NYHETER/DEBATT

Follow us:

Email: mail@demolink.org

NORSK FOLKEPARTI

- på parti med folk

 

 

NYHETER / DEBATT

**************************************************************************************************

Hvorfor behandle sin egen gud som et ludder

 

Publisert 18. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Hvorfor nettopp så mange av kirkens egne ledere har slikt behov for å behandle sin egen tro, gudshus og medtroende på en billig og respektløs måte er en gåte? Hvor er kjærligheten til sin egen gud og medmennesker? Hvorfor behandle sin egen gud som et ludder og andres gud med slik opphøyd respekt? Selv den mest hardbarka ateist må føle kvalme over denne selvprostituerte prostreringen der man demonstrerer sin totale mangel på verdighet, ære og selvrespekt.

 

Og dersom kristne ledere ikke lenger tror på sin gud, så hvorfor ikke bare heller bytte han ut eller konvertere til en annen? Det ville vært mye mer redelig.

 

 

Situasjonen i Sverige er blitt enda verre

 

Publisert 16. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

I februar i år brøt det ut kraftige opptøyer i drabantbyen Rinkeby i Stockholm. Men politiets storaksjon som skulle ta tilbake bydeler fra kriminelle som har opprettet parallellsamfunn har medført at problemet smittet til flere områder.

Unge menn blir skutt og drept på åpen gate. Biler blir satt i brann og gjenger driver åpenlyst salg av narkotika.

Det var situasjonen i 15 svenske bydeler som for to år siden førte til at det ble slått alarm. I pressen ble bydelene omtalt som «no-go-soner», områder politiet holdt seg unna. Det avviste myndighetene.

 

Etter to års politiinnsats er det nå lagt frem en statusrapport. Den viser at antallet «spesielt utsatte områder», det vil si steder der det er parallelle samfunnsstrukturer som gjør det vanskelig for politiet å gjøre jobben sin, har gått opp til 23.

 

 

Grunnene til at sosialdemokratiet har ødelagt seg selv!

 

Publisert 14. august 2017

Svein Bjartholm

 

Folk i sosialdemokratiet har i mange år beriket seg selv, med jobber og posisjoner! Dette skjønner jo enkelte! Videre har de kastet kristendommen på søpla, med de konsekvenser dette har, hvis moral er grunnlaget for våre moralbegreper!

 

Alle er like og har samme verdi som mennesker, bortsett fra akademikerne, som er mye mer verdt enn alle andre, og som nå legger føringer i sosialdemokratiet! De ser ned på alle som ikke er universitetsutdannete, disse har ikke "rett" til å uttale seg om noe som helst! De er i deres øyne dumme mennesker! Derfor hater de vanlige folk, vanlige folk er kun stemmekveg! Men de omfavner folk fra MENA-land (Middel East and North Africa), da de har en festlig kultur! Det betyr ingen ting at de belaster økonomien, dreper, voldtar, stjeler, osv., for det går bare ut over vanlige folk, som akademikerne ser ned på! ... og husk, alle har samme verdi, bortsett fra etniske nordmenn uten universitetsutdannelse! De er i deres øyne White Trash!

 

Dette er noen av grunnene til at sosialdemokratiet har ødelagt seg selv!

 

«Fake news» igjen: Flertallet mener flyktninger bidrar positivt

 

Publisert 12. august 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

I mars 2017 kan en lese i VG at 7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna.

 

Fra kommentarfeltet kan man lese følgende: «Dette kan ikke stemme! Har de spurt 4 personer som alle har aksjer i flyktningmottak? Hvor mange er spurt? Hvem er spurt? Hva slags ordlyd hadde spørsmålene? Dette er opplysninger som det er helt naturlig å spørre seg om en undersøkelse skal være troverdig. Undersøkelsen kommer derfor inn under kategorien alternative fakta. Nordmenn må våkne og stramme inn enda mer slik at vi kan i det minste utsette å få tilstander som de har i Sverige også i Norge. Der er det virkelig krise nå!!»

