6. august 2017

Hans P. Hillestad

 

De langsiktige konsekvensene av innvandringspolitikken har lenge vært kjent for de som har vært oppriktig interessert i å undersøke statistikker og forskning for å danne seg en oppfatning av hva som foregår i vårt land og verden forøvrig. Bekymringer for fremtiden basert på sann informasjonen er sjelden noe som kommer frem i etablerte medier. Et nylig eksempel på selektive og tilbakeholdne tilnærminger til temaer relatert til innvandringspolitikk, var at NRK for kort tid siden meldte at «ungdomsvolden» både økte og ble råere. Sannheten er egentlig at volden blant ikke-vestlig innvandrerungdom øker og blir råere?

 

 

Såkalte «flyktninger» som drar «hjem» på ferie – på tide FrP!

 

Publisert 4. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

I august 2017 kunne en lese følgende:

«Listhaug ber nordmenn angi flyktninger på hjemreise. Sylvi Listhaug (Frp) vil at folk «følger med» og rapporterer til myndighetene dersom de vet om eller mistenker at flyktninger de kjenner drar på reiser til hjemlandet. – Folk har kommet til meg i valgkampen og fortalt om naboer og andre i lokalsamfunnet som har vært på ferie i landet de flyktet fra. Og det synes mange er veldig rart ettersom disse når de kom til Norge sa de flyktet fra krig og forfølgelse, men likevel finner at de kan reise tilbake dit på ferie. Det skurrer både for folk flest og for meg, sier Listhaug. Hun oppfordrer derfor vanlige folk til å kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) med informasjon om flyktninger som enten skal reise eller har reist på turer til hjemlandet».

 

Norsk Folkeparti sendte 6. juli 2017 følgende brev til Justisdepartementet, et departement FrP er ansvarlig for:

***********************************************************

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

 

Att: Per-Willy Amundsen

 

Kolbotn 6. juli 2017

 

 

KRAV OM INNSYN

FLYKTNINGER PÅ FERIE I HJEMLANDET

 

Norsk Folkeparti (NFP) har lagt merke til at utallige migranter reiser til og fra Gardermoen hver dag. Hva gjør departementet for å sikre at disse såkalte flyktningene ikke reiser tilbake på ferie eller lignende til landet de har flyktet fra?

 

Med vennlig hilsen

Norsk Folkeparti

 

Oddbjørn Jonstad

Formann

 

Er ytringsfrihet forbeholdt venstreekstreme voldutøvere?

 

Publisert 2. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

«Aksjonsgruppen Ytringsfrihet» søkte i juli 2017 om tillatelse til å holde en demonstrasjon i Fredrikstad 30. juli 2017 for å understreke betydningen av ytringsfrihet for alle. Foranledningen var at «Den nordiske motstandsbevegelse» ble neket en demonstrasjon 29. juli 2017 med den begrunnelse at venstreekstreme motdemonstranter vill sette liv og helse i fare. Også Aksjonsgruppa Ytringsfrihet ble nektet demonstrasjon med en lignende begrunnelse. I en epost skriver de mellom annet:

 

Aksjonsgruppen Ytringsfrihet konstaterer med forferdelse en radikal innskrenkning og vilkårlig håndheving av §100 i grunnloven gjeldende ytringsfrihet i vårt Norge. Avslaget fra Øst politidistrikt, PST med understøttelse av den 4 statsmakt, system-media, styrt av de etablerte "demokratiske" politiske partier og andre krefter er komplett uforståelig.

Aksjonsgruppe Ytringsfrihet ser med bekymring at vårt Norge beveger seg i en totalitær retning. Avgjørelsen og praktiseringen av den viktige grunnlovfestede ytringsfriheten vil være nok et incitament for radikalt å sette fokus på hvordan vårt Norge undermineres av udemokratiske krefter.

 

Vurderingen om å klage avslaget om et åpent folkemøte rundt temaet ytringsfrihet i Gamlebyen, Fredrikstad 30 Juli d.å. in for en sivil, men dog ikke uavhengig rettsinstans vil absolutt ha utsikter til en positiv rettsavgjørelse for Aksjonsgruppe Ytringsfrihet. Deltagerne i det tiltenkte åpne folkemøtet er invitert fra forskjellige lovlige partier og organisasjoner fra flere europeiske land.

 

 

 

 

 

Store timings:

Monday to Friday: 9AM to 10PM

Saturday: 9AM to 12 PM

Sunday: Closed

Copyright @ All Rights Reserved

Bank