NYHETER/DEBATT

Follow us:

Email: mail@demolink.org

NORSK FOLKEPARTI

- på parti med folk

 

 

NYHETER / DEBATT

**************************************************************************************************

Politikere har et ansvar

 

Publisert 16. juli 2017

Hans P. Hillestad

 

Politikere har et ansvar for å undersøke hvilke konsekvenser og effekter den politikken de argumenterer for, utformer og gjennomfører har. Dette ansvaret er fullstendig forsømt i lys av innvandringspolitikken som er blitt ført og dens konsekvenser. Dersom politikere har kjent til konsekvensene av denne politikken, er det uhyggelig å tenke på hvilke motiver disse politikerne har hatt.

 

Uavhengig om dette er ansvarsforsømmelse eller noe langt mer alvorlig, er konsekvensene like fullt tilstede og må behandles umiddelbart før det blir for sent. Fremtiden som venter nordmenn, er en fremtid av minoritetsstatus og potensialet for å bli undertrykket av andre grupper.

 

Sosial uro, økt kriminalitet, forverring av økonomiske rammer og generell levestandard er fremtiden som venter norske barn som blir født i dag. Sannsynligheten for borgerkrig er også tilstede. Hva slags fremtid er dette å etterlate for det norske folk?

 

Når får Oslo sin muslimske ordfører?

 

Publisert 3. mai 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Seks av ti innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer på Arbeiderpartiet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås rapport «Innvandrere og kommunestyrevalget 2015», som ble publisert i april 2017.

 

Med det antallet ikke-vestlige innvandrer vi nå har, og fortsetter å få, vil vi ganske sikkert oppleve en stor politisk endring i løpet av noen år. Nå er innvandrerne så mange at de ved å organisere seg vil bli en betydelig faktor, enten vil de kuppe et parti eller stifte et nytt. Skrekk og gru den dagen vi får et muslimsk parti på Stortinget med en oppslutning på linje med de vi har. I dag er muslimene spredd i flere partier, men veien til overtagelse av f.eks. SV eller V er ikke lang. Når får Oslo sin muslimske ordfører?

 

INNVANDRINGSFORKJEMPERE ER DE VERSTE MOBBERNE

 

Publisert 23. april 2017

Av Hans Larsen

 

Når man mangler argumenter, slik innvandringsforkjemperne gjør, tyr man ofte til feige teknikker som å stemple motstanderne med negative begreper, gå til personangrep og tie ned negative aspekter ved liberal innvandringspolitikk. Man spiller også på frykt, slik at skeptikere risikerer å bli frosset ut eller sosialt fordømt som umoralske - med en undertone hvor man risikerer stemplet "rasist".

 

Sannheten er at mange innvandringsforkjempere er de verste mobberne i vår tid. Saklige debattinnlegg mot innvandring blir sjelden møtt med saklige argumenter, men med personangrep og påtatt moralsk overlegenhet. Ikke sjelden hevdes det at det er umoralsk å ta opp problemet - fordi det kan stigmatisere. Og aldri kommer de med tall eller forslag til hvordan utgiftene skal dekkes inn. Sannheten er at vi allerede jobber 3-4 timer mer per uke enn det vi trenger for å opprettholde velferdsnivået, grunnet ikke-vestlig innvandring. "Slaver" bør holdes tause.

 

Nye mobbe- og undertrykningsord blir oppfunnet av de politisk korrekte stadig vekk, men politi og rettsvesen er ikke noe bedre. På Manglerud er det opprettet en gruppe som skal straffe såkalt hatkriminalitet – og i rettsvesenet arbeider man mot ytringsfrihet og for ordkløveri. Husransakelser holder de seg heller ikke for god til.

 

Det begynner å bli like komisk som keiserens nye klær!

 

 

Å GI PERMANENT OPPHOLD TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE ER FARLIG FOR BARN I UTVIKLINGSLAND

 

Publisert 21. april 2017

Av Markus Tronstad

 

Å gi inntrykk av å gi permanent opphold til enslige mindreårige asylsøkere er farlig for barn i utviklingsland. Det blir nærmest en oppfordring om å sende barna fra seg. Dette ser vi allerede i at en økende andel barn kommer fra forskjellige afrikanske land, i 2016 kom det 26000 av dem over Middelhavet.

Jeg har i perioder over flere år arbeidet som barnelege i ett av de aktuelle landene, og det er naivt å tro at barna reiser av fri vilje og fått saklig informasjon om hva flukten og det å komme til et nytt land innebærer. Hjelpeorganisasjoner skiller aldri foreldre og barn - de har lært hvilke varige traumer det kan innebære. Flyktningkonvensjonen sier at barn skal ha spesielle rettigheter eller forenes igjen med familiene. Det siste leddet er glemt! De fleste barna er sendt av foreldre, slekt og lokalsamfunn med urimelige forventninger om "pay-back" i form av penger, og mål om å få andre medlemmer etter. Hva skjer med de andre barna – jentene, når så mye investeres på den ene gutten? Jeg mener at barna vanligvis bør sendes hjem så snart som mulig i samarbeid med landene det gjelder, Europa og hjelpeorganisasjoner.

Etter å ha skrevet om dette i Dagbladet juni 2016 har jeg fått henvendelser fra verger og andre som jobber med disse barna og jeg hører historier om himmelropende urealistiske forventninger og press fra dem som har sendt dem. I 2015 kom det 96 000 mindreårige til Europa, og så sent som februar-mars 2016 var det ventet at dobbelt så mange ville komme det året. Hvor er de blitt av? Hvor mange er døde, sitter vettskremte rundt om i Afrika, Asia og Europa? Verdenssamfunnet må få slutt på det overgrepet det er å sende barna fra seg på en slik måte, og uten å avslå opphold for de fleste, vil dette bare eskalere

 

 

 

Store timings:

Monday to Friday: 9AM to 10PM

Saturday: 9AM to 12 PM

Sunday: Closed

Copyright @ All Rights Reserved

Bank