 

Man må ikke glemme at Redd Barna i hovedsak lever av innvandringen og at Ipsos alltid tar imot bestillingsverk. VG er da heller ikkke å betrakte som en seriøs avis – det har den heller aldri vært. Vi bør vel derfor være forsiktige når det gjelder å kritisere tilstandene i USA

 

 

Konsekvensene for vertslandenes kvinnelige befolkning

 

Publisert 10. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Det kan ikke herske tvil om at europeiske myndigheter har visst at å motta store kontingenter av unge innvandrermenn fra noen av verdens mest kvinnefiendtlige land, ville få de konsekvensene det nå har fått for vertslandenes kvinnelige befolkning. Den mest kriminelle gruppen på hele planeten, uavhengig av historie og geografi, er nemlig unge menn mellom 18 og 30 år. Rundt en million migranter fra Midtøsten og Afrika ankom Europa i løpet av 2015 og mannsdominansen var og er stor. 66,26 prosent av alle voksne innvandrere som ble registrert i Italia og Hellas i 2015 var menn, og de er ofte enslige, unge i arbeidsfør alder. I følge UNHCR, som foretok en undersøkelse blant de 367.902 som tok seg ulovlig over Middelhavet i første halvdel av 2015, var majoriteten arabiske (78%), sunnimuslimske (87%) menn (83%) i aldersgruppen 18-35 (71%).

 

Hva vil de europeiske myndigheter gjøre med det?

 

Pressen svikter sitt samfunnsoppdrag

 

Publisert 8. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Hvis det ikke hadde vært så alvorlig at pressen svikter sitt samfunnsoppdrag når det gjelder innvandring, så kunne de bare ha seilt sin egen sjø, ut av hyllene og bort fra de stedene på nettet der folk klikker. Men det får alvorlige konsekvenser for demokratiet, og dermed vår frihet og hverdag. Det synes håpløst å få dem til å skjønne hvor farlige konsekvenser sviket deres får.

De verste konsekvensene vi har sett så langt, er at de i England har holdt skjult seksualisert vold mot barn, begått av gjenger av pakistanske muslimer i lange tider og bidratt til at tusenvis av barn har blitt voldtatt og mishandlet. Hvis det samme skjer her i mindre skala, vil pressen her også holde det skjult. Når sviket deres får direkte konsekvenser i form av voldtekt og mishandling av barn som kunne ha vært stoppet hadde de gjort jobben sin, ser vi noe av det mest avskyelige i holdningene som herjer.

 

Les mer på Pressekontor.no

 

 

De langsiktige konsekvensene av innvandringspolitikken

 

Publisert 6. august 2017

Hans P. Hillestad

De langsiktige konsekvensene av innvandringspolitikken har lenge vært kjent for de som har vært oppriktig interessert i å undersøke statistikker og forskning for å danne seg en oppfatning av hva som foregår i vårt land og verden forøvrig. Bekymringer for fremtiden basert på sann informasjonen er sjelden noe som kommer frem i etablerte medier. Et nylig eksempel på selektive og tilbakeholdne tilnærminger til temaer relatert til innvandringspolitikk, var at NRK for kort tid siden meldte at «ungdomsvolden» både økte og ble råere. Sannheten er egentlig at volden blant ikke-vestlig innvandrerungdom øker og blir råere?

 

 

Såkalte «flyktninger» som drar «hjem» på ferie – på tide FrP!

 

Publisert 4. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

I august 2017 kunne en lese følgende:

«Listhaug ber nordmenn angi flyktninger på hjemreise. Sylvi Listhaug (Frp) vil at folk «følger med» og rapporterer til myndighetene dersom de vet om eller mistenker at flyktninger de kjenner drar på reiser til hjemlandet. – Folk har kommet til meg i valgkampen og fortalt om naboer og andre i lokalsamfunnet som har vært på ferie i landet de flyktet fra. Og det synes mange er veldig rart ettersom disse når de kom til Norge sa de flyktet fra krig og forfølgelse, men likevel finner at de kan reise tilbake dit på ferie. Det skurrer både for folk flest og for meg, sier Listhaug. Hun oppfordrer derfor vanlige folk til å kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) med informasjon om flyktninger som enten skal reise eller har reist på turer til hjemlandet».

 

Norsk Folkeparti sendte 6. juli 2017 følgende brev til Justisdepartementet, et departement FrP er ansvarlig for:

***********************************************************

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

 

Att: Per-Willy Amundsen

 

Kolbotn 6. juli 2017

 

 

KRAV OM INNSYN

FLYKTNINGER PÅ FERIE I HJEMLANDET

 

Norsk Folkeparti (NFP) har lagt merke til at utallige migranter reiser til og fra Gardermoen hver dag. Hva gjør departementet for å sikre at disse såkalte flyktningene ikke reiser tilbake på ferie eller lignende til landet de har flyktet fra?

 

Med vennlig hilsen

Norsk Folkeparti

 

Oddbjørn Jonstad

Formann

 

Er ytringsfrihet forbeholdt venstreekstreme voldutøvere?

 

Publisert 2. august 2017

Oddbjørn Jonstad

 

«Aksjonsgruppen Ytringsfrihet» søkte i juli 2017 om tillatelse til å holde en demonstrasjon i Fredrikstad 30. juli 2017 for å understreke betydningen av ytringsfrihet for alle. Foranledningen var at «Den nordiske motstandsbevegelse» ble neket en demonstrasjon 29. juli 2017 med den begrunnelse at venstreekstreme motdemonstranter vill sette liv og helse i fare. Også Aksjonsgruppa Ytringsfrihet ble nektet demonstrasjon med en lignende begrunnelse. I en epost skriver de mellom annet:

 

Aksjonsgruppen Ytringsfrihet konstaterer med forferdelse en radikal innskrenkning og vilkårlig håndheving av §100 i grunnloven gjeldende ytringsfrihet i vårt Norge. Avslaget fra Øst politidistrikt, PST med understøttelse av den 4 statsmakt, system-media, styrt av de etablerte "demokratiske" politiske partier og andre krefter er komplett uforståelig.

Aksjonsgruppe Ytringsfrihet ser med bekymring at vårt Norge beveger seg i en totalitær retning. Avgjørelsen og praktiseringen av den viktige grunnlovfestede ytringsfriheten vil være nok et incitament for radikalt å sette fokus på hvordan vårt Norge undermineres av udemokratiske krefter.

 

Vurderingen om å klage avslaget om et åpent folkemøte rundt temaet ytringsfrihet i Gamlebyen, Fredrikstad 30 Juli d.å. in for en sivil, men dog ikke uavhengig rettsinstans vil absolutt ha utsikter til en positiv rettsavgjørelse for Aksjonsgruppe Ytringsfrihet. Deltagerne i det tiltenkte åpne folkemøtet er invitert fra forskjellige lovlige partier og organisasjoner fra flere europeiske land.

 

Hva er det vi feirer 22. juli?

 

Publisert 31. juli 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Enda en gang har vi feiret tragedien 22. juli – men hva er det vi feirer? Når man leser uttalelsene og innleggene fra inkompetente politikere og skribenter, får man aldri svar på hvorfor det skjedde. Men fakta er at den klare årsaken til tragedien er at vi ikke hadde og ikke har noe skikkelig demokrati i landet - med dertilhørende manglende ytringsfrihet.

Gjerningsmannen har selv gitt utrykk for at det var Arbeiderpartiets innvandringspolitikk – en politikk som var i strid med folkeviljen – som var utslagsgivende for ham. Han fikk heller ikke gitt uttrykk for sine meninger på grunn av en presse som ikke er opptatt av ytringsfrihet, men som opptrer som venstrekstreme, politiske aktører.

 

Derfor er vi kommet i den situasjonen at mange mer eller mindre bevist feier Arbeiderpartiregjeringens mislykkede innvandringspolitikk. Men alvorlig talt – er det noe å feiere med roser og minnesteder?

 

Norsk identitet og rettigheter - i et moralsk fellesskap

 

Publisert 29. juli 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Innvandringen til Norge fra den tredje verden har helt siden begynnelsen på 1970-tallet fra tid til annen vært ledsaget av offisielle og offentlige uttalelser om at nordmenn viser rasistiske holdninger, og at dette gjør livet vanskeligere enn nødvendig for nye borgere.

 

Slike anklager har naturligvis ikke bestandig vært grunnløse. Gnisninger mellom folk av forskjellig opphav har jo forekommet til alle tider og steder. Men i egenskap av sivilisert samfunn har det norske nedlagt betydelige anstrengelser for å unngå de verste utslagene.

 

Nordmennene må til og med sies å ha vært så opptatte av å feie for sin egen dør, at rasistisk opptreden mot nordmennene fra innvandrergruppers side, for eksempel den kriminelle adferden som vises av utenlandske klaner, som ikke har skrupler med å svindle det norske samfunnet.

 

Dette er bakteppet i et historisk øyeblikk hvor masseinnvandringen til Norge omgjør landet til det ugjenkjennelige, men hvor nordmennene – kanskje nettopp derfor – nå er i ferd med å oppdage at også de har både identitet og rettigheter i egenskap av et moralsk fellesskap.

 

 

Trygghet ble satt til side til fordel for andre prioriteringer

 

Publisert 28. juli 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Sosialdemokratene i Sverige og Norge hadde lenge et enestående velgergrep. Folk sluttet opp om de to partiene jevnt og trutt i tiår etter tiår. Valgene var ikke spennende. Det eneste usikre var hvor stor valgseieren ville bli.

Det var behovet for og ønsket om trygghet som lå til grunn for den langvarige tilliten. Folk ønsket trygghet for arbeid og inntekt, hus og heim, trygghet for at familier kunne gå over i nye slektsledd og nasjonal trygghet mot å bli krenket av inntrengere.

 

Sosialdemokratiet i de to landene ble med årene utydelige i spørsmålet om folks trygghet. Det er hovedårsaken til at sosialdemokratiet lot seg svekke så sterkt i begge land. Trygghet ble satt til side til fordel for andre prioriteringer. Sverige er nå så gjennominnvandret av fjernkulturelle inntrengere at en møter dem selv i Härjedalen og skogstraktene i Dalarna. Deler av storbyer som Stockholm, Malmö og Göteborg er i praksis overtatt av fremmede inntrengere og deres avkom.

 

Tegnene på samme utvikling i Oslo er mer enn tydelige.

 

 

Politikere har et ansvar

 

Publisert 16. juli 2017

Hans P. Hillestad

 

Politikere har et ansvar for å undersøke hvilke konsekvenser og effekter den politikken de argumenterer for, utformer og gjennomfører har. Dette ansvaret er fullstendig forsømt i lys av innvandringspolitikken som er blitt ført og dens konsekvenser. Dersom politikere har kjent til konsekvensene av denne politikken, er det uhyggelig å tenke på hvilke motiver disse politikerne har hatt.

 

Uavhengig om dette er ansvarsforsømmelse eller noe langt mer alvorlig, er konsekvensene like fullt tilstede og må behandles umiddelbart før det blir for sent. Fremtiden som venter nordmenn, er en fremtid av minoritetsstatus og potensialet for å bli undertrykket av andre grupper.

 

Sosial uro, økt kriminalitet, forverring av økonomiske rammer og generell levestandard er fremtiden som venter norske barn som blir født i dag. Sannsynligheten for borgerkrig er også tilstede. Hva slags fremtid er dette å etterlate for det norske folk?

 

 

Når får Oslo sin muslimske ordfører?

 

Publisert 3. mai 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Seks av ti innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer på Arbeiderpartiet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås rapport «Innvandrere og kommunestyrevalget 2015», som ble publisert i april 2017.

 

Med det antallet ikke-vestlige innvandrer vi nå har, og fortsetter å få, vil vi ganske sikkert oppleve en stor politisk endring i løpet av noen år. Nå er innvandrerne så mange at de ved å organisere seg vil bli en betydelig faktor, enten vil de kuppe et parti eller stifte et nytt. Skrekk og gru den dagen vi får et muslimsk parti på Stortinget med en oppslutning på linje med de vi har. I dag er muslimene spredd i flere partier, men veien til overtagelse av f.eks. SV eller V er ikke lang. Når får Oslo sin muslimske ordfører?

 

 

 

INNVANDRINGSFORKJEMPERE ER DE VERSTE MOBBERNE

 

Publisert 23. april 2017

Av Hans Larsen

 

Når man mangler argumenter, slik innvandringsforkjemperne gjør, tyr man ofte til feige teknikker som å stemple motstanderne med negative begreper, gå til personangrep og tie ned negative aspekter ved liberal innvandringspolitikk. Man spiller også på frykt, slik at skeptikere risikerer å bli frosset ut eller sosialt fordømt som umoralske - med en undertone hvor man risikerer stemplet "rasist".

 

Sannheten er at mange innvandringsforkjempere er de verste mobberne i vår tid. Saklige debattinnlegg mot innvandring blir sjelden møtt med saklige argumenter, men med personangrep og påtatt moralsk overlegenhet. Ikke sjelden hevdes det at det er umoralsk å ta opp problemet - fordi det kan stigmatisere. Og aldri kommer de med tall eller forslag til hvordan utgiftene skal dekkes inn. Sannheten er at vi allerede jobber 3-4 timer mer per uke enn det vi trenger for å opprettholde velferdsnivået, grunnet ikke-vestlig innvandring. "Slaver" bør holdes tause.

 

Nye mobbe- og undertrykningsord blir oppfunnet av de politisk korrekte stadig vekk, men politi og rettsvesen er ikke noe bedre. På Manglerud er det opprettet en gruppe som skal straffe såkalt hatkriminalitet – og i rettsvesenet arbeider man mot ytringsfrihet og for ordkløveri. Husransakelser holder de seg heller ikke for god til.

 

Det begynner å bli like komisk som keiserens nye klær!

 

 

Å GI PERMANENT OPPHOLD TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE ER FARLIG FOR BARN I UTVIKLINGSLAND

 

Publisert 21. april 2017

Av Markus Tronstad

 

Å gi inntrykk av å gi permanent opphold til enslige mindreårige asylsøkere er farlig for barn i utviklingsland. Det blir nærmest en oppfordring om å sende barna fra seg. Dette ser vi allerede i at en økende andel barn kommer fra forskjellige afrikanske land, i 2016 kom det 26000 av dem over Middelhavet.

Jeg har i perioder over flere år arbeidet som barnelege i ett av de aktuelle landene, og det er naivt å tro at barna reiser av fri vilje og fått saklig informasjon om hva flukten og det å komme til et nytt land innebærer. Hjelpeorganisasjoner skiller aldri foreldre og barn - de har lært hvilke varige traumer det kan innebære. Flyktningkonvensjonen sier at barn skal ha spesielle rettigheter eller forenes igjen med familiene. Det siste leddet er glemt! De fleste barna er sendt av foreldre, slekt og lokalsamfunn med urimelige forventninger om "pay-back" i form av penger, og mål om å få andre medlemmer etter. Hva skjer med de andre barna – jentene, når så mye investeres på den ene gutten? Jeg mener at barna vanligvis bør sendes hjem så snart som mulig i samarbeid med landene det gjelder, Europa og hjelpeorganisasjoner.

Etter å ha skrevet om dette i Dagbladet juni 2016 har jeg fått henvendelser fra verger og andre som jobber med disse barna og jeg hører historier om himmelropende urealistiske forventninger og press fra dem som har sendt dem. I 2015 kom det 96 000 mindreårige til Europa, og så sent som februar-mars 2016 var det ventet at dobbelt så mange ville komme det året. Hvor er de blitt av? Hvor mange er døde, sitter vettskremte rundt om i Afrika, Asia og Europa? Verdenssamfunnet må få slutt på det overgrepet det er å sende barna fra seg på en slik måte, og uten å avslå opphold for de fleste, vil dette bare eskalere

 

 

 

Store timings:

Monday to Friday: 9AM to 10PM

Saturday: 9AM to 12 PM

Sunday: Closed

Copyright @ All Rights Reserved

Bank